Vyšlo na Lupě, 18.3.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0318001.php3

Zrušená aukce roztrhla pytel se zájemci o virtuálního operátora

Nový Tesco Mobile ještě ani nevstoupil na trh a už si stačil uříznout pěknou ostudu. Centropol chce do rozjedu svého virtuála investovat na 100 milionů a získat až milion zákazníků.

Černý (telekomunikační) pátek, 8.3.2013, kdy došlo ke zrušení do té doby probíhající aukce kmitočtů pro mobilní sítě, má další zajímavý a vcelku logický efekt: ještě více otevřel stavidla zájmu o virtuální operátory. Své plány následně představilo či aktualizovalo hned několik subjektů. Svůj vstup na trh oficiálně oznámila společnost Tesco Mobile, další podrobnosti o svých záměrech sdělil Centropol, a decentním „no comment“ se ke svým plánům vyjádřila i Mafra.

Těsně před oním černým pátkem se k zájmu o „expanzi“ do oblasti GSM přihlásil U:fon, již pod novým vlastníkem (Air Telecom). Ještě dříve oznámila uzavření dohody o zřízení virtuálního operátora (s T-Mobile) společnost GTS. Médii pak občas problesknou spekulace o dalších zájemcích, jako například o UPC či České poště.

No a ještě další se připravují spíše v tichosti, jak lze zjistit například v databázích ČTÚ. Takže třeba společnost CANISTEC již získala pro svou službu voocall řadu 10 000 mobilních čísel, a na svém webu má počítadlo, odpočítávající dobu, zbývající do příchodu levného volání z mobilů. Ale podobný příděl mobilních čísel ve velmi nedávné době získali i jiní, jako třeba IPEX, ha-vel, Dragon Internet, MATERNA Communications, MAXPROGRES  a další.

Všichni přitom určitě mají před očima číslo 120 000: právě tolik zákazníků měl za tři měsíce získat první virtuál BLESKmobil. Byť vlastně není ani žádným operátorem, ale jen pouhým značkovým přeprodejcem služeb samotné Telefóniky.

Ještě k aukci

To, že nedávné zrušení aukce mobilních kmitočtů zapůsobilo jako impuls pro zájemce o roli virtuálního operátora, je vcelku logické. Pochopili totiž, že eventuální příchod dalšího hráče s vlastní mobilní sítí se znovu odkládá, prozatím na neurčito. Jedinou šancí tak pro ně zbývá dohodnout se s některým ze stávajících hráčů. Ti navíc mají nad sebou bič v podobě chystaných nápravných opatření pro relevantní trh č. 8 s mobilní originaci, který by jim měl přikázat otevření dveří pro virtuály, včetně zveřejnění velkoobchodní nabídky. Takže mají o to větší tendenci se ještě předtím domluvit raději sami, za podmínek, které mohou více ovlivnit.

Je ale otázkou, zda ono „poněkud zvláštní“ zrušení aukce neoslabilo i ten pomyslný bič, zmiňovaný v předchozím odstavci. Protože – alespoň podle mého názoru – konkrétní způsob zrušení aukce mohl přinést určité pochybnosti i o tom, jak vlastně ČTÚ funguje a jak rozhoduje. Podle dostupných  informací totiž rozhodnutí o aukci nebylo kolektivním rozhodnutím Rady ČTÚ, ale pouze rozhodnutím jejího předsedy, který jej nekonzultoval ani s členy Rady svého úřadu. Formálně na takovéto rozhodnutí zřejmě právo měl - ale i tak mi přijde nesprávné a divné, pokud takto závažný krok skutečně s nikým nekonzultoval.

Pojďme ale již k jednotlivým zájemcům o roli virtuálního operátora.

