Vyšlo na Lupě, 31.3.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0331001.php3

Jak Havran, Lyra a Orion soutěžili, Labuť pauzírovala a Lev se jen díval

ČTÚ zveřejnil log z druhé aukce o kmitočty pro mobilní sítě z konce loňského roku. Vypovídá o tom, pod jakými přezdívkami zájemci soutěžili, i jak konkrétně v aukci přihazovali.

Vzpomínáte si ještě na velké překvapení ze závěru loňského roku, s aukcí kmitočtů pro mobilní sítě? První pokus o tuto aukci dopadl opravdu neslavně: táhl se dlouho a musel být skrečován (aukce byla předčasně zrušena, rozhodnutím tehdejšího předsedy Rady ČTÚ). To druhý pokus dopadl přesně opačně: proběhl téměř bleskově a skončil úspěšně.

Tedy: úspěšně v tom ohledu, že druhá aukce již proběhla řádně a skončila řádným závěrečným kolem. Nikoli předčasně, nějakým administrativním rozhodnutím. Naopak neúspěchem je to, že aukce nevynesla tolik, kolik se od ní všeobecně očekávalo. Vynesla dokonce méně, než kolik činila vyvolávací cena, v součtu za všechny nabízené kmitočty. Což je ale dáno i tím, že nebyly vydraženy všechny kmitočty, které byly v aukci nabízeny.

No a zřejmě největším neúspěchem druhého pokusu o aukci je to, že ač se přihlásili hned dva zájemci o roli nového hráče a vstup na náš mobilní telekomunikační trh (Revolution Mobile a SAZKA Telecommunications), ani jeden z nich v aukci neuspěl. Takže ty nejlukrativnější kmitočty v pásmu 800 MHz, pocházející z tzv. digitální dividendy, si mezi sebou rozdělilo stávající trio operátorů s vlastní sítí, za ceny jen relativně málo vyšší, než jaké byly původní vyvolávací ceny.

ČTÚ zveřejňuje výsledky

Když v listopadu loňského roku ČTÚ zveřejnil výsledky aukce, bylo možné si z nich udělat základní obrázek o průběhu aukce. Zejména kolikrát bylo přihozeno (o fixních 5% vyvolávací ceny), a kdo nakonec získal ten který blok.

Dosud ale nebylo možné si udělat obrázek o tom, jak v aukci postupovali jednotliví hráči. A zejména: jak se v aukci chovali oba zájemci o roli nového hráče. Co dělali, když ani jeden z nich si vůbec „nesáhl“ na vyhrazený blok A3 (2x 10 MHz) v nejlukrativnější pásmu 800 MHz?

Připomeňme si, že tento blok A3 byl (na rozdíl od prvního pokusu o aukci) vyhrazen právě pro nové hráče. Což strhlo celou lavinu nejrůznějších protestů stávajících operátorů, kteří si na toto vyhrazení stěžovali všude možně, včetně Bruselu. Ale nakonec se i o tento blok stejně utkali právě oni mezi sebou. A neodnesl si jej ani Orion ani Lyra, ale Havran.

Že nevíte, o co, resp. o koho jde? Kdo je Havran, kdo Lyra a kdo Orion? A kdo Labuť a kdo Lev, z titulku tohoto článku?

Jistě, jsou to jména souhvězdí. Ale zde jde o přezdívky, pod kterými soutěžili jednotliví účastníci aukce, kvůli potřebě zachovat vzájemnou anonymitu. Aby nevěděli, kdo konkrétně je jejich soupeřem, který přihodil tolik a tolik za ten který blok kmitočtů.

Proto i detailní logy  z popisované druhé aukce, které v závěru minulého týdne zveřejnil Český telekomunikační úřad (v rámci své závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích aukce), používají místo konkrétních jmen operátorů ještě tyto jejich přezdívky. Dnes ale už pochopitelně není žádným tajemstvím, kdo byl kdo (v abecedním pořadí):

 • Havran: Vodafone
 • Labuť: Revolution Mobile
 • Lev: SAZKA Telecommunications
 • Lyra: T-Mobile
 • Orion: Telefónica

Před prvním kolem

Závěrečná zpráva, kterou ČTÚ zveřejnil, neobsahuje jen samotný log (žurnál) aktivní aukční fáze („přihazování“), ale popisuje i další významné události v rámci druhé aukce. Třeba to, jak se při rozbalování obálek zjistilo, že originál přihlášky SAZKA Telecommunications „nebyl zajištěn proti vyjmutí nebo vložení listin“. A tak musel přijít zástupce společnosti a vše odčinit (asi vlastní sešívačkou a lepící páskou).

