Seriály
Co je čím ... v počítačových sítích
seriál tutoriálového typu, zpočátku se zabýval obecně problematikou počítačových komunikací a sítí, později problematikou tzv. referenčního modelu ISO/OSI, a posléze rodinou protokolů TCP/IP (Computerworld, 1991-1994, celkem 85 dílů)
Téma týdne
V počítačových novinách Computerworld vycházely v letech 1994 a 1995 rozsáhlejší tématicky zaměřené přílohy, označované jako Téma týdne (například o vývoji výpočetní techniky, o vývoji počítačů jako takových, o vývoji aktivních síťových prvků atd.) (Computerworld, 1994-1995)
Co (ne)najdete ve slovníku
seriál "slovníkového" typu, každý týden vysvětloval obsah jednoho konkrétního termínu. (Computerworld, 1991-1995)
Interoperabilita
krátký seriál zaměřený na problematiku interoperability a koexistence různých systémových platforem. (Computer Echo, 1993-1994, 5 dílů)
Co to znamená, když se řekne ......
seriál "slovníkového" typu, pokračování předchozího seriálu "Co (ne)najdete ve slovníku" (CHIPweek, 1995-1997)
Toulky Internetem
seriál ukazující bohatství Internetu, jeho zdrojů i služeb. V každém dílu je podrobněji popisován jeden zdroj či jedna služba. (CHIPweek, 1995-7)
Zajímavosti z Internetu
pokračování seriálu "Toulky Internetem" (CHIPweek, 1997-1998)
Principy počítačových sítí
tutoriálový seriál, seznamující se základy počítačových sítí. Pokrývá problematiku ISO/OSI i TCP/IP, Ethernetu, ATM, i teoretické základy, přenosové techniky a internetworking. (CHIPweek, 1996-1997)
Elektronický slovník J. Peterky
další seriál "slovníkového" typu, vycházející pouze v on-line formě (Media server, duben až srpen 1997)
Počítačová encyklopedie
seriál, vycházející ve formě "vystřihovánky" na str. 29 a 30 CHIPweeku. (CHIPweek, 1998)
Báječný svět počítačových sítí
15-dílný seriál, zabývající se architekturou počítačových sítí. Vycházel na Novinkách.CZ v roce 1999. (Novinky, 1999)
Názvoslovné omyly světa počítačů
krátký (4-dílný) seriál, věnovaný nejznámějším termínům které jsou dnes používány v jiném významu než jaký měly původně. (Novinky, 2000)
Jak a za kolik na Internet?
krátký (9-dílný) seriál, věnovaný možnostem a cenám připojení k Internetu (Softwarové noviny, srpen 2000 až květen 2001)
Jak správně m(a)ilovat?
seriál, věnovaný různým aspektům elektronického poštovního styku, zejména s ohledem na jeho korektnost (co a jak dělat, čeho se vyvarovat atd.). Vychází od května 2001 v týdeníku Profit.
Liberalizace našich telekomunikací
seriál, věnovaný průběhu liberalizace českých telekomunikací, od roku 1989 do současnosti. Vychází na ISDN serveru od října 2001.
Bohatství místních smyček
3-dílný seriál, věnovaný možnostem využití místní smyčky pro hlasové i datové přenosy, fungování modemů, podstatě unbundlingu. Vyšlo na podzim roku 2001 v měsíčníku Telefon Plus.
Od starého dobrého telefonu až k ADSL
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Pětidílný seriál o technologických aspektech ADSL vycházel v červnu a červenci na Lupě.
Neslavné výroky slavných
Pětidílný prázdninový seriál o výrocích, které se autorům příliš nepovedly, nebo které z dnešního pohledu již působící přionejmenším komicky. Mj. na téma počítačů, Internetu, Y2K, telefonu, rozhlasu a televize či atomové energie. Vycházelo na www.lupa.cz v červenci a srpnu 2002.
Minulý týden
seriál, vycházel každé pondělí na www.isdn.cz od září 2003 do března 2005. Rekapituloval zajímavé události předchozího týdne v oblasti pevných a mobilních sítí, Internetu a informační společnosti.
Báječný svět počítačových sítí
seriál o počítačových sítích, vycházel v měsíčníku PC World, od února 2005 do července 2007
Historie českého Internetu
seriál k liberalizaci českého Internetu, ukazuje jeho podobu kolem roku 1995 a 1996
Stalo se
seriál, vycházel od srpna 2005 do září 2009 každé pondělí na www.lupa.cz. Zabýval se zajímavými událostmi předchozího týdne.
Elektronický podpis v praxi
seriál o praktických aspektech elektronického podpisu, který vycházel ve čtrnáctideníku Computerworld v roce 2012.
Komentáře pro Lidové noviny
pravidelné komentáře pro středeční vydání Lidových novin, vycházely od června 2011 do prosince 2013.
eIDAS a elektronické podpisy
letní seriál o novém unijním nařízení 910/2014 (eIDAS) a jeho dopadech na oblast elektronických podpisů. Vycházel na Lupa.cz v červenci a srpnu 2016.
Konec výjimek (z nařízení eIDAS)
Třídílný seriál na Lupa.cz, věnovaný blížícímu se konci dvouletých výjimek z nařízení eIDAS, a které platily od 20.9.2016 do 20.9.2018. Šlo například o dvouletý odklad povinnosti (veřejného sektoru) používat kvalifikované elektronické podpisy, včetně nutnosti pořídit si kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů. (Lupa, 11.6.2018 až 23.7.2018)
Podepisujeme se s eliptickými certifikáty
Třídílný seriál na Lupa.cz, věnovaný praktickým zkušenostem s prvními certifikáty, založenými na kryptografii eliptických křivek - které v ČR začala vydávat I.CA (Lupa, 20.8. až 3.9.2019)