Články publikované na serveru Lupa.cz v roce 2014
Telekomunikace v roce 2014: vystřízlivění a kroky zpět
Jestliže rok 2013 byl v telekomunikacích rokem akčním, s řadou odvážných a razantních činů, pak rok 2014 byl spíše rokem reakčním: přišlo určité vystřízlivění, a s ním i jisté vycouvávání z již zaujatých pozic a rozjetých aktivit. A to jak v ČR, tak i v rámci celé EU. (Lupa, 29.12.2014)
Zlikviduje novela pronájem reklamního prostoru na webových serverech?
Provozovatelé webových serverů dnes neodpovídají za obsah reklamy, kterou do jimi pronajímaného prostoru vkládají reklamní systémy. Nově by ale měli odpovídat za to, že nepropagují nějaké nepovolené či neoznámené hry a loterie. (Lupa, 22.12.2014)
Resort spravedlnosti chce ušetřit, a tak navrhuje zřídit datové schránky všem plnoletým občanům
Náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán přichází s návrhem zřídit datové schránky všem. To by (mimo jiné) znamenalo, že by všichni museli podávat svá daňová přiznání již jen v elektronické podobě. (Lupa, 17.12.2014)
Jakými tarify chtějí mobilní operátoři konkurovat pevnému připojení?
Všichni mobilní operátoři s vlastní sítí již nabízí stacionární datové tarify, orientované na LTE a zamýšlené jako náhrada pevného připojení. V čem se liší? (Lupa, 15.12.2014)
Proč a v čem se liší mapy pokrytí od operátorů a od ČTÚ?
U 3G se mapy pokrytí od operátorů a od ČTÚ docela shodují. U LTE v pásmu 800 MHz se naopak (v tuto chvíli) zásadně liší, kvůli nezapočítávání základnových stanic ve zkušebním provozu. (Lupa, 1!.12.2014)
Vodafone se stěhuje a znovu mění své smluvní podmínky
Již podruhé během krátké doby mění Vodafone své Všeobecné podmínky i další dokumenty. A není to zdaleka jen kvůli změně jeho sídla. Ještě ale nejde o reakci na „okleštění“. (Lupa, 08.12.2014)
Okleštění práv zákazníků nabylo účinnosti, O2 již má nové podmínky
Dnešním dnem nabyla účinnosti novela, oklešťující práva zákazníků telekomunikačních operátorů. Ke stejnému dni vydala O2 své nové všeobecné podmínky, s okamžitou účinností. (Lupa, 04.12.2014)
ČSÚ: Češi a Internet v roce 2014
V telefonování po Internetu jsme nad unijním průměrem, ve využívání sociálních sítí jsme naopak pod ním. Připojení domácností po ADSL a kabelu se s časem příliš nemění, zato připojení přes Wi-Fi neustále a významně roste. (Lupa, 03.12.2014)
Jednání o síťové neutralitě a konci roamingu v Radě EU uvízlo
Zástupci členských zemí v Radě EU se minulý týden dohodli pouze na tom, že se nedohodli. Celý návrh tzv. Propojeného kontinentu je na mrtvém bodě. (Lupa, 01.12.2014)
Informační web datových schránek byl po několik hodin zablokován
Vypadalo to jako únos domény datoveschranky.info někam do zahraničí. Ve skutečnosti byla doména jen dočasně zablokována kvůli nepotvrzenému požadavku na změnu kontaktních údajů. (Lupa, 18.11.2014)
Datové schránky měly technickou závadu: několik hodin používaly již expirovaný certifikát
Na zapomenutou obměnu certifikátů během pravidelné odstávky doplatilo několik desítek tisíc datových zpráv. Nebyly opatřeny platnou elektronickou značkou MV ČR. Dá se to nějak dodatečně napravit? (Lupa, 13.11.2014)
Je dokonáno: prezident podepsal problematickou novelu
Po podpisu prezidenta už nic nebrání účinnosti novel, které citelně oklešťují práva spotřebitelů i dalších účastníků. Ale i dalších novel, které přitvrzují povinnou elektronizaci. Na obzoru jsou pak další povinnosti. (Lupa, 10.11.2014)
Lze získat záznam telefonního hovoru, kterým jste si něco objednali?
