Články, publikované v roce 2003 (celkem 205)
Lupa,  31.12.2003
Některá poslední rozhodnutí telekomunikačního regulátora, například o ADSL propojení, o jmenování Telecomu veřejnoprávním operátorem, či o novém stanovení propojovacích poplatků na bázi tzv. uživatelské hodnoty, vzbudila nemalé rozpaky odborné veřejnosti i samotných operátorů. Vysvětlení je ale velmi prozaické a typicky české: místo skutečného regulátora u nás řádil regulátor falešný!

Lupa,  30.12.2003
Evropská unie zveřejnila v pořadí již čtvrté srovnání telekomunikačních trhů kandidátských zemí. Česká republika z něj vychází docela dobře, zejména díky relativní otevřenosti trhu pevných služeb. Několik vad na kráse se však přesto najde. Srovnání s členskými zeměmi snesou hlavně mobilní služby.

ISDN server,  29.12.2003
Telecom zveřejnil seznam lokalit, kde hodlá nově zavést ADSL. Už ale neřekl, kolik ADSL portů bude instalovat. Ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi jsou telekomunikace v ČR jedny z nejrozvinutějších. Naopak náš regulátor patří podle studie EU k nejhůře placeným. Lidí, kteří se skutečně zabývají regulací, má doslova jako šafránu.

Lupa,  29.12.2003
Tempo nárůstu nových ADSL přípojek koncem roku výrazně pokleslo, Telecom dosud nestihl zrealizovat ani tolik objednávek, kolik jich přijal ještě v průběhu září. Nyní zveřejnil seznam lokalit, kde hodlá v příštím roce zpřístupnit ADSL. Příslušné počty se výrazně rozchází s vizí, kterou Telecom nastolil v plánu na rozvoj Internetu v ČR, který nedávno představil vládě.

ISDN server,  22.12.2003
SkyNet jako první přichází s nabídkou garantované propustnosti ADSL přípojky a sráží cenu ADSL pod 1000 korun. Karneval jako jeden z mála vzal na sebe část nárůstu DPH u svých internetových služeb. Ministerstvo informatiky bilancovalo své roční působení.

Lupa,  22.11.2003
Nové tarify ČTc mají některé nepříjemné záludnosti. Alternativním operátorům se na nich nelíbí zejména to, že stále obsahují volné kredity, a to i přes negativní stanovisko ÚOHS. Kritizují také skutečnost, že v tarifu Universal jsou některé koncové ceny nižší než přímé náklady na stejné hovory v rámci volby operátora, což alternativce fakticky vyřazuje ze hry.

Česká škola,  18.12.2003
Ledva se v SIPVZ začaly věci viditelněji hýbat, ledva se sekce SIPVZ více chopila otěží projektu, ledva se začaly probouzet z letargie i samotné školy, ledva začala svítat naděje i pro tzv. červené školy, přichází od ministerstva jasný signál: hodláme udělat zásadní změnu!

Lupa,  18.12.2003
Avizované dramatické zvýšení měsíčních paušálů se naštěstí nekoná. Naopak, Telecom přichází s neregulovaným cenovým programem Telefon 70, který je velmi podobný dosavadnímu regulovanému HOME STANDARD. Výše paušálu je stejná, minutové ceny stejné nebo nižší, a místo kreditu v korunách obsahuje jako kredit 70 volných minut.

Lupa,  16.12.2003
Plán Českého Telecomu na rozvoj Internetu a širokopásmových služeb v ČR chce řešit dostupnost počítačů, plošnou dostupnost širokopásmového připojení a cenovou dostupnost telekomunikačních služeb. Zmiňuje dotace ze státního rozpočtu, ale také financování ze strukturálních fondů EU. Jaký je ale celkový statut, smysl a účel tohoto plánu?

ISDN server,  15.12.2003
Minulý týden se rozrostla škála vánočních nabídek ADSL, ale na obzoru jsou také méně příjemné věci. Fayn.cz již nabízí svůj NetPhone, ale stále ještě nenabízí příchozí hovory. Dyad umožňuje volat "za americké ceny" už i z mobilních telefonů. Regulátor napravuje překlepy a stvrzuje dohodu o splácení UMTS licencí. TelSource definitivně odešlo z Českého Telecomu.

Zive,  15.12.2003
V pátek skončil v Ženěvě celosvětový summit o informační společnosti (WSIS). Akce to byla jistě velkolepá, ale konkrétních výsledků je pohříchu málo. Nejdůležitější otázky byly odloženy na druhou fázi v roce 2005. Mezitím se budou sestavovat komise, které budou připravovat zprávy, na jejichž základě se možná někdy rozhodne. O čem?

Lupa,  15.12.2003
V roce 1999 přišel Contactel s Redboxem, neboli s počítačem na splátky, včetně dial-up připojení na principu Internetu zdarma. Nyní, koncem roku 2003, jej napodobuje Český Telecom, který také chce prodávat počítače na splátky i za hotové, instalované u zákazníka a vybavené dial-up připojením, případně v bundlu s ADSL.

Zive,  11.12.2003
V Ženevě včera začal celosvětový summit o informační společnosti. Pod patronací Spojených národů se zabývá otázkami jako "kdo by měl vládnout Internetu", či "jak financovat přístup k informačním technologiím". Dramatické přesuny moci, typu podřízení Internetu Mezinárodní telekomunikační unii, se naštěstí nekonají. Zatím.

Lupa,  11.12.2003
Prezident včera podepsal zákon, díky kterému kabelovým televizím od nového roku DPH nestoupne, ačkoli původně mělo. Telekomunikační regulátor naopak již vydal rozhodnutí, umožňující započítat nárůst DPH do cen regulovaných služeb. Pevní operátoři teprve teď dali najevo, že by chtěli vrátit DPH za své služby zpět do snížené sazby, alespoň od května.

Lupa,  10.12.2003
Společnost Telenor Networks jako první podepsala smlouvu s Českým Telecomem na zpřístupnění místních smyček. Hodlá ji využít k vybudování vlastní plošné DSL sítě a nabízet přenosové služby ostatním providerům, na principu bitstreamu. To by mělo umožnit poskytování alternativních služeb k současnému ADSL na bázi přístupu k IP síti Českého Telecomu.

ISDN server,  08.12.2003
Alternativní operátoři a ISP reagují na novou velkoobchodní nabídku ADSL novými cenami svých služeb. Regulátor prý u Telecomu neuspěl. ÚOHS začal šetřit zahrnování kreditů do měsíčních paušálů Telecomu. Telecom ukončí činnost agentury MIA, kterou zakoupil počátkem roku 2000. Nezapadá již do hlavní oblasti jeho činnosti.

Lupa,  08.12.2003
Od nového roku budou mít ISP výrazně větší možnost, jak ovlivnit chování agregačních mechanismů u ADSL služeb. Budou moci rozdělovat své uživatele do dvou skupin s různou prioritou, přičemž Telecom pak bude přednostně obsluhovat skupinu s vyšší prioritou. Pomůže to oddělit vlky od oveček? Bude to změna k lepšímu, nebo to naopak přinese další problémy?

Lupa,  05.12.2003
Podle výsledků měření serveru DSL.CZ se skutečně dosahovaná rychlost na přípojkách 512/128 kbps pohybuje v průměru kolem 245 kbps, s poměrně velkými odchylkami u jednotlivých providerů. Obdobná měření ve Velké Británii vykazují 430 až 450 kbps u deseti nejlepších ISP. Telecom sám uvedl při prezentaci nového ADSL očekávanou průměrnou rychlost kolem 350 kbps.

Lupa,  03.12.2003
Contactel jako první přichází s nabídkou ADSL za rovných 1000,- Kč, včetně zvýšené DPH. Jde o přípojku s objemovým limitem 3 GB. Dále ke svým přípojkám nabízí kombinaci ADSL modemu, směrovače a Wi-Fi, umožňující bezdrátové připojení jednoho nebo několika počítačů. Na rozdíl od Telecomu však Contactel vynechává "mezikroky" - přípojky s limity 6 GB a 12 GB.

Lupa,  01.12.2003
Páteční výstupy regulátora dávají celkem jednoznačný signál: jiného ADSL, než je to "podle Telecomu" a v jeho režii, se jen tak nedočkáme. A i to by nám mělo stačit, protože prý je na evropském průměru. Jen se mu musíme lépe a důkladněji přizpůsobit. Kdo nechce, ať jde raději k mobilním operátorům - tam právě začíná bitva o zákazníky.

Lupa,  01.12.2003
Regulátor nepovažuje za nutné přistoupit k cenové regulaci ADSL. Toto své rozhodnutí opírá o druhé srovnání cen ADSL služeb v České republice a v zahraničí, ze kterého mu vyšlo, že nabízené ceny jsou na evropském průměru. Srovnávací studie však vůbec nebere v úvahu ceny ADSL služeb bez omezení objemových limitů.

ISDN server,  01.12.2003
V dozorčí radě Českého Telecomu došlo k dalším změnám. Ředitel českého Tele2 se vyjadřuje k našemu předraženému ADSL a dotovaným paušálům za pevné linky. UMTS licence budou zřejmě splaceny již v příštím roce. Contactel hlásí miliardu na výnosech. UPC oznamuje, jak to bude s výší DPH za její internetové služby a služby kabelové TV.

eArchiv,  28.11.2003
Po zřejmém úspěchu tarifu Eurotel Data Nonstop, který nabízí mobilní připojení k Internetu přes GPRS, bez omezení objemu přenesených dat a jen za paušál, se analogickou službu odhodlal nabídnout také český T-Mobile. Nebo spíše: dokázal si ji prosadit, protože služba tohoto typu zatím není součástí strategie mateřského koncernu.

Lupa,  27.11.2003
Český Telecom včera představil novou podobu svých ADSL služeb. Špatná zpráva je, že většina uživatelů zaplatí po novém roce za stejnou službu více peněz. Dobrou zprávou je naopak to, že dochází k výraznějšímu zlevnění "vyšších" služeb téměř na polovinu. Na trh se také dostávají "menší" varianty přípojek s limity 3 a 6 GB. Telecom se také hodlá pustit do prodeje počítačů.

ISDN server,  24.11.2003
Telecom prý na Internetu nic nevydělává, ale přesto jej poskytuje. O možnosti ADSL propojení má pochybnosti. Jeho náklady na jednu pevnou linku prý dosahují až 500 korun měsíčně, když ještě v roce 2002 to mělo být pod 400 korun. Česká republika je podle ITU v žebříčku dostupnosti ICT technologií na 32. místě na světě.

