Vyšlo na Lupě, 11.9.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0911001.php3

PPF jde do aukce mobilních kmitočtů. Jaké má vize?

Pokud v aukci uspěje, chce PPF vybudovat moderního mobilního operátora zaměřeného spíše na retailové zákazníky, levnějšího o desítky procent, s 2G a LTE sítí s outsourcovaným provozem a s plnou nabídkou služeb včetně hlasu. Nejoptimističtější scénář spuštění počítá s Vánoci 2013.

Včera, v pondělí 10. září v pravé poledne skončila lhůta pro podávání přihlášek do největší telekomunikační „akce“ letošního roku: do aukce kmitočtů pro mobilní broadband. Přihlášky přijímal Český telekomunikační úřad, který si naplánovat „otevírání obálek“ na úterý dopoledne -  a teprve po něm se chystá sdělit, kdo všechno se přihlásil. Do té doby si ČTÚ naordinoval bobříka mlčení a nehodlá se vyjadřovat ani k pouhému počtu přihlášek, které obdržel.

Na druhou stranu nic nebrání těm, kteří si přihlášku podali, aby tuto skutečnost oznámili. Nebo aby řekli, že ji naopak nepodali. Takže třeba ČTK se poptala - a dozvěděla se, že kromě tří stávajících operátorů se k podání přihlášky hlásí už je společnost PPF. O té se v tomto ohledu hodně spekulovalo, a teď už tedy máme jistotu: PPF si přihlášku do aukce podala. Dokonce si sezvala novináře a pochlubila se i některými svými vizemi.

Nečekejte ale žádné převratné detaily. Zástupci PPF sice byli relativně sdílní, ale samozřejmě neprozradili nic z toho, co by mohlo nějak reálně nahrát jejich konkurentům či oslabit jejich pozici v aukci. Či jen naznačit skutečně klíčové parametry jejich byznys plánu. Nebo jít za hranici pravidel, která zavazují účastníky samotné aukce. V zásadě všechno, co řekli, by se dalo nějak předpokládat či si domyslet.

Přesto to byly zajímavé informace, které určitě stojí zato si podrobněji rozebrat a trochu okomentovat. Nejprve  v bodech:

  • pokud PPF v aukci uspěje, chce nabízet plné portfolio služeb: hlasových, datových i SMS služeb. No, těžko by asi šlo očekávat něco jiného. I když PPF hodně mluvila o datech a jejich významu, jen na datech by se nový operátor neuživil.
  • chce se zaměřit hlavně na rezidenční segment, kde cítí největší příležitost – vzhledem k tomu, jaké poměry na trhu panují. Což opět nepřekvapuje: ceny pro rezidenční zákazníky jsou dnes výrazně vyšší než ceny pro firemní zákazníky a nabízí podstatně větší prostor pro snižování koncových cen.
  • firemní zákazníky si PPF odpírat nechce, a určitě si přitáhne alespoň ty, které sama vlastní nebo má pod kontrolou. Ale další plány s firemními zákazníky budou záležet i na nastavení podmínek pro národní roaming.
  • PPF chce být levnější než stávající operátoři „o desítky procent“. Bez dalšího upřesnění to ale neříká prakticky nic. Na druhou stranu přesnější údaj by už prozrazoval detaily byznys plánu a proto ani nezazněl.
  • PPF chce vybudovat „štíhlého“ mobilního operátora: předpokládá jen asi 550 pracovníků na plný úvazek (zatímco klasický mobilní operátor jich prý má nejméně 2700). Dosáhnout toho chce vyšší mírou outsourcingu provozu a správy své sítě. Sama si ponechá jen „high level“ personál v oblasti sítí a technologií, zatímco většina kmenových zaměstnanců bude působit v oblasti obchodu, prodeje a marketingu.
  • Přibližně 50 procent populace (ve městech  a obcích nad cca 4500 obyvatel) chce PPF pokrýt vlastní sítí v pásmu 1800 MHz, ve které bude kromě LTE nasazeno i vlastní (2G) GSM. Nikoli vlastní 3G, které PPF ve vlastní sítí nasadit nehodlá. Předpokládá ale, že časem bude veškerý provoz z 2G sítí (ale i 3G sítí) přecházet do LTE sítí, a to včetně hlasu, a tak s tímto přechodem počítá. Podmínkou k jeho uskutečnění má být dostatečná nabídka terminálů s podporou LTE (4G) a podpora VOLTE (Voice over LTE) a SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity).
  • O pokrytí zbytku populace, mimo dosah vlastní sítě v pásmu 1800 MHz (tj. hlavně pro řidčeji osídlené oblasti), se zástupci PPF explicitně nevyjádřili. Lze si tedy domyslet, že pro ně by byla určena síť v pásmu 800 MHz, již jen s technologií LTE, a až do plného přechodu na LTE (viz výše) by jim byly poskytovány hlasové a další služby na bázi 2G a 3G technologií skrze národní roaming.
  • Aby PPF mohla začít poskytovat své služby celoplošně, musí vybudovat vlastní síť pokrývající nejméně 20% populace. To jsou prý asi tři větší města a 700 až 1000 základnových stanic. Teprve pak, podle podmínek aukce, může PPF využít možnosti národního roamingu a své služby poskytovat i skrze již existující síť některého ze svých konkurentů.
  • Nejoptimističtější scénář spuštění nového mobilního operátora, fakticky vázaný na možnost využití národního roamingu (kvůli celoplošnému poskytování služeb) prý počítá s Vánoci příštího roku. Tedy s koncem prosince 2013.

