Vyšlo na Lupě, 29.4.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0429001.php3

Projekty eSbírka a eLegislativa jsou (po)zastaveny

Ministr vnitra Milan Chovanec dnes na tiskové konferenci oznámil, že jeho resort zastavil realizaci projektů eSbírka a eLegislativa. Nestihly by se zaplatit z unijních peněz.

O projektech eSbírka a eLegislativa jste si mohli nedávno (zde na Lupě) přečíst podrobný článek od Jakuba Mráčka. Končil slovy:

Za stávající situace by asi nejlepší zprávou bylo, kdyby se projekt opět odložil.

I stalo se. Jako první o tom informoval již minulý týden server eGov.cz, který se odkazoval na „vládní materiál ministerstva vnitra“. Podle něj se resort vnitra rozhodl oba vzájemně provázané projekty zastavit, a to kvůli penězům: z finančních prostředků v rámci stávajícího programového období 2007-2013 (konkrétně z Integrovaného operačního programu, alias IOPu) by se již nestihly zaplatit, a tak by většinu nákladů musel hradit stát, ze státního rozpočtu (místo předpokládaných 15%, zatímco zbývajících 85% by šlo právě z unijních fondů). Při očekávaných celkových nákladech ve výši 526 milionů Kč by na to státní kasa jednoduše neměla.

Dnes tuto informaci na tiskové konferenci potvrdil ministr vnitra Milan Chovanec, s tím že včera o všem informoval vládu. Současně naznačil, že jeho resort chce i tak eSbírku a eLegislativu realizovat, ale „až na to budou peníze“, což znamená až v nadcházejícím programovém období 2014+. Na mou otázku, zda by se jednalo o realizaci projektu v jeho dosud zamýšlené podobě (tj. s Odštěpným závodem ICT České pošty jako generálním dodavatelem, s architekturou navrženou společností Microsoft atd.), nebo zda by se hledala nová podoba celého projektu, zněla odpověď tak, že obě varianty jsou možné a bude se o nich teprve rozhodovat.

Celá dnešní tisková konference se přitom konala na téma „problémových a rizikových projektů, realizovaných MV ČR“. Řeč byla hlavně o eSbírce a eLegislativě, a také o registru zbraní, kde prý policie notně „zaspala“. Celkově pak padla zmínka o 5 až 6 projektech, jejichž realizace je kvůli financování či z dalších důvodů ohrožena – ale ani na opakované dotazy nebylo upřesněno, o jaké další konkrétní projekty se jedná. Na můj dotaz, zda je mezi nimi ještě nějaký další projekt z oblasti eGovernmentu (kromě eSbírky a eLegislativy), byla odpověď kladná, ale opět bez upřesnění, o který projekt jde.