Články, publikované v roce 2002 (celkem 251)
Lupa,  31.12.2002
Na český telekomunikační trh vstupuje nový silný hráč. Nabízí jedinečné řešení problému tzv. poslední míle, na bázi optických vláken rozvedených až do jednotlivých domácností. Na této nově vybudované optické infrastruktuře pak nabízí vysokorychlostní přístup k Internetu, pod obchodní značkou Internet OO.

Lupa,  31.12.2002
V roce 2003 se dočkáme zcela nových strategií reklamy na Internetu a v oblasti telekomunikací. Budou zábavnější, edukativnější, budou doslova hýřit interaktivitou a přinesou i další zajímavé efekty. Počítají například s registrací konzumentů reklamy a s posilováním reklamní gramotnosti u nejširší veřejnosti.

Lupa,  27.12.2002
V novém roce se dočkáme i druhé varianty volby operátora, tzv. trvalé předvolby. Odpadne při ní nutnost vytáčet čtyřmístný prefix při každém hovoru, nebo nutnost instalovat speciální zařízení, tzv. dialer. Technicky se vše zdá být připraveno, na světě už je i rozhodnutí regulátora ohledně cen. Kdy se tedy dočkáme prvních nabídek?

Lupa,  23.12.2002
Konsorcium TelSource přišlo o jednoho svého zástupce v představenstvu i v dozorčí radě, hovoří o otevřeném konfliktu mezi hlavními vlastníky firmy a chce bránit budoucím strategickým rozhodnutím. Z představenstva byl odvolán také zástupce MDS ČR, a do dozorčí rady byli zvoleni hned dva zástupci budoucího MI ČR.

Lupa,  20.12.2002
Poslední předvánoční týden se nesl ve znamená valných hromad. V případě Aliatelu přinesla změnu na postu ředitele a šéfa představenstva, u České asociace kompetitivních komunikací širší záběr - i na sféru telekomunikací, a dále výrazné posílení dozorčí rady. Dnes se ještě koná mimořádná valná hromada Českého Telecomu.

Lupa,  19.12.2002
Elektronický účet do Českého Telecomu nabízí sumární přehled nebo detailní výpis vašich hovorů, s možností exportu dat a jejich následné analýzy jinými prostředky. Zde jsou mé první zkušenosti s tím, jak tato služba funguje a k čemu se dá využít. Třeba ke zjištění, na kolik vás doopravdy přijde jedna minuta hovoru.

Lupa,  17.12.2002
Český Telecom nestihl zveřejnit velkoobchodní nabídku ADSL služeb ani v prosincovém čísle telekomunikačního věstníku, jak mu uložil regulátor. Pochlubil se alespoň tím, že do některých svých prodejen TelePoint nainstaloval Wi-Fi a prohlásil to za začátek "pilotního projektu veřejného bezdrátového přístupu k Internetu".

Lupa,  13.12.2002
Velkoobchodní nabídka ADSL od Českého Telecomu ještě není na světě, a už se objevují první kritiky na její adresu. Blíží se také konec roku, a s ním i předvolba operátora a přenositelnost čísel. APVTS a ČTÚ hlásí "hotovo", pokud jde o jejich technické řešení. Zbývá už jen maličkost - dohodnout se na cenách.

Lupa,  10.12.2002
Společnost GTS se postarala o další milník v historii českého Internetu - jako první nabídla dial-up přístup přes volbu operátora. Je výhodný zejména ve špičce u kratších až středně dlouhých hovorů. Tarif je lineární, 88 haléřů ve špičce a 48 mimo špičku. Minimální měsíční "konzumace" je 500 korun, společná s hlasovými službami.

Lupa,  9.12.2002
Ani Český Telecom, ani alternativní operátoři a ISP dosud konkrétně nezareagovali na požadavky platformy ZUI (mj. na požadavek 24hodinového paušálu). V reakci na Českým Telecomem navržené obchodní modely ZUI souhlasí s rozděleným zpoplatněním jen u čistého paušálu a navíc za předpokladu, že první složka ceny bude regulována.

Lupa,  06.12.2002
InWay vstoupil do APVTS a dostal prefix pro volbu operátora, o Internetu přes CS/CPS však již nemluví. Contactel si pochvaluje letošní rok jako "mimořádně úspěšný" a hodlá expandovat na Slovensko. Naopak Euroweb chce přenést ze Slovenska do Čech svou novou firemní strategii, od které si slibuje dosažení ziskovosti.

Lupa,  04.12.2002
Páteční jednání Fóra pro vytáčený přístup k Internetu nepřineslo pouze konkrétní požadavky ZUI, ale také první představu Českého Telecomu o tom, jak by měly vypadat obchodní modely dial-upu, na jakých principech by měly být založeny a co všechno je třeba ještě vyřešit. Novým argumentem je požadavek "nediskriminovat hlasové zákazníky".

Lupa,  03.12.2002
Včerejší rozhodnutí vlády definitivně ukončilo pokus o privatizaci Českého Telecomu, kvůli nedohodě kupujícího s konsorciem TelSource, které "má velmi silnou pozici v privatizačním procesu". Strategický partner se přitom již dříve pokoušel o (do)privatizaci a získání majority v Českém Telecomu, ale tehdy zase byla proti česká vláda.

Lupa,  02.12.2002
Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se podílí na práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, představila na pátečním jednání svou vizi a své požadavky toho, co by mělo být dosaženo - jaké druhy paušálů by měly být zavedeny, za jakých podmínek, za jaké ceny atd. Zahrnut je dial-up, ISDN i ADSL.

Lupa,  28.11.2002
Další etapa v předlouhé historii snah o privatizaci Telecomu skončila neúspěchem. Za špatnou přípravu firmy na privatizaci byl odvolán ředitel Telecomu Přemysl Klíma, bezprostředním impulsem je však nedohoda mezi kupcem a konsorciem TelSource. Stát se nyní podle ministra Mlynáře chce razantněji chopit svých akcionářských práv v Telecomu.

Lupa,  26.11.2002
Také Senát již posvětil zřízení nového ministerstva informatiky a jeho vzniku k 1.1.2003 by tak již nemělo stát nic v cestě. Známo je už i personální obsazení funkcí náměstků, resp. tzv. sekčních šéfů - pro telekomunikace, e-government a "intranet veřejné správy"

Lupa,  25.11.2002
Jednání technické skupiny Fóra pro dial-up minulý pátek pokračovala. Potvrdilo se, že paušál není hlavní prioritou pro Telecom, ale ani pro alternativní operátory. Argumenty proti zavedení paušálu však nebyly podloženy žádnými konkrétními analýzami ani statistikami. O technických opatřeních, která by paušál umožnila, se moc nediskutovalo.

Lupa,  25.11.2002
V prostředí Internetu se dají provozovat tradiční monolitické aplikace i aplikace v modelu klient/server. Díky webu jsou dnes nejrozšířenější aplikace v třívrstvé architektuře klient/server, využívající web jako svou prezentační vrstvu. Čemu ale patří budoucnost? Webovým službám?

Lupa,  19.11.2002
Podle nedávno vydané zprávy OECD "Measuring the Information economy 2002" na tom možná nejsme až tak špatně, ve srovnání s ostatními zeměmi. Některé konkrétní ukazatele však jsou doslova alarmující. Například naše ceny pronajatých okruhů. Dobře na tom nejsme ani v oblasti vědy a výzkumu, či cen za přístup k Internetu.

Lupa,  18.11.2002
Po pátečním jednání technické části Fóra pro dial-up se obávám, že na komutované připojení k Internetu s paušálním zpoplatněním ve špičce či po celých 24 hodin můžeme zapomenout. Telecom sice má moderní telefonní síť - ale tvrdí že kromě večerních a svátečních hodin by zvýšený nápor zájemců o Internet neunesla.

Lupa,  13.11.2002
Přeřazení telekomunikačních služeb do vyšší sazby DPH se už zřejmě nevyhneme. Dojít by k tomu mělo k 1. lednu 2004, bezprostředně před naším vstupem do Evropské unie. Proč je ale vůbec něco takového nutné? Co to bude znamenat pro koncové ceny telekomunikačních služeb, včetně cen za Internet? O kolik vše podraží?

Lupa,  12.11.2002
V pátek prezentoval na "Fóru pro vytáčený přístup k síti Internet" své návrhy technického řešení Český Telecom. Zastoupena zde byla stávající řešení i některá řešení dosud nenabízená a pouze slibovaná, ale v zásadě nic převratně nového. Zajímavé je spíše to, co v návrhu chybělo, a z jakých předpokladů návrhy vychází.

Lupa,  08.11.2002
Českému Telecomu odmítají jeho konkurenti přispět na ztrátu z univerzální služby, kterou mezi ně nedávno rozpočítal nezávislý regulátor. Již dříve svůj postoj deklarovali mobilní operátoři (včetně Eurotelu), nyní se přidávají i alternativní operátoři pevných sítí. O co tady jde a kde je příčina problému?