Zajímavý byl i další zádrhel, když přihláška společnosti Telefónica do aukce měla být spojena s doprovodným dopisem, který prý ještě na poslední chvíli zpochybňoval některé podmínky aukce (tipuji: vyhrazení bloku A3) a vyzýval k „upuštění od jejich uplatňování“. Jelikož ale po vyhlášení aukce již není možné měnit její podmínky, musela Telefónica dodatečně „na jisto uvést“, že se do aukce skutečně hlásí, a to za původně vyhlášených podmínek. Jen si tak zkouším představit, co by se asi dělo, kdyby ČTÚ býval Telefóniku rovnou vyřadil.

To SAZKA Telecommunications zase musela vysvětlovat jeden z grafů ve své přihlášce („grafické znázornění členů podnikatelského seskupení pro účely ověření předpokladů stanovených podmínkami Vyhlášení z hlediska akcionářské struktury žadatele“). To aby se dalo posoudit, zda její akcionářská struktura vyhovuje podmínkám aukce.

Pak – 11. listopadu 2013 - už mohlo začít první kolo skutečné aukce. Přesněji: „elektronické aukční fáze“, protože po ní následovala ještě fáze druhá, tzv. „přiřazovací“. To proto, že většina soutěžených bloků je tzv. abstraktních, neboli bez určení konkrétních kmitočtů. Ty se proto řešily až v oné druhé (přiřazovací) fázi.

Připomeňme si také, že ona první fáze aukce („elektronická aukční fáze“) probíhala postupně, po jednotlivých aukčních kolech. A ty byly téměř bleskové: na jedno aukční kolo bylo plánováno pouhých 20 minut, s přestávkou 25 minut do dalšího kola. S tím, že za jeden (pracovní) den by se mělo stihnout 8 aukčních kol. V prvních dnech aukce ale podmínky aukce počítaly s určitým snížením.

Dnes již tedy víme, i díky právě zveřejněným logům, jak to nakonec dopadlo: v první den „elektronické aukční fáze“ se stihla 3 aukční kola. Celá aukce pak měla 14 kol, a skončila oním 14. (závěrečným) kolem dne 19.11.2013 v odpoledních hodinách. Trvala tedy 9 kalendářních dnů.

Pokud vám poněkud nesedí počet dnů a počet aukčních kol s délkou jednotlivých kol a přestávek, pak vězte, že do celé „elektronické aukční fáze“ zasáhlo ještě přerušení mezi 11. a 12. kolem, v délce 5 kalendářních dnů, resp. 3 pracovních dnů (a 2 dnů, připadajících na víkend). Fakticky se tak soutěžilo jen 4 pracovní dny: pondělí 11., úterý 12., středu 13. a úterý 19. listopadu 2013.

Co se stalo v prvním kole?

Nejpodstatnější pro celý vývoj aukce bylo již jeho první kolo, které proběhlo v pondělí 11.11.2013 od 10:30 do 10:50. Protože právě v tomto první kole měli noví hráči možnost projevit zájem o oba vyhrazené bloky (tj. jak o blok A3 v pásmu 800 MHz, tak i o blok B1 v pásmu 1800 MHz).

Dnes již víme, že se tak nestalo, a že to dopadlo jinak. Zůstaneme-li v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz, proběhlo první kolo následovně:

 • účastník Lev (tj. SAZKA Telecommunications) v prvním kolem nepodal žádnou nabídku (ani na bloky v jiných pásmech), a tím ztratil možnost účastnit se dalšího průběhu aukce.
 • účastník Labuť (tj. Revolution Mobile) podal nabídku na kmitočty v pásmu 800 MHz – ale nikoli na vyhrazený blok A3, ale na dva „poloviční“ a hlavně nevyhrazené bloky A2. Konkrétně na bloky A2-1 a A2-2.
 • ostatní účastníci (Havran, Lyra i Orion) se zachovali shodně: podali nabídku na blok A2-2, a to ve výši vyvolávací ceny.

