Vyšlo na Lupě, 9.6.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0609001.php3

Odděleného roamingu se (jen tak ne)dočkáme

Od 1.7. budou mít zákazníci právo vybrat si jiného (alternativního) poskytovatele mobilních roamingových služeb. Jenže asi nebude z čeho vybírat - žádný alternativní poskytovatel zatím není na obzoru.

Je červen, za dveřmi je polovina roku, a kromě dovolených se blíží také tradiční změny v mobilním roamingu. Tradiční proto, že již několik let dochází (vždy k 1. červenci) k poklesu koncových cen na základě regulace, uvalené Evropskou unií na všechny mobilní operátory.

Součástí této regulace je i stanovení cenových stropů (maximálních cen) pro maloobchodní roamingové služby, které postupně klesají. Třeba cena za minutu odchozího hovoru vloni (k 1.7.2013) klesla na 0,24 € za minutu, a letos (k 1.7.2014) klesne na 0,19€. Jedná se ale o cenu bez DPH, kterou je navíc třeba přepočítat na koruny (podle kurzu, který podle mých propočtů letos vychází na 27,416 Kč za 1 €). Výsledné ceny vidíte v následující tabulce, vždy ve dvojici: před lomítkem je dosavadní cena, platná od 1.7.2013, a za lomítkem je cena nová, platná od 1.7.2014 (v případě T-Mobile již od 15.6.2014).

První řádek tabulku ukazuje samotné regulované ceny v € a bez DPH, pak v přepočtu na české koruny a s tuzemským DPH. Následně v tabulce vidíte ceny, které již stanovili naši tři operátoři s vlastní sítí. S tím, že první virtuálové, kteří již také oznámili novou výši cen svých roamingových služeb, většinou přesně kopírují ceny svého hostitele.

odchozí hovor (tarifikace 30+1) příchozí hovor (tarifikace 1+1) odchozí SMS
(1 zpráva)
odchozí MMS
(1 zpráva)
mobilní data (1 MB)
regulovaná cena v € bez DPH 0,24 / 0,19 € 0,07 / 0,05 € 0,08 / 0,06€ 0,45 / 0,20€ 0,45 / 0,20€
regulovaná (max.) cena v Kč vč. DPH (kurz 27,416 Kč/€) 7,4746 / 6,3023 Kč 2,1801 / 1,6587 Kč 2,4915 / 1,9904 Kč 14,0149 / 6,6347 Kč 14,0149 / 6,6347 Kč
Telefónica / O2, Bleskmobil, 7,45 / 6,30 Kč 2,15 / 1,65 Kč 2,45 / 1,95 Kč 9,60 / 6,60 Kč 14,00 / 6,60 Kč
T-Mobile, Mobil.cz (15.6.2014) 7,47 / 6,29 Kč 2,18 / 1,66 Kč 2,48 / 1,98 Kč 12,00 / 6,63 Kč 14,00 / 6,63 Kč
Vodafone 7,47 / 6,30 Kč 2,17 / 1,66 Kč 2,49 / 1,99 Kč 11,50 / 6,63 Kč 14,00 / 6,63 Kč

Jak je z tabulky vidět, nejméně „na doraz“ regulovaným cenám byla vloni i letos Telefónica (brzy již jen O2). T-Mobile zase letos zavedl nižší ceny s určitým předstihem (již od 15.6.2014, a ne až v nejzazším termínu, od 1.7.2014), a letos má také o jeden haléř levnější odchozí volání. To Vodafone jde letos všude „na doraz“. V případě příchozích hovorů jsou T-Mobile a Vodafone letos dokonce početně nad regulovanou cenou. Ale zde zřejmě jde o přípustné zaokrouhlení na celé haléře.

Ke zdaleka největšímu poklesu přitom dochází u mobilních dat v roamingu: zde regulovaná cena spadla na méně než polovinu. Ale stejně: nejsou i tak mobilní data v roamingu stále neskutečně drahá?