Česká škola,  08.11.2002
Autocont OnLine přitvrzuje argumentaci vůči MŠMT a hrozí, že "na začátku prosince může přijít o Internet a počítače ve škole 750 tisíc žáků". Druhá půlka konsorcia GD, Český Telecom, obratem vydává vlastní prohlášení, které se podstatně rozchází s argumentací ACOLu.

Lupa,  04.11.2002
Představy o řešení komutovaného přístupu k Internetu, které prezentoval ČTc a alternativní operátoři na nedávném Fóru na půdě ČTÚ, mají mnohé společné rysy. Současně se ale i v mnoha významných aspektech zásadně odlišují. Jak tedy vypadá alespoň orientační srovnání těchto návrhů? Podaří se najít nějaký společný kompromis?

Lupa,  01.11.2002
Za první tři čtvrtiny letošního roku poklesly Českému Telecomu celkové výnosy, ale čistý zisk zůstal stejný. Nadále roste objem dial-upu, který tvoří již 47 procent všech provolaných minut. Poměr minut na meziměstské a místní hovory vychází zhruba 1:2, což určitě ovlivní minutovou cenu při sjednocení hovorného.

Lupa,  30.10.2002
Budoucnost komutovaného přístupu k Internetu v České republice bude řešena v rámci nově utvořeného fóra, se širším zastoupením zainteresovaných stran, včetně uživatelů Internetu. Rozhodlo se o tom včera, při prvních jednáních u regulátora. Fórum by mělo být otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet.

Lupa,  29.10.2002
Novela telekomunikačního zákona, řeąící problematiku místní smyčky, jiľ dostala podobu návrhu paragrafovaného znění. Jak tedy bude vypadat česká úprava zpřístupnění? Jaké moľnosti a varianty budou dostupné? Kdo bude stanovovat ceny a konkrétní podmínky? Podaří se stihnout termín nabytí účinnosti k 1. lednu 2003?

eArchiv,  24.10.2002
ČTc hodlá rozšířit svou optickou páteřní síť s DWDM i do sousedních zemí, zřídit v nich své POPy a také dceřinné společnosti. Nabízet pak hodlá klasické portfolio služeb telekomunikačních operátorů i v zahraničí, na vlastní infrastruktuře, a konkurovat tak ostatním operátorům s nadnárodní působností.

Lupa,  23.10.2002
Jak velké změny nás čekají v příštím roce, pokud Telecom sjednotí místní a meziměstské hovorné a vůbec nezvýší celkovou úroveň cen? Zkušenosti předchozích let ukazují, že ve váženém průměru se mohou schovat i dosti velké cenové skoky, zatímco celková úroveň (vážený průměr přes všechny služby) vyjde téměř beze změny.

Lupa,  22.10.2002
Včera odpoledne se v médiích objevily zprávy o tom, že Telecom chce sjednotit místní a meziměstské hovorné na jedinou sazbu, podobně jako je tomu v mobilních sítích. Je to další salva dělostřelecké přípravy na nadcházející jednání o budoucnosti - teď už asi nejenom Internetu? Nebo něco jiného? Co by to znamenalo?

Lupa,  21.10.2002
Kolem Internetu začíná znovu přituhovat. Blíží se jednání na expertní úrovni o nových návrzích Telecomu, a v médiích již začíná dunět dělostřelecká příprava. Sobotní MF Dnes hrozí dalším zdražováním, s poukazem na "deroucí se prostředníky". Z tábora alternativních operátorů zase zaznívá vstřícnost vůči oddělenému zpoplatnění internetových služeb.

Lupa,  18.10.2002
Český Telecom nabízí elektronický účet (e-účet) za své služby po Internetu už i pro domácnosti, včetně možnosti podrobného výpisu. V rámci nejrozšířenějšího cenového programu HOME STANDARD vás takovýto výpis přijde na 75 korun měsíčně. O svých hovorech se pak dozvíte nejpozději do 9 dnů v dalším zúčtovacím období.

Lupa,  17.10.2002
Evropské komisi se nelíbí, že nástup konkurence na náš telekomunikační trh byl zbytečně zdržen o 18 měsíců. Opakovaně kritizuje konflikt zájmů, kdy stát stanovuje pravidla a majetkově se podílí na Telecomu, který je implementuje. Upozorňuje také na potřebu posílení pozice regulátora a jeho schopnosti rychle prosadit svá rozhodnutí.

Česká škola,  17.10.2002
Autoři původní Koncepce státní informací politiky ve vzdělávání měli oproti současnému stavu výrazně odlišnou vizi a celkový přístup k tomu, co by SIPVZ měla být, co by měla přinést a jak by se měla realizovat. Během Invexu o tom referoval vedoucí původního autorského kolektivu doc. Matyska.

Lupa,  16.10.2002
Na letošním Invexu byla představena služba fayn, nabízející volání z Internetu do pevné i mobilní sítě, s bránami umístěnými přímo v České republice. Meziměstské hovorné a volání do mobilních sítí vychází výrazně příznivěji než přes volbu operátora, ovšem pouze pokud máte dostatečně kvalitní a vhodně zpoplatňovanou přípojku k Internetu.

Česká škola,  15.10.2002
Bude problém kolem CERESu a registrací definitivně vyřešen v několika nejbližších dnech? Jak vypadá hodnocení ICT bonity, kterou GD chystá pro diferencovaný přístup ke školám v rámci II. vlny 1. etapy? Bude se GD této vlny vůbec účastnit? Kde se na ni vezmou peníze? Jak bude stávající IKI přerůstat v KIKI a celonárodní síť VIS ČR?

Česká škola,  14.10.2002
Generální dodavatel si stěžuje na to, že MŠMT prakticky neřídí využití ICT a IKI, a volá po tom, aby ministerstvo buďto začalo realizaci SIPVZ řídit, nebo toto řízení předalo někomu jinému. Integrace chápe GD jako placenou službu, se kterou hodlá začít teprve nyní, po dokončení plošného roll-outu. MŠMT má na placení integrací opačný názor.

Lupa,  14.10.2002
Jednou z věcí, které mne zaujaly na letošním Invexu, je registrovaná elektronická pošta. Hodlá ji nabízet Česká pošta, s.p. V čem spočívá podstata této služby? Že by konečně nějaká opravdu užitečná aplikace elektronického podpisu v každodenní praxi, a ne pouze zprofanovaný příslib daňového přiznání v elektronické podobě?

Česká škola,  14.10.2002
Generální dodavatel si stěžuje na to, že MŠMT prakticky neřídí využití ICT a IKI, a volá po tom, aby ministerstvo buďto začalo realizaci SIPVZ řídit, nebo toto řízení předalo někomu jinému. Integrace chápe GD jako placenou službu, se kterou hodlá začít teprve nyní, po dokončení plošného roll-outu. MŠMT má na placení integrací opačný názor.

Lupa,  11.10.2002
K Invexu tradičně patří dvě soutěže, hodnotící jednotlivé exponáty. První je "oficiální" soutěž o Křišťálový disk, druhou pak soutěž "The Best of Invex", pořádaná čtyřmi vydavatelstvími. Zajímá vás, které exponáty byly oceněny v těchto dvou soutěžích? Zde je jejich přehled.

Lupa,  10.10.2002
"Invex 2001: slíbeno, Invex 2002: splněno!" - tvrdí slogan na stánku Autocontu OnLine. Jaká ale je realita a současný stav tohoto projektu? Generální dodavatel prezentoval svůj pohled přímo na invexovém semináři, na jiné akci však zaznívaly dosti odlišné názory. Podle mne je zde zaděláno na další nepříjemný problém: integrace.

Lupa,  9.10.2002
Nové internetové rádio by mělo začít vysílat nejpozději před summitem NATO. Vrcholí informatizace pověřených obcí i krajů, a chystá se také akce "počítače do služeben". Aktivizuje se i boj proti softwarové kriminalitě. Softwarové pirátství je prý u nás na úrovni cca 34 procent, roste ale tzv. nadlimitní SW pirátství.

Lupa,  9.10.2002
Nové ministerstvo informatiky chce přijít s přímočarou koncepcí spolupráce s privátní sférou, na principu "ty dáš korunu, já dám korunu". Pošty, které také mají přejít pod nové ministerstvo, mají sloužit i jako vstupní brána občana do "e-světa". Bude "intranet veřejné správy" podobný "školskému intranetu"?

Lupa,  8.10.2002
Hvězdou prvního dne letošního Invexu byl ministr Vladimír Mlynář. Veletrh sám slavnostně zahájil, prohlásil jej za "svůj", a celkem otevřeně hovořil o svých záměrech, plánech i problémech. Veřejně se také postavil za regulátora. Večer pak převzal cenu za Událost roku, kterou je (bude) založení Ministerstva informatiky.

Lupa,  7.10.2002
Zajímá vás, které akce letošního Invexu upoutaly mou pozornost a co od nich očekávám? Jsou mezi nimi hned tři akce o Internetu do škol, nechybí ani "konvergované" fórum elektronických komunikací či tradiční diskuse mezi politiky a zástupci privátního sektoru. Dojde i na e-government, soutěže či třeba aktivity MV ČVR na letošním Invexu.

doplnit,  říjen 2002
Odpověď na otázku, jaký že je letošní Invex, by mohla být velmi jednoduchá: je tuctový! Ale nelekejte se, není to narážka na jeho význam a obsah. Je to myšleno úplně jinak. Letošní Invex je dvanáctý v pořadí, takže proto "tuctový …

Lupa,  04.10.2002
Na koberečku u ministra Vladimíra Mlynáře se včera sešli šéfové Českého Telecomu a ČTÚ, Přemysl Klíma a David Stádník. Výsledkem jejich jednání v "kauze komutovaného Internetu" je příslib nového návrhu ze strany Českého Telecomu, který by již měl respektovat požadavky regulátora. Měl by být na světě během několika dnů.

Česká škola,  04.10.2002
Po bitvě o řízenou komercionalizaci školského intranetu se v projektu Internet do škol rozhořívá další konflikt. Tentokráte jde o to, kdo a jak bude školám mluvit do toho, jaký software smějí používat – zda to bude ministerstvo školství, nebo generální dodavatel. Jde o tzv. registrace softwaru a středisko CERES.

Lupa,  03.10.2002
Český Telecom včera oznámil, že bude respektovat cenové rozhodnutí regulátora, které mu nařizuje účtovat koncovým zákazníkům původní ceny dle tarifu Internet2002. To znamená, že nezavede nový tarif Internet Plus ani nadstavbový program i-víkend. A jak to bude s provizemi pro poskytovatele internetového připojení?

Lupa,  02.10.2002
Internetový převrat v podání Telecomu neměl dlouhého trvání. Ještě včera, v první říjnový den, se regulátor odhodlal k zásadnímu kroku a vydal nové cenové rozhodnutí 02/2002. Tím vrátil celou situaci, včetně koncových cen, do stavu před koncem srpna t.r., kdy Telecom začal vypovídat smlouvy ostatním subjektům.

Lupa,  01.10.2002
Český Telecom mocně zatřásl internetovým trhem. Zákazníky ISP s přístupovými čísly 971 2xx xxx převedl k dnešnímu dni na tarif Internet Plus, ostatní ponechal na Internetu2002 a všem poskytovatelům přestal vyplácet provize. Sám ale nestihl zavést nový model zpoplatnění a Internet Plus pro své služby Quick. To zvládne až k 1.11.2002.

Lupa,  30.09.2002
Český Telecom přeci jen zavede svůj nový koncept přístupu k Internetu a tarif Internet Plus, a to k původně plánovanému datu 1. října. Jak to jde dohromady s nedávným předběžným opatřením regulátora? Expertní tým Telecomu je přesvědčen, že zavedení Internetu Plus je plně v souladu s platnými právními předpisy.

Lupa,  30.09.2002
Dosud jediným providerem, který přistoupil na nový internetový koncept Telecomu, je brněnský SkyNet. Na svém webu již zveřejnil ceny, které si hodlá od 1.10. přirážet k tarifu Internet Plus přirážet. Jak vychází celkový efekt ve srovnání se současným stavem? Je řešení s Internet Plus přes SkyNet výhodnější?

IT-NET,  září 2002
Tématická série článků, zaměřená na problematiku bezdrátových sítí (sítí WLAN), jejich standardizaci (včetně Wi-Fi) a principy fungování.

IT-NET,  září 2002
Český Telecom se rozhodl ukončit k 1. říjnu 2002 dosavadní model poskytování přístupu k Internetu, označovaný jako „Internet zdarma“. Místo něj se rozhodl vnutit trhu jiný model – svůj nový koncept, založený na existenci dvou internetových telefonních tarifů a samostatných plateb za protelefonované minuty a za přístup k Internetu. Jaká je historie "Internetu zdarma" v ČR, a co je podstatou nového konceptu?

Lupa,  27.09.2002
Jaký je rozdíl mezi homeworkingem a teleworkingem? Co znamená, když nějaká firma používá "hot-desking"? Podstatou je dimenzování pracovního zázemí ve firmě nikoli podle počtu všech pracovníků, ale podle toho, kolik lidí se ve firmě sejde ve stejném čase. Ve velkém to zavádí například norský Telenor.

Lupa,  25.09.2002
Mělo by převzít informatiku, telekomunikace, poštovní služby a také elektronický podpis. Vzniknout by mělo přeměnou z dosavadního Úřadu pro veřejné informační systémy, ostatní kompetence by mělo převzít od Ministerstva dopravy a spojů České republiky a od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vše k 1. 1 .2003.

Lupa,  23.09.2002
Přečíslování proběhlo bez větších problémů, a tak je na místě se zamýšlet nad důsledky. Třeba: jak těžké je nyní rozlišit místní hovor od meziměstského? Může to někde působit komplikace? Jak se mají správně psát nová telefonní čísla? Kolik stojí informace o nových číslech na infolinkách Telecomu?

Lupa,  17.09.2002
Co je zač "univerzální služba", na které Český Telecom prodělal v roce 2001 přes čtvrt miliardy korun? Proč a jakou částkou mu nyní přispívají na tuto ztrátu také ostatní operátoři, kteří u nás poskytují telekomunikační služby? Například Radiomobil 58 miliony, GTS částkou 3,4 milionu Kč atd.

Lupa,  13.09.2002
Regulátorovi se nelíbilo zejména nedodržení zákonem předepsaných lhůt ve vztahu k ISP i ke koncovým zákazníkům. Proto Telecomu nařídil ponechat prozatím v platnosti stávající podmínky poskytování služby Internet2002. Nový tarif Internet Plus jako takový však nezakázal, pouze požaduje aby splňoval všeobecné podmínky pro poskytování cenových plánů.

Lupa,  12.09.2002
Regulátor včera večer vydal předběžné opatření, kterým Telecomu pozastavil zavádění Internetu Plus a zřejmě i celého nového konceptu komutovaného přístupu k Internetu. Po ADSL je to již druhý případ, kdy regulátor takto zasáhnul proti aktivitám dominantního operátora. Podrobnosti však dosud nejsou známy.

Lupa,  12.09.2002
Účet pro mladé od 15 let, se zřízením a vedením zdarma, platební kartou, ovládáním přes Internet, autorizací pomocí mobilního klíče, inteligentním inkasem z jiného účtu - ale bez úročení a také s poněkud vyššími transakčními poplatky.

Lupa,  11.09.2002
Po odeznění počáteční euforie z poklesu propojovacích poplatků se ukazuje, že situace bohužel není tak růžová, jak se na první pohled zdálo. Český telekomunikační úřad sice slevil ze 60 haléřů na 41, ale změnil definici toho, kdy a za co se bude tato výše poplatku platit. Faktický pokles je tak spíše z 60 na 51 haléřů.

Lupa,  09.09.2002
Přes víkend se odehrála mediální přestřelka mezi alternativními operátory a Českým Telecomem kvůli zavádění jeho nového "internetového konceptu", který chce prosadit již k 1. říjnu. Na světě už je návrh na předběžné opatření, ve kterém alternativní operátoři požadují zásah regulátora a stejné podmínky, jaké Český Telecom vytváří sám sobě.

Lupa,  05.09.2002
Včerejší den se nesl v duchu prvních ohlasů na úterní verdikty Českého telekomunikačního úřadu. Pouze Telecom je hodnotí negativně, ostatní je vítají a očekávají pokles cen a větší konkurenci. Ta již začíná narůstat, objevily se dvě další nabídky hlasových služeb na bázi volby operátora. Obě již zahrnuji i místní hovory!

Lupa,  04.09.2002
Český telekomunikační úřad včera konečně stanovil novou výši propojovacích poplatků, vypočtenou již na základě metody LRIC. Z dosavadních 60 haléřů ve špičce klesl poplatek na 41 haléřů! To bude mít významný vliv na hlasové služby, včetně služeb na bázi volby operátora. Současně regulátor upravil i své rozhodnutí ohledně Internetu.

Lupa,  03.09.2002
Je Tele2 lacinější než Český Telecom, nebo naopak dražší? Proč nejsou nabízeny místní a internetové hovory přes volbu operátora? A proč jsou vlastně Aliatel a Tele2 prvními vlaštovkami, zatímco ostatní operátoři s volbou operátora stále vyčkávají? Nejspíše čekají na další výrok regulátora, který měl přijít již v červenci.

