Názvoslovné omyly světa počítačů
Tento můj nejkratší seriál slovníkového typu má pouze 4 díly a vycházel na Novinkách.cz v únoru roku 2000. Snažil jsem se v něm popsat osud 4 termínů, které jsou dnes používány v podstatně jiném významu, než s jakým byly původně zavedeny.

Jde konkrétně o tyto termíny: