Co (ne)najdete ve slovníku
Tento seriál vycházel v počítačových novinách Computerworld od roku 1991. Já jsem jej psal až do dubna 1995 (kdy jej převzal pan Jaromíř Kříž, autor Velkého frekvenčního slovníku počítačů, jeho pokračování najdete zde).

Od zmíněného dubna 1995, kdy jsem začal psát pro týdeník CHIPweek, jsem si otevřel obdobně zaměřený "slovníkový" seriál "Co to znamená, když se řekne ....", který vycházel od dubna 1995 do února 1997 právě v týdeníku CHIPweek.

Seznam jednotlivých dílů tohoto seriálu zde najdete: