Moje komentáře pro Lidové noviny (2011-2013)

K psaní pravidelných komentářů pro Lidové noviny jsem se dostal víceméně náhodou. A to díky tomu, že jsem redakci Lidovek občas odpovídal na různé dotazy z telekomunikační branže, když potřebovali pohled někoho nezávislého. A asi jim přišly vhod, protože počátkem června 2011 jsem obdržel nabídky na pravidelnou spolupráci, právě ve formě komentářů - na volné téma. Rád jsem ji přijal.

Mé komentáře vycházely pravidelně jednou za 14 dnů, od června 2011 do konce roku 2013. Zpočátku v rámci samostatné rubriky s názvem "Středa Jiřího Peterky", později již jen jako "ekonomický komentář". Což nebylo zrovna přesné, protože nejsem ekonom a o ekonomických aspektech proto nepíši. Místo toho jsem se ve svých komentářích věnoval spíše technologiím, a hlavně pak dopadům jejich nasazování - jak v oblasti eGovernmentu, tak i v telekomunikacích a Internetu obecně.

Psaní těchto komentářů pro mne bylo docela náročné, hlavně kvůli nutnosti vejít se do předem daného rozsahu cca 3200 znaků. To je opravdu rozdíl oproti psaní článků pro on-line média (jako např. pro Lupa.cz), kde takovéto omezení není, a jako autor se můžete rozepsat tak, jak považujete za potřebné. Zde nikoli - a obvykle to dopadlo tak, že již napsaný text jsem musel brutálně krátit.

Pravdou také je, že většina z komentářů se vztahuje k věcem, které byly aktuální v době svého vydání. Dnes již čtenář nemusí nutně znát kontext, ve kterém byly jednotlivé komentáře napsány, nebo pro něj nemusí být jednotlivá témata již tolik aktuální. Ale snad i přesto zaujmou.

Jednotlivé komentáře si můžete přečíst on-line, přes následující odkazy na jednotlivé roky,kdy byly zveřejněny:

komentáře zveřejněné v roce 2013 ....
komentáře zveřejněné v roce 2012 ....
komentáře zveřejněné v roce 2011 ....
Kromě toho si můžete stáhnout všechny komentáře najednou, ve formě elektronické knihy (e-book) a číst off-line. Dostupné jsou formáty:
EPUB
MOBI