Krok Sazky určitě byl překvapením, stejně jako její následné zdůvodnění, že „cena za kmitočty nebyla v souladu se strategií společnosti pro vybudování čtvrté mobilní sítě“. Proč potom Sazka do aukce  vůbec vstupovala?

Ještě větším překvapením, s nynější znalostí detailního logu, se pak zdá být postup společnosti Revolution Mobile: proč – jako nový hráč - nepodala nabídku na vyhrazený blok A3 (v rozsahu 2x10 MHz, s vyvolávací cenou 2,22 miliardy Kč)? Proč místo toho podala nabídku na dva nevyhrazené abstraktní bloky A2-1 a A2-2, které jsou v součtu stejně velké (2x5 MHz + 2x5 MHz), a za každý z nich nabídla vyvolávací cenu 1,11 miliardy Kč? Tedy v součtu stejně, kolik činí vyvolávací cena vyhrazeného bloku A3?

Odpovědět na tuto otázku mohou jen zástupci samotného Revolution Mobile. Nám ostatním nezbývá než spekulovat nad jejich možnou motivací. Bylo to snad tím, že Revolution Mobile ve skutečnosti nechtěl v aukci uspět – a tak raději šel do soutěže o nevyhrazené bloky se stávajícími hráči, kde mohl počítat s tím, že ho někdo „přebije“? Nebo snad chtěl přispět k „otevření“ vyhrazeného bloku A3 tím, že sám na něj nabídku nepodá? Jenže to ještě nemohl vědět, jak se zachová Lev (Sazka): zda skočí po kořisti, nebo se stáhne a bude jen zpovzdálí pozorovat hlavní dění.

Nebo byl snad Revolution Mobile jakousi pojistkou pro Telefóniku, která měla nějak „zálohovat“ či jinak podporovat její aukční strategii?

K postupu Revolution Mobile je vhodné dodat, že v dalších kolech již žádnou nabídku nepodal. Místo toho ve druhém kole a v dalších kolech využil všechny dostupné možnosti absence, až vyčerpal všechny své body eligibility a v 6. kole přišel o možnost dále se účastnit aukce.

Jeho nabídka z prvního kola na blok A2-1 (ve výši vyvolávací ceny, tj. 1,1 miliardy Kč) přitom „vydržela“ až do 3. aukčního kola, než ji (jediným) příhozem přebila právě Telefónica (účastník Orion). A ta si pak také tento blok udržela až do konce a „odnesla“ za 1,1655 miliardy Kč. Neboli za vyvolávací cenu plus 1x 5% z této ceny.

To u bloku A2-2 nabídka Revolution Mobile z prvního kola “nevydržela” ani do druhého kola. Nejspíše zde došlo na aplikaci bodu 4.4.3 aukčního řádu, podle kterého při souběhu vice nabídek na stejnou částku rozhoduje náhodný výběr. Ten v daném případě rozhodl ve prospěch Telefóniky.

Po skončení prvního kola, ve kterém si žádný z nových hráčů „nesáhl“ na vyhrazený blok A3, rozeslal pořadatel aukce všem účastníkům zprávu následujícího znění:

Byla splněna podmínka kapitoly 4.4.7 Aukčního řádu, na základě které bude od následujícího Aukčního kola umožněno podávat Nabídky na Aukční blok A3 všem Účastníkům aukce. Následující Aukční kolo bude zahájeno ve 14:00 hodin.

Ještě předtím si ale všichni účastníci vyžádali protokol o průběhu prvního kola, ze kterého museli sami poznat, co se stalo a kolik nabídek bylo podáno – tedy až na skutečnou identitu jednotlivých účastníků. Už tedy věděli, že „Lev“ žádnou nabídku nepodal, ostatní se „sešli“ v bloku A2-2, a pouze jeden z nich („Labuť“) podal nabídku i na druhý blok (A2-1).

Jak probíhala další kola?

Další průběh celé aukce (v pásmu 800 MHz), tak jak jej popisuje zveřejněný log, jsem se pokusil znázornit na následujícím obrázku. Vidíte na něm nabídky všech čtyř „skutečně soutěžících“ (tedy kromě páté Sazky, která žádnou nabídku nepodala).