O2 a Vodafone neposkytují záznam telefonického hovoru, kterým mělo dojít k uzavření smlouvy. Pouze T-Mobile je ochoten vám jej přehrát, pokud za ním přijdete do jeho sídla v Praze. (Lupa, 03.11.2014)
Kauza „okleštění“ práv spotřebitelů: jak probíhala bitva?
Způsob, jakým operátoři prosadili svůj návrh na změnu zákona, je smutným dokladem toho, jak fungují přílepky a jak snadno jde ovlivnit celý zákonodárný proces. (Lupa, 27.10.2014)
K čemu je mobilním operátorům technologie VoLTE?
T-Mobile již ve své LTE síti spustil pilotní provoz technologie VoLTE, s řádným komerčním provozem počítá v příštím roce. O2 chce spustit komerční provoz (ale jen pro testovací skupinu zákazníků) již v prosinci. Vodafone testuje v zahraničí a čeká na dostupnost koncových zařízení. (Lupa, 23.10.2014)
Evropská komise seškrtala seznam tzv. relevantních trhů
Pevné telefonní sítě již mají konkurenci a jsou na ústupu, proto by již nemusely být regulovány. Ale poslední slovo stejně bude mít národní regulátor. (Lupa, 20.10.2014)
Okleštění práv účastníků: co se Komisi nelíbí?
Operátoři neočekávali, že by Komise měla nějaké námitky vůči jimi prosazeným změnám. Ale ona má, a již je do ČR zaslala. Co konkrétně se Komisi nelíbí? (Lupa, 21.10.2014)
Novela občanského zákoníku chce změnit způsob uzavírání smluv po telefonu
Uzavírání smluv jen po telefonu způsobuje mnoho problémů, nejenom v telekomunikacích. Pomoci by mohla změna principu: smlouva by spotřebitele zavazovala až poté, co ji písemně potvrdí. (Lupa, 13.10.2014)
Česká pošta chystá „malou revoluci“ v doručování dokumentů
Pošta představila záměr nové služby, díky které by bylo možné doručovat do datových schránek i těm, kteří žádnou datovou schránku nemají. (Lupa, 06.10.2014)
Malý krok pro operátory, velký problém pro jejich zákazníky
Poslanecká sněmovna ve svém předchozím složení posílila práva a ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů. Ta nynější je naopak významně oslabila. (Lupa, 29.09.2014)
Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti?
Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s NBÚ, připravilo návrh dalšího z prováděcích předpisů k novému zákonu. Přináší kritéria, podle kterých budou vybírány systémy pro zařazení do tzv. kritické informační infrastruktury. (Lupa, 22.09.2014)
Vodafone o víkendu (ne)pěkně převezl své zákazníky
Operátor dotlačil všechny své zákazníky k automatickému dokupování dat. Současně jim ale zablokoval hlavní ústupovou cestu – na celý víkend odstavil své systémy, skrze které se dokupování dá vypnout. (Lupa, 15.09.2014)
Velkoobchodní nabídky na LTE? Možná jen zdržovací taktika
Vodafone a T-Mobile zveřejnili velkoobchodní nabídky pro přístup ke svým LTE sítím: za 1 MB chtějí 51 haléřů (VF), resp. 70 haléřů (T-M), vše bez DPH. A ještě velké minimální plnění každý měsíc. (Lupa, 10.09.2014)
Poslanci chtějí ještě více okleštit ochranu zákazníků telekomunikačních operátorů
V červnu chtěli poslanci zredukovat ochranu zákazníků tak, aby se vztahovala jen na spotřebitele, a už nikoli na drobné podnikatele a živnostníky. Teď chtějí jít ještě dál. (Lupa, 08.09.2014)
T-Mobile jde do cloudu jako aplikační broker
T-Cloud od T-Systems, nyní již pod hlavičkou T-Mobile, rozšiřuje své cloudové portfolio o aplikační služby. Nikoli ale vlastní, nýbrž od různých partnerů. (Lupa, 03.09.2014)
Nařízení eIDAS už má svou definitivní podobu
Nařízení "o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru" již vyšlo v Úředním věstníku EU, jako nařízení č. 910/2014. Co a kdy přinese? (Lupa, 01.09.2014)
Vodafone reaguje na doporučení ČTÚ k síťové neutralitě
Vodafone škrtá ze svých podmínek pasáže, porušující síťovou neutralitu. Prý je ale u svých mobilních datových služeb stejně neaplikoval. (Lupa, 25.08.2014)
Národní elektronický nástroj (NEN) po vás chce váš soukromý klíè
Zpùsob, jakým je v NENu řešeno elektronické podepisování, odporuje nejenom požadavkům zadávací dokumentace, ale i zásadám bezpečnosti a požadavkùm zákonù a certifikačních politik. (Lupa, 18.08.2014)
Chcete své provozní a lokalizační údaje? Připravte si nejméně 1600 Kč!
