Články o eGovernmentu
Co nabízí nová e-Sbírka a jak se s ní pracuje? II.
Novou e-Sbírku dnes ještě nenajdete tam, kde by správně měla být (pod doménou gov.cz). Případný přesun by ale narazil na již dnes poskytované systematické a trvalé URL odkazy na konkrétní obsah. Se svou identitou občana se do e-Sbírky nepřihlásíte, musíte si u ní udělat nový místní účet. Vyhledávání funguje trochu jinak, než jak je inzerováno, ale podporuje český stemming a řadu upřesňujících kritérií. (Lupa, 15.1.2023)
Co nabízí nová e-Sbírka a jak se s ní pracuje? I.
Portál nové e-Sbírky nabízí zdarma a v elektronické podobě jak konsolidovaná znění zákonů a dalších právních předpisů, v jejich aktuálním i starším znění, tak i částky původní Sbírky, ve které byly vyhlášeny jejich právně závazné verze. Jak přesně je to ale s garantovaným charakterem toho, co dnes nová e-Sbírka nabízí? (Lupa, 8.1.2023)
Jak se žádá o důchod online?
Ledva to zákon umožnil, byla spuštěna nová služba umožňující požádat o důchod čistě online. Dokládat chybějící dokumenty lze také elektronicky a mohou stačit i prosté kopie. I případná další komunikace může být vedena elektronicky, skrze ePortál ČSSZ či přes datové schránky. Jak to funguje? (Lupa, 11.12.2023)
Internetové devadesátky: jaké to bylo, když se z Internetu stával internet?
Internet byl tehdy pomalý, strohý a s minimem obrázků. Zato s mnoha různými službami, které soupeřily o přízeň uživatelů. Nejdříve jen těch z akademické sféry, později všech. Nakonec vyhrál World Wide Web, ale zpočátku to tak úplně nevypadalo. (Lupa, 14.2.2022)
Český eGovernment v roce 2021: Bankovní identita, zákon DEPO a unijní digitální peněženky
O největší rozruch se v českém eGovernmentu letos postarala bankovní identita. Pozadu ale nezůstal ani zákon DEPO, jehož dopady pocítíme až v dalších letech. To už možná budeme nosit i nové unijní peněženky digitální identity. (Lupa, 29.12.2021)
Zprávy z Depa (4): Senátoři chtějí odložit automatické zřizování datových schránek o rok
Celý návrh zákona DEPO hodnotili senátoři dost kriticky. Automatické zřizování datových schránek ale nechtějí zcela shodit ze stolu, nýbrž jen o rok oddálit. (Lupa, 3.5.2021)
Zprávy z Depa (3): Automaticky zřizovaným datovým schránkám se nevyhnou ani podnikatelé
K počátku roku 2023 má být datová schránka zřízena (ze zákona) každé podnikající fyzické osobě. Ale pokud se někam přihlásí „přes NIA“ již v roce 2022, bude jí zřízena hned. (Lupa, 26.4.2021)
Zprávy z Depa (2): Datové schránky ex offo pro informačně gramotné
Datová schránka (nepodnikající fyzické osoby) má být podle návrhu nového zákona zřízena každému, kdo ji ještě nemá, jakmile po 1. lednu 2022 poprvé použije elektronickou identifikaci pro přihlášení přes NIA. Tedy třeba i bankovní identitu. (Lupa, 19.4.2021)
Zprávy z Depa (1): Místo zmocnění v zákoně bude stačit jen zápis v registru
Návrh zákona o další elektronizaci postupů OVM (zkratkou DEPO) navazuje na tzv. Digitální ústavu a dotahuje jí započaté změny. Například pokud jde o přístup k údajům v základních registrech a agendových IS. Sám pak přidává řadu dalších změn. (Lupa, 12.4.2021)
Sčítání lidu, domů a bytů 2021: jak to bude fungovat elektronicky?
Sčítací formulář v nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů můžete vyplnit i online či v mobilu. Přihlásit se můžete přes NIA (včetně bankovní identity), přes datovou schránku, nebo jen s číslem osobního dokladu a datem narození. (Lupa, 22.3.2021)
A chcete to potvrzení písemně, nebo může být i elektronicky?
Musíte-li někde něco předložit „písemně“ (jako např. doklad o právu na výjimku při cestě mezi okresy), musí to být jen „na papíře“? Nebo to může být i elektronické? Úplně jasno v tom nemají ani naše zákony.(Lupa, 8.3.2021)
Jak vypadá a jak funguje nový Online finanční úřad?
Dříve byla nutná datová schránka či elektronický podpis, nyní stačí k odeslání daňového přiznání elektronickou cestou jakákoli možnost přihlášení „přes NIA“. Nová je i daňová informační schránka. (Lupa, 1.3.2021)
Český eGovernment v roce 2020: spam v datových schránkách a nové klíče k NIA
Datové schránky ve dvou vlnách zaplavil spam, NKÚ si nebralo servítky a možnosti přihlašování přes NIA se významně rozrostly. A to ještě nepřišla bankovní identita. (Lupa, 28.12.2020)
Jak bude fungovat SONIA?
