Vyšlo na Lupě, 14.4.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0414001.php3

Jak probíhala první aukce? PPF Mobile válcoval své konkurenty!

Vloni v březnu byl zrušen první pokus o aukci kmitočtů pro mobilní sítě. Nově zveřejněné logy vypovídají o tom, jak tento neúspěšný pokus probíhal a jak se choval ten který účastník aukce.

Pamatujete se ještě na loňský osmý březen a na šok v podobě oznámení ČTÚ, že se rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ (tehdy pana Pavla Dvořáka) ruší do té doby probíhající – či spíše několik měsíců se vlekoucí - aukce kmitočtů pro mobilní sítě? Prý z toho důvodu, že se nabídky vyšplhaly příliš vysoko (přes 20 miliard korun) a jejich výše se měla stát „ekonomicky nereálnou“? Což prý hrozilo vést „k dramatické a plošné vysoké ceně za nové telekomunikační služby čtvrté generace a k zásadní časové prodlevě při uvádění sítí nové generace do komerčního provozu“.

Připomeňme si, že to byla ona „první aukce“, které se aktivně účastnili čtyři hráči: kromě dosavadního tria operátorů s vlastní sítí (Telefónica, T-Mobile a Vodafone) ještě Kellnerova společnost PPF Mobile. A že „ve hře“ bylo celkem šest bloků 2x 5 MHz v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz (bloků A), z nichž žádný (na rozdíl od druhé aukce) nebyl vyhrazen pro nového hráče?

Dnes už máme za sebou druhý pokus o aukci, který již byl úspěšný. Nejspíše proto, že z pěti účastníků v něm skutečně soutěžili jen tři (viz můj nedávný rozbor průběhu této druhé aukce). A tak si bez většího boje mezi sebou rozebrali nejlukrativnější sousto, svou velikostí „pasující“ právě na trojici zájemců (v podobě dvou bloků A).

To u první aukce, jejíž aktivní aukční fáze probíhala od 12.11.2012 do 8.3.2013, se dalo předpokládat – i bez dostupných záznamů (logů) o průběhu aukce, že se o ony „tři porce“ kmitočtů v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz (tři dvojice bloků A) utkali čtyři aktivní zájemci. A proto se celá aukce táhla tak dlouho a nabídkové ceny šplhaly nahoru.

Dnes se ale již můžeme podívat pod pokličku. Díky tomu, že ČTÚ v nedávných dnech dodržel svůj dřívější slib a zveřejnil detailní záznam (log) i z první (neúspěšné) aukce. Najdete jej zde, jako doplněk již dříve zveřejněné zprávy o průběhu celé aukce.

Pojďme se tedy ponořit do 540 stran plných údajů o celkově 240 aukčních kolech, které se stihly uskutečnit ještě před 8. 3. 2013, 13:21:22.391, kdy byla účastníkům aukce rozeslána zpráva o zrušení (ukončení) aukce. Jelikož jde o obrovské kvantum dat, pokusil jsem se z něj extrahovat to, co by mohlo být nejzajímavější.

Co se dělo v pásmu 800 MHz?

Tou možná nejpodstatnější informací v celém logu je počet bloků v nejatraktivnějším pásmu 800 MHz (bloků A), na které v jednotlivých aukčních kolech podávali jednotliví účastníci své nabídky. To ukazuje následující obrázek:

Kvůli velkému počtu kol jsem zde znázornil situaci během prvních tří aukčních kol, pak ve 25. kole, dále vždy po 50 kolech, a nakonec podrobně (po jednotlivých kolech) posledních 20 aukčních kol.

Jak je z obrázku vidět, v prvním kole byla aukce vyrovnaná, když si všichni čtyři zájemci „vsadili“ na dva bloky A. Tedy každý na 2x 10 MHz, což je všeobecně považováno za určité minimum pro možnost efektivního provozování technologie LTE. Pochopitelně tím došlo k převisu poptávky nad nabídkou. Ale právě od toho je přeci aukce, aby toto vyřešila.

K tomu si ještě dodejme, že pro trio operátorů s vlastní sítí bylo „sáhnutí“ po dvou blocích maximum. Pravidla aukce (Vyhlášení) totiž obsahují konkrétní spektrální limity, a to ve výši 2x 22,5 MHz na soutěžícího, ovšem počítané včetně přídělů v „sousedním“ pásmu 900 MHz. No a jelikož trio operátorů s vlastní síti už má určité rozsahu kmitočtů v pásmu 900 MHz, tento spektrální limit jim neumožňoval podat nabídku na více jak dva bloky A v pásmu 900 MHz.

