Příspěvek Historie a současný stav české mobilní telefonie

Na konferenci Teorie a praxe telefonie, ve středu 12.11.2014, jsem měl jednu z přednášek - na téma historie a současnosti mobilní telefonie. Snažil jsem se v ní shrnout důležité momenty vývoje mobilního sektoru, se zaměřením na hlasové služby. Ale nejen na ně - zmiňuji například dopady exkluzivní licence Eurotelu z roku 1990 na liberalizaci Internetu v ČR, či kauzu Paegas Internet Call a její dopady na liberalizaci trhu s hlasovými službami. Z novějších kauz popisuji například aukci kmitočtů pro LTE či příchod a postavení virtuálů.

Slidy: Historie a současný stav české mobilní telefonie