Jak je z obrázku patrné, ihned po skončení prvního kola se Havran (Vodafone) a Lyra (T-Mobile) „vrhli“ na uvolněný blok A3, a začali o něj soutěžit. Nejprve, ve druhém kole, na něj oba podali shodnou nabídku ve výši vyvolávací ceny (2,22 miliardy Kč), a tak znovu rozhodovalo pravidlo z bodu 4.4.3 aukčního řádu, které vybralo nabídku Vodafone. Na to T-Mobile v dalším (třetím) kole reagoval přihozením (o standardních 5 %, jinak to ostatně ani nešlo). Ve čtvrtém kole zase přihodit Vodafone, a v pátém a šestém kole proběhlo další „kolečko“ – načež T-Mobile „odpadl“ a Vodafone si původně vyhrazený blok A3 již udržel až do konce aukce, za 2,664 miliardy Kč.

Mezitím Telefónica (Orion) zvolila jinou strategii: uvolněný blok A3 nechala být (nepodala na něj žádnou nabídku), a teprve ve třetím kole „přebila“ nabídku Revolution Mobile na blok A2-1. Současně nechala „ve hře“ svou původní nabídku na blok A2-2. Z jejího pohledu to tedy mohlo vypadat tak, že „má své jisté“ (tedy celkem 2x 10 MHz), zatímco ostatní dva se perou o čerstvě uvolněný blok A3.

Jenže když T-Mobile vzdal souboj o blok 3, jedno (sedmé) kolo se z toho vzpamatovával a nejspíše nějak aktualizoval svou strategii (přitom využil možnosti absence). V osmém kole se pak T-Mobile „vrhnul“ na blok A2-2, který dosud „držela“ Telefónica, a přebil její nabídku o standardních 5% (na 1,1655 miliardy Kč). Kromě toho T-Mobile podal nabídku na blok A2-3, který dosud „ležel ladem“.

V devátém kole se z toho zase vzpamatovávala Telefónica (Orion), protože v tomto kole právě ona „tahala za krátký konec“ – vycházel na ni pouze jeden blok o velikosti (2x) 5 MHz (a to A2-1), zatímco na oba její konkurenty (Vodafone a T-Mobile) připadaly dvojnásobné rozsahy. A čtvrtý hráč (Labuť, resp. Revolution Mobile), již byl definitivně ze hry.

V desátém kole proto Telefónica (Orion) vrátila úder T-Mobile, když přebila její nabídku na blok A2-3. Což si zase nenechal líbit T-Mobile, a dalším (jedenáctém) kole přebil nabídku Telefóniky na tento blok.

Na konci jedenáctého kola tedy situace vypadala stejně jako na konci kola devátého: Havran (Vodafone) a Lyra (T-Mobile) „měli“ oba shodně 2x 10 MHz, zatímco Orion (Telefónica) jen 2x 5 MHz. Přitom jeden (konkrétní) blok o rozsahu 2x 5 MHz, a to A1, stále „ležel ladem“ a nikdo na něj nabídku nepodal.

Přichází přerušení

Po skončení jedenáctého aukčního kola, ve středu 13.11.2013 ve 13:38 byla všem účastníkům aukce rozeslána zpráva s předmětem „Oznámení o přerušení aukce", a s následujícím obsahem:

ČTÚ obdržel písemný podnět jednoho z účastníků aukce k prošetření chování dalších dvou účastníků aukce. Z důvodu prošetření tohoto podnětu se přerušuje elektronická aukce do pondělí 18. 11. 2013. V pondělí 18. 11. 2013 bude na základě výsledků šetření rozhodnuto o dalším pokračování aukční fáze. Další zpráva účastníkům bude zaslána prostřednictvím emailu v pátek 15. 11. 2013.

Závěrečná zpráva ani detailní log bohužel již neříkají nic o tom, od koho byl tento podnět a čeho se týkal. Takže můžeme jen hádat, kdo si na koho touto cestou stěžoval. Nebo spekulovat nad tím, zda nešlo spíše o nějakou zdržovací taktiku, která měla pomoci některému ze soutěžících při potřebě detailnějšího zhodnocení vlastní strategie pro další účast v aukci. Nebo jejího zkonzultování se zahraniční matkou.

Aukce vrcholí – a končí

Pravdou je, že přerušení bylo poměrně dlouhé, protože aukce pokračovala až v úterý 19.11.2013, svým dvanáctým kolem. V něm došlo k jediné změně: Telefónica (Orion), která dosud „držela“ nejmenší rozsah kmitočtů, přebila T-Mobile (Lyru) u bloku A2-2 dalším přihozením. Na to T-Mobile v dalším kole reagoval ústupem: už nepřihodil a nepřebil Telefóniku, a to ani v bloku A2-1. Mohl si vlastně vybrat, protože v obou případech by ho to přišlo na stejné peníze. Nicméně by tím znovu obnovil určitou „nerovnováhu“ mezi stále aktivními účastníky aukce, a mohl očekávat, že Telefónica to tak nenechá a zase ona přebije jeho, atd.

