Vyšlo na Lupě, 20.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0320001.php3

Černá kronika českých telekomunikací, část III.

Po včerejší tiskové konferenci ČTÚ se obávám, že na volbu operátora od 1.7.2002 můžeme zapomenout. Vedou mne k tomu ale jiné důvody, než ty které včera způsobily mediální přestřelku mezi ČTÚ a Českým Telecomem. Jde hlavně o (ne)schopnost regulátora zasahovat do sjednávání podmínek této služby.

Včerejší tisková konference nezávislého regulátora (Českého telekomunikačního úřadu) se těšila velkému zájmu novinářů. Zřejmě nejen proto, že tiskovky ČTÚ jsou poměrně vzácné (předchozí se prý konala před rokem), ale hlavně kvůli současnému dění kolem našich telekomunikací, které nevěští nic dobrého. Mluvilo se o celé řadě věcí, ale všemu vévodila dvě témata: zavedení volby operátora a metoda LRIC. Ani v jednom případě to ale moc radostné nebylo.

Žádný předstih nebude

Ohledně volby operátora způsobila největší rozruch informace předsedy ČTÚ Stádníka o tom, že 7.3.2002 dostal jeho úřad dopis od Českého Telecomu. V něm Telecom informuje regulátora, že do konce června 2002 nebude ve své síti schopen zavést volbu operátora.

K tomu je vhodné dodat, že platný telekomunikační zákon (č. 151/2000 Sb.) požaduje ve svém paragrafu č. 78 po Telecomu, aby umožnil ve své síti volbu operátora (ve variantě s krátkou individuální předvolbou) nejpozději do 30. června 2002.

Přesné znění dopisu samozřejmě nemám k dispozici, ale troufnu si tipovat, že je tam nějaká šikovná formulace, která fakticky říká že Telecom nebude schopen zavést volbu operátora s předstihem před nejzazším možným termínem. To by mi přesně zapadalo do taktiky Telecomu důsledně a do poslední "mrtě" využít všechny možnosti, které mu zákon dává. No a zákon přeci Telecomu neukládá, aby volbu operátora umožnil s jakýmkoli předstihem! Takže mám-li si dále tipnout, Telecom dostojí svému závazku a k půlnoci z 30. června na 1. července 2002 ohlásí splnění zákonem dané povinnosti. Jinou otázkou ale je, zda takto zprovozněná volba operátora bude mít nějaký pozitivní přínos pro uživatele (o tom dále).

Co způsobilo mediální přestřelku

Předseda Stádník včera také vyjádřil své pochybnosti nad tím, zda Telecom volbu operátora stihne v zákonem stanoveném termínu. Doslova řekl:

Máme určité pochybnosti, zda zejména ze strany dominantního operátora bude služba technicky zabezpečena,"

Současně s tím upozornil na to, že ve zmíněném dopise od Telecomu chybí jakákoli zmínka o tom, co bude po 1.7.2002 (tedy například ujištění, že sice žádný předstih nebude, ale v zákonem stanoveném nejzazším termínu to Telecom stihne. Toho se hned chytla média a rázem se začaly objevovat články s titulky jako:

ČTÚ: Telecom možná nestihne zavést volbu operátora v polovině roku (České noviny, 12:40)
ČTÚ: Volání s jiným operátorem ohrožují problémy Telecomu (Flashnews)
ČTÚ: Telecom včas nezavede volbu sítě (iDnes)
ČTÚ má pochybnosti o tom, že Telecom neporuší zákon (Moje noviny)

které vše prezentovaly již jako hotovou věc. Na to obratem zareagoval Telecom, když vydal tiskovou zprávu s tímto obsahem:

ČESKÝ TELECOM plánuje zavést službu Volba provozovatele v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30. června roku 2002. Jakékoliv informace o údajném plánovaném posunu implementace této služby jsou nepravdivé.ČESKÝ TELECOM neinformoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o žádném zdržení v této věci.
ČESKÝ TELECOM proto ještě dnes požádá ČTÚ o vysvětlení tvrzení, která padla na dnešní tiskové konferenci.

