Články, publikované v měsíčníku Telefon v roce 2001
Bohatství místních smyček
Vlastnosti tzv. místmích smyček (účastnických přípojek) a možnosti jejich využití pro přenosy dat i hlasu - princip modemů, maximální dosažitelné přenosové rychlosti, ISDN, ADSL a ULL (Unbundling of the Local loop) (Telefon, říjen 2001)
Bohatství místních smyček - část II., analogové modemy
Principy přenosu analogového signálu skrze telefonní síť, analogové modemy, jejich omezení a vlastnosti, teoretické hranice (Shannonův teorém) (Telefon, listopad 2001)
Bohatství místních smyček - část III., digitální modemy
Analogový a digitální přenos, kanály 64 kbps, hovory v digitální síti, principy fungování modemů 56 kbps, (Telefon, listopad 2001)