Články, publikované v roce 2017
Lupa,  6.11.2017
Objev česko-slovenského vědeckého týmu z Masarykovy univerzity v Brně má nepříjemné důsledky pro elektronické občanské průkazy na Slovensku, ale i v Estonsku. Dochází k plošné revokaci jejich podpisových certifikátů.

Lupa,  19.9.2017
Ještě při minulých volbách bylo možné požádat o voličský průkaz elektronicky, bez datové schránky ale s uznávaným elektronickým podpisem. Dnes už to jde jen s datovou schránkou.

Lupa,  15.5.2017
Datové schránky bude i nadále provozovat Česká pošta. Ta si už vybrala a nasmlouvala svého subdodavatele. Ale stát teprve řeší, kolik bude České poště platit on.

Lupa,  27.2.2017
Úspěšný kolizní útok na hašovací funkci SHA-1 má zásadní dopady i do oblasti elektronických podpisů. Důrazně nám připomíná potřebu digitální kontinuity.

Lupa,  20.2.2017
Podle dalšího z návrhů by se skrze hybridní poštu doručovalo elektronicky do datových schránek i těm, kteří datovou schránku vůbec nemají.

Lupa,  14.2.2017
V polovině devadesátých let Internet vypadal a fungoval o dost jinak, než dnes. Ukažme si to na několika dobových videích.

Lupa,  13.2.2017
Přesně před 25 lety, 13. února 1992, se tehdejší Česká a Slovenská federativní republika připojila k Internetu. Jak to tehdy proběhlo?

Lupa,  8.2.2017
Plénum Nejvyššího soudu nedávno schválilo stanovisko, které mění dosud převažující výklad fungování datových schránek. Důsledky jsou zásadní zejména pro pověřené osoby.

Lupa,  9.1.2017
V soukromoprávních vztazích má dnes i pouhý obrázek (sken) vlastnoručního podpisu na el. dokumentu stejné právní účinky jako vlastnoruční podpis na listinném dokumentu.

Lupa,  5.1.2017
Certifikáty pro kvalifikovaný elektronický podpis už nevydává jen I.CA, ale i PostSignum. Obchodní rejstřík už používá elektronické pečeti, místo dosavadních značek.