Vyšlo na iHNed.cz, 7.11.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b1107001.php3

Nechoďte na CzechPoint zbytečně! Vyzkoušejte si možnost konverze.

Než půjdete na CzechPoint s žádostí o konverzi nějakého dokumentu z elektronické do listinné podoby, vyzkoušejte si nejprve po Internetu a zcela zdarma, zda je konverze vůbec možná.

CzechPointy si v tichosti pořídily docela užitečnou novou funkčnost: možnost ověřit si po Internetu, zda nějaký konkrétní dokument půjde autorizovaně konvertovat. Samozřejmě jde o konverzi dokumentu z jeho elektronické podoby do podoby listinné, které se na CzechPointech říká také "červená konverze" (zatímco "zelenou" konverzí je konverze opačná, z listinné do elektronické podoby).

Problém je v tom, že podmínkou "červené konverze" z elektronické do listinné podoby je platnost elektronického podpisu (či elektronické značky) na elektronickém dokumentu. Tu si samozřejmě můžete ověřit sami a dopředu, ještě než se na CzechPoint vydáte. Ale to znamená, že to musíte umět, což není úplně triviální. A hlavně: i když to umíte, nemusíte nutně dospět ke stejnému výsledku, jako samotný CzechPoint. Může se klidně stát, že on dokáže ověřit jako platný takový podpis, který vy jako platný ověřit již nedokážete. Důvody (související s dostupností revokačních informací) by byly na delší povídání.

Žadatele o autorizovanou konverzi ale častěji trápí situace spíše opačná - kdy přímo na CzechPointu neuspějí s žádostí o autorizovanou konverzi svého elektronického dokumentu do listinné podoby, právě kvůli nemožnosti ověřit platnost podpisu na dokumentu. Dosud ale neměli jednoduchou a spolehlivou možnost, jak se tomu vyhnout a nejít na CzechPoint zbytečně.

Dnes už taková možnost existuje: na webu CzechPointu (konkrétně zde) najdete novou službu, která vám umožní si dopředu a zdarma otestovat, zda konkrétní elektronický dokument půjde autorizovaně konvertovat do listinné podoby. A podle výsledku se pak sami rozhodnout, zda má nebo nemá cenu se na CzechPoint vydat.

Použití nové služby je velmi jednoduché: pouze vyberete ten elektronický dokument, který máte na mysli, a necháte otestovat možnost jeho konverze. Výsledek jistě poznáte sami, již jen podle červené či zelené barvy. A v případě úspěchu můžete svůj elektronický dokument rovnou odeslat do úschovny, abyste jej nemuseli nosit sebou na CzechPoint na CD či na nějaké USB flash paměti.

Pamatujte ale na to, že CzechPointy dokáží konvertovat pouze elektronické dokumenty ve formátu PDF. Konverzi jiných dokumentů po nich nechtějte, protože s jinými formáty dokumentů nepočítají ani vyhlášky, podle kterých se konverze provádí. Na druhou stranu CzechPointy již umí pracovat i s novějšími formáty elektronických podpisů, známými jako referenční formáty (dle nařízení EU) či jako podpisy PAdES či CAdES-equivalent, včetně formátů LTV s archivními časovými razítky (viz obrázek).

V jedné věci je ale nová služba přeci jen "pozadu" za skutečným CzechPointem a může vám říci NE i tam, kde CzechPoint konverzi úspěšně provede. Jde o případy, kdy přijdete na CzechPoint s celou datovou zprávou (ve formátu ZFO) a chcete konvertovat některý z dokumentů PDF, které jsou přílohou této datové zprávy. CzechPoint dnes takovouto konverzi provede i v případě, kdy na samotném PDF dokumentu elektronický podpis již nejde ověřit jako platný, nebo kdy na dokumentu žádný podpis ani není. V tomto případě totiž CzechPoint (podle mého názoru ale v rozporu se zákonem) "použije" podpis (přesněji elektronickou značku) na samotné datové zprávě, a v případě jeho (její) platnosti je ochoten zkonvertovat třeba i jinak nepodepsaný PDF dokument v příloze datové zprávy.

Nicméně popisované službě celou datovou zprávu ve formátu PDF nepředložíte, protože to zatím nepodporuje. Třeba v nějaké budoucí verzi. Ta současná ještě nese nálepku "pilotního provozu".