Nejnovější články
články [1...10]
[... celý článek ...]
Lupa,  22.4.2024
Nevložíte, neodešlete, nepřijmete – ani s novou mobilní aplikací Portálu občana
Portál občana stále ještě nepodporuje novinky zavedené v datových schránkách k počátku letošního roku: nové formáty příloh a tzv. velkoobjemové datové zprávy. Nepodporuje je ani webová verze portálu, ani jeho nová mobilní aplikace.

[... celý článek ...]
Lupa,  29.1.2024
Jak funguje eLegalizace na Czech POINTech? II.
Jako svůj podpis si na Czech POINTu můžete nechat úředně ověřit (legalizovat) třeba smajlík. Nemusíte ho ani připojovat k tomu elektronickému dokumentu, který chcete takto podepsat. Stačí, když jej připojíte na jiný samostatný dokument (tzv. podpisový arch).

[... celý článek ...]
Lupa,  25.1.2024
Nevložíte, neodešlete, nepřijmete - Portál občana ještě nepodporuje větší datové zprávy a nové formáty příloh
Portál občana sice již podporuje nové eDoklady, ale k implementaci změn v datových schránkách u něj ještě nedošlo. A tak přes něj nepřijmete ani neodešlete nové "velkoobjemové" datové zprávy (do 100 MB), ani do nich nevložíte žádnou z nově přípustných příloh (jako ZIP či ASiC).

[... celý článek ...]
Lupa,  22.1.2024
Jak funguje eLegalizace na Czech POINTech? I.
Na webu Czech POINTu je možnost eLegalizace nabízena již od října loňského roku. Skutečně dostupnou se ale stala až počátkem letošního ledna. A jak vlastně funguje a k čemu je dobrá?

[... celý článek ...]
Lupa,  15.1.2024
Co nabízí nová e-Sbírka a jak se s ní pracuje? II.
Novou e-Sbírku dnes ještě nenajdete tam, kde by správně měla být (pod doménou gov.cz). Případný přesun by ale narazil na již dnes poskytované systematické a trvalé URL odkazy na konkrétní obsah. Se svou identitou občana se do e-Sbírky nepřihlásíte, musíte si u ní udělat nový místní účet. Vyhledávání funguje trochu jinak, než jak je inzerováno, ale podporuje český stemming a řadu upřesňujících kritérií.

[... celý článek ...]
Lupa,  8.1.2024
Co nabízí nová e-Sbírka a jak se s ní pracuje? I.
Portál nové e-Sbírky nabízí zdarma a v elektronické podobě jak konsolidovaná znění zákonů a dalších právních předpisů, v jejich aktuálním i starším znění, tak i částky původní Sbírky, ve které byly vyhlášeny jejich právně závazné verze. Jak přesně je to ale s garantovaným charakterem toho, co dnes nová e-Sbírka nabízí?

[... celý článek ...]
Lupa,  11.12.2023
Jak se žádá o důchod online?
Ledva to zákon umožnil, byla spuštěna nová služba umožňující požádat o důchod čistě online. Dokládat chybějící dokumenty lze také elektronicky a mohou stačit i prosté kopie. I případná další komunikace může být vedena elektronicky, skrze ePortál ČSSZ či přes datové schránky. Jak to funguje?

[... celý článek ...]
Lupa,  4.12.2023
Nová verze Portálu občana už nezpůsobuje okamžité doručení datových zpráv
Notifikace od portálu o nově dodaných datových zprávách, stejně jako jejich automatická archivace, už nezpůsobují jejich okamžité doručení. Zvláště archivace tak získává na užitečnosti. Ještě je ale třeba odstranit některé nově vyvolané dětské nemoci.

[... celý článek ...]
Lupa,  22.11.2023
Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž
Když technické obory, stejně jako běžná praxe, mluví o různých druzích elektronických podpisů, chápou je jako disjunktní pojmové kategorie. Například když říkají „kvalifikovaný elektronický podpis“, míní tím takový, který není současně ani uznávaným elektronickým podpisem, ani zaručeným elektronickým podpisem. Právní úprava ale pojímá jednotlivé druhy elektronických podpisů odlišně. Jako do sebe vnořené kategorie: kvalifikovaný elektronický podpis je pro právo současně i uznávaným elektronickým podpisem, a současně i zaručeným elektronickým podpisem. Důsledkem je nepříjemné terminologické zmatení. To má ale i další příčiny a další podoby.

[... celý článek ...]
Lupa,  10.10.2023
Zprávy v datových schránkách se zvětší jen na 100 MB místo na původně plánovaný 1 GB
Agentura DIA již připravila novelu prováděcí vyhlášky, která by k 1. 1. 2024 měla zvětšit maximální velikost datových zpráv a zavést nové formáty příloh. Nechystá se ale využít příležitost k opravě dřívějších chyb, naopak se chystá k nim přidat další, nové chyby.