Ovšem PPF Mobile byl v jiné pozici, jelikož žádný příděl v pásmu 900 MHz neměl. A tak mohl podat nabídku až na 4 bloky A (celkem 2x 20 MHz), a stále být pod spektrálním limitem 2x22,5 MHz.

Jak je z předchozího obrázku vidět, PPF Mobile hned ve druhém aukčním kole podal nabídku na 3. blok A, a postupně se dopracoval až k nabídce 4 bloků A, se kterou vydržel až do (neúspěšného) konce aukce. Poprvé přitom podal nabídku na 4 bloky A v 96. kole.

S PPF Mobile „držel dech“ nejdéle T-Mobile, který u dvou bloků A zůstal až do. Naopak jako první „odpadla“ tehdejší Telefónica, která od 67. kola začala podávat své nabídky již jen na jeden blok A. Teprve později, ve 190. aukčním kole, „odpadl“ Vodafone, a také on od té doby již podával nabídky jen na jeden blok A.

Připomeňme si v této souvislosti, že dva bloky A (celkem tedy 2x 10 MHz) jsou považovány za jakési rozumné minimum pro provozování technologie LTE. Dvojnásobný rozsah kmitočtů (2x20 MHz), o který usiloval PPF Mobile, by mu poskytl (zhruba) dvojnásobnou celkovou kapacitu pro datové přenosy. Zatímco jediný blok A by svému držiteli sice také umožnil nasadit LTE, ale s poloviční kapacitou, což by pro praxi nejspíše nebylo dostatečné.

Nicméně: aukce je hlavně o ceně, resp. o penězích, které je ten který zájemce ochoten dát za kmitočty. Ukažme si proto další obrázky: první z nich ukazuje výši nabídek na bloky A jednotlivých zájemců, opět v obdobně „zaokrouhlených“ kolech.

Tento obrázek je ale poněkud zkreslen tím, že nezahrnuje další kmitočtové bloky, o které zájemce v aukci také soutěžili. Proto na dalším obrázku je pro srovnání uvedena celková výše nabídek jednotlivých účastníků aukce, týkající se dalších bloků (tentokráte již bez detailního rozepsání pro posledních dvacet kol).

No a na dalším obrázku je pak celková výše nabídek jednotlivých účastníků za všechny bloky.

Z těchto obrázků lze celkem snadno odvodit, že „nejkonzervativněji“ se v celé první aukci chovala tehdejší Telefónica, ještě v plném vlastnictví své španělské matky: nejdříve, od 67. kola, začala podávat nabídky již jen na jeden blok A, místo původních dvou. O bloky B, C a D soutěžila „více aktivně“ ještě přes 100. kolo, ale pak i zde „zpomalila“ a zredukovala své nabídky. Nejspíše se totiž dostala ke stropu finančních prostředků, které měla pro aukci k dispozici. Její nabídka nikdy nepřekročila 4 miliardy. Nejvyšší byla v posledním 240. kole, kdy se dostala na 3,9042 miliardy.

To Vodafone se dostal na maximum ve výši 6,4705 miliardy Kč ve 170. aukčním kole. Tam nejspíše narazil na svůj strop, či ho možná překročil – protože v následujícím aukčním kole stáhl své předchozí nabídky na bloky D1 až D9, a tím zredukoval celkovou výši své nabídky na 5,149 miliardy Kč. Do 189. aukčního kola však stále podával nabídky na dva bloky A, ale od 190. kola už jen na jeden blok A. Tím dále snížil celkovou výši své nabídky (za všechny bloky) na 3,4522 miliardy Kč. U nabídek na jediný blok A už Vodafone zůstal až do ukončení aukce, a díky zvyšování ceny se celková výše jeho nabídky dostala v posledním (240.) na 3,808 miliardy.

