Jak a za kolik na Internet (Seriál)
Tento devítidílný seriál vycházel (z mého pera) v Softwarových novinách od srpna 2000 do května 2001. Dnes je zajímavý hlavně jako svědectví o tehdejší cenové hladině připojení k Internetu.
Úvod
Ceny ISDN a dial-upu v létě 2000. (Softwarové noviny 8/2000)
Bezdrátový přístup k Internetu - přehled
Možnosti bezdrátového připojení k Internetu: mobilní, přes Wi-Fi a pomocí FWA. (Softwarové noviny 9/2000)
Přes pevnou linku
Varianty pevného bezdrátového připojení rychlostmi do 64 kbit/s a jejich ceny (Softwarové noviny 10/2000)
Pevné asynchronní připojení
Možnosti asynchronního připojení přes pevné analogové okruhy, jejich ceny (Softwarové noviny 11/2000)
Pevné (synchronní) připojení
Možnosti synchronního pevného připojení a jejich ceny (Softwarové noviny 12/2000)
Internet 2001 - beze změny?
Nová verze internetového tarifu pro dial-up (Internet 2001) a srovnání s jeho předchozí verzí (Softwarové noviny 1/2001)
Počítané pevné linky
Varianty pevného připojení, tarifikované podle objemu přenesených dat (Softwarové noviny 2/2001)
Bezdrátové přípojky s neomezených přenosem
Varianty bezdrátového připojení, bez omezení objemu přenesených dat (Softwarové noviny 3/2001)
K Internetu po sítích FWA
Varianty bezdrátového připojení přes sítě FWA (Fixed Wireless Access) (Softwarové noviny 4/2001)
Na Internet přes ISDN
Balíčky a tarify ISDN pro připojení k Internetu (Softwarové noviny 5/2001)