Co je čím ... v počítačových sítích
začátek článku

Tento seriál vycházel v počítačových novinách Computerworld od září roku 1991 do listopadu 1994, zpočátku pravidelně každý týden, později jednou za 14 dní, a ještě později pak stále méně a méně pravidelně, až přestal vycházet úplně. Na vině byla hlavně má zaneprázdněnost (v té době jsem měl kromě psaní ještě dvě hlavní zaměstnání), a pak také skutečnost, že jsem se stále více věnoval psaní tzv. Témat týdne do Computerworldu.

K dalšímu psaní seriálu tutoriálového charakteru jsem se dostal až později, v době kdy už jsem byl "na volné noze" a měl mnohem více času na psaní. Jedná se o seriál "Principy počítačových sítí", který vycházel v týdeníku CHIPweek v letech 1996 a 1997.


 1. CW 39/1991: Když se řekne "počítačová síť"
 2. CW 40/1991: Základní formy přenosů
 3. CW 41/1991: Zabezpečení dat při přenosech
 4. CW 42/1991: Modulace
 5. CW 43/1991: Šířka pásma a její dělení
 6. CW 44/1991: Kanál, okruh, spoj, přenosová cesta
 7. CW 45/1991: Klasifikace okruhů
 8. CW 46/1991: Datové okruhy a spoje
 9. CW 47/1991: Veřejná telefonní síť
 10. CW 48/1991: Telefonní modemy
 11. CW 49/1991: Využití veřejné telefonní sítě
 12. CW 52/1991: Bulletin Board System - BBS
 13. CW 1/1992: Faksimilní přenos
 14. CW 2/1992: Faksimilní přenos a počítače
 15. CW 3/1992: PCM a spoje T
 16. CW 4/1992: ISDN
 17. CW 5/1992: Veřejné datové sítě, přepojování okruhů a přepojování paketů
 18. CW 6/1992: Mikrovlnné a družicové spoje
 19. CW 7/1992: Koaxiální kabel a kroucená dvoulinka
 20. CW 8/1992: Optické kabely
 21. CW 9/1992: Standard, norma, doporučení
 22. CW 10/1992: Kdo je kdo ve světě standardů?
 23. CW 11/1992: Vrstvy, vrstevnaté modely, protokoly
 24. CW 12/1992: Referenční model ISO/OSI - jeho vznik
 25. CW 13/1992: Referenční model ISO/OSI
 26. CW 15/1992: Referenční model ISO/OSI - přenos dat
 27. CW 16/1992: Referenční model ISO/OSI - druhy služeb
 28. CW 17/1992: Fyzická vrstva
 29. CW 18/1992: Linková vrstva - I.
 30. CW 19/1992: Linková vrstva - II.
 31. CW 20/1992: Linková vrstva - III.
 32. CW 21/1992: Síťová vrstva - I
 33. CW 22/1992: Síťová vrstva - II
 34. CW 23/1992: Síťová vrstva - směrování
 35. CW 24/1992: Transportní vrstva
 36. CW 25/1992: Relační vrstva
 37. CW 26/1992: Prezentační vrstva
 38. CW 27/1992: Aplikační vrstva
 39. CW 28/1992: Vzájemné propojování sítí - I.
 40. CW 29/1992: Vzájemné propojování sítí - II.
 41. CW 30/1992: Vzájemné propojování sítí a RM ISO/OSI
 42. CW 31/1992: Síťový model TCP/IP
 43. CW 32/1992: TCP/IP a vzájemné propojování sítí
 44. CW 33/1992: Adresování v sítích TCP/IP - I.
 45. CW 35/1992: Adresování v sítích TCP/IP - II.
 46. CW 36/1992: Směrování v sítích TCP/IP - I.
 47. CW 37/1992: Směrování v sítích TCP/IP - II.
 48. CW 39/1992: Směrování v sítích TCP/IP - III.
 49. CW 41/1992: Směrování v sítích TCP/IP - IV.
 50. CW 42/1992: Směrování v TCP/IP sítích - V.
 51. CW 44/1992: Jména v TCP/IP sítích - I.
 52. CW 45/1992: Jména v TCP/IP sítích - II.
 53. CW 48/1992: Protokol IP
 54. CW 50/1992: Transportní protokoly TCP/IP - I.
 55. CW 1/1993: Transportní protokoly TCP/IP - II.
 56. CW 3/1993: Protokol UDP
 57. CW 5/1993: Protokol TCP - I.
 58. CW 7/1993: Protokol TCP - II.
 59. CW 9/1993: Protokol TCP - III.
 60. CW 11/1993: Protokol TCP - IV.
 61. CW 13/1993: Transportní rozhraní
 62. CW 15/1993: Transportní rozhraní - BSD Sockets
 63. CW 17/1993: Transportní rozhraní - Streams a TLI
 64. CW 19/1993: Aplikační vrstva TCP/IP
 65. CW 21/1993: Terminálové relace a vzdálené přihlašování
 66. CW 23/1993: Virtuální terminály
 67. CW 25/1993: Telnet - I.
 68. CW 27/1993: Telnet - II.
 69. CW 29/1993: Telnet - III.
 70. CW 31/1993: Přenos a sdílení souborů
 71. CW 33/1993: FTP - I.
 72. CW 35/1993: FTP - II.
 73. CW 37/1993: TFTP, anonymní FTP servery
 74. CW 39/1993: Transparentní sdílení souborů
 75. CW 41/1993: NFS - I.
 76. CW 44/1993: NFS - II.
 77. CW 47/1993: NFS - III.
 78. CW 50/1993: RPC - I.
 79. CW 1/1994: RPC - II.
 80. CW 7/1994: Elektronická pošta - I.
 81. CW 9/1994: Elektronická pošta - II.
 82. CW 17/1994: Elektronická pošta - III.
 83. CW 21/1994: Elektronická pošta v prostředí TCP/IP sítí
 84. CW 35/1994: RFC 822
 85. CW 44/1994: SMTP