Lupa,  30.08.2002
Po Aliatelu přichází s hlasovými službami na bázi volby operátora také společnost Tele2. Její služby ale míří hlavně do segmentu domácností a malých firem. Podmínky vypadají velmi slibně: ceny nižší než u Českého Telecomu, žádný paušál, žádné aktivační poplatky, žádná "minimální konzumace".

Lupa,  29.08.2002
Minulý víkend, a ještě v pondělí, bylo vše v doméně indos.cz nedostupné. WWW stránky se nenačítaly a maily se vracely jako nedoručitelné. Příčinou bylo nezaplacení udržovacího poplatku 840,- Kč vlastníkem domény, kterým je Autocont On Line. Situace se normalizovala až v úterý 27.8.2002.

ISDN server,  29.08.2002
Eurotel se chystá uvést na náš trh pod vlastní značkou zařízení PDA, kombinované s telefonem. Kromě toho již nyní přichází se dvěma novými datovými službami pro vzdálený mobilní přístup a skupinou nových aplikačních služeb.

Lupa,  28.08.2002
Dnes by měla vláda projednat návrh novely telekomunikačního zákona, který mj. řeší otázku zpřístupnění místních smyček (LLU, Local Loop Unbundling). Podle našeho závazku k EU by měla platit již od 1.1.2003. Pokud se tak stane, mohli bychom se dočkat nástupu skutečné konkurence v telekomunikacích.

Lupa,  23.08.2002
Programové prohlášení nové vlády, ani koaliční dohoda, se explicitně nehlásí k požadavku na zlevnění přístupu k Internetu. Činí tak jen nepřímo, odkazem na koncepce EU, které na zlevňování trvají dosti důrazně. Jak to nakonec u nás dopadne? Budeme dotovat přístup k Internetu ze státní kasy, jako v Maďarsku?

ISDN server,  22.08.2002
Eurotel představil veřejnosti své hospodářské výsledky za 1. pololetí 2002. Poprvé zaznamenal pokles tržeb a provozního i čistého zisku oproti stejnému období předchozího roku. Zajímá vás čím to vysvětluje? Případně kolik má zákazníků a jaká je jejich struktura?

Lupa,  21.08.2002
Na novém konceptu Českého Telecomu pro komutovaný Internet je velmi udivující způsob, jakým Český Telecom "zvrátil" logiku rozhodnutí nezávislého regulátora. Podařilo se mu postavit je doslova na hlavu, z podílu udělat příplatek ke koncové ceně a vše obrátit jako zbraň proti svým konkurentům.

Lupa,  9.08.2002
Mnoha slavným lidem se v určitou dobu zdálo, že všelijaké vynálezy typu telefonu, rozhlasu a televize či atomové energie jsou zcela k ničemu. Například že telefon zapotřebí kvůli dostatku poslíčků. Nebo že televize nemá perspektivu, protože lidi by unavovalo koukat každý večer na nějakou dřevěnou bedýnku.

Lupa,  2.08.2002
Umí Karel Kühnl počítat do 80 miliard? Jaký je vztah bývalého premiéra Miloše Zemana k počítačům? Používá je vůbec? Slouží podle něj počítače pouze k počítání, nebo i k něčemu jinému? Fungoval exministr Březina jako internetová proxy brána? A co nový ministr Mlynář - má pravdu když říká že byte má tisíc bitů?

Lupa,  29.07.2002
Koncem loňského roku se sdružení CZ.NIC rozhodlo svěřit pět domén druhé úrovně (gov.cz, edu.cz, mil.cz, org.cz a int.cz) Úřadu pro veřejné informační systémy. Nyní ÚVIS přichází se standardem, který říká, jak by tyto domény měly být využity. Dojde k přeadresování celé veřejné správy do domény gov.cz?

Lupa,  26.7.2002
Kdo je skutečným otcem Internetu? Americký viceprezident Al Gore, který se do této role pasoval sám? Nebo Bill Gates, kterému jsme otcovství přisoudili až u nás doma? Že by v očekávání tučných alimentů? Ještě že na otce Internetu nekandiduje takový Václav Klaus. Co kdyby se (Internet) nakonec přeci jen zhroutil, jak předpovídali někteří odborníci?

Česká škola,  24.07.2002
Bude generální dodavatel vládnout veškerému softwaru ve školství prostřednictvím povinných registrací? Proč nemohla být využita nabídka škol na vyškolení ICT koordinátorů a zakázku dostal generální dodavatel? Dojde k „PR oddělení“ GD a MŠMT, kteří až dosud vystupovali hlasem společným a nerozdílným?

Česká škola,  23.07.2002
Včerejší veřejná diskuse na půdě ACOLu, navazující na on-line diskusi zde na České škole, nepřinesla nic zásadně nového. Pomohla ale některé věci ozřejmit. Třeba to, jak si GD představuje 2. vlnu 1. etapy, kterou nyní připravuje.

Lupa,  19.07.2002
Problém Y2K byl vzácnou a neopakovatelnou příležitostí, jak se ztrapnit nějakým (ne)slavným výrokem. Většině zájemců se to podařilo ještě před magickým datem 1.1.2000, ale našli se i tací, kterým se to podařilo až poté. Nebo to bylo všechno úplně jinak a rok 2000 se ve skutečnosti odehrál již o čtyři roky dříve?

Lupa,  16.07.2002
Členem včera jmenované vlády se stal i poslanec Vladimír Mlynář. Bude ministrem bez portfejem, nebo šéfem ministerstva pro informační technologie? Zřejmě obojím, ale postupně. Hlavně ale: čím by se měl zabývat? Stručně řečeno: informačními technologiemi a telekomunikacemi.

Lupa,  12.07.2002
Je léto, doba dovolených, a tak snad ani zde na Lupě nezaškodí menší seriál na poněkud oddechové téma. Seznámíme se v něm s výroky známých osobností, které časem ztratily na své razantnosti - ba co více, z dnešního pohledu vypadají jako opravdu pořádné úlety. Začneme rovnou slavnými výroky o počítačích.

Česká škola,  11.07.2002
Počítali autoři Koncepce SIPVZ v roce 2000 s tím, že za cca 4 miliardy dostane každá škola jen 1 počítač? Pokud ano, pak by dnes generální dodavatel skutečně dodával do škol čtyřikrát více počítačů za stejné peníze – jak nyní hlasitě tvrdí. Z dostupných dokumentů mi ale vychází něco jiného... Kdo tedy pokrucuje fakta?

Česká škola,  10.07.2002
Velmi rád se připojuji k otevřené výzvě Jaromíra Horáka za formulování dodatku ke smlouvám, který by jasně zakázal zneužít bezpečnostních nástrojů školského intranetu pro komerční účely. Nemohu ale souhlasit s jeho argumenty, kterými dokládá efektivnost celého projektu Internet do škol.

Lupa,  09.07.2002
Současný zákaz ADSL od regulátora má pouze charakter dočasného pozastavení, na základě předběžného opatření. Správní řízení, které regulátor v "kauze ADSL" zahájil, však běží dál a teprve jeho výsledek by měl definitivně rozhodnout. I pak ale může dojít na přezkoumání rozhodnutí regulátora soudem.

VIP Park,  08.07.2002
Avizované sloučení Státní informační politiky a Národní telekomunikační politiky je konečně na světě v podobě návrhu k veřejné diskusi. Lacinejší Internet a telekomunikační služby však na rozdíl od koncepce eEurope+ nejsou prioritou.

Lupa,  04.07.2002
Praktické použití ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technologií vyžaduje, aby na místní smyčce byly nasazeny ADSL modemy, tzv. splittery a DSLAMy, tj DSL Access Multiplexory. Jaká je role a funkce těchto zařízení? A jaké možnosti připadají v úvahu, aby mohla existovat konkurence v oblasti ADSL služeb?

Lupa,  03.07.2002
Včerejší informace o zákazu testovacího provozu ADSL se potvrdily. ČTÚ vydal své předběžné opatření již minulý čtvrtek, 27.6., ale teprve včera (v úterý 2.7.) se dostalo do rukou většiny zainteresovaných stran. Způsobil to netradiční rozdělovník? A čím vlastně regulátor zdůvodňuje své rozhodnutí?

Lupa,  02.07.2002
Společnost Tiscali včera večer uvítala rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který měl vydat předběžné opatření v kauze ADSL a Telecomu zakázat jeho "regionálně omezený testovací provoz" ADSL služeb. Z jiných zdrojů ale tato informace dosud není potvrzena.

Lupa,  26.06.2002
Technologie ADSL dosahuje přenosových rychlostí až 7 či dokonce 9 Mbit/s, byť jen v jednom směru (a v opačném pouze desetinu této rychlosti). Je to možné díky tomu, že využívá podstatně větší šířku přenosového pásma na místní smyčče. V praxi ale velmi záleží i na délce a celkové kvalitě místní smyčky.