Tesco začíná s pěkným faux-pas

Jak jste si mohli přečíst zde na Lupě již minulý čtvrtek, svůj vstup na náš trh – v roli „nezávislého“ virtuálního operátora v síti Telefóniky CR – ohlásilo i Tesco, přesněji jeho dceřiná společnost Tesco Mobile. Stalo se tak skrze tiskovou zprávu, kterou Tesco ve čtvrtek rozeslalo novinářům, a ze které také  zprávička/článek na Lupě vycházela, včetně této pasáže:

Tesco Mobile bude nezávislým virtuálním operátorem a již provádí zákonem předepsané kroky k zisku licence od Českého telekomunikačního úřadu.

Teprve dodatečně si asi autoři uvědomili, že doba udělování licencí je v ČR už dávno za námi – a tak v aktuálních verzích tiskových zpráv (zde od Tesca a zde od Telefóniky) již najdete pouze zmínky o získání „osvědčení“ od ČTÚ. Ve skutečnosti se ale nejedná ani o žádné osvědčení, nýbrž o zaregistrování do evidence podnikatelů v elektronických komunikacích, kde Tesco Mobile (k okamžiku vzniku tohoto článku) dosud není.

Toto počáteční faux-pax ale na druhé straně naznačuje, že Tesco Mobile by přeci jen mohl  fungovat trochu jinak, než dosavadní BLESKMobil: pokud je onou „licencí“ skutečně míněno „ohlášení živnosti“ u ČTÚ, bude Tesco Mobile moci vstupovat do smluvních vztahů se svými zákazníky jako jejich poskytovatel telekomunikačních služeb. Takže by to již nebyla samotná Telefónica, jako je tomu u BLESKmobilu. Ale také nemusí: třeba na Slovensku zákazník tamního Tesco Mobile také uzavírá smluvní vztah s Telefónikou Slovakia (viz všeobecné podmínky).

Jak moc tedy bude české Tesco Mobile skutečně nezávislé na Telefónice  (jak tvrdí citovaná pasáž z tiskové zprávy), dnes ještě nelze říci. Pár drobností  ale může naznačovat více, než celé stránky marketingového balastu: pokud si pečlivě srovnáte tiskové zprávy, oznamující příchod nového subjektu, zjistíte, že Tesco ve své verzi hovoří o „novém plnohodnotném virtuálním operátorovi“, zatímco Telefónica na stejném místě jen o  „novém virtuálním operátorovi“. Nikoli již o plnohodnotném virtuálovi. Po zkušenostech s BLESKmobilem a reakcí veřejnosti (i novinářů) si Telefónica asi již dává větší pozor.

Takže si asi ještě užijeme sporů a hádek o to, kdo už je a kdo ještě není virtuálním operátorem.

Za pozornost ale stojí i další odlišnost obou tiskových zpráv, patrná z předchozích obrázků: zatímco Telefónica hovoří o začátku nabízení služeb již ve 2. čtvrtletí, samotné Tesco je opatrnější a hovoří jen o letošním roce jako takovém.

A ještě jedna zajímavost: v zahraničí, například ve Velké Británii,  stejně jako v Irsku či na Slovensku, je Tesco Mobile společným podnikem společnosti Tesco a tamní Telefóniky (resp. O2). Výjimkou je Maďarsko, kde jde o joint-venture mezi Tesco a Vodafonem. No a jak to bude v ČR?

Pokud se dnes podíváme do obchodního rejstříku, najdeme v něm společnost Tesco Mobile, zapsanou 28.12.2012 jako s.r.o. s jediným vlastníkem, a to Tesco Stores ČR, a.s. Tiskové zprávy Tesco a Telefóniky ale shodně konstatují, že

Tesco Mobile na českém trhu je společností typu joint venture, kde obě strany, Tesco Stores a Telefónica Czech Republic, drží stejný podíl.

Takže nejspíše ještě dojde k nějaké formální změně v rámci Obchodního rejstříku. Ale již dnes to hodně vypovídá o tom, jak moc bude nový Tesco Mobile skutečně nezávislý na Telefónice – když ta v něm vlastní poloviční podíl.