Lupa,  24.11.2003
Regulátor již dříve avizoval, že koncové ceny ADSL nejspíše regulovat nebude. Vydal však první cenové rozhodnutí, které se týká nové výše regulovaných cen z univerzální služby. Z něj vyplývá pouze to, že nová cenová hladina by se měla pohybovat někde mezi 105 až 113 procenty stávající cenové hladiny, již se zohledněním změn DPH.

Lupa,  18.11.2003
Plán restrukturalizace Českého Telecomu předpokládá snižování nákladů, zejména skrze redukci počtu zaměstnanců a zjednodušení organizační struktury. Cílem je také zastavení poklesu výnosů. Koncoví zákazníci se mají dočkat nižších cen, vyšší kvality a individuálního přístupu. Momentálně však Telecom usiluje o další zvýšení měsíčních paušálů.

ISDN server,  18.11.2003
Český Telecom představil svůj plán restrukturalizace, který by měl zákazníkům přinést snížení cen. V nejbližší době však hrozí spíše další zdražování měsíčních paušálů. Zákazníci T-Mobile provolali za první tři kvartály letošního roku 2,6 miliardy minut. Czech OnLine rozjíždí své FWA v pásmu 3,5 GHz na nové technologii.

ISDN server,  10.11.2003
Tele2 zavedlo internetový dial-up s nelineárními minutovými cenami. Tiscali se snaží o zavedení režimu FRIACO, ale pokud by se to podařilo, nabídne uživatelům skutečný neměřený paušál, nebo jen časové kredity? Ministr Mlynář očekává levnější Internet a za paušál, ale ne od Českého Telecomu. Zařazení služeb kabelových televizí do základní sazby DPH zřejmě bylo nedopatřením.

Lupa,  10.11.2003
IOL má 58% podíl na trhu tuzemského ADSL pro koncové zákazníky, mezi přípojkami jednoznačně vedou nejlacinější varianty. Také rakouské UPC má Fair Use Policy, ale diametrálně odlišnou od toho, co praktikuje Český Telecom. Penetrace kabelového Internetu v Rakousku je výrazně vyšší než v ČR, při stejném počtu domácností v dosahu rozvodů.

Lupa,  07.11.2003
Konsorcium TelSource hodlá prodat svých 27 procent akcií Českého Telecomu a odejít z něj. Stát nejspíše nepomýšlí ani na společný prodej, ani na odkoupení akcií od TelSource. Určitý zájem o akcie TelSource však projevila finanční skupina PPF, aby jej záhy zase popřela. Nebo že by měla zálusk na celou majoritu v Telecomu?

Česká škola,  04.11.2003
Chybějící peníze na PIII pro rok 2003 nakonec MŠMT našlo ve svém rozpočtu. Stát zase vrátil zpět do SIPVZ prostředky, které z ní odtekly jinam, ale rozložil jejich čerpání do období delšího o jeden rok. Některá média to chybně interpretovala jako prodloužení Internetu do škol až do roku 2006. Červené školy se konečně dočkají, ale také až v roce 2005 a 2006.

ISDN server,  03.11.2003
ospodářské výsledky Českého Telecomu za třetí čtvrtletí vykazují pokles výnosů, zisku i dalších ukazatelů. Začíná se vyjasňovat řešení agregace ADSL v síti ČTc. Bude ADSL lacinější o 20 až 25 procent, díky propojení? Eurotel volí mezi EDGE a CDMA-450. IDC předpovídá růst broadbandu ve střední a východní Evropě. VOLNÝ nabízí hlas a bezpečí.

Lupa,  03.11.2003
Podíl dial-upu na celkovém objemu minutového provozu v síti ČTc v předchozích letech výrazně rostl. Během prvního čtvrtletí 2003 se ale zastavil na hodnotě 53 procent a dále již tento podíl neroste. Hlasový i dial-upový provoz tedy nadále klesají stejným tempem. Objem dial-upu za třetí kvartál 2003 poprvé klesl i v meziročním srovnání.

Česká škola,  29.10.2003
V průběhu měsíce října, a z části ještě dříve, se odehrála celá řada událostí, týkajících se průběhu a dalšího vývoje Státní informační politiky ve vzdělávání. Je jich dokonce tolik, že se „nevejdou“ do jednoho článku. Proto dnes začíná malý improvizovaný seriál, který se bude snažit nastínit jejich podstatu.

Lupa,  29.10.2003
Včerejší oslavy Dne širokopásmových služeb moc důvodů k radosti a optimismu nepřinesly. Místo akcí na podporu rozvoje broadbandu se spíše musí zachraňovat to málo, co již bylo dostupné. A bude ještě hůř, až dojde na zvýšení Daně z přidané hodnoty. Jakpak se asi za těchto podmínek bude sestavovat naše Národní širokopásmová strategie?

Živě,  27.10.2003
Nová verze návrhu zákona, který upravuje problematiku spammingu, poskytování přístupu a hostingu, vstoupila do mezirezortního připomínkového řízení. Přináší upřesněné definice, zapracovává vazbu na Evropskou unii, ale zahrnuje také některé nové požadavky. Ne všechny změny jsou ale změnami k lepšímu.

Lupa,  27.10.2003
K současné situaci kolem ADSL se dosud nevyjádřili internetoví provideři. Nejspíše tedy ještě jednají. Možná stále ladí parametry agregace, nebo se snaží domoci podmínek z referenční nabídky ADSL. Ta například slibuje ztrátovost paketů do tří procent a maximální zpoždění 160 milisekund. Mnozí uživatelé ale pociťují na své přípojce ještě horší parametry.

ISDN server,  27.10.2003
Problémy s ADSL se minulý týden nevyřešily. Regulátor hodlá vypsat výběrové řízení na tři FWA licence v pásmu 28 GHz pro oblast Prahy. V předvečer dalšího Dne širokopásmových služeb hlásí kabeloví operátoři dosažení počtu 30 000 přípojek k Internetu. Valná hromada Telecomu nevyřešila hlavní agendu, došlo jen k jedné změně v dozorčí radě.

Lupa,  24.10.2003
Zatímco kabelový Internet v ČR oslavuje jubilejního třicetitisícího zákazníka, mnozí uživatelé ADSL stále pláčí nad chováním svých přípojek. Jak ale vychází kvantitativní srovnání mezi kabelem a ADSL, a jaké jsou plány Telecomu na další rozvoj ADSL v ČR?

Lupa,  23.10.2003
Český Telecom se nehlásí k žádné chybě při zapnutí agregace, příčinu vidí ve struktuře a chování zákazníků jednotlivých ISP. Řešením by mělo být to, aby zákazníci využívali takové služby, jaké odpovídají jejich potřebě. Stále však probíhá určité ladění parametrů na rozhraní mezi Telecomem a jednotlivými ISP.

Lupa,  21.10.2003
Pokud jste se včera večer nestihli dívat na premiéru nové televizní reality show, s názvem Vyvolená, nemusíte zoufat. Shlédnout ji můžete kdykoli později, "ze záznamu" na Internetu. Jde o společný projekt stanice O a Czech OnLine, a současně o jednu z prvních vlaštovek vznikajícího "širokopásmového obsahu", po kterém všichni tak volají.

Lupa,  20.10.2003
Koncem minulého týdne se znovu projevily drastické následky zapnutí agregace, výrazným zpomalením ADSL přípojek. Ovšem jen někde, jen u některých providerů a jen pro některé druhy přípojek. Jde o zákonitý důsledek chování uživatelů ADSL a negarantovaného charakteru služby? Nebo se Telecom stále ještě nenaučil poskytovat ADSL bez zásadních problémů?

ISDN server,  20.10.2003
Minulý týden se nesl ve znamení událostí kolem ADSL: Telecom znovu zapnul agregaci, a některým uživatelům znovu drasticky poklesla rychlost. Regulátor se chystá vyřešit spory kolem propojení ADSL do konce listopadu, ale regulovat koncové ceny asi nebude. Navrhuje také generální licenci pro provoz v pásmu 5 GHz (pro sítě HiperLAN a 802.11h).

Lupa,  16.10.2003
Stát hodlá bojovat s hrozbou problému digital divide a pomáhat lidem v získání a udržení informační gramotnosti mj. i daňovými úlevami pro domácí počítače a připojení k Internetu. Informatizaci škol navrhuje řešit na jiných principech než dosud. Cílem je dosáhnout evropský průměr vybavenosti a připojení, a udržet jej.

Lupa,  15.10.2003
Dostupné a bezpečné komunikační služby mají v návrhu nejvyšší prioritu. Rozvíjet je má především privátní sektor, stát k tomu chce vytvářet vhodné podmínky. Akcentována je potřebnost širokopásmových služeb, počítá se s vytvořením samostatné "Národní širokopásmové strategie". Návrh obsahuje i národní definici broadbandu.

ISDN server,  13.10.2003
Nový zákon o elektronických komunikacích půjde do vlády v prosinci. Portál veřejné správy už běží v ostrém provozu. MI ČR a ODS představily dvě vzájemně si konkurující koncepce. Vláda rozhodla o prodloužení kritizovaného Internetu do škol o další rok. Struktura akcionářů I.CA se má změnit a ČSSZ chce prosadit, aby "elektronický podpis stál to, co teď stojí jedno pivo".

Lupa,  13.10.2003
Nový návrh se hlásí k tzv. lisabonskému procesu, k naplnění dosud nesplněných závazků z eEurope+, a zejména k rozpracování úkolů z koncepce eEurope 2005. Vláda přitom chápe ICT jako příležitost a šanci k nastartování nového a dlouhodoběji udržitelného rozvoje společnosti, založené na znalostech Jaké tedy jsou hlavní priority návrhu?

Lupa,  10.10.2003
GTS nabízí vlastní ADSL, které je za stejnou cenu dvakrát tak rychlé, bez limitů a zcela bez agregace. K vidění byly také nové produkty a služby na bázi IP telefonie. Novinkou je služba viphone, určená firmám. Kromě levnějších hovorů nabízí i funkce virtuální telefonní ústředny. Inovuje i služba Fayn, také založená na IP telefonii.

Lupa,  08.10.2003
Druhý den letošního Invexu se nesl ve znamení souboje dvou koncepcí v oblasti ICT. Jednou z nich je návrh Státní informační a komunikační politiky, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR a který veřejnosti představil ministr Mlynář. Druhá je koncepcí ODS, a na Invex ji přijel představit šéf strany Mirek Topolánek.

Lupa,  07.10.2003
Fórum elektronických komunikací nepřineslo nic nového. Událostí roku se stalo spuštění portálu veřejné správy. Publicistou roku byl vyhlášen Petr Koubský, manažery Milan Rusnák a Jiří Devát. Cenu ministra informatiky získala služba Eurotel Data Nonstop. Sám ministr Mlynář však odjede z letošního Invexu poražen.