Oddělený prodej roamingových služeb

Letošní změny v roamingu, datované již tradičně k 1. červenci, by ale měly přinést ještě jednu další změnu, vedle poklesu cen. A to změnu zásadnější, spočívající v možnosti vybrat si jiného (alternativního) poskytovatele roamingových služeb.

Jde o to, že dnes si vybíráte svého mobilního operátora typicky podle toho, jaké vám nabízí podmínky a ceny u domácích služeb – a jste srozuměni s tím, že vám automaticky bude poskytovat i služby v roamingu. Přesněji: po technické stránce vám bude roamingové služby poskytovat příslušný roamingový partner vašeho domácího operátora (ten, do jehož sítě se v zahraničí přihlásíte). Ale podmínky, a hlavně ceny těchto roamingových služeb bude diktovat váš domácí operátor, který si vás také „zkasíruje“ za takto zkonzumované služby.

Alternativou, která by měla být dostupná právě od letošního 1. července, je možnost tzv. odděleného prodeje roamingových služeb. Tedy to, že vy si sami vyberete, který operátor vám bude poskytovat mobilní služby, když budete v zahraničí (přesněji: jinde v EU). Nebyl by to tedy již váš domácí mobilní operátor, se svými cenami, podmínkami a také fakturací a placením, ale vám vybraný (alternativní) operátor, jehož služby byste využívali, jakmile byste překročili hranice a vycestovali do zahraničí. A jemu byste také za takto využité služby platili, podle jeho ceníků, podmínek atd.

Uvedená možnost odděleného prodeje roamingových služeb, nařízená Evropskou unií všem domácím mobilním operátorům (v rámci EU), přitom přichází ve dvou podobách. Dovolím si pro ně využít označení, použité českou Telefónikou, protože mi přijde nejnázornější:

  • jako tzv. trvalé přenesení EU roamingových služeb k jinému poskytovateli: zde se jedná o řešení, v rámci kterého si vyberete jednoho alternativního poskytovatele roamingových služeb (ARP, Alternative Roaming Provider) pro celou EU, a pro všechny roamingové služby. Tedy jak pro hlas, tak i pro SMS, MMS i mobilní data. A kdykoli pak překročíte hranice a váš mobil se přihlásí do sítě některého místního mobilního operátora, „fungujete“ automaticky jako zákazníci vámi zvoleného alternativního poskytovatele (ARP): platíte jemu, podle jeho ceníků a podmínek. Stále ale zůstáváte zákazníky svého domácího operátora: jakmile se vrátíte domů, automaticky opět „čerpáte“ jeho služby. To mimochodem znamená, že pokud byste například měli u svého domácího operátora zakoupené nějaké balíčky roamingových služeb, nebudete je moci využít (ale zřejmě je tak jako tak zaplatíte).
  • jako tzv. jednorázové využití internetu v Evropské unii od jiného poskytovatele (anglicky: Local Data Breakout): tato varianta se týká pouze mobilních dat, takže ostatní služby (hlas, SMS a MMS) vám i v zahraničí poskytuje (skrze své roamingové partnery, ale za své ceny a podmínky) váš domácí operátor. Jen datové služby vám poskytuje vámi zvolený operátor, za jeho ceny a za jeho podmínek (a jemu také za ně platíte). Na rozdíl od předchozí tato varianta také není exkluzivní a „celounijní“, v tom smyslu, že vámi zvolený „místní datový operátor“ by vám poskytoval své služby automaticky ve všech dalších zemích EU (kromě vaší domovské země). Standardně vám je poskytuje jen v jedné zemi (samozřejmě pokud se s ním nedohodnete jinak), a klidně můžete mít v každé jednotlivé zemi jiného „místního datového operátora“. Navíc je zde umožněno (a bude asi obvyklé) i to, že si služby takovéhoto „místního datového operátora“ sjednáte nějak jednorázově, klidně až na místě (v zahraničí). Což bude nejspíše řešenou nějakou předplacenou formou, kdy si dopředu zakoupíte nějaký balíček s určitým objemem či časovým intervalem pro mobilní připojení. Již jen kvůli snazšímu prodeji, fakturaci a placení.

