Vyšlo na Lupě, 27.1.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0127001.php3

Telefónica výrazně zpomaluje mobilní data po vyčerpání objemového limitu

S dosavadní, poměrně štědrou rychlostí mobilních dat po vyčerpání objemového limitu v rámci FUP, je u Telefóniky konec: z nynějších 200 kbit/s klesne na 64/32 kbit/s. Jak přesně funguje nový Smart FUP u Vodafone? Jak se mění tarif O2 [:kůl:]?

Datum 8.2.2014, které připadne na sobotu, se zapíše ho historie i z dalších důvodů, než s jakými se dosud všeobecně počítalo. Připomeňme si, že jde o nejzazší termín pro účinnost změn, vyvolaných tzv. Husákovou novelou. Což je (mimo jiné) i pokles smluvních pokut na jednu pětinu. Dva z našich mobilních operátorů, konkrétně Telefónica a Vodafone, jdou skutečně „na doraz“ a změny aplikují skutečně až k nejzazšímu termínu 8.2.2014 (zatímco u T-Mobile se tak stalo k 26.1.2014).

Nicméně nejsou to jediné změny, ke kterým k uvedenému datu (8.2.2014 dojde). Konkrétně u Telefóniky (resp. O2) dochází ke stejnému datu také k dalším, poměrně významným změnám. Konkrétně jde o:

  • pokles rychlosti mobilních dat po vyčerpání objemových limitů v rámci FUP
  • změnu cen volání na tzv. modré a bílé linky
  • změnu podmínek tarifu O2 [:kůl:] a převod uživatelů dosavadních tarifů „pro mladé“ na tento nově upravený tarif

Jak a proč klesá rychlost po vyčerpání objemu?

Připomeňme si, že již k 13. lednu Telefónica s velkou pompou oznámila navýšení objemových limitů v rámci FUP u dvou (ve skutečnosti ale u tří) svých tarifů: u FREE O2 Plus (za 649 Kč měsíčně bez závazku) přidala 50 MB (z původních 150 MB měsíčně na 200 MB), a u tarifů FREE CZ (za 899 Kč měsíčně bez závazku) a FREE EU (za 1149 Kč) přidala 500 MB (z původního 1 GB na 1,5 GB měsíčně). Nicméně s tím související pokles rychlosti po vyčerpání FUP zatím Telefónica neanoncovala jinak, než zmínkou ve svém detailním ceníku (který vydala právě k onomu 13. lednu). 

Dosavadní, na tuzemské poměry nebývale vysokou rychlost mobilních přenosů po vyčerpání objemového limitu – byť jen v tzv. bílé zóně (tj. pro web a emaily) - zavedla Telefónica před necelým rokem (21.2.2013). A tehdy to byl skok ze 32 kbit/s na 200 kbit/s, prakticky na šestinásobek. Ještě bez nějakého většího „rozpitvávání“, zda jde o rychlost v obou směrech, nebo jen ve směru ze sítě k uživateli. Nyní, s účinností od 8.2.2014, tedy dochází opět k poklesu, a již s explicitním rozlišením obou směrů: ze 200 kbit/s na 64 kbit/s pro stahování, a 32 kbit/s pro odesílání (upload).

Podle mého názoru je tento opětovný pokles vyvolán tím, že řadě uživatelů oněch 200 kbit/s stačilo pro určité „základní fungování“ a neměli tak tendenci přikupovat si další data, či přecházet na dražší tarif s větším objemem mobilních dat. Čímž vlastně Telefónica „přicházela o kšeft“. A jelikož její konkurenti na ní v tomto ohledu nijak netlačí (v navýšení rychlosti ji nenásledovali), nejspíše jí vyšlo, že se jí vyplatí rychlost zase snížit. A to i přes negativní publicitu, kterou to nutně vyvolá.

Sama Telefónica podle očekávání zdůvodňuje nynější snížení rychlosti úplně jinak, a to „pozitivněji“:

K této změně dochází v souvislosti s navýšením objemu dat v našich datových tarifech. Tato úprava nám umožní lépe usměrňovat provoz v naší síti a zvýšit datové objemy v našich nejoblíbenějších tarifech všem zákazníkům. Stále máme podmínky, které jsou mezi nejlepšími na českém trhu. Ti zákazníci, kteří by dříve překročili FUP po dosažení 150 MB a 1 GB, mohou nyní s novými objemy dál pokračovat v čerpání dat v plné rychlosti.

