Elektronický slovník
Seriál "Elektronický slovník Jiřího Peterky" vycházel na známém Media Serveru od dubna do srpna 1997, v rámci zdejší rubriky "Počítače" (jako určité pokračování mých dřívějších rubrik Co (ne)najdete ve slovníku a Co to znamená, když se řekne ....). Byl tedy čistě on-line záležitostí, tištěná podoba neexistovala. To mi umožnilo přidávat k jednotlivým článků další přidanou hodnotu ve formě aktivních odkazů na související informační zdroje v rámci celého Internetu.

Obsahově nebyl tento slovníkový seriál nijak specificky zaměřený, zpočátku jsem se v něm věnoval problematice Javy a jazyka HTML, a později problematice bezpečnosti. Než jsem se stačil dostat k dalším zajímavým tématům, seriál bohužel skončil :-(


Hashing
Hašování

Key Escrow
Úschova klíčů

Digital Certificate
Digitální certifikát

Digital signature
Digitální podpis

Secret key vs. public key cryptography
Kryptografie s tajným klíčem vs. kryptografie s veřejným klíčem

Cryptography
Kryptografie

Secure transactions
Bezpečné transakce

Electronic commerce
Elektronické obchodování

Java Virtual Machine
Javovský virtuální stroj

Servlet
Servlet

Java Beans
Java Beans

JIT
Just-In-Time

PICS
Platform for Internet Content Selection

Wilbur & Cougar
Wilbur & Cougar

Dynamic HTML
Dynamické HTML

Soft Selling
Soft Selling

Netiquette
Síťová etiketa

Information push
Information push

Object-oriented
Objektově-orientovaný

Internet Phone
internetový telefon

Information society
Informační společnost