Zajímavé vysvětlení nabídla včera TV Prima ve své hlavní večerní zpravodajské relaci:

"V dopise se hovoří o jiné službě," říká Telecom, "možnost volby operátora k danému termínu připravujeme".

Na kameru se vyjádřila i mluvčí Telecomu Dana Dvořáková:

My máme všechny práce naplánovány tak, abychom tuto službu byli schopni zavést do poloviny roku.

Snad tím mínila letošní rok, 2002.

Pozdě večer pak paní Dvořáková v pořadu "K věci" na Primě rezolutně tvrdila, že celý dopis se týkal úplně jiné služby - služby internetového volání XCALL, u které chce Telecom zachovat její prefix 052.

Regulace morálním apelem?

Předseda Stádník včera také zmínil, že požádá dopisem ředitele Telecomu o vysvětlení celé záležitosti a upřesnění toho, jaký bude stav po 1.7.2002 (žádosti o vysvětlení se na cestě mezi ČTÚ a Telecomem zřejmě budou křižovat). Kromě toho ale předseda Stádník zmínil i to, že požádá resortního ministra (Schlinga) aby zástupci státu ve vedení Telecomu apelovali na včasné zavedení volby operátora (jinými slovy: na dodržení povinnosti, která pro Telecom vyplývá ze zákona).

To je dosti zvláštní postup pro telekomunikačního regulátora, před kterým by se operátoři měli třást o svou licenci - tu jim totiž regulátor může na základě paragrafu 27 platného telekomunikačního zákona odebrat mj. v případě, že neplní své zákonem stanovené povinnosti. Že by byla příčina v tom, že Telecom žádnou licenci nemá, a tudíž o ni ani nemůže přijít (stále totiž funguje na základě Pověření, získaného již v předchozích letech)?

Proč tedy náš regulátor reguluje morálním apelem, a nikoli explicitnějšími nástroji, třeba ukládáním pokut či dokonce odejmutím licence?

Odpověď včera naznačil sám předseda Stádník: zákon prý mu nedává dostatek pravomocí pro účinnou regulaci. Zmiňoval například to, že za nesplnění povinnosti zavést včas volbu operátora nejsou v zákoně uloženy žádné sankce. Má jistě pravdu v tom, že tam skutečně není napsáno něco jako: "neumožníš-li včas zavedení volby operátora .. dostaneš ….".

Ale vždyť jsou tam obecnější ustanovení, která úřadu umožňují ukládat pokuty, například tehdy když operátor

… neumožnil propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti nebo připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnil uzavření smlouvy o propojení, přístupu k síti nebo připojení,

a dokonce umožňují úřadu odebrat licenci v případě neplnění zákonem stanovených povinností (podle již zmiňovaného par. 27). Ale k tomu by se asi museli vyjádřit právníci.

Nikdo to regulátorovi dosud neřekl!

S nedostatkem pravomocí regulátora, ať už skutečným nebo jen domnělým, souvisí i moje hlavní obava ohledně volby operátora. Ono totiž nejde jen o to, aby Telecom umožnil něco ve své síti. Jde především o to, aby některý jiný operátor této možnosti mohl reálně využít a mohl začít nabízet koncovým zákazníkům své služby (možnost volání přes jeho síť, za jím stanovené tarify). Co nám bude platné, když 1.7.2002 Telecom ohlásí, že splnil zákonem stanovený požadavek a umožnil ve své síti zavedení volby operátora, když žádný jiný operátor to nebude moci využít a nabídnout jako alternativu volání přes svou síť? Co když to technicky bude možné, ale ekonomicky to bude zcela neúnosné (nerentabilní)?

