Téma týdne, Computerworld
V počítačových novinách Computerworld vycházely v letech 1994 a 1995 tématicky zaměřené přílohy, označované jako Téma týdne. Já jsem napsal následující:
  Počítače a sdělovací technika
téma týdne věnované historii sdělovací techniky a jejímu vztahu k počítačům, Computerworld č. 4, 1994.
  Na počátku byla myšlenka
téma týdne věnované počátkům výpočetní techniky, prvním počítačům a von Neumannově architektuře, Computerworld 6, 1994.
  Komunikace na PC
téma týdne věnované nejrůznějším aspektům počítačových komunikací, zejména s ohledem na počítače PC, Computerworld č. 8, 1994.
  Počítačové sítě jako důsledek vývoje
téma týdne věnované vývoji výpočetního modelu a vztahu člověka k výpočetní technice, který vyústil ve vznik počítačových sítí, Computerworld, č. 12, 1994
   Aktivní síťové prvky
téma týdne věnované problematice opakovačů, mostů, směrovačů, přepojování v Ethernetových sítích ...., Computerworld, č. 38, 1994
  Internet
první série článků věnovaných problematice Internetu, Computerworld č. 4, 1995
  Jak funguje Internet?
druhá série článků věnovaných problematice Internetu, Computerworld č. 11, 1995