Pokud jde o T-Mobile, ten vydržel až do konce podávat nabídky na dva bloky A. Ovšem za cenu určité „optimalizace“ v podobě nejnižších nabídek na ostatní bloky (viz v pořadí třetí obrázek), a také toho, že u bloků A více sázel na jediný konkrétní (A levnější) blok A1. Pro připomenutí: tento blok je konkrétní v tom smyslu, že již má přiřazené konkrétní frekvence, a to ty, které sousedí s nadále používanými televizními pásmy. Pokud by tedy došlo na nějaké problémy s rušením mezi mobilní sítí a TV vysíláním, bylo by to u tohoto bloku. Proto i jeho vyvolávací cena byla nižší, a v samotné aukci (v jejím závěru)  pak nabídky na tento blok byly zhruba o půl miliardy nižší, než nabídky na ostatní bloky A (A2-1 až A2-5).

Jak se soutěžilo v závěru aukce?

Pojďme se nyní podívat detailněji na jednotlivé bloky A v samotném závěru aukce. Vývoj během posledních 20 kol vidíte na následujících obrázcích, pro jednotlivé bloky.

Tyto obrázky přitom vyvrací představu, kterou mohly navodit první obrázky v tomto článku, zejména pak ten úplně první – že ke konci aukce, těsně před jejím zrušením, se již „nic moc nedělo“. Ve skutečnosti zájemci stále mezi sebou soutěžili a všichni dále přihazovali. Jediné, co se už neměnilo, byl počet bloků A, na které se kdo snažil „dosáhnout“ (viz úplně první obrázek dnešního článku): zde se situace ustálila na tom, že PPF Mobile stabilně podával nabídky na 4 bloky A, T-Mobile na 2 bloky A, zatímco Vodafone a Telefónica již jen na 1 blok A (každý). To dávalo dohromady 8 nabídek na celkem 6 dostupných bloků, a vytvářelo tak převis poptávky nad nabídkou, ženoucí nabídkové ceny výš a výš.

Můj osobní dojem z celé aukce, na základě analýzy logů, je ten, že v závěru už to byl souboj především mezi stávajícími hráči. Nejspíše o to, kdy odpadne první z nich, v tom smyslu, že úplně přestane podávat nabídky na některý z bloků A, protože to již nebude v jeho „finančních silách“. Podle toho, jak se v průběhu aukce pohybovala  výše celkových nabídek, mi vychází, že to měla být Telefónica. Jenže i ona měla ještě ve 240. kole, kdy byla aukce zrušena, ještě určitou „rezervu“: nabízela 3,015 miliardy za blok A2-5, a zbytek do její celkové nabídky 3,9042 miliardy přestavovala nabídka na ostatní bloky. Alespoň teoreticky tak mohla „pustit“ tyto další bloky a pokračovat v soutěži o blok A. Ale to je skutečně jen spekulace.

Hlavně ale: všichni účastníci aukce, podávající nabídky v řádech miliard, se jistě chovali podle předem připravených strategií, schválených jejich vlastníky, a nikoli nějak nahodile či dokonce „proti své vůli“. Říkám to jako protiargument k těm argumentům, které uvádělo ČTÚ jako důvod pro své rozhodnutí aukci zrušit.

Jen si ale zkusme představit, jak by to vypadalo, pokud by celá první aukce nebyla zrušena (tak jak byla), ale řádně skončila a s takovými výsledky, jaké se rýsovaly v závěrečných kolech: tedy že PPF Mobile získá 2x 20 MHz spektra v pásmu 800 MHz, zatímco na ostatní tři operátory by zůstalo (dohromady) jen zbývajících 2x 10 MHz. To by na trhu vytvořilo opravdu zajímavou situaci, kdy nový hráč by byl opravdu silný v tom nejperspektivnějším, tedy v datových službách, zatímco jeho konkurenti by v tomto ohledu dosti „ostrouhali“ (ještě v závislosti na tom, jak konkrétně by se podělili o oněch zbylých 2x10 MHz).  Na druhou stranu by ale stávající hráči byli stále dosti silní a prostor pro datové služby by tak jako tak měli. Ostatně, viz některé jejich výroky před druhou aukcí o tom, že další kmitočty pro datové služby vlastně ani tak nezbytně nepotřebují (například zde).

Leč jak dnes již víme, dopadlo to jinak. První aukce byla zrušena, PPF koupil českou Telefóniku od její španělské matky, a dva noví zájemci o vstup na trh se ve druhé aukci zrovna moc nepředvedli.  A tak jednotlivé bloky A, za které v první aukci operátoři nabízeli částky přesahující 3 miliardy (za jeden blok 2x 5 MHz), si nakonec odnesli za ceny v řádu 1,2 až 1,3 miliardy.