Seriál Jak na digitální kontinuitu (nejenom) v datových schránkách

Na serveru Lupa.cz vycházel od března do června 2023 celkem 13dílný seriál, věnovaný problematice digitální kontinuity.

Jak na digitální kontinuitu (nejenom) v datových schránkách?
Když své elektronické dokumenty či celé datové zprávy necháme delší dobu jen tak ležet, časem nám zestárnou a přijdeme o možnost dělat s nimi i nadále to, co bychom s nimi dělat chtěli, či přímo potřebovali. Například je autorizovaně konvertovat či předložit někomu, kdo je bude umět přijmout a dále s nimi pracovat. (Lupa, 14.3.2023)
Jak na digitální kontinuitu (2): není aktuální jako potenciální digitální kontinuita
Své elektronické dokumenty můžeme chtít uchovávat tak, aby se s nimi dalo kdykoli později pracovat jako s dokumenty právě vytvořenými. Ale může nám stačit i to, aby si s nimi dokázal poradit alespoň soudní znalec při nějakém sporu. (Lupa, 21.3.2023)
Jak na digitální kontinuitu (3): elektroničtí notáři, spisové služby, blockchain a vyvratitelné domněnky
Udržovat digitální kontinuitu elektronických dokumentů lze buď aktivní péčí o ně, nebo na principu dosvědčení jejich vlastností "něčím jiným". Třeba transakčním protokolem spisových služeb, či doložkou notáře. Pomoci může i blockchain. A co vyvratitelné domněnky, které se cestou práva snaží eliminovat kryptografickou realitu? (Lupa, 28.3.2023)
Jak na digitální kontinuitu(4): pečujeme aktivně o starší dokumenty a datové zprávy
V klientském portálu datových schránek je zabudován (zdarma fungující) nástroj pro udržování aktuální digitální kontinuity datových zpráv, cestou jejich přerazítkovávání. Dnes umožňuje přerazítkovat zprávy stažené před 16.4.2011 nebo po 3.8.2017. A jak fungují kvalifikované služby pro uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí přímo na dokumentech? (Lupa, 4.4.2023)
Jak na digitální kontinuitu (5): používáme datový trezor v datových schránkách
Datový trezor je komerční služba, které platíte za to, aby se nestalo to, k čemu by bez této služby došlo. Tedy ke smazání obsahu vaší datové zprávy po 90 dnech. S digitální kontinuitou trezor sám nic nedělá, ale svou existencí jí přeci jen určitým způsobem pomáhá. (Lupa, 11.4.2023)
Jak na digitální kontinuitu (6): využíváme úložiště na Portálu občana
Na Portálu občana má každý jeho uživatel k dispozici 1 GB místa pro své datové zprávy i další dokumenty. S udržováním aktuální digitální kontinuity ale toto úložiště nijak nepomáhá. Pro nepozorné uživatele může mít jeho využití i nechtěné účinky: může způsobovat automatické a prakticky okamžité doručení každé příchozí datové zprávy. (Lupa, 18.4.2023)
Jak na digitální kontinuitu (7): co (ne)umí CzechPOINTy, co elektronické podatelny a co Adobe Reader
Adobe Acrobat Reader ani elektronické podatelny soudů aktuální digitální kontinuitu ještě nepodporují. CzechPOINTy ji podporují na samostatných dokumentech, ale ne na dokumentech vložených do datových zpráv (Lupa, 25.4.2023)
Jak na digitální kontinuitu (8): proč kryptografické algoritmy oslabují a elektronické dokumenty stárnou?
Jednou použité kryptografické algoritmy se v čase nemění, ale roste síla protistrany, která by je chtěla prolomit. Proč se z elektronických dokumentů dělají otisky, alias hash-e, a proč se (ne)musíme bát kolizních dokumentů? (Lupa, 2.5.2023)
Jak na digitální kontinuitu (9): co jsou certifikáty a proč je musíme pravidelně obměňovat?
To, komu elektronický podpis či pečeť patří, dovozujeme z obsahu certifikátu. Na ten se ale můžeme spoléhat je po dobu jeho řádné platnosti, která je vždy omezená. Je to podobné jako s trvanlivostí potravin, které také můžeme konzumovat jen po určitou omezenou dobu. Jinak na to můžeme pěkně doplatit. (Lupa, 9.5.2023)
Jak na digitální kontinuitu (10): co je to revokace a jak komplikuje digitální kontinuituJak na digitální kontinuitu (10): co je to revokace a jak komplikuje digitální kontinuitu
S certifikáty je to podobné jako s platebními kartami: jejich předem nastavená (řádná) doba platnosti se v případě potřeby dá zkrátit. Zatímco platební karty se blokují, certifikáty se revokují. Jenže informace o revokaci nemusí být v pozdější době dostupné, což udržování digitální kontinuity komplikuje. Jak se to dá řešit? (Lupa, 16.5.2023)
Jak na digitální kontinuitu (11): k jakému časovému okamžiku se mají ověřovat elektronické podpisy?
Zatímco při posuzování vlastnoručních podpisů čas nehraje až tak velkou roli, u elektronických podpisů může jít i o minuty a sekundy. Jak ale postupovat, když právo a technické standardy říkají každý něco jiného? (Lupa, 23.5.2023)
Jak na digitální kontinuitu (12): Proč mají elektronické podpisy různé profily, formáty a úrovně?
Elektronické podpisy i pečeti mohou mít různé formáty (např. PAdES, XAdES, CAdES) a mohou být jak interní, tak i externí. Možnost jejich ověření v čase můžeme prodloužit tím, že k nim přidáváme časová razítka a nezbytné revokační informace. Podle toho pak mají různé úrovně (B, T, LT, LTA). (Lupa, 30.5.2023)
JJak na digitální kontinuitu (13): jak si pomoci vlastními silami?
Máte-li jen několik málo elektronických dokumentů, můžete se o jejich aktuální digitální kontinuitu postarat sami, pomocí zdarma dostupných nástrojů a online služeb. I kvalifikovaná časová razítka se v malých počtech dají získat zdarma. (Lupa, 6.6.2023)