Ceníky našich mobilních operátorů už pamatují i na poskytování provozních a lokalizačních údajů těm, kterých se týkají. Jejich získání ale není levné ani snadné. (Lupa, 11.08.2014)
Na dobudování eGovernmentu prý budou zapotřebí desítky miliard
Ministerstvo vnitra připravilo hned dvě nové verze Strategického rámce rozvoje veřejné správy, řešící i budoucí rozvoj eGovernmentu. Jedna obsahuje i rámcový odhad nákladů na jeho dobudování. (Lupa, 04.08.2014)
Za nedodržení povinné elektronické komunikace s berňákem mají být automatické pokuty 2000 Kč
Zatímco správa sociálního zabezpečení mění povinnou elektronickou komunikaci na dobrovolnou, finanční správa naopak přitvrzuje a nedodržení el. formy chce rutinně pokutovat. (Lupa, 28.07.2014)
ČTÚ již pravomocně rozhodl první spor o výklad tzv. Husákovy novely
Ve sporu o datum, od kterého platí omezení smluvních pokut na jednu pětinu měsíčního paušálu, dal ČTÚ za pravdu variantě „od účinnosti zákona“. Nikoli až od okamžiku, kdy operátoři zapracovali změny do svých smluvních podmínek. (Lupa, 21.07.2014)
Vodafone znovu zkouší automatické dokupování dalších dat
Data od Vodafone dnes po vyčerpání limitu automaticky zpomalují, ale zákazník má možnost si další data dokoupit. Od 13. září by to mělo být přesně obráceně. (Lupa, 18.07.2014)
Máte datovou schránku? Pak máte i daňovou informační schránku a povinnost elektronické komunikace!
Od dubna mají všichni držitelé datových schránek automaticky zřízenu i daňovou informační schránku. Od 1.1.2015 budou mít povinnost komunikovat s berňákem již jen elektronicky. (Lupa, 14.07.2014)
Datovým schránkám je pět let, ale stále ještě nedozrály
Zatímco samotný provoz datových schránek se již zdá být stabilizovaný, kolem jejich právních aspektů je i po pěti letech stále dosti nejasno. (Lupa, 07.07.2014)
Moc nechybělo a poslanci notně okleštili tzv. Husákovu novelu
Řada zákonných ustanovení, chránících zákazníky na telekomunikačním trhu, měla být redukována tak, aby se týkala jen spotřebitelů, a nikoli třeba nejmenších živnostníků a podnikatelů. (Lupa, 30.06.2014)
Zákon o kybernetické bezpečnosti prošel 3. čtením
Zásadnější změny v koncepci zákona, směřující zejména k oslabení role národního CERTu, sice byly v Poslanecké sněmovně navrženy, ale nebyly přijaty. (Lupa, 23.06.2014)
Jak rozumět dynamickým biometrickým podpisům?
Lze dynamickým biometrickým podpisem něco skutečně podepsat? Nebo je to jen pouhý vzorek, sloužící k autentizaci, stejně jako vzorek řeči, otisk prstu či třeba vzorek DNA? (Lupa, 16.06.2014)
Odděleného roamingu se (jen tak ne)dočkáme
Od 1.7. budou mít zákazníci právo vybrat si jiného (alternativního) poskytovatele mobilních roamingových služeb. Jenže asi nebude z čeho vybírat - žádný alternativní poskytovatel zatím není na obzoru. (Lupa, 09.06.2014)
Digital Agenda Scoreboard: zaostáváme v broadbandu i v eGovernmentu
Podle nejnovějších statistik v rámci Digitální agendy jsme pod průměrem EU v dostupnosti rychlejšího pevného broadbandu, mobilního broadbandu, a stále více zaostáváme i v oblasti eGovernmentu. (Lupa, 02.06.2014)
Digitální Česko 2.0: to nejpodstatnější stále chybí
K naplnění cílů Digitálního Česka nám chybí to asi nejpodstatnější: celková koordinace, společná strategie a podpora rozvoje nové infrastruktury. O prioritách a zájmu „tam nahoře“ ani nemluvě. (Lupa, 28.05.2014)
Růst xDSL přípojek se zastavil, již tři kvartály jich ubývá
Počet pevných přípojek na bázi ADSL a VDSL, zřízených Telefónikou, dosáhl svého maxima (921 400) v polovině loňského roku. Od té doby klesl o necelé 4 tisíce. (Lupa, 26.05.2014)
Připojení bez kabelu od Vodafone: předzvěst budoucích služeb na LTE?
