Vyšlo na Lupě, 28.3.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0328001.php3

Jak se rozjíždí ADSL?

První fungující instalace ADSL u koncových zákazníků jsou již na světě, ale zatím jich je jako šafránu. Počty zájemců však jsou poměrně velké, zřejmě větší než se čekalo. Jaké jsou odhady počtů potvrzených objednávek? Jak vychází poměr mezi přijatými a nepřijatými objednávkami? Jaká je skladba objednávaných rychlostí?

První podpis pod smlouvou o ADSL (o poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu) mezi Českým Telecom a jiným operátorem nese datum 18.2.2003 (jednalo se o GTS a Broadnet). Hned následující den, 19.2.2003, oznámil IPEX první koncovou cenu za ADSL službu, byť ještě nešlo o úplný ceník. Ten vydala jako první společnost SkyNet, 21.2.2003. Pak ale trvalo celý měsíc, než se objevily první skutečně realizované a fungující přípojky. Kdy to bylo?

Jako první se pochlubil opět IPEX:

Od 19. 3. probíhají první instalace přípojek služby "in192" u konečných zákazníků. "in192" je služba ADSL poskytovaná společností IPEX.

Jako další pak SkyNet, když ve své tiskové zprávě z 26.3.2003 napsal:

Společnost SkyNet zprovoznila a prvním zákazníkům předala objednanou službu Sky ADSL

Soudě podle reakcí čtenářů zde na Lupě se ADSL poprvé rozeběhlo počátkem tohoto týdne (od 24.3.2003) - když první "šťastní majitelé" hlásili, že mají nainstalovanou ADSL přípojku a že jim funguje.

Proč to tak dlouho trvalo?

O přesných počtech ADSL přípojek, nainstalovaných a úspěšně zprovozněných v právě končícím týdnu, nemám žádné přesnější údaje. Z dostupných signálů však odhaduji, že se jedná o skutečně minimální počty, u většiny operátorů spíše v řádu jednotek, max. desítek kusů. Co ale bylo příčinou tak pomalého rozjezdu a tak velkého odstupu od ukončení testů a podepsání nezbytných smluv.

Signály, přicházející od alternativních operátorů a ISP, se vcelku shodují v hodnocení, že Telecom nebyl na ADSL dostatečně připraven. Že měl technické problémy, zejména s nastavením směrování (což potvrzují i některé příspěvky čtenářů zde v diskusi), a kvůli tomu nemohly být některé již zřízené přípojky skutečně zprovozněny. Možná ještě větší problémy ale byly v oblasti organizační, kde Telecom prý neměl nastaveny potřebné procesy (např. eskalační a reklamační, procesy související s akceptací objednávek atd.), a neměl také v dostatečném počtu nasmlouvané instalační čety, které by přípojky skutečně realizovaly.

Zaznamenal jsem také první stesky alternativních operátorů na to, že Telecom se jim snaží odlákat zákazníky - že prý na své hotline říká, že u operátora XY jsou problémy, kvůli kterým zatím nejde přípojku realizovat, a nabízí že sám by ji zrealizovat dokázal.

Jaké jsou odhady?

Jak jsem již naznačil v úvodu, žádné oficiální údaje o počtu objednávek a jejich skladbě, či o počtu skutečně zrealizovaných přípojek zatím nejsou k dispozici. Přesto si ale dovolím vlastní odhad některých zajímavých čísel. Vychází z různých neoficiálních střípků a útržků, které se mi podařilo nasbírat a které jsem se pokusil extrapolovat do velikosti celého tuzemského trhu (a časově do dnešního dne). Berte je proto skutečně jen jako odhady, které se mohou, ale také nemusí shodovat s realitou:

  • Počet potvrzených (akceptovaných) objednávek - tedy objednávek, u kterých již došlo k proměření a bylo shledáno, že realizace je možná: cca 2200 až 2300
  • Poměr mezi celkovým počtem závazně podaných objednávek a objednávek potvrzených (akceptovaných) zatím vychází zhruba na 2:1. Tedy že akceptována je pouze každá druhá objednávka. Z toho vychází, že objednávek bylo dosud podáno kolem 5000. To je hodně, nejspíše více než Telecom sám čekal.
  • Samotný poměr 2:1 však může být významně zkreslen tím, že proces prověřování realizovatelnosti (proměření) "nestíhá" nápor zájemců, a časem by se měl snižovat. Telecom již dříve deklaroval, že jen cca 20% místních smyček nevyhoví a nebude možné je využít pro realizaci ADSL.

První odhady lze učinit i pokud jde o skladbu rychlostí ADSL přípojek, které si zákazníci objednávají. Zde vychází první odhady následovně:

  • 192/96 kbps: 82%
  • 320/128 kbps: 10%
  • 256/64 kbps: 6%
  • 512/128 kbps: 1%
  • 1024/256 kbps: zlomky procenta

Z toho je patrné, že celkem podle očekávání je největší zájem je o nejlacinější přípojky s agregací (overbookingem) 1:50. Z dostupných signálů se dokonce zdá, že mnoho lidí si tyto přípojky s vysokým overbookingem pořizuje se záměrem jejich dalšího sdílení - což se obávám že přinese nepříjemné problémy s dalším poklesem efektivní propustnosti.

Podle očekávání se zdá být i celková skladba zájemců o ADSL: "vyšší" rezidenční segment (tj. domácnosti) a malé firmy. Větší firmy zatím zájem o ADSL neprojevují. Stejně tak se (zatím) nekoná ani úbytek jiných druhů pevného připojení - zájemci o ADSL se tedy zřejmě rekrutují jen z řad uživatelů dosud používajících dial-up. Jejich řady by však mohly dále prořídnout i díky tomu, co včera večer naznačili na Mobilmanii. Tedy že Eurotel se chystá zavést paušál (flat rate) na GPRS připojení k Internetu, za tisícovku měsíčně (bez daně). Oznámit to má v pondělí na tiskovce (která je skutečně ohlášena). Pokud se tyto informace potvrdí, a nebude v tom nějaký omezující háček, pak půjde o opravdu významný krok, navíc docela symbolický: Telecom se paušálu na pevných linkách brání jak čert kříži, ale jeho mobilní odnož je zavede jako první.

Počkejte si na úterní článek ….