Vyšlo na Lupě, 17.7.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0717001.php3

Selhaly včera datové schránky při doručování od Nejvyššího soudu?

Své včerejší rozhodnutí (vedoucí k propuštění tří zadržených poslanců) musel Nejvyšší soud rozeslat faxem. Datové schránky prý selhaly. Asi stejně jako další systémy v resortu justice, které jsou nadále nedostupné.

Datové schránky se včera zajímavým způsobem „zapsaly“ i do aktuálního dění  na naší politické scéně: Nejvyšší soud totiž v odpoledních hodinách přijal určité rozhodnutí, které bylo třeba co nejrychleji doručit všem účastníkům řízení (vedlo totiž k okamžitému propuštění tří exposlanců z vazby).

K takovémuto doručení zákony definují určitý postup, který začíná předáním na místě (což zde nepřipadalo v úvahu), a pak pokračuje datovými schránkami. Jenže právě datové schránky použity nebyly, a místo toho bylo samotné rozhodnutí (nikoli ještě jeho odůvodnění) rozesláno náhradním způsobem, konkrétně faxem.

To, že datové schránky nebyly použity, zaznělo už ve večerní relaci Události, komentáře na ČT1. Mluvčí  Nejvyššího soudu Petr Knötig zde dostal od moderátora následující otázku:

jenom mne tak napadá, jestli čirou náhodou, zda Nejvyšší soud nemohl použít datové schránky a vzápětí vyvěsit odůvodnění v této velice sledované kauze na svůj internetový web

Mluvčí odpověděl takto:

Datové schránky jsme se pokoušeli použít při doručování, nicméně shodou okolností byla trošku dramatická situace. Dnes selhaly, byl nějaký technický problém v rámci celého resortu, proto i po pracovní době pracovnice kanceláře využila náhradní systém a alespoň tu podstatnou část, to merito rozhodnutí, odeslala faxem účastníkům řízení.

Povšimněte si dobře zmínky o problému „v rámci celého resortu“. Ten naznačuje, že se problém týkal pouze resortu justice, tedy zejména soudů, a nikoli datových schránek jako celku a všech jejich uživatelů. Podle zatím zcela neoficiálních a nepotvrzených zpráv datové schránky skutečně na soudech po celé republice po celý včerejší den měly problémy – část dne alespoň nějak fungovaly, část nikoli.

Připomeňme si v této souvislosti to, co jsem psal už v jednom z předchozích článků zde na Lupě: že resort justice je tak velkým uživatelem datových schránek, že má i vlastní přístup k nim – ve smyslu vyhrazeného serveru pro přístup k webovým službám ISDS. Skrze tento vyhrazený server pak resort pracuje s datovými schránkami také centrálním způsobem – v tom smyslu, že jeho elektronická podatelna je společná pro všechny orgány resortu (tedy i pro všechny soudy), a slouží jak pro příjem podání, tak i pro jejich odesílání.

Z toho všeho vyplývá, že pokud by došlo k nějakému „centrálnímu“ problému (s vyhrazeným přístupovým serverem či centrální podatelnou), nedostal by se k datovým schránkám z celého resortu justice vlastně nikdo.

Co funguje a co ne?

Jak se zdá, k problému skutečně došlo v rámci samotného resortu justice. Již včera večer, hned po odeznění citovaného výroku na ČT1, jsem si ověřil, že běžný přístup k datovým schránkám (přes jejich webové rozhraní) funguje bez problémů.

Zato pokus o přístup k webům v rámci resortu justice, včetně webového rozhraní jejich elektronické podatelny (epodatelna.justice.cz), končil nezdarem. V lepším případě hláškou o odstraňování chyby a doporučeném návratu za 8 hodin.

Podle cache Googlu přitom tento stav panoval i odpoledne, kdy mělo dojít k doručování předmětného rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Přitom stejný stav (nedostupnost) panuje i dnes (ve středu 17.7.2013 dopoledne), v době psaní tohoto článku. Jen se zkrátila doporučená doba pro návrat, z 8 na 4 hodiny. Což snad naznačuje, že na nápravě se pracuje.

Stejně tak není aktuálně dostupný například Nejvyšší správní soud (na www.nssoud.cz). Naopak dostupný je Nejvyšší soud (http://www.nsoud.cz), stejně jako Nejvyšší ústavní soud (http://www.usoud.cz) či Vězeňská správa ČR (http://www.vscr.cz).

Ještě v úterý večer jsem požádal o informace a vyjádření jak Ministerstvo vnitra, coby zřizovatele a správce datových schránek, tak i resort justice. Zatím jsem žádnou odezvu nezískal, ale jakmile přijde, dovolím si ji doplnit do tohoto článku.


Aktualizace (17.7.2013, 12:30)

Podle tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti problémy v síti resortu způsobil výpadek centrálních firewallů.


Aktualizace (17.7.2013, 15:00): stanovisko MV ČR a graf provozu ISDS 16.7. od 15:30 17:00 

V úterý 16. července 2013 se v médiích objevily zprávy, že byl kolem 16. hodiny informační systém datových schránek nedostupný, resp. mimo provoz, a nebylo tedy možné jeho prostřednictvím odeslat rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze tří bývalých poslanců (viz text serveru iDnes „Proč se propouštění exposlanců řeší večer? Selhaly datové schránky.“).

Konstatujeme, že tato informace není pravdivá. Informační systém datových schránek neselhal, jak tvrdila média, naopak byl jak v uvedené době, tak i nadále ve všech svých parametrech plně funkční. K žádnému omezení provozu tedy během včerejšího dne nedošlo a žádné informace o problémech s provozem datových schránek nemáme ani od uživatelů.

V uvedenou dobu, konkrétně mezi 15:30 a 16:30 hod., kdy dle informací v médiích datové schránky nefungovaly, odeslali uživatelé datových schránek bez jakýchkoliv problémů celkem 10 806 datových zpráv. Není tedy pravdou, že byl informační systém datových schránek pro uživatele nedostupný a že jím nebylo možné datové zprávy odesílat.

Pokud měli někteří uživatelé či instituce problémy s přístupem k datovým schránkám, pak byly tyto problémy mimo informační systém datových schránek na straně konkrétního klienta.


Aktualizace (18.7.2013, 9:15): konkrétní údaje o nedostupnosti 

Podle logů, laskavě poskytnutých společností Sokordia, byla elektronická podatelna MSp (epodatelna.justice.cz) nedostupná v úterý 16.7.2013 od 4:00 do 10:50, a pak od 14:00 do středy 17.7.2013 do 15:00.