Stát nechce do svého systému elektronické identifikace pouštět ryze komerční poskytovatele služeb. Proto má pro ně vzniknout paralelní řešení, v jehož středu bude SOukromoprávní NIA, zkratkou SONIA. (Lupa, 16.12.2019)
O čem je bankovní identita?
Jde vlastně o dvě věci v jednom: o rozšíření státem vybudovaného systému elektronické identifikace a o vybudování paralelního řešení, otevřeného pro komerční poskytovatele služeb. (Lupa, 10.12.2019)
Portál občana si pořídil komunikačního asistenta, jmenuje se Lev
Funguje pouze před vstupem do portálu (nikoli uvnitř) a řeší hlavně problematiku přihlašování. Spíše než chatbot je to interaktivní menu s výběrem předpřipravených možností dalších otázek. (Lupa, 25.11.2019)
Zákon o právu na digitální služby prošel třetím čtením
Kromě dříve připraveného komplexního pozměňovacího návrhu přijali poslanci ve třetím čtení už jen drobná upřesnění. Dalšími kroky na cestě k digitalizaci zaúkolovali vládu, s termínem do 15. ledna 2020. (Lupa, 11.11.2019)
Zákon o právu na digitální služby míří do druhého čtení, opět se změnami
Jeho dosavadní podobu má nahradit komplexní pozměňovací návrh. Mj. chce z povinnosti poskytovat digitální služby vyjmout územní samosprávné celky při výkonu samostatné působnosti. (Lupa, 24.9.2019)
Portál občana nově propojuje datové schránky s e-mailem
Portál nabízí, že za vás bude pravidelně vybírat vaši datovou schránku a obsah doručených zpráv vám bude přeposílat na váš e-mail. Nově nabízí také „zvýšení kreditu datových schránek" (Lupa, 5.8.2019)
Portál občana slaví první narozeniny, už ukazuje i dopravní přestupky
Nové služby na Portálu občana postupně přibývají, s osvětou a dostupností uživatelské dokumentace je to ale stále stejně špatné. (Lupa, 8.7.2019)
Datovým schránkám je 10 let, jejich provoz přišel na 6 miliard
Představy o fungování a financování datových schránek se nejvíce měnily těsně před jejich spuštěním v roce 2009. A některé jejich aspekty se vyjasňovaly ještě řadu let poté. (Lupa, 1.7.2019)
Jak funguje nový mobilní klíč pro přihlašování do datových schránek?
Jde o aplikaci pro Android a IOS, která umožňuje přihlášení bez zadávání uživatelského jména a hesla, ale s dvoufaktorovou autentizací. Pracuje s otisky prstů, skeny obličeje, i číselnými a obrázkovými PINy. (Lupa, 21.6.2019)
Elektronický bič na daňové poplatníky by mohl zmírnit
Ostudné pokuty za nedodržení elektronické podoby daňového podání, dosud vznikající automaticky ze zákona, by se mohly snížit na polovinu a už by se nemusely týkat těch, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně. (Lupa, 10.6.2019)
Novou elektronickou občanku už jde používat i na dalších platformách
Softwarová podpora nových eOP  je dostupná už i pro macOS, linuxové Ubuntu, a také pro mobilní platformy Android a IOS. Pro ty ale potřebujete čtečku s Bluetooth. Na IPv6 se ale nikam nepřihlásíte. (Lupa, 20.11.2018)
NIA: jak se již dnes dostat ke svým eReceptům?
Od července by se měly významně rozšířit možnosti státem garantované elektronické identifikace. Již dnes si ale můžete vyzkoušet malou ochutnávku. (Lupa, 11.4.2018)
Bude elektronická evidence tržeb znamenat i povinou elektronizaci zákazníků?
Návrh zákona ukládá zákazníkovi povinnosti převzít účtenku. Už ale neříká, že tato musí být papírová. Bude zákazník povinen mít nezbytné vybavení pro převzetí elektronické účtenky? A pokud ne, bude za to pokutován? (Lupa, 19.03.2015)
Dá se elektronická evidence tržeb vůbec stihnout?
Ministerstvo financí chce nechat půl roku na testování technického řešení el. evidence tržeb. To ale musí vycházet z definitivní podoby právní úpravy, které se těžko dočkáme dříve, než koncem roku. Od 1.1.2016 ale má vše již běžet naostro. (Lupa, 16.03.2015)
Finanční správa dočasně ulevila držitelům datových schránek. Spíše ale jejich účetním.
Dočasné opatření umožňuje, aby účetní mohli nadále odesílat elektronická podání i za ty své klienty, kteří mají datovou schránku. A ti musí do 5 dnů doručit papírové potvrzení. (Lupa, 02.03.2015)
Dokáže stínová digitální vláda nahradit absenci digitálního lídra?