Lupa,  21.06.2002
Po ostřejší rétorice kolem volby operátora hodlá Telecom přitvrdit i své činy. Oznámil, že podá soudní žalobu na cenové rozhodnutí regulátora ohledně cen za přístup k Internetu. Zřejmě tím ale nedosáhne pozastavení právních účinků, jako se mu to podařilo v kauze regulátorem nařízené propojovací dohody s GTS.

Lupa,  19.06.2002
Z konečně zveřejněných smluv mezi MŠMT a GD vyplývá, na kolik přijde školský intranet a jednotlivá PC dodané do škol. Každé vyjde jednorázově na více než 48 tisíc korun a k tomu pak 3005 Kč za každý z 36 měsíců provozu. Je to moc nebo málo? I na to bude odpovídat NKÚ.

Lupa,  18.06.2002
Český telekomunikační úřad konečně vydal tolik očekávané rozhodnutí o cenách v rámci volby operátora. Aliatel se již nechal slyšet, že bez dalšího výrazného snížení cen nebude moci nabízet místní hovory skrze volbu operátora. Naopak Telecom očekává značné negativní dopady na své hospodářské výsledky.

Lupa,  17.06.2002
Dalším vývojovým stádiem veřejné telefonní sítě je síť ISDN (Integrated Services Digital Network). Ta dokáže využít existující místní smyčky rychlostí 160 kbps a svým uživatelům nabízet přenosové kanály o rychlosti 64 kbps. Na rozdíl od ADSL však ISDN kanály stále ještě prochází skrz telefonní síť i skrz její ústředny.

Lupa,  13.06.2002
V kalendáři už jen pár dní. Český Telecom sice hodlá vyvézt zástupce ministerstva dopravy do Jihlavy a demonstrovat jim zde připravenost své sítě, ale pro praktické spuštění stále chybí klíčová dohoda o cenách. Operátoři se očividně sami nedohodnou, a tak se stále čeká na verdikt regulátora. Ten by snad měl přijít v pátek.

Česká škola,  13.06.2002
První reakcí generálního dodavatele na pondělní zveřejnění smluv Balbínovou poetickou stranou bylo konstatování, že tato strana lže. Nyní přichází podstatně tvrdší reakce: trestní oznámení na „Balbínovce“ a tvrzení, že „všechny osoby, které se vyjadřují podobným způsobem“ spáchaly trestné činy pomluvy a poškozování cizích práv.

Lupa,  12.06.2002
Již pro novou vládu jsou určeny impulsy, přicházející od sdružení SPIS: občanka v podobě čipové karty, elektronická podoba rodného listu, email již od kolébky, možnost teleworkingu a práce z domova podporovaná zákony, a v neposlední řadě lacinější Internet a datové přenosy - o odpuštěnou DPH.

Česká škola,  12.06.2002
Balbínova poetická strana v pondělí zveřejnila neoficiální verzi smluv mezi MŠMT a Generálním dodavatelem. Největší rozruch vzbudila pasáž o "týmu Nikita", který by měl mj. řešit "politické krize" a zásobovat CIS "netypickými informacemi". V materiálech je ale zmiňováno i monitorování komunikace ve školském intranetu. Jak dalece je to reálné?

Lupa,  10.06.2002
Největší událostí v dějinách telefonní sítě byla její digitalizace. Postupovala od středu telefonní sítě směrem k jejím okrajům, které ale dosáhla až s nástupem sítí ISDN. Jak se to projevilo na možnostech přenosu dat skrz telefonní síť? Proč je vnitřek telefonní sítě dimenzován na rychlosti v celistvých násobcích 64 kbps?

Lupa,  07.06.2002
Nedávný průzkum společnosti TNS Interactive ukázal, že na 40 procent podniků kontroluje emaily svých zaměstnanců. Je to oprávněné, nebo není? A co ve skutečnosti znamená ono "kontrolovat"? Kde je vlastně problém? Lze nějak mírnit rozpory mezi požadavky zaměstnavatelů a právem zaměstnanců na ochranu jejich soukromí?

Lupa,  05.06.2002
Termín zavedení volby operátora se blíží, a s ním přichází i dvě novinky: testovací provoz volby operátora mezi Aliatelem a Českým Telecomem a nové "bezkreditové" tarify Českého Telecomu (HOME ZERO a BUSINESS ZERO). Největší překážka, kterou je dohoda mezi operátory o cenách, však stále není překonána.

Lupa,  04.06.2002
Podle včera vydané "první zprávy o pokroku" v realizaci eEurope+2003 jsme zhruba na průměru kandidátských zemí, pokud jde o většinu sledovaných ukazatelů. Ale například podklady o vybavenosti našich škol počítači a Internetem jsme vůbec nestihli dodat včas.

Lupa,  03.06.2002
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Zde je první díl malého seriálu, který se snaží popsat principy a myšlenky, ze kterých ADSL vychází.

Lupa,  31.05.2002
Jak vychází srovnání služeb ADSL od Českého Telecomu se situací v zemích jeho strategického partnera? Ve Švýcarsku má Swisscom téměř identickou skladbu tarifů a také čelí obvinění ze zneužití dominantního postavení. V Nizozemí a v Belgii naopak již funguje wholesale, po kterém tak volají čeští alternativní operátoři.

Lupa,  31.05.2002
Kolik stojí IOL Platinum? Kolik zaplatíte navíc za pronájem ADSL modemu? Jaká data se počítají a jaká ne? Jaký obsah dostanete v rámci IOL Platinum? Jaké jsou zaváděcí ceny? Jak dlouho si na zavedení počkáte? Jakému okruhu zákazníků jsou služby ADSL Českého Telecomu určeny? Zde jsou přehledné faktografické údaje.

Lupa,  30.05.2002
Český Telecom již na českém trhu začal nabízet své služby ADSL. Tvrdí ale, že ještě nejde o řádný komerční start, nýbrž jen o "regionálně omezený testovací provoz", který by měl otestovat hlavně ekonomické a provozní aspekty nabídky. Alternativní operátoři to považují za pokus zlikvidovat konkurenci a ustavit nový monopol v širokopásmových službách.

ISDN server,  29.05.2002
Vláda stále trvá jen na dílčí novele a opírá se o své usnesení z listopadu 2001. Těsně po jeho přijetí však byl v EU definitivně schválen nový regulační rámec, který si vyžádá zcela nový telekomunikační zákon, ještě před naším vstupem do EU. Operátoři proto vzkazují vládě: novela nemá smysl!

Lupa,  29.05.2002
Na akademické půdě eLearning zatím spíše začíná a usiluje o podporu i oficiální uznání. V některých firmách, kde si spočítali jeho přínos, jsou již dále (například v Českém Telecomu). Největší projekty eLearningu jsou však teprve na obzoru a týkají se spíše celoživotního vzdělávání, veřejné správy a nižšího školství.

Česká škola,  28.05.2002
Prakticky od počátku realizace SIPVZ se odborná veřejnost (a později i politická opozice) dožadovala zveřejnění smluv uzavřených s generálním dodavatelem. To by nesporně vyjasnilo mnohé pochybnosti kolem projektu, MŠMT i generální dodavatel však přes několik vágních slibů stále odolávali. Nyní je termín položen na stůl – smlouvy se odtajní po volbách!

Česká škola,  27.05.2002
První rozepří mezi realizátory Internetu do škol, která probleskla až na veřejnost, je spor o doménu edu.cz. Úřad pro veřejné informační systémy považoval za potřebné vydat tiskovou zprávu, ve které se ohradil proti "zcela nepravdivému a hrubě zavádějícímu" tvrzení šéfa AutoContu On Line ohledně domény edu.cz a vyjádřil své pochybnosti o korektnosti generálního dodavatele.

Lupa,  24.05.2002
Nové cenové rozhodnutí ČTÚ zvyšuje propojovací poplatky, které by měl Telecom platit alternativním operátorům za komutované připojení k Internetu: ve špičce z dosavadních 34 haléřů na 47 a mimo špičku z 8 na 17 haléřů. Alternativní operátoři to vítají, Telecomu se to naopak nelíbí a považuje to za krok proti zájmům uživatelů.

Lupa,  23.05.2002
Nová multifunkční karta TRICK umožní odesílat emaily a SMSky "z budky", v ceně 1,80 Kč za zprávu do 150 znaků. Nebude však nabíjecí, nýbrž jen na jedno použití. Stávající předplacené telefonní karty je nutné vyčerpat do konce roku 2002, jinak propadnou (dosud nevybalené karty je možné vyměnit za nové).

Lupa,  22.05.2002
Alternativní operátoři bijí na poplach před hrozícím nebezpečím, že Český Telecom zneužije své dominantní postavení a vytvoří si nový monopol v oblasti ADSL služeb. Obrátili se již na ÚOHS a nyní se obrací i na veřejnost. Telecom tvrdí, že nic takového se nechystá. Současně argumentuje tím, že nikdo z konkurenčních telekomunikačních operátorů sám ADSL nezavádí.