Zajímavé je, že v prezentovaných plánech se nikde neobjevila zmínka o pásmu 2,6 GHz – ani o jeho předpokládaném využití, ani o zájmu jej v aukci vůbec získat. A ani na přímý dotaz nebyla žádná další informace poskytnuta. Lze tedy předpokládat, že PPF vyšlo, že by mohla vystačit i bez frekvencí z pásma 2,6 GHz, které se obecně hodí pro obsluhu malých lokalit s největší koncentrací uživatelů. To třeba Telefónica ve svých prezentacích uváděla, že pásmo 2,6 GHz hodlá využít právě tímto způsobem (pro vykrytí nejvytíženějších lokalit). Objevily se ale i neoficiální informace o tom, že i stávající operátoři se v rádiové části svých sítí také hodlají obejít bez pásma 2,6 GHz, a to použít až pro svůj backhaul (pro napojení základnových stanic na páteřní části své sítě). Tedy pokud toto pásmo vůbec získají. Takže zde si asi budeme muset počkat na průběh a výsledky aukce.

Další zajímavou otázkou je to, zda PPF, jako zájemce o vstup na trh a vybudování nového operátora, počítá s nějakým sdílením se stávajícími operátory, ať již formou pasivního sdílení (lokalit a stavebních prvků), či různých variant aktivního sdílení. Odpověď se nesla v duchu toho, že se uvidí a nic není vyloučeno, ale že byznys plán má PPF postaven na tom, že nic sdílet nebude.

Pokud jde o finance, zástupci PPF dávali najevo, že peněz na investice mají dost. Ale kolik, či kolik mají na aukci a jak vysoko chtějí v aukci jít, pochopitelně neřekli. Vyvraceli ale spekulace o tom, že by již měli vybraného dodavatele pro svou síť, nebo že by měli nějakého partnera, se kterým by spolupracovali a pro kterého by „připravovali půdu“.

To asi nejkonkrétnější z plánů PPF ukazuje následující obrázek, na kterém vidíte odhadovaný vývoj tržních podílů. Nejnižší pás, připadající na „nové hráče“, má být  součtem za samotnou PPF a jejího vlastního operátora, tak i za virtuální operátory v síti PPF, i za virtuální operátory v síti ostatních operátorů.  

K tomu si dodejme, že PPF se včera tvářila velmi vstřícně k možnosti působení virtuálních operátorů ve své budoucí mobilní síti. Ostatně, není divu: bude v takové pozici, kdy jí spolupráce s virtuály může být výrazně k užitku. Podobně, jako tomu bylo v případě U:Fona ze stáje skupiny Penta, který také sám a proaktivně nabízel svou síť virtuálům – ale ani to mu nepomohlo získat větší podíl na trhu.

Doufejme tedy, že PPF se bude dařit lépe než U:Fonovi. Ať již s pomocí virtuálů, či bez ní. Protože protistrana, se kterou bude soutěžit, je opravdu velmi silná a ze svých pozic jen tak snadno nesleví. Ale na druhou stranu: ani PPF nejsou žádná ořezávátka :-)