Aby volba operátora měla reálný smysl a lidé si mohli vybírat mezi více operátory, přes které chtějí vést své hovory, musí existovat na trhu určitá minimální nabídka takovýchto služeb. Ta nespadne z nebe úderem půlnoci z 30.6. na 1.7.2002. Alternativní operátoři se na ni musí určitou dobu připravovat, vést jednání s dominantním operátorem, dohodnout se s ním na technických i cenových podmínkách, rozjet marketing nové služby atd. To celé určitou dobu trvá (a navíc to předpokládá, že i cenové aspekty budou takové, aby poskytování služeb na bázi volby operátora nebylo pro alternativní operátory prodělečné).

Předseda Stádník včera na tiskovce říkal, že jeho úřad nemá ze zákona žádné pravomoci na to, aby stanovil nějaké konkrétnější podmínky této služby (volby operátora). Proto prý alespoň, nad rámec svých povinností, inicioval vznik "neformálního fóra", kde probíhají jednání mezi operátory ve snaze najít společný konsensus. Fakticky přitom jednání probíhají na půdě APVTS, v jednotlivých pracovních skupinách, za spoluúčasti ČTÚ.

Nalezení takového konsensu, neboli dohoda s dominantním operátorem bez zásahu regulátora, by podle mého názoru byla premiérou - pokud mne paměť neklame, každé významnější domluvě s dominantním operátorem (uzavření základní propojovací smlouvy na hlasové služby, dodatků ohledně dalších služeb atd.) vždy předcházelo konstatování rozporu a direktivní rozhodnutí regulátora, případně ještě vyřešení dalších sporů a nejasností.

Když jsem se ptal na to, zda regulátor má právo zasáhnout v případě, že ke konsensu nedojde, odpovědi jsem rozuměl tak, že regulátor bude nějak řešit až případné spory, ale i zde to prý bude nesmírně komplikované a že dnes nikdo neví, jak to vlastně po 1.7.2002 bude. Na jakékoli proaktivní činnosti, typu stanovení přesnějších podmínek služeb, prý regulátor nemá oprávnění. To se zřejmě týká i cenových aspektů - když se kolega Sychra z telefonie.cz ptal na ceny za volbu operátora (nikoli na ceny pro koncové zákazníky ale na poplatky, které si budou operátoři platit navzájem), předseda Stádník odpověděl že je nezná - prý jim (rozuměj: regulátorovi) dosud nikdo neřekl ani na jakém principu budou stanoveny!

Jak to dopadne?

Takže jak to nakonec s volbou operátora dopadne? Mám-li si znovu zavěštit z křišťálové koule, tipuji že jednání v rámci "neformálního fóra" o konkrétních podmínkách volby operátora potrvají ještě dlouhou dobu a nebudou se moc hýbat z místa, a že Telecom sdělí ostatním své představy a požadavky (hlavně cenové) v nejzazším možném termínu (tipuji na samém konci června). Jeho cenové podmínky nejspíše budou pro alternativní operátory nepřijatelné, ale bude následovat zákonem stanovená 90-denní na dosažení dohody, a teprve po jejím uplynutí a konstatování nedohody (snad) nastoupí regulátor a spor začne řešit (byť již dnes říká že to bude hodně složité). Pokud rozhodne a Telecomu zbude nějaká zákonná možnost odvolání, tipuji že ji využije …..

Čas mezitím poběží a uživatelé pevných telefonů nakonec budou moci být rádi, když Telecom dále nezdraží své služby, aby pokryl údajné zvýšené výdaje, které má se zavedením volby operátora.

Znovu opakuji, že to všechno jsou mé tipy (či chcete-li, spekulace). Uvidíte sami, zda 1.7.2002 budete moci zvednout sluchátko a vytočením krátkého (čtyřmístného) prefixu si zvolit operátora, přes kterého bude váš hovor veden.

O přístupu ČTÚ k metodě LRIC si povíme v dalším článku.