Česká škola,  21.05.2002
Koncem loňského roku vyplatilo MŠMT generálnímu dodavateli 150 milionů za práce na Projektu III SIPVZ. Podle České televize to bylo jen za průzkum vybavenosti škol. Ministerstvo a GD to nyní vyvrací, prý šlo o mnoho dalších aktivit (např. vybudování informačního systému GD), a zabránilo se tím propadnutí těchto prostředků pro rok 2001.

Lupa,  16.05.2002
V listopadu loňského roku slíbila eBanka, že klientům umožní měnit disponibilní zůstatek u jejich platebních karet v reálném čase. Nyní je tato služba na světě, v podobě možnosti zamknutí (a samozřejmě i odemknutí) platební karty pro on-line transakce. Jde o nástroj, kterým si majitel může sám lépe chránit svou kartu proti eventuelnímu zneužití.

Lupa,  15.05.2002
Český Telecom umožní v horizontu několika týdnů odesílat SMSky i e-maily ze svých veřejných automatů. Cena zatím není známa, neoficiální odhady se pohybují od 90 haléřů po 3 koruny. Půjde o reálnou konkurenci SMSkám z mobilů, nebo spíš jen o "nouzovou variantu"? A jak to vlastně celé funguje?

Lupa,  14.05.2002
Český Telecom přichází s řadou slev a akčních nabídek. Týkají se běžného volání, připojení k Internetu, ISDN přípojek i volání na mobilní telefony. Nejsou ale zadarmo, a některé slevy se mohou i nepříjemně prodražit. Třeba levnější volání na mobily může být ve skutečnosti dražší až o 91 procent.

Lupa,  10.05.2002
Po čtyřech letech se znovu blíží parlamentní volby. Na Internetu však probíhá všechno rychleji, a tak zde můžete volit každý měsíc - ve virtuálních volbách do Poslanecké sněmovny. Víte o této možnosti? Půjdete evolit? A jaké jsou dosavadní výsledky těchto průběžných internetových voleb? Dosti odlišné od předpovědí těch "kamenných".

Lupa,  07.05.2002
Včera zveřejněná petice žádá vládu ČR, aby zabránila hrozící monopolizaci školského intranetu a možnému komerčnímu zneužití škol, učitelů a žáků prostřednictvím IT. Oč tady jde? Co je v sázce?

Česká škola,  07.05.2002
Proč je realizováno jen 3620 škol a ne všechny? Pokusil jsem se dohledat relevantní, dnes vlastně již historické prameny a zapátrat po tom, co a kdy bylo v projektu Internet do škol plánováno a slibováno. A jak se zdá, vláda se při schvalování Plánu I. etapy realizace SIPVZ v březnu 2001 nepříjemně přepočítala.

Česká škola,  06.05.2002
Tolik diskutovaná otázka rozložení nákladů v rámci projektu III SIPVZ je konečně zodpovězena. Nyní již lze vypočítat, na kolik přijde jedno PC, kolik stojí konektivita či jak velká je režie samotného projektu.

ISDN server,  03.05.2002
Za první čtvrtletí 2002 měl Telecom vybrat o 2 mld. Kč méně na hovorném, oproti stejnému období loňského roku. Vrátit se mu to mělo jen částečně na měsíčních paušálech, kde vybral více o 0,55 mld. Kč. Po započítání celoročních trendů ale vše vychází podstatně jinak.

Lupa,  02.05.2002
S kvalifikovanými certifikáty od I. Certifikační autority se již můžete elektronicky podepisovat i v produktech Microsoftu. Jak je to ale s možností šifrování? I to s kvalifikovanými certifikáty jde, ale musíte správně překonat nástrahy spojené s generováním žádosti o certifikát. Pokusím se vám poradit jak.

Lupa,  29.04.2002
Podmínky exkluzivní zakázky Českého Telecomu pro celou veřejnou správu budou zveřejněny. Rýsují se již také obrysy technického řešení. Pro hlasové služby vzniká zvláštní VPN (virtuální privátní sítě), a pro datové přenosy obdobný privátní intranet jako pro projekt Internet do škol, s centrálním připojením na veřejný Internet.

ISDN server,  29.04.2002
Doslova na poslední chvíli před dalším zásadním rozhodováním o (do)privatizaci byl Český Telecom jmenován "národním operátorem". Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o blesk z čistého nebe, není tomu tak. Rozhodnutí bezpečnostní rady státu o volbě národního operátora padlo již v roce 2000.

Lupa,  24.04.2002
I.CA v pondělí vydala novou verzi své certifikační politiky, která by již měla řešit problém s nepoužitelností kvalifikovaných certifikátů v produktech firmy Microsoft. I původní řešení se však opíralo o platné standardy. Byla tedy chyba na straně Microsoftu? Nebo je problém v nejednoznačnosti standardů?

Lupa,  22.04.2002
Pořídil jsem si kvalifikovaný certifikát od nedávno akreditované I. certifikační autority (I.CA). Nainstalovat šel bez problémů, ale pak se projevila jedna jeho specifická vlastnost: nejde použít k elektronickému podepisování. Dokonce k tomu ani není určen. Jak je to vůbec možné? Kde se stala chyba?

ISDN server,  18.04.2002
Společnost Český Mobil, provozující mobilní síť pod značkou OSKAR, ohlásila dosažení 1 milionu zákazníků. Známy jsou již také hospodářské výsledky za rok 2001. Tisk však již spekuluje o možném prodeji Českého Mobilu.

Lupa,  17.04.2002
V rámci nedávno skončené kampaně "Březen - měsíc Internetu" proběhly zajímavé průzkumy uživatelů českého Internetu. Jaké jsou jejich výsledky a o čem vypovídají? Třeba o tom, že radikálně klesá počet "internetových ignorantů". Nebo že se snižuje počet těch, kteří s Internetem pracují ve škole.

Česká škola,  16.04.2002
Kostlivcem ve skříní SIPVZ, který se objevil na čtvrtečním zasedání parlamentního výboru pro školství, je vlastnictví ochranných známek na "Internet do škol" i samotné domény INDOS.CZ. Je to něco, co se státu vůbec netýká?

Česká škola,  12.04.2002
Sněmovní výbor pro školství včera nesouhlasil s informacemi ministra školství o stavu realizace SIPVZ. Negativně se vyjádřil i ke snahám ministerstva zřídit obecně prospěšnou společnost, která by převzala otěže školského intranetu a starala se o jeho řízenou komercionalizaci.

Lupa,  10.04.2002
Představy o cenách za volbu operátora, které v závěru minulého týdne zveřejnil Český Telecom, alternativní operátoři unisono odmítají. Vše nasvědčuje tomu, že dojde na očekávaný scénář: vzájemnou dohodu se nepodaří nalézt a spor bude muset řešit nezávislý regulátor. Otázkou spíše je, jak dlouho to celé bude trvat.

Lupa,  09.04.2002
Internetu za paušál či ADSL alespoň za světové ceny, se od Českého Telecomu s největší pravděpodobností v nejbližší době zřejmě nedočkáme. Zablokován se zdá být i přístup k Internetu přes volbu operátora. Co nám tedy Český Telecom nabídne? Jak podpoří rozvoj Internetu? Alespoň velkou pojízdnou show! Startuje již dnes.

ISDN server,  08.04.2002
Kolik budou platit volající uživatelé se zatím ještě neví. Ale už je známo, kolik by chtěl Český Telecom od alternativních operátorů na poplatcích. Chce tolik, že to vylučuje volbu operátora pro místní hovory či pro připojení k Internetu...

Lupa,  08.04.2002
Zatímco Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle zpráv z minulého týdne teprve začíná uvažovat o regulaci Internetu, resort školství už pracuje na založení obecně prospěšné společnosti, která by zajistila "řízenou komercionalizaci" školského intranetu, budovaného v rámci projektu Internet do škol.

Lupa,  04.04.2002
Úřad na ochranu osobních údajů udělil první akreditaci poskytovateli certifikačních služeb (společnosti 1.CA). Ta nyní může vydávat kvalifikované certifikáty, nutné pro komunikaci s orgány veřejné moci. Co to v praxi přinese? A co na tom změní novela zákona o e-podpisu, která právě prošla sněmovnou?

Česká škola,  04.04.2002
Český Mobil nedávno předložil svoji nabídku satelitního připojení škol (a knihoven) k internetu, což bylo jeho povinností za udělení licence na provozování sítě GSM. Ačkoli je nabídka technologicky vyspělá, cenově relativně výhodná, ale především by do projektu Internet do škol přinesla 455 miliónů, bude patrně odmítnuta. Proč?