Centropol chce investovat 100 milionů

Další oznámení z minulého týdne se týká záměrů hodlingu CENTROPOL, do kterého mj. patří společnost CENTROPOL ENERGY, coby alternativní dodavatel elektřiny. Již v lednu jste se zde na Lupě mohli dočíst o záměru tohoto hodlingu stát se i virtuálním operátorem. K tomu si založil společnost CENTROPOL TELECOM, která již je registrována v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích u ČTÚ (od 18.2.2013). Nemá ale ještě přidělena žádná mobilní čísla. Podle vlastního oznámení z loňského prosince chtěl CENTROPOL jako nový operátor nabízet své služby již v první polovině letošního roku.

Nyní ČTK přinesla další zprávy, které již hovoří o spuštění až ve druhé polovině letošního roku, konkrétně k 1. září. A hovoří také o tom, že CENTROPOL chce do rozjezdu nového virtuála investovat až 100 milionů korun. A je prý před podpisem smlouvy s operátorem, v jehož síti bude hostovat. Neříká sice, který to bude, ale vylučuje Telefóniku. Takže zbývajících možností není zase až tak moc.

Jinak jsou ale plány CENTROPOLu poměrně ambiciózní. Podle ČTK chce současným operátorům konkurovat hlavně nižší cenou, a postupně chce získat až milion zákazníků.  V roce 2014 pak chce CENTROPOL nabízet také pevné linky, a má zájem prodávat i telefony a ostatní hardware. Ale to může již dnes, k tomu žádného „hostitele“ (jako u mobilních služeb) nepotřebuje.

MAFRA a GTS s T-Mobilem

Dalším zájemce o roli virtuálního operátora, o kterém se minulý týden mluvilo, je vydavatelství MAFRA. To má jednat s T-Mobile, ale žádná ze stran zatím nechce říkat nic definitivního. Zřejmě tedy jednání mezi těmito dvěma stranami nedospěla do takového stavu, jako jednání mezi T-Mobile a GTS Czech: ti oznámili vzájemnou dohodu již počátkem února.

Podle očekávání také GTS Czech deklarovalo, že jeho služby budou zaměřeny na firemní zákazníky, a zmínilo se i o poskytování konvergovaných služeb. Zajímavá je pak  zmínka z tiskové zprávy, naznačující, že GTS by mohlo své konvergované služby poskytovat dál, na velkoobchodní bázi:

Mobilní služby společnosti GTS budou plně konvergovaným produktem pro maloobchodní i velkoobchodní zákazníky

U společnosti GTS se tedy asi nemusíme obávat, že by se spokojila jen s rolí pouhého přeprodejce. S tím koresponduje i skutečnost, že GTS Czech již má od ČTÚ přidělena i vlastní „mobilní“ čísla, která bude moci využívat pro své služby virtuálního mobilního operátora. Jde konkrétně o 5 bloků po 10 000 číslech, z nich dva byly přiděleny v květnu 2011, jeden v listopadu 2012 a dva letos v únoru.

Zajímavé je také „umístění“ těchto bloků v rámci číslovacího plánu. Nejstarší dva bloky (konkrétně 797 970 000 až 797 979 999  a 797 990 000 až 797 999 999) byly v té části plánu (s prefixem 79), který byl původně určen jako rezerva, a teprve v aktuálním plánu je určen pro mobilní sítě. Jde o rozsah, který původně nebyl „obsazen“ žádným z GSM operátorů s vlastní sítí, a teprve v roce 2008 z něj dostal příděl U:fon, využívající technologii CDMA (a tehdy ještě patřící MobilKomu).

Třetí blok, který společnost GTS dostala přidělen 21.11.2011, je blok 730 300 000 až 730 309 999, který těsně navazuje na blok přidělený společnosti T-Mobile (ta má přidělen blok 730 000 000 až 730 299 999). Je čistě jen náhodou, že 4.2.2012, tedy 67 dnů poté, bylo oznámeno uzavření dohody mezi GTS a právě T-Mobile? Nebo si zájemci o roli virtuálního operátora naopak vybírají číselné rozsahy „někde blízko“ rozsahům svého hostitele?

