Kurz Internet pro (mírně) pokročilé
Na podzim roku 2001 jsem pro vzdělávací agenturu Aldea připravil kurz pro (mírně) pokročilé uživatele Internetu. Zabývá se standardními partiemi (jako je WWW a email), ale přidává i základní přehled o problematice e-commerce, bezpečnosti, připojování k Internetu či vlastní tvorby WWW stránek.
Úvod do Internetu
Historie Internetu a jeho vývoj, princip řízení Internetu a vlastnické vztahy k němu, rozhodování v Internetu, rozvoj Internetu v ČR, technologie Internetu, domény a doménové adresy, služby Internetu - jejich klasifikace a architektura
Elektronická pošta
Architektura SMTP pošty a principy jejího fungování, adresy el. pošty, umístění poštovních schránek, použití lokálních poštovních klientů vs. přístup k elektronické poště skrze WWW rozhraní
Práce s elektronickou poštou
Kategorie příjemců, kopie a slepé kopie, hromadné rozesílání zpráv, distribuční seznamy, odpovědi na zprávy (odesilateli vs. všem), důležitost zpráv, třídění zpráv do složek, textové a elektronické podpisy, netextové přenosy, přílohy zpráv, standard MIME, formátování zpráv a použití diakritiky, etika elektronické korespondence, problematika spammingu
Skupinové diskuse
Elektronické konference - principy, používání, přihlašování, on-line komunikace (chat, IRC), instant messaging, internetová telefonie
World Wide Web
princip hypertextu a celosvětové pavučiny, historie a vývoj WWW, architektura WWW, princip a vývoj jazyka HTML, zpětná vazba ve WWW a její efekt, webové aplikace, kaskádující style sheety, Java, servlety a skriptlety, dynamické WWW stránky
Orientace a vyhledávání v Internetu
vlastnosti Internetu důležité pro vyhledávání, základní principy vyhledávání a vyhledávacích služeb, klasifikace vyhledávacích služeb, seznamy zdrojů, katalogy, plnotextové (fulltextové) vyhledávací služby, trendy ve vyhledávání, portály a vortály, techniky kladení dotazů plnotextovým vyhledávacím službám (fráze, vazby mezi klíčovými slovy, zástupné znaky), speciální vyhledávání - vyhledávání emailových adres (LDAP), vyhledávací rozhraní, metavyhledávací služby.
Různé
produkty vs. služby, princip ASP služeb a webových aplikací, e-commerce a e-business, princip nakupování po Internetu, problematika placení, platební karty a Internet, bezpečnost na Internetu, firewally, elektronické podpisy, připojování k Internetu