Předseda Hospodářského výboru PSP Ivan Pilný chce založit stínovou digitální vládu a pročistit legislativní smog, který v ČR panuje. Dokáže tím nahradit nedostatek odborných kompetencí a neexistenci lídra „věcí digitálních“? (Lupa, 16.02.2015)
Lze se vyhnout povinné elektronické komunikaci s finanční správou?
Máte-li datovou schránku, máte povinnost komunikovat s finanční správou elektronicky. Podmínkou je ale zpřístupněná datová schránka. Kdy a jak je možné ji znepřístupnit? (Lupa, 26.01.2015)
eGovernment v roce 2014: od služeb pro klienty k výhodám pro veřejnou správu
Rok 2014 nebyl rokem velkých projektů v oblasti eGovernmentu. Byl spíše rokem změn přístupu vlády i jednotlivých resortů k eGovernmentu a k pohledu na to, k čemu a komu má eGovernment sloužit. (Lupa, 05.01.2015)
Resort spravedlnosti chce ušetřit, a tak navrhuje zřídit datové schránky všem plnoletým občanům
Náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán přichází s návrhem zřídit datové schránky všem. To by (mimo jiné) znamenalo, že by všichni museli podávat svá daňová přiznání již jen v elektronické podobě. (Lupa, 17.12.2014)
Je dokonáno: prezident podepsal problematickou novelu
Po podpisu prezidenta už nic nebrání účinnosti novel, které citelně oklešťují práva spotřebitelů i dalších účastníků. Ale i dalších novel, které přitvrzují povinnou elektronizaci. Na obzoru jsou pak další povinnosti. (Lupa, 10.11.2014)
Česká pošta chystá „malou revoluci“ v doručování dokumentů
Pošta představila záměr nové služby, díky které by bylo možné doručovat do datových schránek i těm, kteří žádnou datovou schránku nemají. (Lupa, 06.10.2014)
Nařízení eIDAS už má svou definitivní podobu
Nařízení "o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru" již vyšlo v Úředním věstníku EU, jako nařízení č. 910/2014. Co a kdy přinese? (Lupa, 01.09.2014)
Národní elektronický nástroj (NEN) po vás chce váš soukromý klíè
Zpùsob, jakým je v NENu řešeno elektronické podepisování, odporuje nejenom požadavkům zadávací dokumentace, ale i zásadám bezpečnosti a požadavkùm zákonù a certifikačních politik. (Lupa, 18.08.2014)
Na dobudování eGovernmentu prý budou zapotřebí desítky miliard
Ministerstvo vnitra připravilo hned dvě nové verze Strategického rámce rozvoje veřejné správy, řešící i budoucí rozvoj eGovernmentu. Jedna obsahuje i rámcový odhad nákladů na jeho dobudování. (Lupa, 04.08.2014)
Za nedodržení povinné elektronické komunikace s berňákem mají být automatické pokuty 2000 Kč
Zatímco správa sociálního zabezpečení mění povinnou elektronickou komunikaci na dobrovolnou, finanční správa naopak přitvrzuje a nedodržení el. formy chce rutinně pokutovat. (Lupa, 28.07.2014)
Máte datovou schránku? Pak máte i daňovou informační schránku a povinnost elektronické komunikace!
Od dubna mají všichni držitelé datových schránek automaticky zřízenu i daňovou informační schránku. Od 1.1.2015 budou mít povinnost komunikovat s berňákem již jen elektronicky. (Lupa, 14.07.2014)
Datovým schránkám je pět let, ale stále ještě nedozrály
Zatímco samotný provoz datových schránek se již zdá být stabilizovaný, kolem jejich právních aspektů je i po pěti letech stále dosti nejasno. (Lupa, 07.07.2014)
Digital Agenda Scoreboard: zaostáváme v broadbandu i v eGovernmentu
Podle nejnovějších statistik v rámci Digitální agendy jsme pod průměrem EU v dostupnosti rychlejšího pevného broadbandu, mobilního broadbandu, a stále více zaostáváme i v oblasti eGovernmentu. (Lupa, 02.06.2014)
Digitální Česko 2.0: to nejpodstatnější stále chybí
K naplnění cílů Digitálního Česka nám chybí to asi nejpodstatnější: celková koordinace, společná strategie a podpora rozvoje nové infrastruktury. O prioritách a zájmu „tam nahoře“ ani nemluvě. (Lupa, 28.05.2014)
Projekty eSbírka a eLegislativa jsou (po)zastaveny
Ministr vnitra Milan Chovanec dnes na tiskové konferenci oznámil, že jeho resort zastavil realizaci projektů eSbírka a eLegislativa. Nestihly by se zaplatit z unijních peněz. (Lupa, 29.04.2014)
Jak funguje hlídací pes katastru nemovitostí?
Katastr nemovitostí nabízí, že vás bude informovat o každé změně, která se týká vašich nemovitostí. Jak tato služba funguje, proč je potřebná a kolik stojí? Zdarma totiž není … (Lupa, 22.04.2014)
Schválí nová vláda staronovou koncepci eGovernmentu?
