Kurzy
Zde najdete materiály z výukových kurzů, na kterých jsem působil jako lektor.
Co bychom měli vědět o elektronických podpisech
Krátký tutoriál o elektronických podpisech a jejich používání (leden 2015)
Základy elektronického podpisu
kombinovaný (prezenční a distanční) kurz, zaměřený na "pochopení" elektronických podpisů. V rámci jednodenní prezenční části jsou účastníci seznámeni s principy a postupy, na kterých jsou elektronické podpisy založeny. V rámci distanční části, realizované formou e-learningu, si účastníci mohou získané znalosti dále prohloubit a prakticky procvičit na konkrétních příkladech s podrobnými návody.
Internet pro (mírně) pokročilé
Studijní materiály k třídennímu kurzu pro učitele, zabývá se podrobněji problematikou Internetu a jeho fungování, službami Internetu, orientací a vyhledáváním v Internetu, technikami elektronické korespondence, možnostmi skupinové komunikace a on-line komunikace, problematikou publikování vlastních WWW stránek, webovými aplikacemi, ASP službami, oblastí e-commerce a e-business, bezpečností (firewally, placením, el. podpisy), připojováním k Internetu (říjen/listopad 2001).
Internet pro začátečníky
Studijní materiály k dvoudennímu kurzu pro učitele, zabývá se světem WWW a elektronickou poštou (květen/červen 2001).
Velký kurz Internetu
Kurzovní materiály (slidy) z třídenního kurzu Internetu a jeho služeb z roku 1999.
Síťový tutoriál
Středně rozsáhlý síťový tutoriál z roku 1998. Zabývá se historií výpočetního modelu, systémovými platformami a jejich vývojem (Unixc, netWare, Windows), bezpečností dat, architekturou počítačových sítí, otázkami internetworkingu, službami Internetu obecně a službou WWW konkrétně
Vyhledávání v Internetu
problematika vyhledávání v Internetu (z roku 1997), klasifikace služeb - vyhledávací služby databázového typu (plnotextové vyhledávače), katalogy a seznamy zdrojů, vyhledávání osob, firem a souborl, různé vyhledávání
Malý kurz Internetu
Základní kurz Internetu (z roku 1997) zabývá se jeho podstatou a službami - WWW, FTP, el. poštou, on-line komunikacemi
Tutoriál na ComNetu 97
Na doprovodné konferenci k výstavě ComNet 97, v sekci "Internet a podnikání", jsem měl jeden (hodinový) příspěvek tutoriálového charakteru, zaměřený na praktické využití Internetu. Jmenoval se "Co může Internet nabídnout", a zabýval se způsoby práce s informacemi v Internetu, problematikou orientace a vyhledávání, a otázkami kolem podnikání v prostředí Internetu.
Tutoriál na ComNetu 96
Na doprovodné konferenci k výstavě ComNet 96 jsem přednesl celodenní tutoriál, zaměřený na problematiku Internetu a jeho služeb. Jmenoval se prozaicky: internetové služby.
Velký síťový tutoriál
tento všeobecně zaměřený tutoriál o počítačových sítích vzniknul již v roce 1994. Jeho první část je spíše uživatelsky orientovaná, se zabývá službami počítačových sítí, základy datových komunikací, nejznámějšími přenosovými technologiemi atd. Druhá část je spíše techničtější, a věnuje se se nejznámějším síťovým architekturám (ISO/OSI a TCP/IP), problematice vzájemného propojování sítí (internetworkingu), problematice síťových ovladačů, otázkám adresování atd.