Počítačová encyklopedie
Tento seriál je dalším seriálem "slovníkového", či spíše "encyklopedického" typu. Na rozdíl od předchozích slovníků, které se v každém dílu zabývaly vždy jen jedním heslem, je zde každý díl věnován celé skupině hesel (cca 5 až 8), které spolu nějak logicky souvisí. Seriál vycházel od začátku roku 1998 v týdeníku CHIPweek, každý týden, na straně 29 až 30, až do zániku tohoto časopisu (v listopadu téhož roku).


Spamming
SPAM, EMP, ECP, Velveeta, Jello, MMF, MLM, UCE, Spamming, Junk mail, Mail filtering, Mail bombing, Spamdexing
 
WWW
World Wide Web, Hypertext, Page, Browsing, Browser, HTML, WWW server, HTTP, URL, WWW site, Home page, Cookie
 
On-line brouzdání
On-line browsing, Cache, Browser Cache, Reload, Refresh, Dynamic WWW pages, Caching WWW server, WWW proxy, History
 
Off-line brouzdání a push technologie
Off-line browsing, Grabbing, URL monitoring, change monitoring, Subscription, Push channel, Pointcast, CDF, Netcaster, Channel Finder
 
Fungování služby World Wide Web
Link, Active image, sensitive map, HTML, HTTP, Tag, Style Sheet, Cascading Style Sheet
 
Architektura elektronické pošty
MHS, Message Handling System, MTA a UA, Mail client, mailer, SMTP, POP3, Mailbox, Mail download, Server-side mailbox, client-side mailbox
 
Doručování a zpracování elektronické pošty
Folder, Mail sorting, Mail filtering, Mail forwarding, Mail alias
 
Hromadná korespondence a elektronické konference
Distribution list, Mailing list, Electronic conference, Správce konference, Listserver, Mail exploder, Moderator, Subscribe vs. Post, Archiv konference
 
Síťové noviny
USENET, Netnews, Newsgroup, News Server, News feed, NNTP, Subscription
 
USENET
News reader, Thread, Flame, Flame war, Netiquette, Lurking&posting, FAQ, Emoticon, Quote
 
Další služby Internetu
Gopher,Veronica, WAIS, FTP, Anonymous FTP, Telnet, Hytelnet
 
Další služby Internetu II.
Real-time services, Chat, talk, IRC, Internet Relay Chat, Web Chat, Web IRC, Server push, client pull, Internet phone, Videoconference
 
Internet a bezpečnost
Hacker, cracker, Firewall, Packet filter, DMZ (Demilitarized zone), ALG (Application-Level Gateway), Proxy, Caching proxy
 
IP adresy
IP address, Class A, B, C, IP registry, IPnG, IPv6, CIDR (Classless InterDomain Routing)
 
DNS
Domain, Fully qualified domain name, TLD (Top-Level Domain), SLD (Second-Level Domain), Generic TLD, Name server, Primary and Secondary DNS, Autoritative and non-authoritative answer
 
Protokoly TCP/IP
TCP/IP Protocol Suite, IP, Internet Protocol, TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol, RTP, Real Time Protocol, RSVP (Resource Reservation Setup Protocol)
 
Protokoly TCP/IP II.
SLIP (Serial Line Internet Protocol), PPP (Point-to-Point Protocol), RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), ICMP (Internet Control Message Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP (Dynamic Host Control Protocol)
 
Aplikační protokoly TCP/IP
HTTP, SMTP, NNTP, FTP, TFTP, NFS, Telnet, rlogin, SNMP, NTP, LDAP, WHOIS, Z39.50
 
Dokumenty a standardy Internetu
RFC (Request For Comment), RFC number, Proposed Standard, Draft Standard, Internet Standard, Standard Track, vs. Off-Track, Informational RFC, STD (Standard), FYI (For Your Information), BCP (Best Current Practices)
 
Internetové organizace
ISOC (Internet Society), IAB (Internet Architecture Board), IETF (Internet Engineering Task Force), IESG (Internet Engineering Steering Group), IRTF (Internet Research Task Force), IRSG (Internet Research Steering Group), IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
 
