Seriál Elektronické podpisy když dva říkají totéž, není to totéž

Na serveru Právní prostor vycházel v listopadu a prosinci 2023 celkem 5 dílný seriál, věnovaný základům problematiky elektronických podpisů a určený zejména právníkům.

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – I
Když technické obory, stejně jako běžná praxe, mluví o různých druzích elektronických podpisů, chápou je jako disjunktní pojmové kategorie. Například když říkají „kvalifikovaný elektronický podpis“, míní tím takový, který není současně ani uznávaným elektronickým podpisem, ani zaručeným elektronickým podpisem. Právní úprava ale pojímá jednotlivé druhy elektronických podpisů odlišně. Jako do sebe vnořené kategorie: kvalifikovaný elektronický podpis je pro právo současně i uznávaným elektronickým podpisem, a současně i zaručeným elektronickým podpisem. Důsledkem je nepříjemné terminologické zmatení. To má ale i další příčiny a další podoby. (Právní prostor, 22.11.2023)
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – II
Když se řekne „zaručený elektronický podpis“, snad každý si pod tím představí takový druh podpisu, na který se může spoléhat – že je pravý, neboli že skutečně patří tomu, komu patřit má. Leč chyba lávky: to, čemu česká právní úprava říká zaručený elektronický podpis, je jen nesprávné a matoucí označení pro takový podpis, který nemá za úkol zaručovat to, komu patří. A tak to také obecně nezaručuje. (Právní prostor, 27.11.2023)
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – III
To, čemu se u nás nesprávně říká zaručený elektronický podpis, se v angličtině jmenuje Advanced Electronic Signature. V doslovném překladu "pokročilý", "rozšířený" či "vylepšený" elektronický podpis. Čím je ale takovýto druh podpisu rozšířený či vylepšený a jak vypadá "holý" elektronický podpis, bez rozšíření, resp. vylepšení? (Právní prostor, 5.12.2023)
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – IV
Právo vnímá podpis jako projev vůle fyzické osoby vůči konkrétnímu obsahu. Technické standardy pro elektronické podpisy ale dokážou rozlišovat mezi „právním“ podpisem, který vyjadřuje nějaký závazek, resp. projev vůle vůči podepsanému obsahu, a „technickým“ podpisem, který žádný závazek vůči podepsanému obsahu nevyjadřuje. (Právní prostor, 12.12.2023)
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – V
To, čemu se v praxi říká "prosté elektronické podpisy", představuje určitou zbytkovou kategorii - takových elektronických podpisů, které nesplňují ani ty nejméně přísné požadavky, kladené právní úpravou na konkrétní druhy elektronických podpisů. Mnohdy je ale tato zbytková kategorie (nesprávně) stavěna na roveň úplně všem elektronickým podpisům. (Právní prostor, 19.12.2023)