Nové „Připojení bez kabelu“ navazuje na předchozí „Mobilní připojení Turbo“. Funguje ale jen na UMTS a LTE, má vyšší objemový limit (30 GB místo 20 GB) a zastropované maximální rychlosti (max 4 Mbit/s, v noci max 8 Mbit/s). (Lupa, 21.05.2014)
Vláda stále zvažuje zavedení sektorové daně pro telekomunikace
Letošní Národní program reforem, schválený vládou, volá po snižování nákladů na budování nových sítí. Současně ale zvažuje, zda telekomunikace (stejně jako energetiku a finančnictví) nezatížit vyšším zdaněním, formou tzv. sektorové daně. (Lupa, 05.05.2014)
Projekty eSbírka a eLegislativa jsou (po)zastaveny
Ministr vnitra Milan Chovanec dnes na tiskové konferenci oznámil, že jeho resort zastavil realizaci projektů eSbírka a eLegislativa. Nestihly by se zaplatit z unijních peněz. (Lupa, 29.04.2014)
Uchovávat provozní a lokalizační údaje nám už EU nenařizuje. My to v tom ale pokračujeme.
Soudní dvůr EU nedávno zneplatnil směrnici, ukládající členským státům zavést uchovávání provozních a lokalizačních údajů. Paradoxně to ale neznamená, že když už je uchováváme, musíme s tím přestat. (Lupa, 28.04.2014)
Jak funguje hlídací pes katastru nemovitostí?
Katastr nemovitostí nabízí, že vás bude informovat o každé změně, která se týká vašich nemovitostí. Jak tato služba funguje, proč je potřebná a kolik stojí? Zdarma totiž není … (Lupa, 22.04.2014)
Jak probíhala první aukce? PPF Mobile válcoval své konkurenty!
Vloni v březnu byl zrušen první pokus o aukci kmitočtů pro mobilní sítě. Nově zveřejněné logy vypovídají o tom, jak tento neúspěšný pokus probíhal a jak se choval ten který účastník aukce. (Lupa, 14.04.2014)
ISSS 2014: eurokomisařka Neelie Kroesová v rodné zemi robotů
Svým obsahem nepřinesla letošní konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) nic převratného. A tak si to vynahradila alespoň prestižní návštěvou až z Evropské komise. (Lupa, 09.04.2014)
Proč byly základní registry 4 hodiny mimo provoz?
Správa základních registrů zveřejnila důvod výpadku dne 25.3.2014: v datovém centru Státní tiskárny cenin došlo k požáru a následnému odpojení elektrické energie. (Lupa, 04.04.2014)
Jak Havran, Lyra a Orion soutěžili, Labuť pauzírovala a Lev se jen díval
ČTÚ zveřejnil log z druhé aukce o kmitočty pro mobilní sítě z listopadu loňského roku. Vypovídá o tom, pod jakými přezdívkami zájemci soutěžili, i o tom, jak konkrétně v aukci přihazovali. (Lupa, 31.03.2014)
Základní registry byly 4 hodiny mimo provoz
Toto úterý měly základní registry čtyřhodinový výpadek, zapříčiněný blíže nespecifikovaným problémem v jednom ze dvou používaných datových centrech. Muselo dojít k přechodu do záložní lokality. (Lupa, 27.03.2014)
Router Turris pod lupou – II.
Router informuje svého majitele o tom, kolik dat proteklo mezi jeho sítí a veřejným Internetem. Ukáže i to, kdo se k němu dobýval, neboli jaký provoz byl zablokován firewallem v routeru. (Lupa, 24.03.2014)
Router Turris pod lupou
Sdružení CZ.NIC právě v těchto dnech expeduje routery Turris prvním zájemcům o jejich nasazení. Jaké jsou, jak se ovládají a co je s jejich používáním spojeno? (Lupa, 17.03.2014)
Jak dopadl přelomový mobilní rok 2013?