Standardizační instituce
ITU (International Telecommunications Union, ISO, International Organization for Standardization, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, W3C, World Wide Web Consortium, ANSI (American National Standards Institute), EIA, Electronic Industries Association, VESA, Video Electronics Standards Association, IEC, International Electrotechnical Commission, NIST, National Institute for Standards and Technology, ČSNI, Český normalizační institut, DIN, Deutsches Institut für Normung, ATM Forum, Gigabit Ethernet Alliance
 
Svět ISO/OSI
OSI (Open Systems Interconnection), GOSIP (Governmental OSI Profile), X.400, MHS (Message Handling Systems), X.500, Directory Services, CMIP, Common Management Information Protocol, FTAM, File Transfer, Access and Management, VTP, Virtual Terminal Protocol, CLNP, Connectionless Network Protocol
 
Taxonomie počítačových sítí
LAN vs. WAN (Local Area Network, vs. Wide Area Network), MAN, Metropolitan Area Network, GAN, Global Area Network, internet, internetwork, Internet, PDN, Public Data Network (VDS, veřejná datová síť), Privátní datová síť, Neveřejná, poloprivátní datová síť, VPDN, Virtual Private Data Network (virtuální privátní datová síť), VAN, Value Added Network (síť s přidanou hodnotou)
 
Výpočetní modely
Batch processing (dávkové zpracování), Host/terminal, Izolované osobní počítače, File server/workstation (file server/pracovní stanice), Client/server (klient/server), 3-tier client/server (3-úrovňová architektura klient/server)
 
ISDN - I.
POTS, Plain Old Telephone Service, ISDN, Integrated Services Digital Network, digitální síť s integrovanými službami, N-ISDN, Narrowband ISDN, úzkopásmové sítě ISDN, B-ISDN, Broadband ISDN, širokopásmové sítě ISDN, Euro ISDN, B channel, Bearer channel, D channel, Delta channel, BRI, Basic Rate Interface, PRI, Primary Rate Interface
 
ISDN - II.
ISDN, Integrated Services Digital Network (digitální síť s integrovanými službami), BRI, Basic Rate Interface, PRI, Primary Rate Interface, EuroISDN, AOC, Advice Of Charge, CLIP, Calling Line Identification Presentation (zobrazení čísla volajícího), CLIR, Calling Line Identification Restriction (zákaz zobrazení čísla volajícího), MCID, Malicious Call Identification (Identifikace zlomyslného volání), MSN, Multiple Subscriber Number (Vícenásobné účastnické číslo), AO/DI, Always On/Dynamic ISDN, BONDing, MPPP, Multilink Point-to-Point Protocol, Call bumping, NTBA, Network Termination Basic Access (jednotka ukončení sítě NT), TE, Terminal Equipment (koncové zařízení TE), TA, Terminal Adapter, U interface (U rozhraní), S/T interface (rozhraní S/T), R interface (R rozhraní)
 
Ethernet - I.
DIX Ethernet, IEEE 802.3, Ethernet II, CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), Yellow Cable, Thick Cable, 10Base5, Terminator (zakončující člen), Transceiver, Drop cable, AUI, Attachment Unit Interface, Vampire Tap, 10Broad36
 
Ethernet - II.
Ethernet, Thinnet, Thin Wire, 10Base2, T konektor, BNC konektor, Cheapernet, EAD (Ethernet Attachment Device), Repeater (opakovač), Pravidlo 5:4:3
 
Ethernet - III.
Twist, twisted cable (kroucená dvoulinka), Voice grade, data grade, Category 3 and 5 (kategorie 3 a 5), UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair), 1Base5, 10BaseT, Sběrnicová vs. stromovitá topologie, Hub (rozbočovač)
 
Ethernet - IV.
100VG AnyLAN, Demand priority, Fast Ethernet, 100BaseT, 100BaseTX, 100BaseFX, 100BaseT4, 100BaseX, Repeater Class I, Repeater Class II.
 
