Vyšlo na Lupě, 12.9.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0912002.php3

Internet plus je pozastaven!

Regulátor včera večer vydal předběžné opatření, kterým Telecomu pozastavil zavádění Internetu Plus a zřejmě i celého nového konceptu komutovaného přístupu k Internetu. Po ADSL je to již druhý případ, kdy regulátor takto zasáhnul proti aktivitám dominantního operátora. Podrobnosti však dosud nejsou známy.

Včera večer přinesly agentury zprávu o tom, že regulátor (Český telekomunikační úřad) vydal předběžné opatření v kauze nového konceptu komutovaného přístupu k Internetu. Konkrétně ČTK vydala v 18:28 zprávu nadepsanou

ČTÚ zakázal Telecomu zavést od října nové internetové tarify

V ní se k obsahu samotného rozhodnutí uvádí:

Předseda úřadu David Stádník řekl, že Telecom nedodržel postupy, které mu ukládá telekomunikační zákon ve vztahu k zákazníkům. "Je to o tom, co zákazník unese," uvedl Stádník.
a
Stádník nechtěl opatření více komentovat s tím, že je určeno účastníkům správního řízení. Podle něj však nejde o to, že by chtěl úřad zamezit změnám v účtování za internet.

V agenturním článku ČTK je citována i první reakce ze strany Telecomu:

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy je zarážející, že Stádník zveřejnil rozhodnutí úřadu, aniž by o tom informoval Telecom jako účastníka správního řízení. "Bylo by nešťastné, kdyby krok regulátora ohrozil zavedení paušálu za internet v říjnu letošního roku," uvedl Crha. Další kroky mluvčí nekomentoval s tím, že firma ještě předběžné opatření neobdržela.

O co asi jde?

Zveřejnění samotného rozhodnutí, které naznačuje výrok pana Crhy, potvrdit nemohu - nikde jsem jej zatím nenašel, ani na webu ČTÚ. Nemaje text rozhodnutí k dispozici, ani žádné další oficiální informace, mohu pouze spekulovat o tom, co přesně regulátor Telecomu vytýká.

Již v pondělí jsem zde na Lupě, v článku "Kolem Internetu Plus přituhuje", psal o tom, že alternativní operátoři podali k regulátorovi protest proti snahám Telecomu prosadit jeho nový koncept a přímo vyzvali regulátora k vydání předběžného opatření, kterým by zavádění nového konceptu pozastavil. Jedním z jejich argumentů určitě byla skutečnost, že Telecom jim jednostranně a doslova na poslední chvíli vypověděl dosavadní smlouvy. Na to by se měl vztahovat paragraf 40 telekomunikačního zákona, bod 3, který řeší případ kdy dominantní operátor

ukončuje, výrazně mění nebo snižuje dostupnost služeb pro ostatní provozovatele telekomunikačních sítí anebo poskytovatele služeb

a přímo explicitně ukládá regulátorovi povinnost tyto situace řešit. Pokud tedy nastal tento případ, považuji za pravděpodobné že regulátor pozastavil účinnost výpovědí (resp.: nařídil Telecomu chovat se jako kdyby nebyly vypovězeny), a to až do doby sjednání nových smluvních podmínek a uzavření nových smluv. To by nejspíše znamenalo, že by nadále platil současný stav se stávající podobou tarifu Internet2002.

Jeden podepsal

V souvislosti s uzavíráním nových smluv je určitě zajímavé, že ačkoli velcí poskytovatelé komutovaného přístupu podali společný protest do rukou regulátora (pro přesnost: jde o Aliatel, Contactel, Czech On Line, ETEL, GTS CZECH, NEXTRA Czech Republic, NIX CZ a World Online/Tiscali,) a odmítli přistoupit na podmínky Telecomu, přesto se našel jeden provider, který na ně přistoupil a smlouvy s Telecomem již podepsal.

Jde o brněnskou společnost Skynet a.s. Ta již v úterý vydala tiskovou zprávu, ve které uvedla:

Společnost SkyNet podepsala smlouvy se společností ČESKÝ TELECOM, které jí umožňují pro své klienty zlevnit internetové volání. Společnost SkyNet tak akceptovala nový model vztahu telefonního operátora a poskytovatele Internetu, který stanovuje pro všechny poskytovatele této služby stejné podmínky

Se zlevněním to však ani u Skynetu nebude až tak žhavé, alespoň ne mimo špičku, viz další citát z jejich tiskové zprávy:

"V novém modelu jsme našli cestu, jak od 1. října alespoň mírně snížit cenu této služby většině našich dial-up klientů, malým firmám a živnostníkům, v jejich převažujícím čase připojení, tj. ve špičce (v silném čase)" uvedl Karel Taft, místopředseda představenstva SkyNet. "Naopak mimo špičku (ve slabém čase) služba průměrně podraží, ale z našich předběžných odhadů vychází, že celkem naši dial-up klienti, kteří jsou zejména z oblasti podnikatelů, zaplatí méně", pokračuje Karel Taft.

Když jsem se u Skynetu dotazoval na konkrétní ceny, které hodlají nabízet svým zákazníkům, dozvěděl jsem se že dosud "nemají úplně dokončené přesné kalkulace" a pošlou mi je až budou k dispozici.

Co unese zákazník?

Dalším aspektem, kterým alternativní operátoři argumentovali ve svém protestu a který regulátor mohl uznat, je přenášení propojovacích poplatků na koncové zákazníky (viz článek "Zvrácená logika Telecomu"). Tomu by mohly nasvědčovat věty

… Telecom nedodržel postupy, které mu ukládá telekomunikační zákon ve vztahu k zákazníkům
a
… je to o tom, co zákazník unese,

které agenturní článek ČTK připisuje předsedovi ČTÚ Stádníkovi.

To jsou ale stále jen spekulace. Snad se dnes během dne alespoň něco vyjasní a zítra vás budu moci informovat o dalších podrobnostech.