Rok 2013 byl pro mobilní komunikace v řadě ohledů přelomový. Celková čísla ale neukazují na nějaké zásadní změny v důsledku nástupu virtuálů a neomezených tarifů. (Lupa, 10.03.2014)
Parlamentní obstrukce zpozdily nový telekomunikační balíček
Poslanci europarlamentu schválili peníze na broadband i službu eCall, a podpořili vybírání autorských poplatků i z cloudu. Jen na nový telekomunikační balíček se nedostalo. (Lupa, 03.03.2014)
Schválí nová vláda staronovou koncepci eGovernmentu?
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ je nezbytný pro možnost čerpání peněz z unijních fondů. Jeho příprava ale trvala nezvykle dlouho a provázela ji řada peripetií. (Lupa, 24.02.2014)
Programové prohlášení vlády už neignoruje ICT a Internet
Nová vláda dnes žádá o důvěru. Její programového prohlášení nakonec přeci jen vzalo na vědomí oblast ICT a Internetu, a využití jejich potenciálu zařadilo mezi své priority. (Lupa, 18.02.2014)
Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti prošel prvním čtením
Poslanci na jedné straně cítí potřebu právní úpravy na poli kybernetické bezpečnosti, na straně druhé se jim moc nelíbí duální model s vládním a národním CERTem. Jak je to s přípravou vyhlášek k zákonu? (Lupa, 17.02.2014)
SAZKAmobil: sázka na spojení dvou světů a jejich návyků
Ceny mobilních služeb nového virtuála neomračují. Nová a zajímavá je snad jen snaha spojit model předplacených mobilních služeb s návyky pravidelných sázkařů. (Lupa, 14.02.2014)
Platí tzv. Husákova novela i pro firmy? Obecně ano, ale ….
Ustanovení zákona o maximální výši smluvních pokut (na úrovni jedné pětiny) nedělá rozdíl mezi rezidenčními a firemními zákazníky. V praxi ale záleží ještě na dalších okolnostech. (Lupa, 10.02.2014)
Dopady tzv. Husákovy novely se u jednotlivých operátorů liší
Zatímco T-Mobile a Telefónica snižují smluvní pokuty na pětinu zbývajících paušálů i neplatícím zákazníkům, Vodafone neplatičům nadále účtuje plnou výši. A není to zdaleka jediný rozdíl. (Lupa, 03.02.2014)
Telefónica výrazně zpomaluje mobilní data po vyčerpání objemového limitu
S dosavadní, poměrně štědrou rychlostí mobilních dat po vyčerpání objemového limitu v rámci FUP, je u Telefóniky konec: z nynějších 200 kbit/s klesne na 64/32 kbit/s. Jak přesně funguje nový Smart FUP u Vodafone? Jak se mění tarif O2 [:kůl:]? (Lupa, 27.01.2014)
CA PostSignum měla problémy s naplněním své nové certifikační politiky
Ačkoli zákazníci chtěli nové osobní kvalifikované certifikáty, určené pro podepisování, dostali takové, které se na první pohled tváří jako systémové, určené pro tvorbu elektronických značek. (Lupa, 20.01.2014)
Datové schránky jsou už i na Slovensku – ale jiné, než v ČR
Také na Slovensku už mají datové schránky, přesněji schránky elektronické. Inspiraci těmi českými nezapřou, ale v řadě aspektů se jejich autoři poučili z našich chyb a nedomyšleností. (Lupa, 13.01.2014)
Od kdy klesnou smluvní pokuty u operátorů na jednu pětinu?
T-Mobile a Telefónica již zveřejnili své nové smluvní podmínky, naplňující požadavky tzv. Husákovy novely. Vodafone by tak měl učinit dnes, v nejzazším možném termínu. (Lupa, 08.01.2014)
ČTÚ vydal své doporučení k obsahu smluv s poskytovateli
ČTÚ dva roky zkoumal smluvní podmínky poskytovatelů. Nyní zveřejnil své představy o tom, jak by smluvní vztahy měly vypadat (co je podle něj férové) a jak by naopak vypadat neměly (co už není férové). (Lupa, 06.01.2014)