Z mého osobního pohledu je zajímavější druhá popsaná varianta. Měla by v zásadě být ekvivalentní situaci, kdy si v zahraničí koupíte datovou SIM kartu nějakého místního operátora, ale můžete ji používat bez nutnosti výměny vaší domácí SIM karty. Takže využíváte „místní“ (a „místně zakoupená“) data, ale jinak jste k dosažení (pro hlasová volání, SMS a MMS) na vašem standardním telefonním čísle.

Kde je háček?

Celá věc má ale jeden nepříjemný háček: myšlenka právě popsaného odděleného prodeje roamingových služeb vznikla již poměrně dávno (je obsažena v nařízení „Roaming III“, přesněji v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 531/2012, z 13.6.2012), a ve své době ji Unie považovala za jakési „konečné řešení“ roamingu, které by se postaralo o dostatečnou konkurenci a tím i o očekávané snížení cen roamingových služeb.

Jenže později Evropská komise (a komisařka Neelie Kroesová) časem přišla s ještě radikálnější představou, obsaženou v chystaném nařízení o tzv. Propojeném kontinentu (Connected Continent): zde chce roamingové poplatky zrušit úplně a dosáhnout toho, aby ceny mobilních služeb, používané kdekoli v EU, byly stejné jako ceny domácích služeb. Což ale celý chystaný (a v mezidobí již také „nařízený“) oddělený prodej roamingových služeb staví na hlavu, resp. výrazně omezuje jeho smysluplnost v čase, jen do faktického zrušení roamingu.

Celé chystané nařízení („Propojený kontinent“) je ve skutečnosti celý nový regulační rámec telekomunikací (resp. elektronických komunikací), který usiluje o sjednocení, resp. o vytvoření jednotného evropského telekomunikačního trhu. Jak jsem již dříve popisoval zde na Lupě, s přijetím tohoto nařízení to „není úplně jednoduché“, a za dosavadního (dnes vlastně již: předchozího) europarlamentu nebylo „dotaženo do konce“ a definitivně přijato.

Nicméně pravděpodobnost jeho přijetí je stále relativně vysoká – a to nutně vytváří nejistotu mezi zájemci o roli alternativních poskytovatelů roamingových služeb. Či spíše: kazí jim jejich byznys modely a brání jim v investování do rozjezdu nových řešení a služeb. Proč by jej měli připravovat (a investovat do něj), když poměrně brzy – nejspíše již od roku 2016 - stejně bude všechno jinak?

Přesto se nejméně jeden zájemce našel: ve Spojeném království působí již delší dobu operátor Cloud9, specializující se na právě na roamingové služby. Tudíž již s vybudovaným „zázemím“, zkušenostmi  z roamingu, navázanými vztahy s místními operátory atd.  Cloud9 přitom dosud poskytoval své služby tak, že zákazníkům dával svou SIM kartu. Nyní zřejmě doufal v řešení „bez SIM karty“, a očividně „chtěl do toho jít“, i když třeba jen na omezenou dobu. Jenže se dostal do sporu s britskou Telefónikou, která po něm chtěla nějaké další poplatky, nad rámec Unií stanovených a regulovaných cen velkoobchodních roamingových služeb. Dnes je vše ve stádiu sporu mezi Cloud9 a Telefónikou, který řeší britský Ofcom. A k 1.7.2014 nejspíše nebude vyřešen tak, aby Cloud9 mohl reálně fungovat.

Jaká je situace u nás?

Našich mobilních operátorů se povinnost umožnit „oddělený prodej roamingových služeb“ pochopitelně týká také. Je totiž zavedena přímo účinným unijním předpisem (již zmiňovaným nařízením č. 531/2012), a nemusí tudíž být transponována do naší domácí legislativy. V té se objeví pouze sankce za nedodržení této povinnosti. Ale příslušná novela zákona o el. komunikacích stále leží v Poslanecké sněmovně a čeká na své přijetí (a není tedy ještě účinná).

