Jak správně m(a)ilovat (seriál)
Tento seriál vychází od května 2001 v týdeníku Profit. Zabývá se různými aspekty elektronického poštovního styku, zejména s ohledem na jeho korektnost (co a jak dělat, čeho se vyvarovat atd.)
Na adrese záleží!
O tom, že není vždy jedno, jakou emailovou adresu použijete - jsou např. situace, kdy je použití firemní emailové adresy docela nevhodné. Jaké ale jsou alternativy? (Profit, č. 21/2001)
Čeština v emailu?
Píšete-li někomu zprávu, kterou odešlete elektronickou poštou, máte ji psát v řádné češtině včetně všech háčků a čárek, nebo v pocitacove cestine bez hacku a bez carek? Odpověď bohužel není úplně jednoduchá. (Profit, č. 23/2001)
Jen samé kladné emaily?
Než začnete odpovídat na email, který vás něčím rozčílil či jinak "zvednul ze židle", raději chvíli počkejte a nechte vychladnout své emoce! (Profit, č. 25/2001)
Bonzácké kopie
Každá zpráva elektronické pošty může mít až tři různé kategorie příjemců. Vedle hlavních adresátů a příjemců kopie totiž existují i příjemci tzv. slepé kopie. Čím se ale slepá kopie liší od obyčejně a proč se jí v žargonu říká "bonzácká kopie? (Profit, č. 27/2001)
Distribuční seznamy
Chcete-li poslat jednu zprávu více příjemcům současně, máte možnost si dopředu připravit jejich seznam, tak aby jste je nemuseli pokaždé vybírat či dokonce vypisovat znovu. Pozor ale na chybné využití této možnosti. (Profit, č. 29/2001)
Pozor na spamming!
Rozeslat jednu emailovou zprávu na mnoho adres současně je jednoduché, rychlé a také velmi laciné. Rozhodně to ale neznamená, že můžete bezhlavě rozesílat cokoli na co nejvíce adres, které se vám podaří někde získat. (Profit, č. 31/2001)
Komu odpovědět?
Odpovědět na emailovou zprávu lze dvěma způsoby - původnímu odesilateli nebo všem příjemcům. Jak ale rozumět rozdílu mezi těmito dvěma variantami? (Profit, č. 34/2001)
Jak psát odpovědi?
Jednou z výhod elektronické pošty je možnost nechat si připravit odpověď, včetně předvyplnění adres a vložení obsahu původní zprávy do vznikající odpovědi. Tuto možnost je ale třeba využívat s rozmyslem a dbát na korektnost a přehlednost odpovědi. (Profit, č. 36/2001)
Nezapomínejte na předmět!
U každé emailové zprávy je vhodné vyplnit její předmět - takovým způsobem, aby se příjemce dokázal správně rozhodnout zda má smysl zprávu vůbec otevřít či nikoli. (Profit, č. 38/2001)
Podepisujte své maily!
Každá emailová zpráva má svého konkrétního autora. Ten může mít v určitých situacích zájem na tom, aby jeho identita nebyla z přijaté zprávy patrná, ale v drtivé většině případů je tomu přesně naopak - autor zprávy se nechce skrývat, ale naopak má zájem na tom, aby příjemce snadno a bezpečně určil, od koho zpráva pochází. Podle čeho to ale příjemce zprávy pozná? (Profit, č. 40/2001)
Zabezpečte své maily!
Elektronickou poštu není až tak obtížné nějak zfalšovat. Pokud se chcete tohoto nebezpečí vyvarovat, své emailové zprávy podepisujte pomocí (zaručeného) elektronického podpisu! (Profit, č. 42/2001)