ISDN server,  29.03.2002
Telecom včera publikoval své oficiální hospodářské výsledky za rok 2001. Co zajímavého z nich lze vyčíst, dopočítat, případně odhadnout či odvodit? Třeba jak rychle roste český komutovaný Internet, či kolik miliard minut se v roce 2001 provolalo v rámci dial-up ….

ISDN server,  27.03.2002
Ačkoli se definitivní podoba volby operátora stále ještě rodí, již dnes lze tušit, jak to bude s billingem či které druhy hovorů budou moci být poskytovány alternativními operátory. O čem se naopak stále netuší jsou ceny...

Lupa,  25.03.2002
Dnes již je zřejmé, že inkriminovaný dopis od Českého Telecomu se skutečně týkal služby X-Call. Nejspíše ale byl napsán tak nešikovně, že každá ze stran měla důvod jej interpretovat úplně jinak. Regulátor jako avízo, že nedojde k naplnění požadavků zákona, a Český Telecom jako něco, co s volbou operátora vůbec nesouvisí.

ISDN server,  25.03.2002
Na pátečním setkání s novináři zaznělo ze strany Českého Telecomu ujištění, že termín zavedení volby operátora ve své síti stihne. Prý ale kvůli tomu bude muset urychlit plnou digitalizaci své sítě o 2,5 roku! Původně však měla být plně digitální již po roce 2000.

Lupa,  22.03.2002
Tři měsíce poté, co Českému Telecomu schválil jeho nové tarify, požaduje ČTÚ jejich změnu. Přidává se i Úřad na ochranu hospodářské soutěže a společně požadují konkrétní úpravy tarifů nejpozději do 1.7.2002. Současně regulátor stanovuje nové ceny za propojení, byť podle oprášené loňské metodiky a ne podle LRIC.

Česká škola,  21.03.2002
Patříte k těm snaživějším a vaše škola již používá solidní připojení k internetu? Pak vás jistě budou zajímat možnosti jeho integrace v rámci projektu Internet do škol. Bude pro školu výhodná, či nikoliv? Na tuto otázku včetně technických záludností odpovídá následující článek. Ale stručně řečeno, Telecom si vždy přijde na své...

Lupa,  21.03.2002
Podle loňského memoranda mezi APVTS a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) měla být metoda LRIC (resp. LRAIC) použita k výpočtu propojovacích poplatků již k 1.1.2002. Nestalo se, a dnes to vypadá spíše až na rok 2003. Kde je příčina takovéto změny? Co o tom zaznělo na úterní tiskové konferenci ČTÚ?

Česká škola,  21.03.2002
Patříte k těm snaživějším a vaše škola již používá solidní připojení k internetu? Pak vás jistě budou zajímat možnosti jeho integrace v rámci projektu Internet do škol. Bude pro školu výhodná, či nikoliv? Na tuto otázku včetně technických záludností odpovídá následující článek. Ale shrnutě řečeno, Telecom si vždy přijde na své...

Lupa,  20.03.2002
Po včerejší tiskové konferenci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) to vypadá, že na volbu operátora od 1.7.2002 můžeme zapomenout. Vedou k tomu ale jiné důvody než ty, které včera způsobily mediální přestřelku mezi ČTÚ a Českým Telecomem. Jde hlavně o (ne)schopnost regulátora zasahovat do sjednávání podmínek této služby.

Lupa,  19.03.2002
Na letošním CeBITu byly k vidění zajímavé koncepční novinky - například PDA bez jakýchkoli tlačítek či dotykového pera, zato ale s ovládáním pomocí bublinek. Nebo virtuální klávesnice, se kterou můžete psát třeba i ve vzduchu. A co takhle monitor s trojrozměrným obrazem?

ISDN server,  18.03.2002
Má být metoda LRIC použita pro výpočet propojovacích poplatků již v roce 2002, nebo až v roce 2003? ČTÚ dnes signalizuje, že by se tak mělo stát až v příštím roce. Ještě vloni ale to samé ČTÚ podepsalo společné memorandum s APVTS, ve kterém deklarovalo svůj záměr nasadit LRIC již v roce 2002.

Česká škola.cz,  11.03.2002
V dokončení článku o školském intranetu budovaném v rámci SIPVZ se podívejme, jakým způsobem je navržena jeho bezpečnost včetně omezování přístupu k portálu či filtrace obsahu veřejného internetu a jak budou řešeny poštovní služby nebo správa školních www stránek.

Lupa,  08.03.2002
Současný rozruch kolem dění na telekomunikačním trhu zřejmě přinesl první ovoce: regulátor konečně vydal metodiku LRAIC, po které operátoři tak dlouho volali. Podle ní měl stanovit ceny za propojení pro rok 2002. Teď to ale vypadá až na rok 2003, zatímco pro letošní rok zřejmě budou nové ceny stanoveny ještě podle staré metodiky.

Česká škola,  11.03.2002
V dokončení článku o školském intranetu budovaném v rámci SIPVZ se podívejme, jakým způsobem je navržena jeho bezpečnost včetně omezování přístupu k portálu či filtrace obsahu veřejného internetu a jak budou řešeny poštovní služby nebo správa školních www stránek.

Česká škola,  07.03.2002
Školský intranet bude virtuální privátní sítí, logicky oddělenou od intranetu veřejné správy, se kterým ale bude sdílet společnou fyzickou infrastrukturu. Páteřní část bude řešena na bázi protokolu MPLS, jednotlivé školy budou připojeny přes přístupové sítě pomocí pronajatých okruhů, ISDN a ADSL. Platby za síťové služby nepůjdou přes GD, nýbrž rovnou Telecomu.

Lupa,  06.03.2002
Společnost GTS včera oznámila, že přestává platit Českému Telecomu. Na našem telekomunikační trhu to není poprvé, kdy někdo někomu přestává platit za poskytnuté služby - ale je to snad prvně, kdy to někdo říká dopředu a veřejně, a také vysvětluje důvody tohoto svého kroku. U GTS jde o snahu přimět Český Telecom ke konstruktivnímu jednání.

Lupa,  05.03.2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který šetří cenové programy Českého Telecomu, si vyžádal stanovisko alternativních operátorů. Ti zastávají názor, že HOME MINI odporuje telekomunikačnímu zákonu a absence tarifu bez volného kreditu zase pravidlům volné soutěže. ČTÚ se chystá obhájit svá rozhodnutí na chystané tiskové konferenci.

Lupa,  04.03.2002
Rozhoduje nezávislý regulátor ve prospěch zákazníků a rovnováhy na trhu, nebo naopak ještě více prohlubuje jeho nerovnováhu ve prospěch dominantního operátora? Dočkáme se vůbec volby operátora k 1.7.2002, nebo dojde k dalšímu odkladu? Hrozí nám znovuotevření kapitoly o telekomunikacích před vstupem do Evropské unie?

Lupa,  01.03.2002
Do konce února sliboval Český Telecom představit své ADSL. Nestalo se. V Telekomunikačním věstníku sice již vyšly konkrétní podmínky této služby, ovšem bez přílohy s cenami. Jinak je kolem ADSL ticho jako po pěšince. Nejspíše je to ale ticho před další bouřkou, tentokráte kvůli zneužití monopolního postavení.

Lupa,  26.02.2002
Úřad pro veřejné informační systémy navazuje spolupráci s MŠMT na vzdělávacích projektech. Jedním z konkrétních důsledků je významná změna ve způsobu financování projektu Internet do škol. Vydělají na tom školy, nebo naopak školství ze svých prostředků zadotuje projekty Akčního plánu, na které nejsou peníze?

Lupa,  25.02.2002
Úřad pro veřejné informační systémy se rozhodl zveřejnit koncepční návrhy některých svých projektů, s cílem iniciovat k nim veřejnou diskusi. Ta ale nebude vždy zcela veřejná, nejspíše se nebude týkat všech projektů - a dosud není přístupná.

Lupa,  22.02.2002
Ačkoli náš stát neřídí Internet, a dnes už bezprostředně ani telekomunikace, přesto je kritizován za to, co v této oblasti dělá či naopak nedělá. Nejnověji vyjadřuje své znepokojení i České fórum pro informační společnost, které poukazuje na disproporci mezi závazky a reálnými činy vlády v oblasti Internetu.

Lupa,  19.02.2002
Počínaje pondělkem 18.2.2002 začala praktická realizace projektu "Internet do škol". Generální dodavatel spouští svou mašinérii, která by během letošního roku měla připojit na 3620 škol a vybavit je určitým počtem počítačů. Nejasná je však stále otázka informačního obsahu, portálů a také parametrů budované komunikační infrastruktury.

