Vyšlo na Lupě, 18.10.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1018001.php3

Elektronický účet od Telecomu

Český Telecom nabízí elektronický účet (e-účet) za své služby po Internetu už i pro domácnosti, včetně možnosti podrobného výpisu. V rámci nejrozšířenějšího cenového programu HOME STANDARD vás takovýto výpis přijde na 75,- Kč měsíčně. O svých hovorech se pak dozvíte nejpozději do 9 dnů v dalším zúčtovacím období.

K 15. dubnu roku 2000 přišel Telecom se službou "Podrobný rozpis hovorů", která umožnila všem zákazníkům získat detailní záznamy o všech automaticky uskutečněných telefonních hovorech z jejich hlavní telefonní stanice (za 0.60 Kč za každý evidovaný hovor, nejméně však 33 Kč). Později Telecom nabídnul i elektronickou variantu účtu (e-účet), ale pouze pro své firemní zákazníky. Teprve nyní, přesněji od 16.10.2002, začíná nabízet e-účet všem svým zákazníkům, tedy také soukromým osobám.

Jak tedy e-ucet pro domácnosti funguje? Jaké jsou jeho podmínky, ceny atd.?

Nejprve je vhodné si uvědomit, že má dva různé stupně volnosti:

 • Zda bude obsahovat detailní rozpis hovorů (verze DETAIL), nebo bude pouze celkovým souhrnem (varianta STANDARD)
 • Zda si kromě přístupu k elektronické verzi necháte nadále zasílat také verzi papírovou (a potom zda pouze sumární nebo s detailním rozpisem), nebo nikoli (tj. zda se spokojíte pouze s elektronickou verzí).

Cena za různé varianty pak ještě závisí na tom, jaký máte cenový program. Nejdražší je to pro ten nejrozšířenější HOME STANDARD (a také HOME MINI, HOME ZERO, BUSINESS STANDARD a BUSINESS ZERO), lacinější pro ostatní tarify:

 • Pouze celkový souhrn v elektronické formě (e-účet STANDARD), bez zasílání papírového účtu: 0,- Kč (zdarma)
 • Pouze celkový souhrn v elektronické podobě (e-účet STANDARD), stejné zasílání papírového účtu jako doposud: 25 Kč měsíčně
 • Detailní výpis hovorů v elektronické podobě (e-účet DETAIL), bez zasílání papírového účtu: pro HOME STANDARD atd. 50,- Kč měsíčně, pro ostatní tarify 29,- Kč měsíčně
 • Detailní výpis hovorů v elektronické podobě (e-účet DETAIL), se zasíláním papírového účtu ale pouze sumárního: pro HOME STANDARD atd. 65,- Kč měsíčně, pro ostatní tarify 45,- Kč měsíčně
 • Detailní výpis hovorů v elektronické podobě (e-účet DETAIL), se zasíláním papírového účtu s detailním rozpisem hovorů: pro HOME STANDARD atd. 75,- Kč měsíčně, pro ostatní tarify 50,- Kč měsíčně

Ceny nejsou (podle mého názoru) nijak malé. Co za ně získáte?

Cituji z informací ČTc:

možnost řazení (seskupení) jednotlivých hovorů podle
 • volaného čísla
 • směru volání
 • volané mezinárodní předvolby
 • data volání
 • hodiny volání
 • typu hovorů
 • hodiny a typu hovorů
 • data a typu hovorů
grafické porovnání jednotlivých účtů;
grafické zobrazení o hovorech umožňující jejich srovnání v jednotlivých dnech podle ceny s barevně odlišenými typy hovorů;
stažení dat ve formátu CSV pro vlastní analýzy (formát využitelný pro další zpracování v jakémkoli databázovém programu, např. Microsoft Excel).

V elektronické verzi budou dokonce i letáčky, které Telecom přibaluje ke svému papírovému vyúčtování, rozesílanému poštou. Abyste nemohli jeho reklamu nechat bez povšimnutí, máte dokonce za povinnost si ji prohlédnout:

Součástí obou verzí služby je i zobrazení aktuální přílohy k účtu, které je při prvním nahlédnutí do nového účtu povinné.

Důležité je jistě i co, jak a kdy na elektronickém účtu uvidíte. K tomu se vztahují následující části Obchodních podmínek:

11) Veškeré informace o vyúčtovaných cenách za poskytnuté telekomunikační služby a činnosti, včetně podrobného rozpisu cen za jednotlivé telefonní hovory jsou uživatelům služby e-účet zpřístupněny k následnému využití dle technických možností poskytovatele, nejdéle však do devíti (9) pracovních dnů po skončení zúčtovacího období.

Rychlost, s jakou se vám v podrobném elektronickém rozpisu jednotlivé hovory zobrazí, je tedy plně "na technických možnostech poskytovatele", a je pouze shora ohraničena oněmi 9 dny dalšího zúčtovacího období (což nemusí být kalendářní měsíc).

Pokud jde o "hloubku", se kterou se můžete dívat do historie svého účtu, pak při detailních rozpisech jsou to jen 2 měsíce:

V rámci služby e-účet jsou uživateli zpřístupněny informace, které bezprostředně souvisí s vyúčtováním (Platební doklad v elektronické podobě) za max. dvanáct (12) a detailní informace o jednotlivých telefonních hovorech za max. dvě (2) zúčtovací období zpětně od aktuálního zúčtovacího období.

Pokud jeden plátce platí za více stanic, stačí mu na to jeden e-účet (zřejmě s jednou cenou) a dostane se k údajům z všechny své stanice (není mi ale jasné, jak je to v tomto případě se zasílání papírového vyúčtování).

Jak se e-účet sjednává

Nový e-účet se sjednává elektronickou cestou, po Internetu. K tomu,. abyste Telecomu prokázali svou identitu, musíte znát dva údaje ze svých posledních dvou papírových vyúčtování: referenční číslo a variabilní symbol (oba najdete v záhlaví svého papírového účtu). Samozřejmě musíte zadat také své telefonní číslo, a dále jméno a příjmení, a svůj email. Následně si musíte zvolit variantu služby a heslo.

Pokud vším projdete bez chybičky, pošle vám Telecom na váš mail 20-místný ověřovací kód. Ovšem pokud si myslíte, že teď už můžete začít svůj e-účet používat, jste bohužel na omylu. Tímto krokem jste pouze "řádně uzavřeli" smlouvu s Telecomem na používání e-účtu. Abyste mohli začít e-účet používat, musíte nejprve celou službu tzv. aktivovat (čímž se také vaše smlouva stane platnou) . K tomu budete potřebovat 8-místný PIN. Na ten si ale chvíli počkáte - protože Telecom vám jej pošle listovní poštou, podle obchodních podmínek do 10 dnů (na adresu "účastníka"). Takže žádné "objednej a hned používej", ale pouze "objednej a vyhlížej pošťáka". Proto vám zde také neukáži, na nasnímaných obrázcích, jak e-účet pro soukromé osoby vypadá, ani se s vámi nepodělím o první praktické zkušenosti - musím čekat na poštovní doručovatelku.

Pokud některý z identifikační údajů (ověřovací kód či PIN) ztratíte, můžete si nechat vygenerovat nové - za 52,50 Kč.

Podrobnosti najdete mj. i na doménách eucet.cz a e-ucet.cz.