ISDN server,  06.10.2003
Obě největší kabelovky zrychlily svůj Internet. Jsou známy podmínky pro odkoupení ADSL modemů. Tele2 se vyjádřilo k důvodům, které jej vedly k rozhodnutí skončit s poskytováním ADSL. Pilot FRIACO se nekoná, paušál na dial-upu nebude. Lepší šance jsou u GPRS a Wi-Fi.

Lupa,  06.10.2003
Ministr informatiky Vladimír Mlynář představí na letošním Invexu návrh nového zákona o elektronických komunikacích, návrh nové Státní informační a komunikační politiky, a spustí také ostrý provoz Portálu veřejné správy. Samotné telekomunikace však budou zastoupeny spíše skromně. Z jejich tradičního pavilonu Z je vytlačila expozice Invex HOME.

Lupa,  03.10.2003
K 1. říjnu měl začít pilotní projekt režimu FRIACO. Nezačal, Telecom se jej definitivně odmítl zúčastnit. Místo toho rozšiřuje pilotní projekt ISDN AO/DI. U ADSL již přes 1500 uživatelů požádalo o zrychlení své přípojky. UPC/chello objemové limity nezavádí, ale v nových smluvních podmínkách je pro ně připravena půda.

Lupa,  02.10.2003
Z pohledu poskytovatele natolik dobře, že hodlá tuto službu dále rozvíjet a lákat na ni nové zákazníky, prostřednictvím promo akcí. Přibalit k ní hodlá i 30 hlasových minut, a v rámci akční nabídky představí také vlastní PCMCIA kartu, podporující hlas i data. Statistiky o provozu Data Nonstop svědčí o trvalém a výrazném nárůstu objemu přenesených dat.

Lupa,  01.10.2003
Od dnešního dne zrychluje připojení k Internetu přes kabelové operátory: u Karnevalu na 600/150 kbps, v případě UPC na 256/96 kbps a 512/128 kbps. Navíc u UPC dochází i ke změně jména a značky, z dosavadního "Mistralu" na "chello". V případě připojení pro firmy dochází dokonce i ke zlevnění. Budou se ale měnit všechny emaily a podepisovat úplně nové smlouvy

Lupa,  29.09.2003
Fórum pro dial-up hledalo skoro rok nové modely připojení k Internetu, a vyprodukovalo jen nezávazný dokument. Mezitím paralelně probíhala jiná jednání, iniciovaná Telecomem a hledající "vyvážené modely". Tato jednání již určité výsledky přinesla. Jak vypadají a co by mohly přinést koncovým uživatelům internetového dial-upu?

ISDN server,  29.09.2003
Ultimátum ministra Mlynáře ke konci léta zůstalo nevyslyšeno. Svou činnost zakončilo Fórum pro dial-up, jeho výstupy však jsou pouze nezávazné. Regulátor vydal nové cenové rozhodnutí k dial-pu přes propojení. DPH od nového roku zdraží telekomunikační služby. Vypoví vláda smlouvy k projektu Internet do škol? Telecom se možná rozprodá per partes...

Lupa,  26.09.2003
Včerejší tisková konference na ČTÚ završila téměř roční práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet. Zde je stručné shrnutí toho, proč Fórum vzniklo, co řešilo a jaké výsledky přineslo. Následuje stanovisko platformy ZUI k výsledkům Fóra, a její závěrečné doporučení: poohlédněte se po něčem jiném, než je dial-up.

Lupa,  25.09.2003
Autor knihy Umění klamu, která právě dnes vychází v českém jazyce, bývá označován za nejslavnějšího hackera na světě. O čem přesně je jeho kniha a jaký je skutečný příběh Kevina Mitnicka? Byl nelítostným ničitelem, který napáchal stamilionové škody, nebo jej "udělali" senzacechtiví novináři? Byl více odborníkem na počítače, nebo spíše sociotechnikem?

Lupa,  22.09.2003
Přesně v poslední den zákonem stanovené lhůty Telecom zveřejnil svou referenční nabídku zpřístupnění (RUO). Za jednu zpřístupněnou místní smyčku si hodlá účtovat jednorázově přes deset tisíc a měsíčně 491 korun bez DPH. Problémem zřejmě bude tzv. kolokace, kterou Telecom vyvedl do samostatné cenové nabídky a tím fakticky vyjmul z dosahu z cenové regulace.

Lupa,  19.09.2003
Ministerstvo informatiky představilo důležitý zákon o službách informační společnosti, zabývající se mj. problematikou spammingu a odpovědností providerů za obsah. Vladimír Mlynář se v odpovědi na dotazy novinářů vyjádřil i k současné situaci kolem přístupu k Internetu a k nadcházejícímu termínu 23. září, které stanovil jako deadline.

ISDN server,  22.09.2003
Minulý týden přinesl hned několik špatných zpráv pro Český Telecom: hrozí mu pokuta za telefonní karty od ÚOHS, pokuta za telefonní budky od ČTÚ, a ke všemu se ještě konsorcium TelSource chce zbavit zbytku svých akcií v Telecomu. Pro alternativní operátory a uživatele je zase špatnou zprávou obsah referenční nabídky zpřístupnění od Telecomu.

Lupa,  22.09.2003
Přesně v poslední den zákonem stanovené lhůty Telecom zveřejnil svou referenční nabídku zpřístupnění (RUO). Za jednu zpřístupněnou místní smyčku si hodlá účtovat jednorázově přes deset tisíc, a měsíčně 491 korun bez DPH. Problémem zřejmě bude tzv. kolokace, kterou Telecom vyvedl do samostatné cenové nabídky a tím fakticky vyjmul z dosahu z cenové regulace.

Lupa,  19.09.2003
Ministerstvo informatiky představilo důležitý zákon o službách informační společnosti, zabývající se mj. problematikou spammingu a odpovědností providerů za obsah. Ministr Mlynář se v odpovědi na dotazy novinářů vyjádřil i k současné situaci kolem přístupu k Internetu a k nadcházejícímu termínu 23. září, které stanovil jako deadline pro zlepšení nabídky.

Lupa,  17.09.2003
Včerejší den přinesl hned několik zajímavých událostí kolem ADSL. ČTÚ vydal tiskovou zprávu k problematice ADSL propojení. Generální ředitel Telecomu chatoval s veřejností. Tiscali se přidala k Nextře a GTS, a nebude zpoplatňovat nadlimitní data. A kde se vůbec vzaly objemové limity u nových verzí ADSL? Chcete se dozvědět pravdu?

Lupa,  16.09.2003
Telecom již od včerejška nabízí možnost přechodu na rychlejší varianty ADSL, ale konkrétní podmínky jednotliví poskytovatelé zveřejňují jen postupně. IOL vydal nové Všeobecné podmínky poskytování ADSL a zpřístupnil migrační formulář. Nextra se přidala ke GTS a nebude zpoplatňovat data přenesená nad limit. Složitější to bude s odkoupením ADSL modemu.

ISDN server,  15.09.2003
Minulý týden vrcholily přípravy na poskytování nové podoby ADSL. Rozrůstá se ale i konkurence, jak v podobě nových nabídek Wi-Fi, tak i v podobě kabelového Internetu od nového operátora jménem Karnevalu. Odstartován byl měsíční zkušební provoz portálu veřejné správy. Politici se chystají dobýt letošní Invex. IQT chce instalovat inteligentní terminály.

Lupa,  15.09.2003
Dlouho očekávaný portál veřejné správy se dočkal zahájení zkušebního provozu. Řádný provoz, pro nejširší veřejnost, odstartuje v říjnu, během Invexu. Obsah portálu se bude postupně rozšiřovat, zpočátku bude nabízet adresář veřejné správy, platné verze zákonů, návody pro řešení životních situací, a umožní i některá podání on-line cestou.

Lupa,  12.09.2003
Pondělí 15. září, kdy mají být spuštěny nové varianty ADSL, již doslova klepe na dveře. Existence objemových limitů, zavedených Českým Telecomem, nutí internetové providery vymýšlet různé strategie toho, jak zmírnit dopady těchto limitů na své vlastní zákazníky. Jak vypadají jednotlivé strategie a v čem se od sebe navzájem liší?

ISDN server,  12.09.2003
28. října bude v ČR státní svátek, ale slavit bude i celá Evropa - tzv. "Broadband Day", alias den širokopásmových služeb, v pořadí již třetí. Tentokráte bude zaměřen na výměnu zkušeností mezi místními a regionálními aktivitami, a na financování infrastruktury. V ČR vyzývá k aktivní účasti Česká asociace kompetitivních komunikací...

Lupa,  11.09.2003
Intercable CZ a TESmedia zfúzovali do jedné společnosti, jménem Karneval. Nabídnou trojnásobně rychlejší Internet, s limitem 20 GB, za 1199,- Kč měsíčně. V oblasti ADSL se GTS zřeklo zpoplatnění dat přenesených nad objemový limit. Tele2 naopak ohlásila, že končí s poskytováním ADSL služeb, protože tyto nejsou dostatečně kvalitní a nové varianty jsou pro uživatele méně výhodné.

Lupa,  09.09.2003
Český Telecom včera ohlásil dosažení deseti tisíc realizovaných přípojek ADSL. Ta jubilejní byla zřízena 4.9.2003 v Jihlavě. Celkově ale došlo během srpna k určitému zpomalení instalací. Současně s tím se zřejmě zpomaluje příliv nových objednávek, protože uživatelé čekají jak se situace kolem ADSL vyvine. K tomu by mohlo dojít už poměrně brzy.

ISDN server,  08.09.2003
Minulý týden se objevily první informace o záměru ČRa poskytovat Internet skrze rozvody 230 V. Contactel akcentuje bezpečnost a ohlašuje první samoinstalační balíček. Telecom zveřejňuje podrobnosti o fungování připravovaného AO/DI. T-Mobile šíří epidemii, Oskar spouští MMSky. Platforma ZUI se sešla s ministrem Mlynářem.

Lupa,  08.09.2003
Co by mohl obnášet budoucí "Internet ze zásuvky" od Českých radiokomunikací, který minulý týden avizovali na Mobil.cz? Určitě ne to, že by náhle z každé zásuvky 230 V po celé České republice kromě proudu tekl také Internet. Spíše půjde o řešení, které dokáže "hustě" pokrýt určité lokality s větší koncentrací potenciálních uživatelů, například sídliště.