Lupa,  15.02.2002
Ve středu 13.2.2002 uplynulo přesně 10 let od slavnostního připojení Československa k Internetu. Od té doby se toho na českém Internetu odehrálo hodně, ale které události byly nejvýznamnější? Které nejvíce ovlivnily další vývoj Internetu v ČR? Zde je malý pokus o rekapitulaci …

ISDN server,  13.02.2002
Když na přelomu února a března 2001 uzavřely své první propojovací dohody s Českým Telecomem společnosti Contactel a Aliatel, a v těsném sledu je následoval i e-Tel, všeobecně se soudilo že je jen pouhou otázkou času, kdy tak učiní i společnost GTS. Nakonec se tak ale nestalo a místo toho došlo na poslední možnost, na kterou zákon pamatuje v případě nedohody jednajících stran: nezávislý regulátor za ně musel uzavřít dohodu sám.

Lupa,  12.02.2002
Už i náš nejmladší mobilní operátor spustil své GPRS služby na komerční bázi, pod značkou "GPRS> Vždy připojen". Nyní je tedy možnost úplného srovnání nabídky GPRS na našem mobilním trhu - kde jej tedy pořídíte nejlaciněji? Právě teď to vypadá na Oskara, ale jak zareagují ostatní dva operátoři? Nezačne právě nyní ten správný boj o GPRS zákazníka?

Lupa,  11.02.2002
Už i Česká televize si povšimla, že na 300 000 zákazníků Českého Telecomu, kteří zvolili program HOME MINI, nebude mít přístup k výhodám konkurence skrze tzv. volbu operátora. Pozastavuje se nad tím ale i Český telekomunikační úřad, který právě toto omezení Telecomu schválil.

Lupa,  08.02.2002
Novela zákona o regulaci reklamy, která právě prošla ve sněmovně třetím čtením, se vyjadřuje i k problematice spammingu, když staví mimo zákon "šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje". Je to optimální řešení celého problému?

Lupa,  07.02.2002
Technologie MMT (Microcom Messaging Technology) umožňuje odesílat SMS zprávy, loga, obrázky i zvonění na mobilní telefony přes klasickou (pevnou) telefonní síť. V ČR spouští firma Fincom službu, která takovéto zasílání zprostředkuje za 2,50 Kč za jednu SMS zprávu. Vše ale bude dostupné jen pro majitele modemů značky Microcom.

Lupa,  06.02.2002
Společnost Fincom Group včera v Praze představila technologické řešení pro zasílání SMS zpráv na pevné telefonní linky. Pořídí si jej některý z našich operátorů pevných sítí? Podmínkou je zprovoznění služby CLIP na pevných linkách a na straně zákazníků nákup nových telefonů s podporou SMS.

ISDN,  06.02.2002
Teprve na přelomu února a března 2001 byly podepsány první propojovací dohody mezi dominantním operátorem a nově nastupujícími alternativními operátory. Předcházet jim muselo ještě třetí cenové rozhodnutí regulátora, a i tak byly dohody pouze částečné - pokrývaly pouze základní hlasové služby, ale už ne přístup k Internetu či další hlasové služby.

Lupa,  04.02.2002
Když Český Telecom dává nějakou slevu, proč ji nevyužít? Služba PříTel umožňuje telefonovat na tři vybraná místní a meziměstská čísla se slevou 10 až 15 procent. Než se ale pro ni rozhodnete, seznamte se důkladně s pravidly této služby a sami si spočítejte, zde se vám PřáTelství s Českým Telecomem vyplatí.

Lupa,  01.02.2002
Švédská Telia dovedla optická vlákna až do svých pražských PoPů, v rámci své panevropské páteřní sítě Viking Network. Díky tomu dnes může nabízet širokou škálu opravdu vysokorychlostních služeb, určených hlavně jiným poskytovatelům služeb. Již dříve ale něco velmi podobného dokázal KPNQwest se svými EuroRingy.

Česká škola,  28.01.2002
Tématem dalšího klubového večera sdružení SPIS byla státní informační politika ve vzdělávání a projekt Internet do škol. Zazněly zde konkrétní údaje o financování projektu v loňském i letošním roce, o tom kolik škol a jak bude vybaveno ještě v roce 2002, a také které školy to budou - ty dosud nejméně vybavené.

Lupa,  25.01.2002
Internet OnLine se pilně chystá na spuštění ADSL služeb, připravuje nasazení nové platformy pro elektronickou poštu, nabízí ke svým službám smlouvy SLA a celkově se hodlá zaměřit hlavně na platící zákazníky. Obchodní model služeb zdarma není podle názoru IOL v dlouhodobém výhledu příliš udržitelný.

Lupa,  24.01.2002
V reakci na včerejší článek i některé předchozí jsem dostal z Telecomu upřesňující informace, které mohou být pro některé uživatele dosti důležité. Například nové tarify za hovorné platí pro všechny již od 1. února 2002, a ne až od začátku zúčtovacího období, jak jsem uváděl včera

Lupa,  23.01.2002
Chcete-li efektivně využít hovorový kredit, který musíte povinně platit v rámci měsíčního paušálu za pevnou linku Českému Telecomu, měli byste vědět jak a k čemu jej lze použít. A také k jakému období se vztahuje. Nemusí to totiž nutně být kalendářní měsíc!

Lupa,  23.01.2002
První leden roku 2001, již dlouho dopředu avizovaný jako datum plné liberalizace, měl být významným mezníkem celé naší telekomunikační historie. Ve skutečnosti se ale ten den nic fakticky nezměnilo. Po konkurenci na trhu veřejných hlasových služeb nebylo ještě ani vidu, ani slechu.

Lupa,  21.01.2002
Jakou máme v ČR šanci dostat se k Internetu na některém z veřejně přístupných míst? Kde takováto místa hledat? Kolik jich je, jak jsou vybavena, jaké služby nabízí? A co je vlastně "veřejný Internet"? Na takovéto a podobné otázky hledal odpověď společný výzkum BMI, Cisco a ÚVIS.

Lupa,  17.01.2002
Na otázku, zda se tak skutečně stane a Telecom ke svému Quicku získá ještě portál Atlas, odpovídá šéf věcně příslušné divize diplomatickým "no comment". Naznačuje však, že Telecom hodlá investovat hlavně do rozvoje placených služeb a má velký zájem o společnosti poskytující obsah, společnosti aplikačního typu i řešení v oblasti e-služeb.

Lupa,  16.01.2002
Co obnáší tzv. volba operátora a jak budou zpoplatňovány telefonní hovory, až u nás bude tato možnost dostupná? Jaký význam pak bude mít volný hovorový kredit, obsažený v měsíčním paušálu? Lze vysledovat nějakou souvislost mezi novými tarify Českého Telecomu a nadcházející možností volby operátora?

ISDN server,  15.01.2002
Ani po vydání tzv. Referenční nabídky, v listopadu 2000, se alternativní operátoři nedokázali dohodnout s dominantním operátorem a uzavřít propojovací dohody. Proto musel nastoupit nezávislý regulátor a zasáhnout do vzájemného vyjednávání. Z jaké pozice ale regulátor vstupoval do hry a jak vlastně rozhodl?

Lupa,  11.01.2002
Nezávislý regulátor definitivně posvětil nové tarify Českého Telecomu, ve kterých udělal jen velmi kosmetické úpravy. Šéf Telecomu říká, že se neděje vůbec nic dramatického a dementuje informace naznačující, že ČTc původně požadoval zvýšení paušálu na 400 korun. Sám ale dodává, že proces zvyšování měsíčních paušálů není zdaleka u konce. Co nás tedy ještě čeká?

Lupa,  09.01.2002
Pokud se stále ještě snažíte zorientovat v nových tarifech Českého Telecomu pro rok 2002, zde je malý pokus o zpřehlednění – co lze s čím kombinovat, kdo má jaké možnosti na výběr, k čemu lze a k čemu naopak nelze využít paušál atd. A ještě něco: nezdraží měsíční paušál od září o dalších 29 korun měsíčně?

ISDN server,  08.01.2002
Uzavírání prvních dohod o propojení mezi Českým Telecomem a nově nastupujícími alternativními operátory mělo usnadnit vydání tzv. referenční nabídky propojení (RIO) ze strany Českého Telecomu. Ta ale sjednávání prvních propojovacích dohod moc nepomohla. Spíše naopak...

Lupa,  07.01.2002
Pokud právě zvažujete, zda odhlásit pevnou linku či přejít na "úsporný" cenový program HOME MINI, zde jsou podrobnosti o tomto tarifu. Víte například, že si k němu nemůžete přikoupit volitelný internetový cenový program? Nebo že bude mít zablokován přístup ke službám volby operátora? Nebo že jeho volný kredit stačí jen na 16 nejkratších hovorů v době špičky?

Lupa,  04.01.2002
Hodnotit nové tarify Českého Telecomu z pohledu uživatelů není jednoduché. Co ale z pohledu samotného Telecomu? Lze alespoň nějak orientačně odhadnout, jak nové ceny změní jeho výnosy a jejich strukturu? K jaké míře rebalancování došlo mezi paušály a hovorným? A co to bude znamenat pro další vývoj na našem telekomunikačním trhu?