Zajímavé je také srovnání s T-Mobile: ten u svých mobilních datových tarifů aplikuje přesně stejných 64/32 kbit/s. Že by tedy „srovnání kroku“ v rámci nadcházejícího sdílení sítí mezi Telefónikou a T-Mobile? No, to by muselo dojít ještě k dalšímu sjednocování, protože zatímco T-Mobile v rámci své FUP nerozlišuje mezi různými druhy provozu, Telefónica na nějakou síťovou neutralitou ohledy nebere a mezi různými druhy provozu tvrdě rozlišuje.

Takže pokud nyní hovoříme o rychlosti 64/32 kbit/s, je třeba zdůraznit, že u Telefóniky se to týká jen tzv. bílé zóny (nezabezpečeného webu a pošty), zatímco jiné zóny (a v ní jiné protokoly), jsou omezeny ještě více, na 32 kbit/s, nebo úplně zablokovány. A to třeba i úplně od začátku, ještě než dojde k vyčerpání objemového limitu (jako je tomu např. u P2P přenosů).

Novinky u Vodafone

Třetí GSM operátor s vlastní sítí, tedy Vodafone, ve svých podmínkách uplatňování FUP konkrétní rychlosti (po vyčerpání objemového limitu) explicitně nezmiňuje, a hovoří jen o možnosti zpomalení. Až v ceníku je to řečeno „natvrdo“: po dosažení limitu se rychlost snižuje na pouhých 20 kbit/s!

Pohledem do nového ceníku Vodafone (vydanému k minulému pátku) lze nahlédnout, že i on navýšil objem dat u svého „Připojení pro mobil standard“, a to o 100 MB: z původních 150 MB na 250 MB. Což se promítlo i do tarifu Red do sítě, který právě toto mobilní připojení zahrnuje. Nicméně stalo se tak o dva dny později (s novým ceníkem ke 24.1.2014), než jak bylo původně avizováno.

Na předchozím obrázku je také vidět, že z ceníku (a tím asi i z nabídky) vypadly všechny vyšší verze nabídky „Připojení pro mobil“, a také některé další datové tarify. Vodafone tedy zjednodušil svou nabídku a přestal ji rozdělovat na varianty „do mobilu“ (resp. v mobilu), „do notebooku a tabletu“ a „na doma“, jak činil doposud (viz následující obrázek).

Nyní vše prezentuje již jen v rámci jediné varianty, jako „Mobilní Internet“. A jak se zdá, začíná sázet na časově omezené akční slevy: tu o 50%, tu dokonce o 64%. Nicméně u jedné ceny (konkrétně u „Mobilního připojení 4 GB“) došlo i tak k určitému snížení základní ceny, bez akční (promo) slevy: z 536,43 Kč na 519 Kč měsíčně.

Jak funguje Smart FUP u Vodafone?

Zastavme se na chvíli u zbrusu nového tarifu „Mobilní připojení Turbo“, který Vodafone prezentuje jako tarif pro neomezené surfování, u kterého po přenesení 20 GB dochází ke zpomalení některých přenosů – a to na 64 kbit/s v obou směrech, místo standardního zpomalení na pouhých 20 kbit/s.

Fakticky to znamená, že se na tento nový tarif nevztahuje standardní FUP, tak jak ji Vodafone definuje obecně pro všechny své tarify – a místo toho pro tento (zatím jediný) datový tarif platí jiná pravidla, označovaná jako Smart FUP. Doslova: chytrý FUP.

Standardní pravidla FUP přitom Vodafone definuje vcelku přesně, byť ani on se nijak nepáře se sítovou neutralitou: určitý datový provoz totiž omezuje již „od začátku“, do vyčerpání sjednaného objemového limitu. Který provoz to je, je definováno na principu whitelistu, výčtem konkrétních čísel portů, na kterých nedochází k omezování (stále: v době do vyčerpání datového objemu). Přitom po vyčerpání datového objemu je zpomalován provoz zřejmě na všech portech.