Lupa,  05.09.2003
Český Telecom naznačil některé podrobnosti o fungování chystané služby AO/DI, kterou v současné době testuje v rámci pilotního projektu. Definitivní cenové podmínky nejsou dosud známy, naznačeny však byly alespoň hlavní zásady pro budoucí zpoplatnění . Počítá se např. s explicitním zpoplatněním dynamicky přidělovaných B kanálů (po vteřinách).

Lupa,  03.09.2003
Contactel včera představil řešení, umožňující uživatelům nainstalovat si ADSL vlastními silami. V prodeji by mělo být od 19. září. Ke stejnému datu by mohlo dojít i k zásadní změně v nabídce ADSL služeb na našem trhu - protože do tohoto data regulátor slíbil Contactelu vyřešit jeho spor o ADSL propojení s Telecomem.

Lupa,  02.09.2003
T-Mobile včera představil tři novinky: tarifní program určený specificky pro studenty, předplacenou kartu Twist Home, mířící zejména na cizince pobývající v ČR, a dále možnost přikoupit si víkendové hovory za 50 haléřů za minutu. Vše je doprovázeno mediální kampaní, která staví na přirovnání k epidemii.

Lupa,  01.09.2003
Co přesně znamenají termíny proaktivní a reaktivní, v souvislosti s telekomunikacemi a regulací? Jak je ošetřena dosavadní reaktivnost regulátora a jak jeho budoucí proaktivnost v naší legislativě? Má "inkumbent" něco společného s termínem "inkubus", alias "zlým duchem, děsícím těžkými sny"? Je správné označovat Český Telecom za inkumbenta?

ISDN server,  01.09.2003
Minulý týden potvrdil dřívější spekulace o personálních změnách v Telecomu, i o chystaném propouštění. Tele2 si k prvním narozeninám svých hlasových služeb nadělila zajímavé zlevnění. Daří se i pilotním projektům Wi-Fi, na Invexu bude Wi-Fi věnován celý pavilon Y. Projekt Internet do škol je kritizován za přesný opak toho, co mu bylo dříve vyčítáno.

Lupa,  28.08.2003
Naplní se předpovědi některých vizionářů, kteří předpokládají zahlcení Internetu? Nebo se Internet přizpůsobí, třeba tím že uživatelé předají část starostí o vlastní ochranu do rukou internetovým providerů? Dnes už takové možnosti existují, alespoň pro ochranu proti virům a spamům. Další nejspíše budou následovat.

Lupa,  26.08.2003
Nový generální ředitel Českého Telecomu chystá ve firmě řadu změn, včetně obsazení nejvyšších manažerských pozic. Spekulace médií již konvergují ke jménům: David Duroň (nyní GTS) na pozici ředitele marketingu, Roman Stupka (nyní Česká pojišťovna) na pozici obchodního ředitele, a Michal Heřman (Eurotel) na pozici ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci.

Lupa,  22.08.2003
Připravovaná novela zákona o elektronickém podpisu chystá poměrně hluboké změny. Kromě souladu s požadavky EU usiluje o zavedení časových razítek, a vedle dosavadního elektronického podpisu zavádí ještě jednu variantu s poněkud odlišným statutem, která vychází vstříc potřebám "automatizovaného podepisování". Například různými on-line službami, servery apod.

Česká škola,  20.08.2003
Každý den se nyní objevují další události, zprávy a prohlášení, dále vyostřující situaci kolem SIPVZ alias Internet do škol. Především generální dodavatel pak nešetří energií, a přestože se jej trestní oznámení primárně netýkají, vyrazil do mediálního boje. Na podstatné momenty současného dění se podívejme podrobněji.

Lupa,  2(0.08.2003
Právě dnes nabývá účinnosti novela telekomunikačního zákona o zpřístupnění místní smyčky. Poprvé umožňuje regulátorovi jednat proaktivně a vstupovat do probíhajících jednání o zpřístupnění z vlastní iniciativy. Přitom mu explicitně ukládá sledovat také hledisko "maximálního prospěchu pro uživatele". V čem jsou naopak možná úskalí novely?

Lupa,  19.08.2003
Od 1. září spouští Český Telecom dvouměsíční pilotní provoz služby AO/DI (Always On / Dynamic ISDN) na přípojkách ISDN. Nabízí garantovaných 9,6 kbps a negarantovaných 64 až 128 kbps internetového dial-upu, částečně za paušál a částečně za minuty. Jaké jsou podmínky pilotního provozu, a jak by mohl vypadat ostrý komerční provoz?

Lupa,  15.08.2003
Jakou budoucnost má anonymní dial-up, který v nedávných dnech začaly nabízet iDnes a portál Atlas? V čem se tyto služby odlišují od dosavadního dial-upu na bázi Internetu zdarma? Jak zapadají do představ o budoucím vývoji dial-upu v ČR, kde se rýsuje nástup "neanonymních" modelů v tzv. dedikovaném provedení?

Lupa,  14.08.2003
Český telekomunikační úřad včera vydal své doporučení pro zájemce o ADSL služby. Nic přelomového ale neočekávejte, jde například o doporučení přečíst si podmínky, či varování že ADSL nenabízí garantovanou rychlost. První ISP již hlásí podpis smlouvy s Telecomem na novou podobu ADSL služeb, a dokonce i nabídku "limitované přípojky bez limitu".

Česká škola,  14.08.2003
Již v úterý proběhlo médii, že Nejvyšší kontrolní úřad podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil finanční škody v projektu SIPVZ alias Internet do škol. Na včerejší tiskové konferenci k tomuto oznámení podali lidé z NKÚ vlastní komentář. I po něm však zůstává vtíravá otázka: trefil vlastně NKÚ tu pravou hlavičku hřebíku?

Lupa,  11.08.2003
Český Telecom minulý týden oznámil zavedení objemových limitů, jako základní podstatu své "Fair User/Usage Policy". Krátce nato se objevily první náznaky z řad ISP, jak dopad těchto opatření kompenzovat. V souvislosti s tím se ale nabízí zajímavá otázka: když už se mají zavádět nějaké restrikce, kdo by je měl uplatňovat?

Lupa,  08.08.2003
Regulátor minulý týden rozhodl o snížení minutových originačních poplatků za internetový dial-up o 11 haléřů (ve špičce i mimo špičku). Týká se to vytáčeného připojení přes tzv. volbu operátora a mělo by se to projevit snížením minutových sazeb pro koncové zákazníky. Jde o jeden z konkrétních výstupů činnosti Fóra pro dial-up.

Lupa,  07.08.2003
Soustředěný tlak veřejnosti, ISP, ZUI a ministra Mlynáře přinesl své první dílčí ovoce. Český Telecom uznal, že dopady agregace překročily únosnou míru, a rozhodl se ji zase vypnout, od půlnoci ze 7. na 8. srpna. Ovšem jen do 15. října, kdy ji zase hodlá zapnout. Tím vznikne jednoměsíční "okno" pro migraci uživatelů na nové, nominálně rychlejší ale objemově omezené přípojky.

Lupa,  06.08.2003
Ministr Mlynář chápe rozhořčení uživatelů nad změnami ohlášenými Českým Telecomem a nepovažuje je za splnění svého požadavku. Platforma ZUI požaduje opětovné vypnutí agregace, do doby než se na našem trhu objeví konkurence ve formě nabídek ADSL na bázi propojení. Své zákazníky již začínají obesílat i někteří ISP, se svou reakcí na současnou situaci.

Lupa,  05.08.2003
Oficiální podoba nového ADSL se prakticky neliší od včera prezentované: datové limity jsou realitou, stejně jako zapnutá agregace, se kterou Telecom nehodlá v brzké době nic dělat. Přesto věří, že změny přispějí k většímu zájmu zákazníků. Důvodem pro zavedení datových limitů má být zajištění "spravedlivého přístupu k zákazníkům".

Lupa,  04.08.2003
Současné zpomalení ADSL přípojek jde na vrub zapnuté agregaci, o žádné závady či poruchy se nejedná. Rýsuje se již i nová podoba ADSL, která bude představena dnes. Stávající varianty 192/64 a 320/128 kbps zaniknou ke konci roku, a budou nahrazeny rychlejšími přípojkami s datovým limitem. Po jeho překročení se bude platit za data navíc: 300 korun za každých započatých 10 GB.

Lupa,  01.08.2003
ČTÚ tento týden oznámil své záměry ohledně provozování Wi-Fi sítí v pásmu 5 GHz. Na obzoru je generální licence, která sice neumožní provoz zařízení dle standardu 802.11a, ale povolí zařízení na bázi 802.11h. Naproti tomu u UMTS se možná dočkáme ročního odkladu termínu, do kterého musí operátoři své 3G sítě spustit - z 1.1.2005 na počátek roku 2006.

Lupa,  31.07.2003
Český Telecom zveřejnil své hospodářské výsledky za první pololetí. Jsou o něco horší než loňské, ale zase ne tolik, jak předpovídali finanční analytici. Například čistý zisk poklesl z loňských 2,6 mld. Kč na 2,3 mld. Kč, když analytici předpovídali pokles až o 28 procent, na 1,9 mld. Kč. Zajímavé jsou také údaje o internetovém provozu, který stále roste.

Lupa,  25.07.2003
Ministr informatiky Vladimír Mlynář si z jednání s Českým Telecomem odnesl závěr, že Telecom splní své sliby a představí novou podobu ADSL a dial-upu do konce astronomického léta, tedy do 23. září. U ADSL ministr očekává zásadnější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu, a v oblasti dial-upu průlom vedoucí ke snížení cen.

Česká škola,  22.07.2003
Kontrolní závěr NKÚ, hodnotící realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání, se zabývá všemi jejími částmi. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co říká o projektu PIII - Infrastruktura. Ačkoli se nevyjadřuje k adekvátnosti ceny za jednotlivá SKP, která je rozhodující částí nákladů v PIII, přesto přináší mnohá zajímavá zjištění.

Lupa,  22.07.2003
Ministr Mlynář hodlá požádat Telecom a vysvětlení a přesné informace o chystané budoucí podobě ADSL služeb. Společnosti Czech OnLine došla trpělivost a veřejně vyzvala Telecom k urychlenému zrušení dashboardu, který omezuje uživatele její služby VOLNÝ ADSL a dokonce brání zavedení nových služeb, které firma pro své zákazníky připravuje.

Česká škola,  19.07.2003
Nejvyšší kontrolní úřad již vydal svůj kontrolní závěr k realizaci Státní informatiky ve vzdělávání. Prvotní výtkou je zřejmě konstatování, že v letech 2001 a 2002 se tato realizace odchýlila od vládou schválených podmínek, a to v neprospěch plnění cílů jednotlivých projektů. Na to pak navazují další konkrétní výtky, týkající se i dodržování zákonů a rozpočtových pravidel.

