Příspěvek Naučíme se používat elektronický podpis Nebo se za nás bude podepisovat někdo jiný , lekce č. 1

Moje přednáška na Pedagogické fakultě UK, v pátek 20.2.2015. Snažil jsem se v ní shrnout současné problémy elektronického podpisu a naznačit změny, které k 1.7.2016 přinese unijní nařízení č. 910/2014 (eIDAS). Včetně popisu toho, co jsou dynamické biometrické podpisy a jak by mohl vypadat elektronický podpis jako služba.

Slidy: Naučíme se používat elektronický podpis? Nebo se za nás bude podepisovat někdo jiný?