Ale jak konkrétně to funguje u nového Smart FUP? Samotná tisková zpráva, která zavedení nového tarifu Mobilní připojení Turbo avizuje, říká že Smart FUP po překročení objemového limitu (20 GB) zpomaluje:

  • sdílení velkých souborů, například pomocí služeb Dropbox, Google Drive, iCloud nebo SkyDrive,
  • streaming, například YouTube, Stream.cz a online rádia

Současně tato tisková zpráva zdůrazňuje, že

Všechny ostatní služby internetu, jako například prohlížení webových stránek, posílání emailů, Facebook nebo hraní online her zůstávají zcela neomezené po celou dobu používání tarifu

Očekával jsem, že konkrétní podmínky tarifu Mobilní Internet Turbo, definující i novou Smart FUP, budou dostatečně konkrétní na to, aby si zákazník dokázal udělat obrázek o tom, jak přesně nabízená služba funguje a co a jak je omezováno po dosažení oněch 20 GB.

Leč zveřejněné podmínky tarifu Mobilní Internet Turbo jsou dost neurčité, alespoň z mého pohledu. A to hned ve dvou ohledech. Nevyjadřují se totiž na úrovni konkrétních čísel portů, ale formou jakéhosi mixu, složeného z aplikačních protokolů a on-line služeb. A hlavně: neobsahují jejich konkrétní a úplné výčty, ale jen generické popisy a konkrétní příklady.

Jako třeba: omezovány nemají být (obecně) služby internetového volání, a konkrétně  například služby Skype a Fring, či protokoly SIP a H.323. Podobně nemá být (obecně) omezováno třeba zabezpečení síťové komunikace, a konkrétně například IKE, IPSEC a SSL.

Omezovány naopak mají obecně být služby datových úložišť, veřejně dostupné souborové servery a portály s digitálním obsahem. Konkrétně například RapidShare, Box či Google Drive apod. Ale třeba iCloud, SkyDrive či Dropbox, zmiňované v tiskové zprávě jako omezované, naopak nejsou ve výčtu příkladů u popisu Smart FUP explicitně zmiňovány. A co třeba tuzemské Uloz.to, uschovna.cz apod.?

Problém je tedy dvojí: když jsou uváděny jen příklady on-line služeb a aplikačních protokolů, jak je to s těmi, které v příkladech uvedeny nejsou? Nenajdete zde třeba zmínku o takovém klasickém protokolu, jakým je FTP (který je naopak explicitně zmiňován ve standardních podmínkách FUP). Co když budu chtít používat právě protokol FTP pro upload na nějaký svůj privátní FTP server (třeba pro průběžnou aktualizaci vlastního webu)? Když jsem se na tento konkrétní protokol ptal, odpověď zněla tak, že po dosažení 20 GB je FTP omezován.

Druhý problém vidím v tom, že Smart FUP (podle mého názoru) těžko dokáže fungovat jen se znalostí konkrétních čísel portů a aplikačních protokolů, ale že musí „jít hlouběji“ a brát ohled i na to, kdo je „na druhé straně“ (na cílovou adresu). Jak by jinak dokázal spolehlivě odlišit „obecné“ brouzdání  (či konkrétně třeba přístup na Facebook), které omezovat nemá, třeba od přístupu k nějakému úložišti, které omezovat má – když v obou případech mohou být využívány stejné protokoly (jako HTTP či HTTPS)? I zde jsem dostal odpověď, že Smart FUP si vystačí jen se znalostí konkrétních protokolů a nebere ohled na druhou stranu komunikace (cílovou IP adresu).

Je tedy možné si z dostupného popisu udělat dostatečně přesný obrázek o tom, jak Smart FUP funguje? Já se obávám, že nikoli. Ale Vodafone je očividně přesvědčen o opaku. Protože když jsem se poptával po nějakém přesnějším popisu Smart FUP, s tím že z toho stávajícího nejsem moudrý, dostalo se mi odpovědi že:

Princip fungování Smart FUPu jsme se snažili do obchodních podmínek (viz podmínky služeb na našem webu) popsat tak, aby jim rozuměli všichni naši zákazníci. V tabulce, která je součástí podmínek, je uveden seznam datových služeb, které mohou být zpomaleny na základě typu jejich protokolu.