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ je nezbytný pro možnost čerpání peněz z unijních fondů. Jeho příprava ale trvala nezvykle dlouho a provázela ji řada peripetií. (Lupa, 24.02.2014)
Programové prohlášení vlády už neignoruje ICT a Internet
Nová vláda dnes žádá o důvěru. Její programového prohlášení nakonec přeci jen vzalo na vědomí oblast ICT a Internetu, a využití jejich potenciálu zařadilo mezi své priority. (Lupa, 18.02.2014)
CA PostSignum měla problémy s naplněním své nové certifikační politiky
Ačkoli zákazníci chtěli nové osobní kvalifikované certifikáty, určené pro podepisování, dostali takové, které se na první pohled tváří jako systémové, určené pro tvorbu elektronických značek. (Lupa, 20.01.2014)
Český eGovernment v roce 2013: zpomalení a ztráta dechu
Rok 2013 nepřinesl zásadní změny ani významnější rozvoj českého eGovernmentu. Spíše se jen „jelo dál“, bez dřívější dynamiky a bez většího zájmu „těch nahoře“. Řešily se alespoň některé nejkřiklavější průšvihy minulosti, a kupily problémy nové. (Lupa, 23.12.2013)
Koaliční smlouva: bez kvalitního datového spojení nebude rozvoj ekonomiky
Soudě podle obsahu nové koaliční smlouvy, k jejímu sestavování se nejspíše nedostal nikdo, kdo by věřil v potenciál a přínosy ICT a informační společnosti. I telekomunikace jsou odbyty jedinou zmínkou o potřebě „datového spojení“. (Lupa, 16.12.2013)
ePortál ČSSZ ukáže data z důchodového účtu, ale jen držitelům datových schránek
Česká správa sociálního zabezpečení spustila nový on-line portál. Umožňuje vám komunikovat se sociálkou na dálku, včetně prohlížení údajů na vašem důchodovém účtu. Ovšem jen pokud máte zřízenu svou osobní datovou schránku. (Lupa, 09.12.2013)
Čeká nás revoluce v elektronizaci jménem eIDAS. Co všechno se změní?
Chystané unijní nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách (eIDAS) slibuje změny nejenom ve fungování eGovernmentu, ale prakticky ve všem, co nějak souvisí s elektronizací. (Lupa, 07.10.2013)
Datové schránky byly pro Českou poštu velmi lukrativním byznysem
Kontrola NKÚ zjistila, že stát si s Českou poštou domluvil takové podmínky financování datových schránek, které pro něj nebyly výhodné. A to si ještě NKÚ některých věcí vůbec nevšiml. (Lupa, 24.09.2013)
Povinné datové schránky pro lékaře a OSVČ se odkládají
Strašák v podobě povinného používání datových schránek se znovu odkládá: lékařům o dva roky, živnostníkům o rok. Základní otázka ale zůstává: jak to bude fungovat a co to bude vyžadovat, až to skutečně bude povinné? (Lupa, 16.09.2013)
Český eGovernment má nový strategický rámec.
Naše veřejná správa chce být levnější a efektivnější, a tak sází na sdílené služby, důslednou elektronizaci a propojování svých datových fondů. Přinutí k čistě elektronické komunikaci i všechny občany, podnikatele a firmy? (Lupa, 22.07.2013)
Selhaly včera datové schránky při doručování od Nejvyššího soudu?
Své včerejší rozhodnutí (vedoucí k propuštění tří zadržených poslanců) musel Nejvyšší soud rozeslat faxem. Datové schránky prý selhaly. Asi stejně jako další systémy v resortu justice, které jsou nadále nedostupné. (Lupa, 17.07.2013)
Šance zjistit, kdo a proč se na vás vyptával základních registrů, je malá.
Budete-li pátrat po tom, co doopravdy znamenají „divné“ položky na vašem záznamu o využívání údajů ze základních registrů, moc šancí něco se dozvědět nemáte. (Lupa, 6.05.2013)
Cloud Computing ve veřejné správě
Veřejná správa a cloud computing jsou dvě věci, které na první pohled nejdou dohromady. V mnoha ohledech jdou dokonce vysloveně proti sobě. Přesto veřejná správa cloud computing potřebuje a do budoucna se bez něj neobejde. (iHNed.cz, 29.04.2013)
Parazitům povinně datovou schránku nebo elektronický podpis!
Kvůli jednorázovému úkonu si všechny OSVČ budou muset zřídit datovou schránku, nebo si pořídit kvalifikovaný certifikát a naučit se používat elektronický podpis (Mesec.cz, 18.03.2013)
Má Internet stránky?
Naše zákony dosud požadovaly zveřejňování "způsobem, umožňujícím dálkový přístup". Jenže teď legislativci chtějí zveřejnění "na internetových stránkách". Lze tomu vůbec dostát? (iHNed.cz, 14.02.2013)
Pošlete svá podání znovu!
