Interoperabilita
Seriál "Interoperabilita" vycházel v letech 1993 a 1994 na pokračování v časopise Computer Echo a byl zaměřen na následující aspekty interoperability, zejména v souvislosti s platformami Unixu a MS DOSu:
Část 1.: Filosofie vzájemné spolupráce,
o významu základních pojmů jako "interoperabilita", "platforma", "transparentní a netransparentní sdílení souborů", a o základních rozdílech mezi Unixem a DOSem
Část 2.: Praxe vzájemné spolupráce,
o možnostech koexistence DOSu a Unixu, o modelu host/terminál, klient/server, o Unixu jako platformě pro file serving
Část 3.: Předpoklady vzájemné spolupráce,
o celkové koncepci sítí, síťových architekturách, vrstvových modelech, spolehlivých a nespolehlivých službách, spojovaných a nespojovaných způsobech komunikace, o sedmi vrstvách ISO/OSI a čtyřech vrstvách TCP/IP
Část 4.: Pilíře vzájemné spolupráce,
o standardech pro lokální sítě, o Ethernetu, o rozdělení linkové vrstvy na dvě podvrstvy, o rozpoznávání linkových rámců
Část 5.: Nositelé vzájemné spolupráce,
o ovladačích síťových karet - o paketových ovladačích, o ovladačích ODI, o ovladačích NDIS, o sdílení síťových adaptérů