Lupa,  18.07.2003
Sliby Českého Telecomu zrychlit ADSL a otevřít trh s koncovými zařízeními, a to ještě v průběhu léta, postupně berou za své. Nyní již je zřejmé, že eventuelních změn se nedočkáme dříve jak v září. A to stále není jasné, jaké změny to přesně budou. Na stejnou dobu chystají protiofenzívu kabelovky, UPC zřejmě zvýší rychlost poskytovaného připojení.

Lupa,  16.07.2003
Počínaje včerejším dnem zavedla společnost UPC nová pravidla pro registraci MAC adres síťových rozhraní. Cílem je zvýšení bezpečnosti, resp. větší ochrana před eventuelním zneužitím či napadením kabelové přípojky na Internet. Většina uživatelů si toho nemusí ani povšimnout, explicitní zásah bude nutný pouze v případě kdy uživatel změní zařízení, připojené ke kabelovému modemu.

Lupa,  04.07.2003
Zatímco ve světě se paušály na dial-upu realizují pomocí modelu FRIACO, u nás se začíná rýsovat jiné řešení. Telecom se modelu FRIACO stále brání jak čert kříži, a podle dostupných signálů se snaží prosadit poněkud jiné technické řešení. To by sice umožnilo zavedení paušálů, ale ponechalo by mu maximum kontroly nad cenovou hladinou.

Lupa,  03.07.2003
Minulé pondělí slíbilo nové vedení Českého Telecomu předložit aktualizovanou verzi svých návrhů na řešení přístupu k Internetu, s termínem do středy 2.7.2003. Dokonce k tomu bylo svolána další schůzka Řídícího výboru Fóra pro dial-up. Z plánované prezentace ale nakonec sešlo - zástupci Telecomu nic nepřinesli. Proč takováto blamáž?

Tiscali Business News,  červen 2003
Z terminologického hlediska to moc správné není. Podobně, jako třeba volání po autě s vysokou spotřebou benzínu či nafty. Smysluplnější je chtít auto rychlé, bezpečné a spolehlivé. Ale jinak má volání po broadbandu - správně po vysokorychlostních službách - své opodstatnění.

IT-NET,  červen 2003
Poslanecká sněmovna v květnu schválila novelu telekomunikačního zákona, upravující tzv. zpřístupnění místních smyček, alias "unbundling". Nabude-li tato novela účinnosti k 1. červenci 2003, splníme tak s půlročním zpožděním náš závazek vůči Evropské unii. Nicméně pro náš telekomunikační trh to zřejmě žádná revoluce nebude.

Lupa,  30.06.2003
Při současných úvahách o časových kreditech a paušálech na dial-upu se stále zřetelněji rýsují dvě varianty: dedikovaná a dedikovaná. Jak jim správně rozumět? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi nimi, a jaké výhody či nevýhody mají? Podívejme se trochu do historie českého dial-upu, kde již jednou došlo k významné změně z dedikovaného na nededikované zpoplatnění.

Lupa,  27.06.2003
Pracovní návrhy, které Český Telecom prezentoval na stále probíhajícím Fóru pro dial-up, se kromě ADSL a ISDN týkaly také dial-upu. Zde Telecom přišel s návrhem nededikovaného časového kreditu ve výši 100 hodin za 500 Kč, k vyčerpání z 20% ve špičce a zbytek mimo špičku. Oproti předchozím návrhům je to výrazný pokrok. Jaká je ale druhá strana mince?

Lupa,  25.06.2003
Pokles rychlosti na 64 kbps se nejspíše konat nebude. Ale úvahy o zavedení objemových limitů a následném zpomalení na původní rychlost jsou zřejmě stále živé - i když některá média včetně ČTK již uvedla, že žádné limity nebudou. Český Telecom oficiálně říká pouze to, že zatím neoznámil žádnou změnu u ADSL služeb, takže všechno jsou jen diskuse či spekulace nad pracovními návrhy.

Lupa,  19.06.2003
Nová podoba ADSL služeb, slíbená Českým Telecomem, začíná nabírat jasnějších kontur. U variant Basic by měl konečně zmizet dashboard i NAT. Objevit by se mohly rovněž samoinstalační balíčky. Ovšem s avizovaným zrychlením to vypadá jako špatný vtip: bude datový limit, a po jeho vyčerpání ADSL zpomalí na 64 kbit/s.

ISDN server,  18.06.2003
Otázka snižování propojovacích poplatků, za volání z pevných do mobilních sítí, se začíná těšit stále větší pozornosti. APVTS včera uspořádala na toto téma odborný seminář, který naznačil postoje mobilních operátorů i regulátora. Eurotel navíc považoval za vhodné zveřejnit své stanovisko formou samostatné tiskové zprávy.

Lupa,  16.06.2003
Páteční valná hromada Českého Telecomu schválila koupi zbývající části Eurotelu, výplatu dividendy ve výši přes 18 miliard korun a také dividendovou politiku na příští léta. Zvolila nové statutární orgány, představenstvo i dozorčí radu. Generálním ředitelem se stal Gabriel Berdár. Dosavadní vedení si na odměnách rozdělí 13,3 milionu korun.

ISDN server,  11.06.2003
Na našem telekomunikačním trhu se etabluje další operátor - ČEZnet, a s., který je plně vlastněnou dcerou ČEZ-u. Až dosud poskytoval datové a internetové služby, za rok 2002 v objemu 380 mil. Kč. Nyní získal licenci i na hlasové služby a hodlá se pustit do jejich poskytování.

Lupa,  10.06.2003
ADSL od Aliatelu přichází na trh mezi posledními, v bundlu s hlasovou službou Business Call Smart na bázi trvalé předvolby operátora. Ve srovnání s cenami ADSL od ostatních poskytovatelů patří mezi nejdražší. Navíc v základní ceně není ani prostor pro WWW stránky, ani emailová schránka. Vše je nutné si přikoupit.

ISDN,  09.06.2003
APVTS nedávno vyzvala k novému stanovení propojovacích poplatků za terminaci hovorů v pevných sítích. Argumentuje tím, že reálné ceny mezitím poklesly pod úroveň propojovacích poplatků. Regulátor ale říká: mnou stanovené ceny jsou maximální. Co vám brání dohodnout se na nižších cenách za propojení?

Lupa,  09.06.2003
Minulý týden se potvrdily zprávy o chystaném dokoupení Eurotelu Českým Telecomem. O přípravě, průběhu a důsledcích této transakce pro samotný Eurotel i pro Český Telecom v pátek referoval novinářům ministr informatiky Vladimír Mlynář. Jaký je tedy scénář nejbližších dnů? Co všechno se stane, resp. změní?

Lupa,  02.06.2003
Poslanecká sněmovna minulý týden definitivně schválila návrh novely telekomunikačního zákona o zpřístupnění místní smyčky. K žádným významným změnám při třetím čtení již nedošlo, o zařazení bitstreamu se vůbec nejednalo. Pokud návrh schválí ještě i Senát a podepíše prezident, mohl by platit již od července. Ale co přinese? Dočkáme se výraznější změny na trhu?

IT-NET,  květen 2003
Vedle problému poslední míle se v poslední době začíná mluvit také o problému tzv. střední míle (middle mile), zejména v souvislosti se zavádění širokopásmových služeb. O co se jedná? Co je ve hře a jaká jsou možná řešení?

IT-NET,  květen 2003
V současné době je v Parlamentu projednávána novela telekomunikačního zákona, která by měla řešit problém poslední míle, skrze tzv. zpřístupnění místní smyčky. O jaké řešení jde a co přesně navrhuje zmíněná novela? V čem vlastně spočívá celý problém poslední míle?

Lupa,  29.05.2003
V době, kdy přemnoho zájemců o ADSL marně čeká, až se dostanou do jeho dosahu, mohou se vyskytnout i zcela opačné problémy. Třeba když se někdo bez svého vědomí dostane do databáze jako zákazník jednoho poskytovatele, ale chce využít služeb jiného ISP. To nemůže, dokud se nedostane z databáze ven. A to nemusí být vůbec snadné.

Lupa,  28.05.2003
Regulátor již dvakrát nedal svůj souhlas Českému Telecomu, aby tento mohl odmítnout žádost alternativních operátorů o ADSL na propojení. Nyní se vyjádřil zamítavě i ke snaze Telecomu odmítnout další návrh kvůli nedostatečným náležitostem. Cesta k uzavření propojovacích dohod na ADSL je tak stále otevřena, a s ní i naděje na pokles koncových cen za ADSL.

Lupa,  26.05.2003
V době, kdy mnohé země hledají cesty ke zlevnění přístupu k Internetu, a někde jej dokonce dotují, přichází náš stát s rozhodnutím, že jej zatíží podstatně vyšší daní z přidané hodnoty. Nakolik je to nečekaný krok a nakolik je pravdou, že nás k tomu nutí Evropská unie? Jak se to promítne do koncové ceny za telekomunikační služby a Internet?

Lupa,  23.05.2003
Internetová telefonie je dnes platformou, na které lze dále stavět a budovat nové služby, a také bořit letité bariéry. Dyad Digiphone je řešení na bázi internetové telefonie a standardu SIP, které umožňuje využívat výhod plně liberalizovaného amerického telekomunikačního trhu už i zde v ČR. Včetně neomezených hovorů za paušál (po USA a Kanadě).

Lupa,  21.05.2003
Co se rozumí "širokým pásmem", alias "broadbandem", ve světě a u nás? Máme v ČR oficiální definici broadbandu? Co si o něm myslí úspěšný podnikatel Roman Staněk, či bývalý generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma? Vyměnili byste svou letní dovolenou za ADSL? Co zaznělo o broadbandu na konferenci Forum eTime?

Lupa,  19.05.2003
Za první tři měsíce byla proškolena zhruba třetina účastníků, plánovaných na celý rok. Převažují mezi nimi lidé od 40 do 60 let, nejvíce je žen. Motivací k účasti je hlavně lepší pracovní uplatnění. Rozšiřuje se počet kurzů (o práci s textem, tabulkami a procvičování), chystá se elektronický podpis. Ministerstvo informatiky chce pro financování využít strukturální fondy EU.

Lupa,  15.05.2003
Český Telecom připravil mapu pokrytí našeho státu technologií ADSL, a naznačil i něco ze svých plánů na zvyšování tohoto pokrytí. Přednostně hodlá posilovat stávající pokrytí, na nové lokality se chystá až v posledním čtvrtletí letošního roku. Naznačil také, podle čeho bude vybírat nové lokality pro ADSL.