S koncem kalendářního roku došlo k reorganizaci finančních úřadů, a s nimi i ke změnám jejich datových schránek. Jenže v těch starých a rušených někde zůstaly dosud nevyzvednuté zprávy, které již nově nejsou dostupné. A tak finanční úřady vyzývají k opakovanému zaslání takovýchto podání. (Lidovky.cz, 09.01.2013)
Datové schránky pořádně vyděsily klienty finančních úřadů
Ten, kdo v závěru loňského roku včas poslal své podání finančnímu úřadu skrze datovou schránku, mohl v prvních hodinách nového roku dostat překvapivé oznámení: že jeho již doručená datová zpráva se mezitím stala nedoručitelnou. (Lupa, 07.01.2013)
Máte-li datovou schránku, základní registry vám do ní pošlou novoroční pozdrav
Možná již prvního ledna přijde do vaší datové schránky automaticky generovaný přehled toho, kdo všechno se v předchozím roce zajímal o vaše údaje v základních registrech. Informace jsou dosti kryptické a nesnadno se čtou, ale pro nasazení brouka do hlavy plně postačují. (Lupa, 31.12.2012)
Nechoďte na CzechPoint zbytečně! Možnost převodu dokumentů si můžete ověřit online
Než půjdete na CzechPoint s žádostí o konverzi nějakého dokumentu z elektronické do listinné podoby, vyzkoušejte si nejprve po Internetu a zcela zdarma, zda je konverze vůbec možná. (iHNed.cz, 07.11.2012)
Základní registry pod lupou: chaos a zmatek kolem informování třetích osob
Skoro čtyři měsíce trvalo základním registrům, než začaly oznamovat změny vašich údajů třetím osobám (třeba vaší bance, operátorovi apod.). Ovšem informace o způsobu, jakým tak činí, se mění doslova pod rukama. Co je zveřejněno jeden den, je druhý den zase staženo a popřeno novými informacemi, které jsou záhy staženy také. Kdo se v tom má vyznat? (Lupa, 29.10.2012)
Každá datová zpráva přijde už „jen“ na 10 Kč. Ale až od ledna
Datové zprávy zlevnily, protože jejich počet již přesáhl hranici 100 milionů, při které se cena snižuje. Ovšem díky „šikovné“  smlouvě s Českou poštou bude stát platit dosavadní vyšší cenu (11,68 Kč za zprávu, bez DPH) ještě do konce letošního roku. Rozdíl může činit až 20 milionů. (iHNed.cz, 23.10.2012)
Elektronické volby: budeme volit přes datové schránky?
Vláda vzala na vědomí dvouletý odklad elektronických voleb. Pro voliče by měly být alternativou ke klasickému způsobu hlasování, po technické stránce by se jednalo o nadstavbu nad datovými schránkami. Pilotní projekt by měl začít na podzim 2014, ostrý provoz v roce 2016 ve dvou volebních obvodech. (Lupa, 22.10.2012)
CzechPOINT@home: místo užitečné služby přichází se zpožděním jen torzo
Měla to být služba, která z pohodlí domova umožní nahlédnout do bodového hodnocení řidičů, získat platný výpis z rejstříku trestů či z katastru nemovitostí. Nebo požádat o nové přístupové údaje do datové schránky. Místo toho nabízí jen několik veřejných výpisů, které lze získat i jiným, jednodušším a levnějším způsobem. (Lupa, 15.10.2012)
Datové schránky: 100 milionù za 2,5 miliardy a další kuriozity
Datové schránky fungují již tři roky, přišly na více jak 2,5 miliardy a v brzké době je čeká významný milník: 100 milionů přenesených datových zpráv. Stále ale kolem nich panuje řada nejasností, mnohdy i poněkud kuriózních. (iHNed.cz, 07.10.2012)
Česká pošta: příliš drahá slupka?
Stát si z České pošty udělal dvorního dodavatele ICT služeb. Pošta si ale na jejich poskytování sama najímá externí subdodavatele. A stát se teď diví, kolik si Česká pošta ponechává za svou roli zprostředkovatele. Právě teď v souvislosti s datovými schránkami. (iHNed.cz, 27.09.2012)
Základní registry pod lupou: vaši banku či operátora na změny (zatím) neupozorní
Základní registry slibují, že když se přestěhujete, změníte jméno či třeba dostanete novou občanku, oznámí to těm subjektům, které si sami určíte. Třeba vaší bance, vašemu operátorovi, dodavateli energie a plynu atd. Jenže ani po téměř třech měsících od svého spuštění tak ještě nečiní. (Lupa, 24.09.2012)
Základní registry v číslech a faktech
Je napojování úřadů a  jejich agendových informačních systémů na základní registry před dokončením, nebo teprve na samém začátku? Kolik už bylo provedeno transakcí a kolik bylo vydáno výpisů? A jak vytížené jsou jednotlivé základní registry? (iHNed.cz, 11.09.2012)
Superúředníci kontra eGovernment?
Co dnes nejvíce potřebuje veřejná správa? Ještě intenzivnější využití ICT technologií, jak předpokládají plány na rozvoj eGovernmentu, nebo naopak úplné vymýcení všech počítačů a návrat k papíru, jak požaduje hnutí Superúředníků? (iHNed.cz, 06.09.2012)
Základní registry pod lupou: Budou peníze na jejich provoz?