Volání na modré a bílé linky

Vraťme se ale ještě k Telefónice a k dalším změnám v jejím ceníku, které nabývají účinnosti k „magickému“ dni 8.2.2014. Jak již zaznělo v úvodu, dochází ke změně i u cen volání na tzv. modré a bílé linky, coby dvou variant tzv. barevných linek.

Připomeňme si v této souvislosti, že barevné linky jsou (nebo alespoň byly) odstupňovány podle toho, jak jsou rozloženy náklady na jednotlivá volání:

  • zelené linky jsou takové, u kterých volající volá zcela zdarma, a plnou výši hovorného hradí volaný
  • modré linky jsou takové, u kterých jsou náklady rozděleny mezi obě strany: volající volá vždy za místní hovorné, a volaný doplácí zbytek ceny hovoru
  • bílé linky jsou takové, u kterých veškeré náklady hovorného nese volající.

Pravdou je, že definice modrých linek vznikala v době, kdy mobily byly ještě v plenkách, a v naší pevné telefonní síti se rozlišovaly místní hovory od těch meziměstských. Od té doby se ale mnohé změnilo, a to i v souvislosti s modrými a bílými linkami. Prakticky všichni operátoři mezitím zpoplatnili volání na tyto linky „samostatně“: zcela samostatnou výší hovorného, a také vyčleněním hovorů na modré a bílé linky do zcela samostatných kategorií hovorů, tak aby se na ně nevztahovaly různé volné minuty (které uživatelé mohou mít v rámci svých paušálů). Telefónica byla v tomto ohledu snad úplně posledním mohykánem, protože až dosud stále brala volání na modré a bílé linky jako volání do pevné sítě, včetně možnosti čerpaní volných minut pro volání do pevné sítě.

Nově ale, a to právě s účinností od 8.2.2014, se i u Telefóniky situace mění, a v zásadě srovnává se situací u ostatních velkých operátorů: volání na modré a bílé linky mají své vlastní tarify a nelze je čerpat z volných minut. Viz následující obrázek:

Pro srovnání: u Vodafone přijde volání na modrou linku na 4,58 Kč/minutu, a na bílou na 5,59 Kč/minutu. U T-Mobile jde o 4,03 Kč/minutu, resp. 4,84 Kč/minutu. U obou se na tato volání také nedají čerpat žádné volné minuty.

[:kůl:] znovu na scéně

Na závěr ještě jedna změna, ke které u Telefóniky dochází právě k 8.2.2014: od tohoto data začnou být uživatelé jejích tarifů „pro mladé“ (do 26 let) převáděni na novou podobu tarifu O2 [:kůl:], kterou ukazuje následující obrázek:

Jak z obrázku vyplývá, budou na tuto novou podobu tarifu [:kůl:] převáděni ti, kteří dosud používají některou z variant původního tarifu [:kůl:] či O2 Pohoda, ať již samostatně či v kombinaci s některým datovým balíčkem Internetu v mobilu. Původní měsíční cena těchto kombinací se pohybovala od 250 Kč měsíčně (u samotného tarifu [:kůl:] bez dat) po 450 Kč měsíčně (s Internetem v mobilu+ M, tj. s 1 GB). Nově by tedy mělo jít o jedinou variantu s 200 MB dat za 299 Kč měsíčně (při zachování úvazku), nebo za 449 Kč (bez úvazku), s určitými změnami i u hovorného atd.

Pro někoho tak může jít o zlepšení, pro jiného o zhoršení – v závislosti na tom, jakou variantu využívá dosud. Sama Telefónica tuto změnu komentuje takto:

Tarif Kůl se vrací do našeho ceníku, jelikož po zavedení tarifů FREE v naší nabídce chyběla podobná varianta tarifu pro mladé do 26 let internetem v mobilu. Nový tarif :kůl: představuje vylepšení podmínek oproti starému tarifu :kůl: s internetem v mobilu – namísto původních 350 Kč stojí nový tarif 299 Kč a nabízí mimo jiné levnější volání do ostatních sítí nad rámec volných minut (3,50,- Kč namísto 4,60,- Kč), nižší cenu za SMS a další drobná vylepšení.