Lupa,  14.05.2003
Se vstupem do EU bude i ČR přejímat nový regulační rámec elektronických komunikací. Jeho součástí, jakýmsi "posledním kaménkem do celkové mozaiky", je i doporučení EU o 18 relevantních trzích. Vymezuje oblasti, které posoudí národní regulátor a rozhodne, zda je v nich zapotřební specifická sektorová regulace, nebo nikoli.

Lupa,  12.05.2003
Tiscali je nejpoužívanější a nabízí ADSL na 3 měsíce zdarma. Aliatel hlásí meziroční nárůst tržeb o 45%. Nebezpečí nechtěného přesměrování na žluté linky se již týká také mobilních telefonů a GPRS připojení. NKÚ a Česká školní inspekce chystají vydat své hodnocení projektu Internet do škol. Mezitím resort školství jedná s ministerstvem informatiky o převzetí části tohoto projektu.

Lupa,  9.05.2003
Novelu telekomunikačního zákona o zpřístupnění místní smyčky projednal tento týden Hospodářský výbor Parlamentu. Bitstream se do návrhu opět neprosadil, a spolu s prakticky všemi dalšími změnami byl odložen až na zcela nový zákon o elektronických komunikacích. Neprošla ani snaha exministra Římana omezit zpřístupnění v čase, maximálně na 5 let.

Lupa,  06.05.2003
Radiomobil se již definitivně přejmenoval na T-Mobile, a přišel s novou strategií vůči firemním zákazníkům. V oblasti datových služeb sice nabízí rychlejší GPRS a různé možnosti optimalizace, zmenšující objem skutečně přenášených dat - ale skutečně neomezený datový paušál nikoli. Neomezený je přenos dat pouze do konce července, v rámci promo akce.

ISDN server,  05.05.2003
Ministr informatiky Vladimír Mlynář se hodlá vzdát svého poslaneckého mandátu a plně se věnovat práci na svém ministerstvu. Kromě mandátu se ale vzdává i svého náměstka pro telekomunikace Jaromíra Šišky, kterého již uvolnil z funkce. Vyjádřil se také k informacím o svém zdravotním stavu.

Lupa,  05.05.2003
Po konsolidaci s hospodářskými výsledky Eurotelu hlásí Český Telecom pokles celkových výnosů jen o 0,8 procenta. Nový ředitel by podle ministra informatiky mohl nastoupit do Českého Telecomu počátkem prázdnin. Dánský TDC navýšil základní jmění Contactelu o 803,47 milionů korun, další změny vlastnické struktury však jsou stále ještě otevřeny.

Lupa,  02.05.2003
Český Telecom přichází s nabídkou nových (neregulovaných) cenových programů, doplňujících nabídku stávajících programů: čtyři pro domácí stanice, pět pro podnikatelské a jeden pro ISDN. Zajímavostí je celá řada - hovorový kredit má podobu minut k provolání, je převoditelný do dalšího měsíce (ale už ne dále), a nezahrnuje Internet.

Lupa,  30.04.2003
Jen pár dní po "velmi důrazném požadavku" ministra informatiky Vladimíra Mlynáře přichází Český Telecom se záměrem zvýšit minimální rychlost ADSL ze 192 na 512 kbit/s. Regulátor mezitím opravil svou studii a ohlásil záměr vzít ceny ADSL do regulace. Co to znamená, co by to mohlo přinést - a také kdy by se to mohlo projevit?

Lupa,  29.04.2003
Český Telecom se konečně vyjádřil k příčinám nedávných problémů s protokolem FTP na ADSL přípojkách. Dnes je tato závada odstraněna, FTP funguje, a dojde i na kompenzaci za sníženou funkčnost: poskytnutím jednorázové slevy 30 procent z měsíčního poplatku za Carrier ADSL ve verzi Basic. Jak se k celé věci postavila technická podpora firmy Cisco?

Lupa,  28.04.2003
Ministr informatiky Vladimír Mlynář dal Českému Telecomu nové ultimátum: do léta zásadně změnit podmínky ADSL, buďto snížením ceny nebo zvýšením kvality (rychlosti). Za pravděpodobnější však považuje zvýšení rychlosti, při zachování stávající cenové hladiny. Připustil také, že byl v USA neoficiálně jednat o koupi Eurotelu.

Lupa,  25.04.2003
Contactel dlouho odolával přeprodeji ADSL služeb Českého Telecomu. Nakonec ale i on seznal, že nemůže zůstat "mimo hru", a tak podepsal a nyní přichází na trh s vlastními službami. Jak jeho nabídka vypadá, v čem je zajímavá a odlišná od ostatních? A jaké kroky podniká Contactel, aby dosáhnul požadovaných změn u poskytování ADSL?

Lupa,  24.04.2003
Jak dopadlo porovnání cen za ADSL, které si ministr informatiky Vladimír Mlynář objednal u ČTÚ? Jsme srovnatelní s Evropou, nebo několikanásobně dražší? Studie regulátora nedává moc jasnou a konkrétní odpověď a Český Telecom již přispěchal s interpretací, že studie potvrzuje jeho stanovisko o srovnatelnosti s evropským průměrem.

Lupa,  22.04.2003
Je dial-upový bonus od Contactelu první předzvěstí bojů o zbylé zákazníky na vytáčeném připojení? Bude intranet veřejné správy druhým školským intranetem? Bude logovat aktivity všech svých uživatelů? Jaký by měl být harmonogram příprav nového zákona o elektronických komunikacích? Kdy se dočkáme novely o zpřístupnění místní smyčky?

Lupa,  17.04.2003
Podle oficiálních čísel z ČTc za první polovinu dubna přibylo přes 1000 nových objednávek na ADSL, potvrzena (akceptována) je dosud jen každá druhá, a skutečně realizována jen každá sedmá. Začínají se objevovat nepříjemné technické problémy - různé krátkodobé výpadky, a dokonce dlouhodobá nedostupnost protokolu FTP? Co je příčinou?

Lupa,  16.04.2003
České zastoupení Tiscali se neomezilo jen na ADSL jako jedinou formu širokopásmových služeb a přichází rovnou s celým "broadbandovým balíčkem". Kromě ADSL, ve "standardním" provedení a ve "standardních" cenových relacích, obsahuje také obousměrné satelitní připojení k Internetu (od 3490 korun měsíčně), a připojení přes WiFi.

Lupa,  15.04.2003
Spodní hranice ceny za ADSL služby dále poklesla, na 1150 korun měsíčně (bez DPH a bez modemu). Jde o nabídku společnosti Tele2, které po odečtení nákladů na ADSL zbývá 170 korun na uživatele a měsíc, za které musí pořídit všechny zbývající služby. Z jiného soudku: jak na nefungující FTP na ADSL přípojkách?

Lupa,  14.04.2003
Nová služba Aliatelu umožňuje už i malým firmám vybrat si poskytovatele všech telekomunikačních služeb a úplně odejít od dominantního operátora. Jde o "bundle" hlasových, datových a internetových služeb, využívající přenosových schopností sítí FWA v pásmu 3,5 GHz, ve 12 městech ČR. Cílovým zákazníkem je firma s měsíčním účtem nad 15 000 Kč.

Lupa,  11.04.2003
Ministerstvo informatiky zveřejnilo návrh Bílé knihy o elektronickém obchodu, která by měla jít koncem měsíce do vlády. Obsahuje konkrétní doporučení na legislativní úpravy, např. v oblasti elektronického podpisu či elektronických daňových dokladů, nebo opětovné zavedení mikroplateb. Naopak v oblasti telekomunikací je poněkud bezzubá.

Lupa,  09.04.2003
Český Telecom garantuje uživatelům dial-upu minimální přenosovou rychlost 28,8 kbps - ovšem pouze tehdy, pokud si zvolí cenový program HOME INTERNET a v rámci něj si předplatí 13 hodin připojení za měsíc. Ve všech ostatních případech dostávají jinou službu - s minimální garantovanou přenosovou rychlostí pouhých 9,6 kbps.

Lupa,  07.04.2003
Bude rozdělený na tři části: Invex Business, Classic a Home, a bude mít tři odborné dny a dva pro nejširší veřejnost. Nová část Home umožní přímý prodej "megamarketově" široké nabídky produktů. Osídlen by už měl být i zbrusu nový pavilon F. Naopak se uvažuje o omezení doprovodného programu, který má doznat "významných změn".

Lupa,  04.04.2003
Z již dříve avizované strategie "nehlasových" služeb T-Mobile byla zatím zveřejněna jen ta část, která se týká obsahu. Zejména portálu t-zones a služeb na bázi MMS. O přenosových službách, hlavně o tarifech pro GPRS, se dozvíme až v průběhu dubna - a platit budou od 5. května. Něco však lze vytušit již dnes.

Lupa,  03.04.2003
Společnost GTS přichází s prvním "bundlovanou" nabídkou ADSL a hlasových služeb. V rámci nabízeného balíčku přijde nejpomalejší ADSL přípojka k Internetu na 990 korun měsíčně, ale bez DPH a bez modemu. Druhou součástí bundlu jsou hlasové služby na bázi pevné předvolby operátora, na nichž je třeba provolat alespoň 3000 korun měsíčně.

Lupa,  02.04.2003
Jak je to doopravdy s požadavkem expertů Evropské unie, aby sdružení CZ.NIC pustilo správu domény .cz a přenechalo ji regulátorovi, který by následně vypracoval nový národní plán názvů domén druhé úrovně? Byl včerejší článek "Jak dál s doménami pod .cz?" pouhým aprílovým žertem, nebo je naopak pravdivým vylíčením tvrdé reality?

Lupa,  01.04.2003
Od 1. dubna 2003 začíná Eurotel nabízet neomezený mobilní přístup k Internetu přes GPRS, za paušál 1000,- Kč měsíčně (bez DPH), bez jakýchkoli omezení. Nový tarif NONSTOP se vyplatí tomu, kdo měsíčně přenese více jak 27 MB dat. Ke zlevnění však dochází i u dalších datových tarifů. A není to apríl!!!

Lupa,  01.04.2003
Experti evropské unie požadují, aby správa ccTLD domény .cz přešla z CZ.NIC pod Český národní regulační úřad, který vznikne transformací z dnešního ČTÚ. Vyplývá to ze závěrů tzv. twinningového projektu, který probíhal na ČTÚ v minulém roce. Budoucí regulační úřad by pak měl vypracovat a schválit národní plán názvů domén druhé úrovně.

Lupa,  28.03.2003
První fungující instalace ADSL u koncových zákazníků jsou již na světě, ale zatím jich je jako šafránu. Počty zájemců však jsou poměrně velké, zřejmě větší, než se čekalo. Jaké jsou odhady množství potvrzených objednávek? Jak vychází poměr mezi přijatými a nepřijatými objednávkami? Jaká je skladba objednávaných rychlostí?

Lupa,  27.03.2003
Co nabídne intranet veřejné správy? Které jeho služby budou hrazeny centrálně a které místně? Převládne v kvalifikovaných certifikátech bezvýznamový identifikátor od MPSV? Jak úspěšný je Národní program počítačové gramotnosti? Jak se MI ČR staví k teleworkingu? Bude Státní informační a komunikační politika jen politickou deklarací?

Lupa,  26.03.2003
Do konce roku budou ve vládě samí e-ministři. Zmizet naopak mají stohy papíru, které si ti dnešní nosí na zasedání vlády. V srpnu bude spuštěn dlouho očekávaný Informační portál veřejné správy. On-line prohlížení katastru nemovitostí bude konečně zdarma. Tím vším se na konferenci ISSS prezentovalo tříměsíční ministerstvo informatiky.

Lupa,  25.03.2003
Minulý týden bylo uděleno hned několik Zavináčů, ale ten skutečný Český zavináč získala až nyní česko-slovenská digitální parlamentní knihovna na konferenci ISSS. Zbrusu novou Cenu ministra informatiky zde dostala platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), bojující v rámci Fóra pro vytáčený přístup k Internetu za dostupnější připojení.

Lupa,  24.03.2003
Už i telekomunikační operátoři začínají hlasitěji hovořit o problému "podvodných přesměrování na linky se zvláštním tarifem". Pro již postižené moc nadějí nemají, ostatním radí, jak se chovat, aby se postiženými nestali, a chystají i určitá další opatření. Ukazuje se ale, že podstata problému je snad ještě zamotanější, než se původně zdálo.

Lupa,  21.03.2003
Nadcházející jarní summit EU se bude zabývat také otázkami naplňování Akčního plánu eEurope 2005 i zaváděním nového regulačního rámce telekomunikací. Asociace ECTA varuje summit před zpožděním v zavádění tohoto rámce, zatímco asociace ETNO zase varuje před přílišnou regulací. Naše ČAKK varuje před skluzem v přípravě nového zákona o elektronických telekomunikacích.

ISDN server,  19.03.2003
Výše propojovacích poplatků byla zpočátku počítána podle metody tzv. plně alokovaných nákladů. Teprve na sklonku roku 2001 se podařilo vypracovat model LRIC (Long Run Incremental Costs), umožňující přesnější namodelování nákladů na propojení. Fakticky použit byl tento model až v září 2002.

Lupa,  18.03.2003
Šance na levnější a kvalitnější ADSL snad ještě nezhynuly. Vyřešena se zdá být otázka ADSL modemů. Někteří operátoři (např. Contactel) se stále snaží dojednat lepší velkoobchodní nabídku, zatímco jiní se již vydali cestou žádosti o propojení na ADSL (Czech On Line a Aliatel). Platforma ZUI zase organizuje průzkum zájmu o ADSL a dial-up.

Lupa,  17.03.2003
Organizace WECA se přejmenovala na Wi-Fi Aliance a přestala používat značku Wi-Fi5. Specifikaci kompatibility hodlá řešit pomocí "nálepky schopností", a chce také identifikovat místa veřejného přístupu k Internetu, udělováním loga Wi-Fi Zones. Své vlastní programy testování kompatibility a označování míst veřejného přístupu hodlá spustit také Intel.

Lupa,  13.03.2003
Po T-Mobilu přistoupil k omezení svých veřejných internetových SMS bran také Eurotel. Zvolil však jiný přístup, založený na vkládání reklamy do SMS zpráv. Odesilatel může využít jen 60 znaků ve zprávě, zbývajících 100 vyplní reklama. Je tento poměr 60:100 ve světě obvyklý? A jak to bude se zabezpečením proti zneužití?

Lupa,  12.03.2003
Český Telecom dostal koncem února pokutu 23 milionů Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za způsob jakým uvedl na trh služby na bázi ADSL. Nejedná se ovšem o stávající nabídku ADSL, ale o služby IOL Platinum z poloviny loňského roku. Rozhodnutí ÚOHS dosud není pravomocné, protože stále běží lhůta k podání rozkladu.

ISDN server,  11.03.2003
Na sklonku roku 2001 se konečně završil komplikovaný proces udělování licencí na mobilní sítě 3. generace, alias UMTS. Po četných peripetiích a změnách pravidel i výše ceny si je nakonec odnesli Radiomobil a Eurotel. Český Mobil neměl zájem, a nikdo další se nakonec nepřihlásil. Původní představy vlády o výši výnosů se nepodařilo realizovat.

Lupa,  10.03.2003
Co způsobuje, že někteří uživatelé Internetu nachází na svých telefonních účtech horentní částky za volání, o jejichž uskutečnění nemají ani tušení? Došlo k tomu použitím tzv. erotických dialerů, skrze násilné přesměrování hovoru či nějak jinak? A hlavně: jde o podvod, uvedení v omyl, neznalost, neopatrnost či zcela legální a korektní byznys?

Lupa,  05.03.2003
Cenově vychází nejpomalejší připojení přes ADSL od Czech On Line nejlevněji: 1482,- Kč měsíčně (s DPH a s modemem). U všech variant jsou v ceně pevné IP adresy, mailová schránka a prostor pro WWW stránky. Začíná se ale rozhořívat konkurenční boj, ceny klesají a například IPEX přidává první měsíc zdarma.

Lupa,  04.03.2003
Je nabízené pod názvem Nextra ADSLink, nejlacinější přípojka vychází na 1583 korun včetně DPH a modemu. Všechny varianty mají již v ceně pevnou (veřejnou) IP adresu a doménu třetí úrovně, vyšší alternativy pak správu domény druhé úrovně. Do června se u Nextry neplatí zřizovací poplatek. Vše lze sjednat online.

ISDN server,  04.03.2003
Na podzim roku 2001, přesně den po podpisu Rámcové smlouvy na "Zlatý padák", podepsal Český Telecom další velkou zakázku - na připojování základních a středních škol k Internetu. Jednalo se o výsledek veřejné soutěže, kde jedním z kritérií pro posuzování nabídky byla vazba na komunikační infrastrukturu veřejné správy ("Zlatý padák").

Lupa,  28.02.2003
Regulátor říká, že ADSL nesplňuje jím stanovené požadavky, kvůli absenci propojení. Na obzoru však je alespoň první vlašťovka, usilující domoci se ADSL na principu propojení, a tedy (snad) i s lepšími podmínkami pro koncové uživatele. Ministr Mlynář vítá zavedení ADSL, ale požaduje vypracovat srovnání našich cen se zahraničím.

Lupa,  27.02.2003
Český Telecom a jeho Imaginet včera představili svou verzi ADSL. Jmenuje se IOL Broadband a vychází o něco málo dražší než dosud zveřejněné nabídky jiných subjektů (1600 korun). IP adresy budou veřejné a dynamicky přidělované, za pevnou si připlatíte "několik set" korun navíc. NAT asi přeci jen bude (u základní verze).

Lupa,  26.02.2003
Smlouvu o ADSL už podepsali Aliatel, Czech On Line a Nextra. Ani oni, ani GTS, však nevzdávají snahy o převod ADSL pod režim propojení, což by mohlo přinést změny podmínek. Ty dosud diktuje Český Telecom, včetně overbookingu či přidělování IP adres. Je overbooking 1:50 únosný, nebo nikoli? Svou nabídku představí ve středu.

ISDN server,  24.02.2003
Na podzim roku 2001 zasáhl stát dosti významným způsobem do dění na našem telekomunikačním trhu. Bohužel nikoli ve prospěch nástupu konkurence, ale právě naopak - udělením exkluzivity Českému Telecomu na celý významný segment trhu (veřejnou správu). Byla to kompenzace za ztrátu monopolu? Zlatý padák na odchodnou?

Lupa,  21.02.2003
Úplný ceník ADSL služeb, zahrnující jak zřizovací poplatky tak měsíční paušály za všechny varianty připojení, začala rozesílat zájemcům společnost SkyNet. Zahájení zkušebního a následně komerčního provozu služby s názvem Sky ADSL plánuje na příští týden. Podpis smlouvy s Telecomem však SkyNet dosud neoznámil.

Lupa,  20.02.2003
Společnost IPEX jako první zveřejnila, kolik si hodlá účtovat za nejpomalejší ADSL přípojku k Internetu: 1498,- Kč při platbě předem. Kompletní ceník však zveřejní až příští týden. Contactel upozorňuje na kvalitativní parametry velkoobchodní nabídky a předpokládá, že ADSL v nabízené kvalitě bude trhem odmítnuto.

Lupa,  19.02.2003
Včerejšek přinesl poměrně překvapivé oznámení o uzavření prvních dvou dohod o poskytování ADSL. Podepsáno již mají Broadnet a GTS, na spadnutí jsou podpisy IPEX a SkyNetu. Zajímavé to je hlavně u GTS, která ještě velmi nedávno projevovala nespokojenost s obsahem nabídky a volala po vzetí ADSL do regulace. V čem došlo ke zlomu?

ISDN server,  19.02.2003
Na podzim roku 2001 připravilo Ministerstvo dopravy a spojů zásadní koncepční materiál s názvem "Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice". Měl napravit četné nedokonalosti telekomunikačního zákona zapracovat do naší legislativy novější požadavky EU. Na jeho implementaci ale nakonec nedošlo.

Lupa,  17.02.2003
Soudě podle zpráv od některých ISP, je ADSL doslova na spadnutí - SkyNet hlásí začátek testů, IPEX jejich úspěšné dokončení a připravenost k provozu. Naopak velcí alternativní operátoři se stále domáhají změny velkoobchodní nabídky Českého Telecomu. Společnost GTS už dokonce požádala o zařazení ADSL do regulace.

Lupa,  11.02.2003
Český Telecom včera zveřejnil druhou, nyní již definitivní podobu své velkoobchodní nabídky ADSL. Poněkud v ní snížil ceny u rychlejších přípojek a upravil některé další detaily. Naopak nezměněna zůstala samotná podstata nabídky - místo ADSL služeb jde fakticky o IP služby a místo požadovaného propojení se stále jedná jen o nabídku přístupu.

Lupa,  10.02.2003
Na podzim roku 2001 započal proces postupné konvergence gescí a "řízení" v oblasti informační společnosti a v oblasti telekomunikací. Prvním impulsem byla snaha sloučit koncepční dokumenty v těchto oblastech, dalším milníkem pak vznik "konvergovaného" Ministerstva informatiky. Příštím milníkem bude přijetí "konvergovaného" zákona o elektronických komunikacích.