Základní registry nabízí, že o změnách vašich údajů – například o změně adresy bydliště, doručovací adresy či jména – poinformují ty privátní subjekty, které si sami určíte. Třeba vašeho operátora, banku, dodavatele plynu a elektřiny atd. Jak tato možnost funguje v praxi a jak ji využít? (Lupa, 03.09.2012)
Bude mít vnitro dost peněz na provoz datových schránek?
Na provoz datových schránek v roce 2012 dostal resort vnitra rovných 500 milionů. Skutečné náklady jsou ale podstatně vyšší a vnitru se dosud nepodařilo je snížit. A tak nyní chce dalších 394 milionů z vládní rozpočtové rezervy. Ministr financí ale s tímto požadavkem zásadně nesouhlasí. (Lupa, 27.08.2012)
Základní registry pod lupou: jak dát vědět o svých změnách
Základní registry nabízí, že o změnách vašich údajů – například o změně adresy bydliště, doručovací adresy či jména – poinformují ty privátní subjekty, které si sami určíte. Třeba vašeho operátora, banku, dodavatele plynu a elektřiny atd. Jak tato možnost funguje v praxi a jak ji využít? (Lupa, 20.08.2012)
Jak zjistíte, kdo a proč si o vás něco zjišťoval v základních registrech?
Nedávno spuštěné základní registry mají přinést určité výhody i samotným občanům. Slibují například, že vám řeknou, kdo o vás požadoval nějaké údaje, a také proč. Nebo že o změně vašich údajů poinformují toho, koho jim určíte. Jak tyto možnosti fungují v praxi, prostřednictvím datových schránek? (Lupa, 13.08.2012)
Základní registry měly dohnat všechny resty. Připraveno ale není jejich okolí
Po měsíci od ostrého spuštění základních registrů s nimi skutečně komunikuje jen kolem stovky agendových informačních systémů. Správně by jich tak mělo činit několik tisíc. Se základními registry komunikoval i centrální registr vozidel, ač oficiálně k nim dosud není připojený. (Lupa, 06.08.2012)
Datové schránky již nevyžadují 602XML Filler
Po třech letech od svého spuštění se datové schránky konečně zbavily své závislosti na problematickém speciálním doplňku. Pořídily si také nový serverový certifikát, o něco „slabší“ než ten předchozí. Spuštěna již byla i možnost dotazování základních registrů z datových schránek. Zatím ale nefunguje. (Lupa, 30.07.2012)
Jak je zabezpečený přístup k základním registrům?
V uživatelské dokumentaci k základním registrům jsou věci, které by tam určitě neměly být. Třeba  doporučení odkliknout neznámý certifikát a spoléhat se na něj. A jak je zabezpečena komunikace s registry přes veřejný Internet? (Lupa, 16.07.2012)
Základní registry jsou využívány jen minimálně
Zatímco oficiálně jsou základní registry řádně a dostatečně připraveny, řada měst a obcí upozorňuje své občany na pravý opak. S tím korespondují i statistiky: referenční údaje by ze základních registrů mělo čerpat na 10 tisíc agendových informačních systémů. Zatím jich tak činí jen asi 40. (Lupa, 10.07.2012)
Jak budou fungovat elektronické podpisy po 1. červenci?
Při přípravě nové prováděcí vyhlášky k elektronickému podpisu zvítězila snaha vydat ji včas před snahou napsat ji správně. Výsledkem pak je další rána celé problematice elektronického podpisu. (Lupa, 25.06.2012)
Základní registry: nastupují krizové scénáře?
Do spuštění ostrého provozu základních registrů zbývá jen pár dnů. Stále ale není naplněna Matice práv a povinností, a nejsou k dispozici ani nezbytné nové formuláře. Jak o stavu připravenosti informuje vnitro a jaká krizová opatření navrhuje? (Lupa, 11.06.2012)
Zachraňte své (starší) datové zprávy!
Vnitro a Česká pošta si na poslední chvíli dělají alibi pro dobu, kdy jejich specifický výklad „dlouhověkosti“ elektronických dokumentů a datových zpráv bude odmítnut. Proto nyní radí to, co dříve odmítali: datové zprávy přerazítkovávat. U těch nejstarších na to ale zbývá jen pár dnů, do 22. června 2012. (Lupa, 06.06.2012)
Elektronické podpisy: z bláta do louže?
K 1.7.2012 nabude účinnosti novela zákona o elektronickém podpisu. Napravuje některé již překonané aspekty, nedomyšlenosti či přímo chyby v legislativní úpravě el. podpisů. Současně ale přináší řadu nových nejasností i nepříjemných praktických problémů. (Lupa, 21.05.2012)
Nemáte datovou schránku? Nevadí!
I když nemáte datovou schránku, soudy vám přesto budou doručovat elektronicky: přes Českou poštu vám pošlou odkaz na místo, ze kterého si můžete stáhnout elektronický originál jejich rozhodnutí. A pro informaci dostanete i jeho nepodepsanou papírovou podobu. (Lupa, 30.04.2012)
Single Sign-On přes datové schránky?