Token Ring
Token (oprávnění, pešek), Token Passing (předávání oprávnění, předávání peška), Active monitor, Token Ring, IBM Token Ring vs. IEEE 802.5, MSAU (MultiStation Access Unit), Token Bus, FDDI (Fiber Distributed Data Interface), Switched Token Ring, Dedicated Token Ring, HSTR (High Speed Token Ring)
 
FDDI
ANSI X3T9.5, FDDI (Fiber Distributed Data Interface), FDDI ring (FDDI kruh), Primary vs. secondary ring (hlavní a vedlejší kruh), Dual Attachment, Single Attachment, Optical bypass, FDDI concentrator, CDDI (Copper Distributed Data Interface), FDDI II
 
ATM I.
B-ISDN, Broadband ISDN, ATM, Asynchronous Transfer Mode, ATM cell (ATM buňka), ATM switching (ATM přepínání), ATM layer (ATM vrstva), ATM Physical Layer (Fyzická vrstva ATM), QoS, Quality of Service, CBR - Constant Bit Rate, VBR - Variable Bit Rate, ABR - Available Bit Rate, UBR - Unspecified Bit Rate
 
ATM II.
AAL - ATM Adaptation Layer (Adaptační vrstva ATM), AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5, Native ATM application, Classical IP over ATM, LANE, LAN Emulation, MPOA, Multiprotocol over ATM
 
X.25
PDN (VDS), PSDN (Packet Switched Data Network, paketová VDS), Recommendation X.25 (doporučení X.25), DTE (Data Terminal Equipment), DCE (Data Circuit Equipment), X.25 at Layer 3 (The Packet Layer), Virtual Channel (Virtuální kanál), PAD (Packet Assembler/Disassembler), Tripple X (X.3, X.28, X.29), Recommendation X.3 (Doporučení X.3), Recommendation X.28 (Doporučení X.28), Recommendation X.29 (Doporučení X.29)
 
"Drátová" přenosová média
Copper wire (měděný drát), Voice grade copper wire (telefonní dvoulinka), Twisted pair (kroucená dvoulinka), UTP, Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvoulinka), STP, Shielded Twisted Pair (stíněná kroucená dvoulinka), Category 3 (dvoulinka kategorie 3), Category 5 (dvoulinka kategorie 5), Data Grade (datová dvoulinka), Coxial cable (koaxiální kabel), Charakteristická impedance, Optical fiber (optické vlákno), Optical cable (optický kabel), Multimode fiber (mnohovidové optické vlákno), Monomode fiber (jednovidové optické vlákno), WDM, Wavelength division multiplexing
 
Bezdrátové přenosové cesty
Radio transmissions (rádiové přenosy), Microwave transmissions (mikrovlnné přenosy), Infrared transmissions (infračervené přenosy), Lightwave transmissions (světelné přenosy, přenosy ve viditelné části spektra), Wireless transmissions (bezdrátové přenosy), Wireless Local Loop (bezdrátová místní smyčka, bezdrátová účastnická přípojka), Cordless (bezešňůrový), Narrow-band transmissions (přenosy v úzkém frekvenčním pásmu), Spread spectrum transmissions (přenosy v rozprostřeném spektru), Mobile transmission (mobilní přenos), Cellular transmission (buňkový přenos), Packet-radio communications (paketové radiové přenosy)
 
Přenosové veličiny
Bandwidth (šířka přenosového pásma), Modulation (modulace), Modulation speed, signalling speed (modulační rychlost), Nyquistovo kritérium, Transmission speed (přenosová rychlost), Shannonovo kritérium
 
Druhy přenosu - I.
Analog vs. digital transmission (analogový a digitální přenos), Serial vs. parallel transmission (sériový vs. paralelní přenos), Bit, nibble, byte, octet, word, Little Endian vs. Big Endian, Asynchronnous transmission (asynchronní přenos), Arytmic transmission (arytmický přenos), Synchronous transmission (synchronní přenos)
 
Druhy přenosu - II.
Simplex, duplex, halfduplex (simplex, duplex a poloduplex), Flow control (řízení toku), Handshaking, Baseband vs. broadband (přenos v základním pásmu vs. přenos v přeloženém pásmu), Circuit switching vs. packet switching (přepojování okruhů vs. přepojování paketů)