Lupa,  10.02.2003
Za SMS zprávy přes webovou bránu T-Mobile se už platí, ale jak je to s placením za emaily přeposílané na mobilní telefon? Zpoplatněné SMS zprávy do sítě T-Mobile nabízí další služby, začíná se prosazovat cena 1,20 Kč za SMS zprávu. Program DreamCom slibuje odesílání přes portál T-zones, a tudíž i v rámci balíčku SMS zpráv zdarma.

Lupa,  6.02.2003
Český Telecom uvádí na trh novou službu, díky které může majitel pevné linky používat svůj cenový program (tarif) i na jiných pevných linkách, včetně veřejných telefonních automatů. Platí to i pro dial-up na Internet, ale jen pro zpoplatnění po minutách - volný kredit v hodinách či korunách takto přenosný není a zůstává vázán na "domovskou stanici".

Lupa,  05.02.2003
Pod tímto honosným názvem se skrývá seriál úvodních dvouhodinových kurzů, pořádaných pro opravdu nejširší veřejnost, dosud nezasaženou počítači. Jde o společný projekt Ministerstva informatiky České republiky, společnosti Intel a Centra Internetu. Včera vše slavnostně odstartoval ministr Vladimír Mlynář.

Lupa,  04.02.2003
Vedle služby Mobilem.cz se začínají objevovat další služby stejného zaměření, nabízející ještě nižší ceny: 1,20 Kč, resp. 1,15 Kč za odeslání jedné SMS zprávy (do sítě T-Mobile i jinam). Program Gatekeeper již také podporuje placené SMSky, ale spolupracovat umí jen se službou Mobilem.cz, která si za 1 SMS účtuje 1,50 Kč.

ISDN server,  04.02.2003
Česká republika přistoupila v červnu 2001 ke společné koncepci kandidátských zemí eEurope+ a přijala za své závazky z ní vyplývající. Ty nám mj. ukládaly urychleně dokončit liberalizaci telekomunikací a výrazně zlevnit přístup k Internetu. K faktickému naplnění těchto závazků jsme se však moc neměli.

Lupa,  03.02.2003
Služba s názvem "Mobilem.cz" nabízí možnost placeného zasílání SMS zpráv z Internetu, buď přímo přes své WWW rozhraní nebo prostřednictvím programu Gatekeeper, a to jak do sítě T-Mobile, tak i do ostatních sítí i do zahraničí (za 1,50 Kč). Zde jsou mé první zkušenosti s touto službou.

Lupa,  31.01.2003
O zprovoznění ADSL už nejednají pouze telekomunikační operátoři mezi sebou, ale i ministr informatiky Vladimír Mlynář. Vyjádřil "mimořádný zájem vlády na urychleném zprovoznění ADSL pro občany" a požaduje ukončení jednání do poloviny února. Jinak hodlá využít všech možností, které mu dává zákon.

ISDN server,  30.01.2003
Včerejší den přinesl zajímavou mediální přestřelku mezi našimi operátory, ohledně přetahování velkých firemních zákazníků. Nejprve se Český Telecom pochlubil tím, kolik jich dokázal přetáhnout na svou stranu od alternativních operátorů. Následně zareagovalo GTS, poukazem na to že rozhodující je celková bilance.

Lupa,  29.01.2003
V rámci Fóra pro dial-up došlo k významnému obratu ohledně paušálů: Český Telecom definitivně odmítnul 24hodinový paušál, a od dosavadní pasivní resistence přešel k aktivnímu prosazování paušálů. Ovšem pouze takových, jaké vyhovují jemu - tedy omezených "semipaušálů" na bázi terminačního modelu a předplacených karet.

Lupa,  28.01.2003
Evropa oslaví 28. leden jako Den širokopásmových služeb. Měl by se stát symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního Internetu, které si Evropská unie naordinovala do příštích let. V České republice nemáme moc co oslavovat, navíc jsme nestihli splnit ještě ani české závazky v oblasti "narrowbandu" z eEurope+ 2003.

ISDN server,  27.01.2003
V polovině roku 2001 se poprvé ostřeji rozhořely spory kolem vzájemného propojení pevných a mobilních sítí. Předmětem nedohody byly propojovací poplatky, zejména za terminaci hovoru v mobilní síti. Dodnes nebyly tyto spory definitivně vyřešeny, ani přes existenci cenového rozhodnutí regulátora z listopadu 2001.

Lupa,  24.01.2003
T-Mobile diskutoval s novináři o důvodech zpoplatnění internetových SMS zpráv. Probíraly se podrobnosti toho, jak by vše mělo fungovat počínaje 4. únorem, co musí a naopak nemusí udělat uživatelé, jak to bude s filtry pro přeposílání elektronické pošty na mobily, i jaký je další možný vývoj zpoplatněných SMS zpráv.

Lupa,  22.01.2003
Contactel uvádí na trh službu pevné (před)volby operátora, pod názvem DUO. Zahrnuje celé portfolio hovorů včetně Internetu, nabízí objemové slevy, nemá "minimální povinnou konzumaci" a hovory mezi Prahou a Středočeským krajem zpoplatňuje jako místní. Jak dopadá srovnání této služby s analogickými nabídkami na českém trhu?

Lupa,  22.01.2003
Druhý a třetí největší kabelový operátor na našem trhu splývají v jeden subjekt, který obsadí druhou příčku co do velikosti za UPC. Orientovat se chce mj. na masový rozvoj vysokorychlostního Internetu, cestou modernizace své sítě a zvýšením počtu "internetových zásuvek" v této síti. Chce konkurovat Telecomu i AO, ale pro hlasové služby nevidí prostor.

Lupa,  21.01.2003
Český Telecom včera zveřejnil svou velkoobchodní nabídku ADSL služeb. Alternativní operátoři a ISP naopak vydali společné prohlášení, ve kterém uvádí, že tato podoba je pro ně nepřijatelná a odmítají ji. Co to fakticky znamená? Je to konec všem jednáním o ADSL s tím, že rozhodnout bude muset až regulátor? Nebo budou jednání pokračovat dále?

Lupa,  21.01.2003
Český Telecom dostal rozum a přeci jen svolil k výměně již "roztelefonovaných" karet do veřejných telefonních automatů v hodnotě 42 milionů korun (!) za nové. Také T-Mobile poněkud ubral ze svých snah zpoplatnit všechny SMS zprávy z Internetu, a svým registrovaným uživatelům nabídnul "balíček" SMSek zdarma - 20 na měsíc.

Lupa,  20.01.2003
Pátečního jednání Fóra pro dial-up se zúčastnil generální ředitel Českého Telecomu. Jeho vystoupení vyznělo jako tolik potřebný impuls k tomu, aby se jednání konečně výrazněji pohnula vpřed. Bohužel na dalším průběhu jednání se to neodrazilo, a v jedné konkrétní věci došlo dokonce na zpochybnění již dojednaného. Bohužel šlo právě o paušál …

ISDN server,  20.01.2003
První propojovací dohody z počátku roku 2001 ještě nezahrnovaly Internet. Ten se řešil až následně. První rozpor o propojovacích poplatcích za Internet byl vznesen v květnu 2001, první verdikt regulátora přišel v září 2001, ale nebyl fakticky implementován. Skutečný zlom přinesl až druhý verdikt regulátora ve věci Internetu v květnu 2002.

Lupa,  14.01.2003
Český Telecom rozeslal další verzi své velkoobchodní nabídky ADSL služeb, tentokráte již i s konkrétními cenami a technickými specifikacemi. Do konce ledna bude nad touto verzí probíhat diskuse s alternativními operátory a ISP, v únoru by měla vzniknout definitivní podoba. Zajímá vás, jaké jsou cenové představy Českého Telecomu?

Lupa,  14.01.2003
Jednání Fóra pro dial-up přechází do ekonomické fáze a myšlenka paušálního zpoplatnění si (snad) už razí cestu, byť stále ještě není vyhráno. Na pořad jednání přichází i ADSL, ekonomické řešení dial-upu bude jeho existenci brát v úvahu a bude počítat s efektem, který to bude mít na zájem o dial-up.

Lupa,  10.01.2003
Nezávislý regulátor již dříve rozhodl o tom, že Telecom musí vydat velkoobchodní nabídku ADSL služeb v určitém termínu a s určitými náležitostmi - což se nestalo. Teprve nyní se ukázalo, že Telecom využil sporného ustanovení telekomunikačního zákona (ještě než bylo k 1.1.2003 zrušeno) a zbavil verdikt regulátora právních účinků.

Lupa,  09.01.2003
Velkoobchodní nabídka ADSL od ČTc stále není na světě, byť podle rozhodnutí regulátora zde už měla být před časem. Místo ní teď Telecom předložil alternativním operátorům a ISP obecnou prezentaci, která sice cosi naznačuje, ale do konkrétní nabídky má dost daleko (mj. neobsahuje žádné ceny). Reakce AO/ISP je vesměs odmítavá.

Lupa,  07.01.2003
Většímu rozvoji služeb na bázi trvalé předvolby operátora stojí v cestě vysoké propojovací poplatky, které jsou v ČR jedny z nejvyšších. Problém je také s měsíčními paušály za existenci telefonní stanice. Jako řešení navrhuje Contactel "přeprodej paušálů" - sám by je ve velkém nakoupil od Telecomu a pak je v malém prodával svým zákazníkům.

Lupa,  06.01.2003
Některá naše i zahraniční média oslavila počátkem roku 2003 již 20. narozeniny Internetu. Šlo skutečně o výročí jeho vzniku, nebo jen o 20 let od jednoho z významných milníků v historii fenoménu, kterému dnes říkáme Internet? Co se vlastně před oněmi 20 lety stalo? A jak starý je tedy Internet?

Lupa,  06.01.2003
Některá naše i zahraniční média oslavila počátkem roku 2003 již 20. narozeniny Internetu. Šlo skutečně o výročí jeho vzniku, nebo jen o 20 let od jednoho z významných milníků v historii fenoménu, kterému dnes říkáme Internet? Co se vlastně před oněmi 20 lety stalo? A jak starý je tedy Internet?

Lupa,  03.01.2003
Požadavek na zavedení 24-hodinového paušálu pro dial-up není o tom, aby komutovaní uživatelé mohli "viset" na Internetu libovolně dlouho, třeba i trvale. Je především o tom, jakým způsobem budou platit za poskytnuté služby - ale samozřejmě i o tom, jak velký objem těchto služeb dostanou.