Jen asi 56 % registrovaných uživatelů se vůbec kdy přihlásilo do své datové schránky. Pomocí certifikátu se přihlašuje jen necelá tisícovka uživatelů. Stát nabízí třetím stranám možnost jednotného přihlašování pomocí přihlašovacích údajů k datovým schránkám. (Lupa, 10.04.2012)
Základní registry prý budou v termínu
Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě byla asi poslední příležitostí, jak veřejnosti sdělit, že přínosy základních registrů lze očekávat postupně a nikoli naráz k 1.7.2012. Zůstala ale nevyužita. Místo toho zaznělo ujištění, že se vše stihne v řádném termínu. (Lupa, 05.04.2012)
Jsou CzechPointy v (ne)souladu s legislativou?
Díky zakázce na „uvedení do souladu s legislativou“ se zásadním způsobem změnila pravidla autorizovaných konverzí na CzechPointech. Nyní se již bere ohled i na datové zprávy a jejich značky a razítka. Nově se ale konvertují i takové dokumenty, jejichž konverzi zákon zakazuje. (Lupa, 26.03.2012)
Bude Česká pošta mobilním operátorem?
Ministerstvo vnitra navrhuje udělat z České pošty jakéhosi univerzálního dodavatele služeb pro celou veřejnou správu. Od datových služeb přes Internet až po provoz základních registrů. A možná i služeb mobilního operátora. (Lupa, 27.02.2012)
Quo vadis, KIVS?
Ministerstvo vnitra chystá poměrně zásadní změny v Komunikační infrastruktuře veřejné správy (zkratkou KIVS). Dosavadní centralizovaný model nákupu služeb, který měl vést k úsporám, chce nahradit modelem decentralizovaným, tak aby mohl přinést ještě větší úspory. (Lupa, 09.01.2012)
Kolik budou stát základní registry?
Teprve minulý týden podepsalo vnitro poslední dvě smlouvy na implementaci základních registrů. Ovšem s jinými subjekty a za podstatně vyšší ceny, než jaké oznámilo původně. Ale naopak ve shodě s předpovědí, která již koncem roku 2009 odhadla vítěze. (Lupa, 25.07.2011)
Portálová rošáda
Dosavadní webové rozhraní k datovým schránkám se změnilo na celý Portál datových schránek (PDS). Jiný portál, Portál veřejné správy (PVS), naopak přijde o svou transakční část, ale nebude začleněn do Informačního systému datových schránek (ISDS). (Lupa, 27.06.2011)
Jak ČR naplňuje Digitální agendu?
Dřívější implementační zprávy Evropské komise, které hodnotily rozvinutost sektoru elektronických komunikací v jednotlivých členských zemích, nově nahrazuje srovnávací studie Digital Agenda Scoreboard. Jak si v ní stojí ČR? (Lupa, 13.06.2011)
eG8: internetový (před)summit
Bezprostředně před summitem G8 svolal francouzský prezident Sarkozy „internetový summit“ (eG8). Ten mu ale nešel na ruku a nepodpořil jeho snahy o větší regulaci Internetu. (Lupa, 30.05.2011)
eGON se žení – kvůli penězům
Rozhazovačný eGON, symbol českého eGovernmentu, ztrácí dech a dochází mu peníze. A tak si našel spořivou Klaudii, aby mu pomohla přežít pomocí cloud computingu. (Lupa, 08.04.2011)
Data retention dostalo stopku už i v ČR
Po Německu, Rumunsku, Bulharsku a Kypru zrušil i český Ústavní soud jak protiústavní ty části zákona, které požadují plošné a dlouhodobé uchovávání provozních a lokalizačních údajů. (Lupa, 03.04.2011)
Evropou obchází strašidlo cookies
Ve Velké Británii se už děsí důsledků nové eurodirektivy, která chce zásadně změnit fungování cookies v browserech. U nás jsme celý problém hodili pod stůl. (Lupa, 21.03.2011)
Z banky do datové schránky
Poslanci chtějí umožnit bankám fungovat jako CzechPointy. Chtějí také otevřít správcovské rozhraní datových schránek všem poskytovatelům internetových služeb. (Lupa, 14.03.2011)
Digitální Česko dostalo zelenou
Vláda ve středu schválila dokument Digitální Česko. Již přejmenovaný na Státní politiku v elektronických komunikacích a s určitými změnami svého obsahu. (Lupa, 21.01.2011)
Digitální Česko přichází
Nová strategie od MPO požaduje využít digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově. (Lupa, 06.12.2010)
Nové elektronické občanské průkazy: budou přínosem, nebo noční můrou?
