Seriály
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž
5-dílný seriál na téma elektronických podpisů, určený hlavně právníkům. Popisuje rozdílné vymeaení pojmových kategorií v právu a v technických oborech i běžné praxi, a věnuje se důsledkům: terminologickému zmatení, které kvůli tomu vzniká. Např. co je ve skutečnosti uznávaný elektronický podpis, proč se zaručeným elektronickým podpisům říká "zaručené", když nezaručují identitu podepsané osoby, či jaký je rozdíl mezi "technickým" a "právním" podpisem, i jaké vlastnosti (ne)mají tzv. prosté elektronické podpisy. (Právní prostor, 22.11.2023 až 19.12.2023)
Jak na digitální kontinuitu (nejenon) v datových schránkách
Třináctidílný seriál, věnovaný problematice digitální kontinuity elektronických dokumentů a jejich podpisů a pečetí, včetně řady praktických příkladů a ukázek. Zahrnuje i popis možností, které skýtají datové schránky a úložiště na Portálu občana. (Lupa, 14.3.2023 až 6.6.2023)
Podepisujeme se s eliptickými certifikáty
Třídílný seriál na Lupa.cz, věnovaný praktickým zkušenostem s prvními certifikáty, založenými na kryptografii eliptických křivek - které v ČR začala vydávat I.CA (Lupa, 20.8. až 3.9.2019)
Konec výjimek (z nařízení eIDAS)
Třídílný seriál na Lupa.cz, věnovaný blížícímu se konci dvouletých výjimek z nařízení eIDAS, a které platily od 20.9.2016 do 20.9.2018. Šlo například o dvouletý odklad povinnosti (veřejného sektoru) používat kvalifikované elektronické podpisy, včetně nutnosti pořídit si kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů. (Lupa, 11.6.2018 až 23.7.2018)
Nové elektronické občanky (2018)
Krátký (třídílný) seriál o nových občanských průkazech, vydávaných od 1.7.2018. Vycházel na Lupa.cz v červenci 2018.
eIDAS a elektronické podpisy
letní seriál o novém unijním nařízení 910/2014 (eIDAS) a jeho dopadech na oblast elektronických podpisů. Vycházel na Lupa.cz v červenci a srpnu 2016.
Komentáře pro Lidové noviny
pravidelné komentáře pro středeční vydání Lidových novin, vycházely od června 2011 do prosince 2013.
Elektronický podpis v praxi
seriál o praktických aspektech elektronického podpisu, který vycházel ve čtrnáctideníku Computerworld v roce 2012.
Stalo se
seriál, vycházel od srpna 2005 do září 2009 každé pondělí na www.lupa.cz. Zabýval se zajímavými událostmi předchozího týdne.
Historie českého Internetu
seriál k liberalizaci českého Internetu, ukazuje jeho podobu kolem roku 1995 a 1996
Báječný svět počítačových sítí
seriál o počítačových sítích, vycházel v měsíčníku PC World, od února 2005 do července 2007
Minulý týden
seriál, vycházel každé pondělí na www.isdn.cz od září 2003 do března 2005. Rekapituloval zajímavé události předchozího týdne v oblasti pevných a mobilních sítí, Internetu a informační společnosti.
Neslavné výroky slavných
Pětidílný prázdninový seriál o výrocích, které se autorům příliš nepovedly, nebo které z dnešního pohledu již působící přionejmenším komicky. Mj. na téma počítačů, Internetu, Y2K, telefonu, rozhlasu a televize či atomové energie. Vycházelo na www.lupa.cz v červenci a srpnu 2002.
Od starého dobrého telefonu až k ADSL
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Pětidílný seriál o technologických aspektech ADSL vycházel v červnu a červenci na Lupě.
Bohatství místních smyček
3-dílný seriál, věnovaný možnostem využití místní smyčky pro hlasové i datové přenosy, fungování modemů, podstatě unbundlingu. Vyšlo na podzim roku 2001 v měsíčníku Telefon Plus.
Liberalizace našich telekomunikací
seriál, věnovaný průběhu liberalizace českých telekomunikací, od roku 1989 do současnosti. Vychází na ISDN serveru od října 2001.
Jak správně m(a)ilovat?
seriál, věnovaný různým aspektům elektronického poštovního styku, zejména s ohledem na jeho korektnost (co a jak dělat, čeho se vyvarovat atd.). Vychází od května 2001 v týdeníku Profit.
Jak a za kolik na Internet?
krátký (9-dílný) seriál, věnovaný možnostem a cenám připojení k Internetu (Softwarové noviny, srpen 2000 až květen 2001)
Názvoslovné omyly světa počítačů
krátký (4-dílný) seriál, věnovaný nejznámějším termínům které jsou dnes používány v jiném významu než jaký měly původně. (Novinky, 2000)
Báječný svět počítačových sítí
15-dílný seriál, zabývající se architekturou počítačových sítí. Vycházel na Novinkách.CZ v roce 1999. (Novinky, 1999)
Počítačová encyklopedie
seriál, vycházející ve formě "vystřihovánky" na str. 29 a 30 CHIPweeku. (CHIPweek, 1998)
Elektronický slovník J. Peterky
další seriál "slovníkového" typu, vycházející pouze v on-line formě (Media server, duben až srpen 1997)
Principy počítačových sítí
tutoriálový seriál, seznamující se základy počítačových sítí. Pokrývá problematiku ISO/OSI i TCP/IP, Ethernetu, ATM, i teoretické základy, přenosové techniky a internetworking. (CHIPweek, 1996-1997)
Zajímavosti z Internetu
pokračování seriálu "Toulky Internetem" (CHIPweek, 1997-1998)
Toulky Internetem
seriál ukazující bohatství Internetu, jeho zdrojů i služeb. V každém dílu je podrobněji popisován jeden zdroj či jedna služba. (CHIPweek, 1995-7)
Co to znamená, když se řekne ......
seriál "slovníkového" typu, pokračování předchozího seriálu "Co (ne)najdete ve slovníku" (CHIPweek, 1995-1997)
Interoperabilita
krátký seriál zaměřený na problematiku interoperability a koexistence různých systémových platforem. (Computer Echo, 1993-1994, 5 dílů)
Co (ne)najdete ve slovníku
seriál "slovníkového" typu, každý týden vysvětloval obsah jednoho konkrétního termínu. (Computerworld, 1991-1995)
Téma týdne
V počítačových novinách Computerworld vycházely v letech 1994 a 1995 rozsáhlejší tématicky zaměřené přílohy, označované jako Téma týdne (například o vývoji výpočetní techniky, o vývoji počítačů jako takových, o vývoji aktivních síťových prvků atd.) (Computerworld, 1994-1995)
Co je čím ... v počítačových sítích
seriál tutoriálového typu, zpočátku se zabýval obecně problematikou počítačových komunikací a sítí, později problematikou tzv. referenčního modelu ISO/OSI, a posléze rodinou protokolů TCP/IP (Computerworld, 1991-1994, celkem 85 dílů)