Nebo jen mají strach z dosud málo používaného či úplně „neznámého“ číselného rozsahu? Určitý precedent by zde byl, s ne zrovna „citlivým“ umístěním číselného rozsahu pro negeografické VOIP služby (prefix 910), které se dostaly do těsné blízkosti draze placených služeb specifického obsahu.

Pokud by existovala nějaká souvislost s číselnými rozsahy hostitele, pak by poslední dva bloky čísel, přidělené společnosti GTS 23.2.2013, také mohly něco naznačovat: jeden z nich (730 730 000 až 730 739 999) je „vedle“ bloků T-Mobile, a druhý (770 770 000 až 770 779 999) „vedle“ bloků Vodafone. Jedná tedy GTS také se společností Vodafone?

Co a kdy spustí voocall?

Dalším ze zájemců o roli virtuálního operátora, který zřejmě nechce být jen pouhým přeprodejcem typu BLESKmobilu, je společnost CANISTEC,  provozující službu voocall. Ta má od 6.3.2013 přidělen blok 10 000 čísel (771 770 000 až 771 779 999), umístěný „blízko“ blokům Vodafone. Naznačuje to něco o tom, s kým CANISTEC jedná? To bychom se měli dozvědět v polovině května. Tedy alespoň podle počítadla, které právě běží na domovské stránce služby voocall a slibuje levné volání z mobilu.

Možná ale, že to nebude až tak horké. Protože jednání s operátory s vlastní sítí opravdu nemusí být jednoduché.  Svědčí o tom i postesknutí majitele společnosti CANISTEC, pana Tomáše Urbánka, na diskusním fóru jeho společnosti:

Stávající mobilní operátoři nemají zřejmě vůbec žádný zájem vpustit na trh konkurenci za alespoň trochu rovných podmínek. I když veřejně směrem k ČTU deklarují opak. Neočekával jsem žádné zázraky, ale to co jsme obdrželi mi vyrazilo dech. Nějakou změnu může zřejmě přinést pouze připravovaná regulace.
Obdrželi jsme velkoobchodní ceny originace hovorů v mobilní síti od partnera. Nabídnuté velkoobchodní ceny jsou ale výrazně vyšší než maloobchodní ceny obvyklé pro firemní zákazníky (dle cenového barometru ČTU) a jsou jen stěží srovnatelné s maloobchodními cenami obvyklými pro uživatele předplacených karet. V případě dat jsou nabídnuté velkoobchodní ceny dokonce výrazně vyšší (až řádově) než obvyklé maloobchodní ceny na trhu.
Jsem zvědavý jak se bude situace vyvíjet v následujících týdnech a měsících.

Toto bylo napsáno 25. února, a tedy ještě v době, kdy běžela aukce a byla naděje na to, že přinese nějaké změny. Včetně příchodu nového hráče, který by logicky měl být mnohem vstřícnější k zájemcům o roli virtuálního operátora.

Jenže pak přišel onen černý telekomunikační pátek, a s ním zrušení celé aukce. Pro stávající operátory to nutně musí být povzbuzení i v tom smyslu, že blízká budoucnost a další vývoj trhu budou spíše v jejich rukou, než v rukou regulátora. A také asi mohou doufat, že s oním „bičem“, popisovaným v úvodu, neboli s očekávanou regulací relevantního trhu s mobilní originací , by to nemuselo být až tak horké.

No, nemuselo, ale také mohlo. Bude hodně záležet na tom, k jaké změně dojde ve vedení ČTÚ. Připomeňme si, že stávajícímu předsedovi Rady ČTÚ, který sám (byť zřejmě plně ve své kompetenci) rozhodl o zrušení aukce, končí mandát s koncem dubna. A ministr Martin Kuba, který bude vládě navrhovat nového předsedu, již dal najevo, že s Pavlem Dvořákem v roli předsedy Rady ČTÚ dále nepočítá. Kdo tedy přijde místo něj? A jak se to projeví na chodu úřadu a na fungování celého telekomunikačního trhu?