Zatímco ve světě se prosazují osobní průkazy s elektronickými čipy, do kterých se přidávají další údaje a aplikace, u nás se chystáme vydat přesně opačným směrem, odebíráním údajů a jejich přesouváním do centralizovaného základního registru. Kdo pak bude potřebovat třeba údaj o bydlišti, získá ho jen v datové zprávě do své datové schránky. Co to obnáší? (Lupa, 31.08.2010)
Priority a první kroky nové vlády
Jakým způsobem přistupuje nová koaliční smlouva k oblasti ICT a eGovernmentu? V jakých projektech chce pokračovat a k čemu chce využít datové schránky? Proč se měnila hned první tisková zpráva nového ministra vnitra? Kdo bude na vnitru nově odpovídat za informatiku a eGovernment? Nebude nový náměstek pro informatiku více státním tajemníkem, který fakticky řídí celý resort? (Lupa, 19.07.2010)
ICT a konkurenceschopnost ČR
Jaká je současná konkurenceschopnost České republiky a co bychom měli dělat, aby se naše konkurenceschopnost nesnižovala, ale naopak zvyšovala? Jakou roli přitom mají hrát ICT technologie a informační společnost? Co radí studie Digitální cesta k prosperitě, kterou připravili na VŠE, či Strategie ICT průmyslu, kterou představila ICT Unie? (Lupa, 14.06.2010)
Digitální agenda pro Evropu
Evropská komise chce, aby do roku 2020 byla nejméně polovina všech domácnosti v Unii připojena k Internetu rychlostí nejméně 100 Mbit/s. Není to ale málo? Dalším požadavkem nové Digitální agendy pro Evropu, navazující na strategii Evropa 2020, je jednotný trh i pro online obsah, včetně jednotné kolektivní správy práv. (Lupa, 31.05.2010)
Labutí píseň data retention?
Ústavní soud v Německu nedávno pozastavil platnost těch pasáží tamního zákona, které nařizují uchovávání provozních a lokalizačních údajů (tzv. data retention), a již nashromážděné údaje nařídil zničit. V ČR se o něco podobného snaží podání k ústavnímu soudu, které připravilo sdružení Iuridicum Remedium. Naše policie ale chce naopak ještě přitvrdit, a to úplným zrušením předplacených karet. (Lupa, 22.03.2010)
Národní broadbandová strategie končí, přijde Digitální Česko!
Vláda zhodnotila plnění Národní broadbandové strategie a konstatovala, že její hlavní cíl, plánovaný do roku 2010, byl splněn již v roce 2008. Ale jen díky tomu, že od roku 2005 nikdo neaktualizoval ani cíle, ani měřítka a kritéria jejich dosažení. Nově by problematika broadbandu již neměla spadat pod resort vnitra, a neměla by ani mít vlastní strategii. Místo toho bude broadband zahrnut do nové širší strategie, s názvem Digitální Česko. (Lupa, 15.01.2010)
Regulaci (televize po) Internetu jsme v ČR nestihli
Česká republika nestihla včas transponovat do své legislativy unijní směrnici o audiovizuálních mediálních službách z roku 2007, která uvaluje regulaci a dohled regulačních orgánů nově i na takové internetové služby, které mají ambici konkurovat klasické televizi. Co všechno bylo, resp. je stále ve hře, a co nám za toto zpoždění hrozí? (Lupa, 06.01.2010)
Stalo se: broadband rozpuštěný v mléce
Evropská unie chtěla v rámci svých protikrizových opatření věnovat 3,5 miliardy € na energetiku, 1 miliardu na venkovský broadband a 0,5 miliardy na zemědělské projekty. Pak si ale energetika urvala pro sebe celé 4 miliardy. O zbytek se na národní úrovni utká broadband a zemědělství. U nás už je ale rozhodnuto: zemědělství bere vše, broadband nedostane nic. (Lupa, 29.06.2009)
Stalo se: vláda Jana Fischera nechce svěřit Internet do rukou RRTV
Nový zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání měl svěřit dohled nad konkrétními službami na českém Internetu do rukou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Vláda Jana Fischera ale tento návrh odmítla, s poukazem na příliš velké kompetence pro Radu a s konstatováním, že zapotřebí je hlavně dodržování zákona, spíše než další navyšování dohledu. (Lupa, 01.06.2009)
Stalo se: politici si brousí zuby na miliardu pro broadband
ČSSD zveřejnila svých Deset priorit rozvoje informační společnosti v ČR do r. 2012. Kvůli penězům z Unie na broadband chce sepsat novou broadbandovou strategii. Na stejné peníze si ovšem brousí zuby jak resort vnitra (který by je chtěl využít na e-government), tak i resort zemědělství (třeba na pohodu zvířat a dotace na mléko). (Lupa, 14.04.2009)
Stalo se: ani paraskevidekatriafobie nezastavila revoluci v registrech
Naši poslanci očividně nemají strach z pátku třináctého (označovaný jako paraskevidekatriafobie), a tak právě v tento den schválili změny, které by k polovině příštího roku měly přinést úplnou revoluci do způsobu fungování všech agend a registrů veřejné správy. Navíc tak učinili způsobem, který je z procedurálního pohledu „poněkud nestandardní“. (Lupa, 16.02.2009)