T-Mobile nakonec zareagoval tak, že ve dvanáctém kole podal (jako úplně první) nabídku na konkrétní blok A1, na úrovni jeho vyvolávací ceny (1,01 miliardy Kč). Tím vznikl „rovnovážný stav“, kdy každý z nadále aktivních účastníků „držel“ stejný rozsah frekvencí. No a jelikož toto nesjpíše vyhovovalo všem, mohla aukce skončit: v následujícím (čtrnáctém) kole se již nic nezměnilo, a toto kolo se tak stalo posledním a znamenalo řádné ukončení aukce. Ještě v ten samý den (19.11.2013), kdy byla aukce po svém přerušení obnovena.

K bloku A1 si ještě dodejme, že je to tzv. konkrétní  blok, neboli takový, u kterého je předem známo, jaké konkrétní frekvence zahrnuje. Jsou to ty „nejnižší“, které budou sousedit s pásmem, nadále používaným pro (digitální) televizní vysílání. Takže pokud dojde k nějakým problémům se vzájemným rušením mezi televizním vysíláním a mobilními sítěmi, bude se to týkat právě tohoto bloku. Proto také byla jeho vyvolávací cena o něco nižší než u ostatních bloků, a hlavně o něj byl mezi účastníky aukce nejmenší zájem. Nakonec se tedy pro něj – a doslova na poslední chvíli - „obětoval“ T-Mobile.

Jak dopadla ostatní pásma?

Na závěr alespoň stručně k dalším pásmům, o které se v aukci také soutěžilo. V nich to totiž nebylo zdaleka tak dramatické, jako v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz.

Například v pásmu 1800 MHz byl pro nové hráče vyhrazen blok B1, o rozsahu 2x 15,8 MHz. Ale ani na ten noví hráči žádnou nabídku nepodali. A jelikož u něj nebylo na tuto situaci pamatováno (jeho otevřením i pro další hráče), zůstal tento blok nevydražen.

Na ostatní účastníky aukce tak zbylo 9 bloků (B2-1 až B2-9), každý o rozsahu 2x 1 MHz a s vyvolávací cenou 30 milionů. Jak se o ně účastníci aukce poprali, ukazuje následující obrázek: zase až tak velký boj to nebyl, a v desátém aukčním kole „bylo hotovo“. Dvou příhozů (opět po 5% vyvolávací ceny) se dočkaly jen tři bloky, ostatní po jednom příhozu nad vyvolávací cenu.

Zajímavé je spíše to, že zde (na rozdíl od pásma 800 MHz) nedošlo na samém počátku k žádné „kumulaci“ (jako u bloku A2-2 v pásmu 800 MHz). Zde se již od počátku zájem jednotlivých účastníků velmi dobře „rozložil“, takže došlo jen ke dvěma souběhům (v blocích B2-4 a B2-9). Skoro to působí dojmem, jako kdyby se účastníci aukce nějak dopředu domluvili.

To v pásmu 2,6 GHz bylo „rozložení zájmu“ ještě dokonalejší: zda si každý z tria stávajících operátorů podal nabídky na čtyři bloky C v párové části pásma, a jejich volba byla kupodivu ideálně disjunktní, protože každý si podal nabídku na jiné bloky.

 • Orion (Telefónica) podal nabídku na bloky C-1, C-2, C-3 a C-4
 • Lyra (T-Mobile) podala nabídku na bloky C-5, C-6, C-7 a C-8
 • Havran (Vodafone) podal nabídku na bloky C-11, C-12, C-13 a C-14

Proto také nebylo proč o něco soutěžit a přihazovat k vyvolávací ceně. No a v nepárové části pásma 2,6 GHz se vlastně také nesoutěžilo, protože všichni tři úspěšní účastníci aukce se zde zachovali stejně: svou nabídku nepodali na žádný z bloků D.

Takže všechny bloky D zůstaly nevydražené, stejně jako dva bloky C (konkrétně C-9 a C-10), a vyhrazený blok B1.