I přes absenci možných sankcí ale naši mobilní operátoři (s vlastní sítí) hlásí, že na možnost odděleného prodeje roamingových služeb budou včas připraveni.  Asi nejstručněji mi na můj dotaz odpověděl Vodafone:

Povinnosti vyplývající z 3. kola regulace roamingových služeb, tedy i umožnit oddělený prodej roamingu, naplníme ve stanovené lhůtě.

To Telefónica už kvůli oddělenému prodeji roamingových služeb aktualizovala své Všeobecné  podmínky (s účinností od 1.7.2014), a nové možnosti docela podrobně popisuje na svém webu. Ve své odpovědi na můj dotaz nejprve popsala obě varianty a pak uvedla, že bude připravena na obě:

Převod EU roamingových služeb k jinému poskytovateli v rámci obou uvedených možností bude možný od 1. 7. 2014 - a bude zdarma.

Současně ale Telefónica uvedla, že pro první variantu („trvalé přenesení k jinému poskytovateli“) nemá dosud žádného partnera:

V minulosti proběhla jednání s potenciálními poskytovateli, ke kterým by bylo možné roaming převést. Pokud je nám však známo, žádný tzv. ARP (Alternative Roaming Provider) není v současnosti v České republice registrován jako poskytovatel služeb el. komunikací. Tuto možnost tedy zřejmě v nejbližší době nebude možné v praxi využít.

To odpovědi T-Mobile rozumím tak, že zatím implementovali jen (implementačně jednodušší) „datovou“ variantu (LBO, Local Data Breakout):

Pro korektní fungování LBO není potřeba složité implementace. Proto jsme mohli tento model plně dovyvinout bez součinnosti potenciálních LBO subjektů, a naši zákazníci tak budou moci tento scénář od 1. 7. 2014 v zemích EU plně využívat (tedy pouze v těch zemích, kde se některý z EU operátorů rozhodne být aktivním LBO hráčem a nabízet své datové služby zahraničním návštěvníkům napřímo).

Pro variantu ARP je nutné komplikované propojení subjektu ARP s každou sítí, jejíž uživatele chce oslovovat svojí nabídkou roamingových služeb. T-Mobile k dnešnímu dni nemá žádného seriozního žadatele o implementaci ARP scénáře, naši koncoví zákazníci proto po 1. červenci zatím nebudou moci žádné takové nabídky využít.

Připomeňme si znovu, že varianta ARP (neboli: „trvalé přenesení k jinému poskytovateli“) zřejmě bude vyžadovat, abyste si svého alternativního poskytovatele roamingových služeb (ARP) vybrali ještě v ČR, před odjezdem do zahraničí. Proto by měl být registrován (a měl právo působit) jako operátor zde v ČR, jak to zmiňuje vyjádření Telefóniky.

Naopak druhá varianta (LBO, neboli “jednorázové využití Internetu“) se nejspíše bude sjednávat až na místě (v zahraničí), a tudíž s operátorem, který má právo působit v dané zemi. Proto také T-Mobile zmiňuje „ty země, kde se některý z operátorů rozhodne být aktivním LBO hráčem“.

Neoficiálně se ovšem ani naši domácí mobilní operátoři (s vlastní sítí) nechystají stát se „aktivním LBO hráčem“ zde v ČR, pro zahraniční zákazníky. Prý kvůli očekávání, že náklady (na úpravu systémů, marketing atd.) by byly vyšší než očekávaný zisk.

No, asi se tomu nelze moc divit, jelikož by se jednalo o řešení „na dobu určitou“: jen do platnosti nového nařízení o Propojeném kontinentu, které chce roaming fakticky úplně zrušit. Možná již ke konci příštího roku.