Vyšlo na Lupě, 20.12.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1220001.php3

Týden valných hromad

Poslední předvánoční týden se nesl ve znamená valných hromad. V případě Aliatelu přinesla změnu na postu ředitele a šéfa představenstva, u České asociace kompetitivních komunikací širší záběr, i na sféru telekomunikací, a dále výrazné posílení dozorčí rady a její přeměnu na odborný poradní orgán. Dnes se ještě koná mimořádná valná hromada Českého Telecomu.

Ve středu 18. prosince se konaly hned dvě valné hromady. Jednou z nich byla řádná valná hromada společnosti Aliatel a.s. Podle dostupných informací přinesla změnu na postu generálního ředitele a současně i předsedy představenstva: tento post po pěti letech opustil ing. Jiří Hubka. Novým předsedou představenstva byl posléze zvolen ing. Josef Havel, který poděkoval odcházejícímu Jiřímu Hubkovi za úspěšné působení, přičemž jeho odchod zdůvodnil takto:

"Odchod Jiřího Hubky je vyvolán změnami v souvislosti s budováním strategické pozice společnosti Aliatel a.s., "

Pokud jde o post nového generálního ředitele, zde zřejmě ještě nedošlo k definitivnímu obsazení. Jak uvádí oficiální tiskové zpráva:

Řízením společnosti byl pověřen současný ředitel strategie společnosti Aliatel, Ing. Petr Štajner.

Jinak byl na řádné valné hromadě:

 • Projednán aktualizovaný podnikatelský plán společnosti
 • Projednán rozpočet na rok 2003
 • Dohodnut rozsah 2.tranše emise dluhopisů a výše úvěru pro financování rozvoje společnosti v 1. pololetí 2003
 • Prodloužena splatnost akcionářských půjček

ČAKK

Další valnou hromadou, která se konala ve stejný den, byla řádná valná hromada asociace ČAKK (Česká asociace kompetitivních komunikací). Pokud netušíte o jakou asociaci jde, pak vězte že vznikla přesně před 4 roky, 18. prosince 1998, pod názvem Česká asociace kabelových komunikací. Zakládajícími členy byly tehdejší nejvýznamnější kabeloví operátoři.

 • KABEL PLUS A.S.,
 • INTERCABLE CZ,
 • TES LITVÍNOV S.R.O.,
 • KABEL NET HOLDING A.S.
 • DATTELKABEL A.S.

ke kterým se později přidali i další (např. HBO TV Czech, posléze UPC atd.).

S postupem času však došlo k dosti významnému rozšíření aktivit a změně orientace, z "pouze kabelové" na obecněji telekomunikační, navíc i v duchu konvergence technologií a médií. Přesně před rokem, 18.12.2001, se v souvislosti s touto změnou původní Česká asociace kabelových komunikací přejmenovala na Českou asociaci kompetitivních komunikací (díky čemuž jí mohla zůstat stejná zkratka, ČAKK, včetně domény).

Současně s tím nově přejmenovaná asociace otevřela svou náruč i "nekabelovým" operátorům a firmám, čehož využili někteří alternativní operátoři (například Contactel jako pozorovatel), ale např. také Cisco, T-Mobile či Telenor Networks. Diverzifikovala se i vnitřní struktura asociace, která si nově vytvořila dvě pracovní skupiny:

 • Kabelovou
 • Telekomunikační (zaměřenou na pevné i mobilní sítě a služby)

Dalším projevem "rozšířeného záběru" jsou aktivity asociace v oblasti přípravy nové telekomunikační legislativy, pro kterou už ČAKK - v souladu s filosofií EU - razí označení "elektronické komunikace". Jde konkrétně o přípravu nového zákona "o elektronických komunikacích", který navazuje na stávající telekomunikační zákon, implementuje do našeho právního řádu nový regulační rámec el. komunikací evropské unie, a v souvislosti s jeho filosofií zahrnuje i konkrétní aspekty z mediální oblasti.

Vedle toho se ČAKK aktivně podílí také na vzniku novely stávajícího telekomunikačního zákona (viz např. články "Jaké bude zpřístupnění" či "Invex 2002: Den první"), zabývající se zpřístupněním místní smyčky. Může se pochlubit tím, že právě ona prosadila v říjnu t.r. do vznikající verze této novely variantu přístupu k bitovému proudu (tzv. bitstreamu) - což sice původní evropská direktiva z konce roku 2000 chápala ještě jako volitelnou a nikoli povinnou věc, ale dnešní zkušenosti již ukazují naprosto jednoznačně na potřebnost této varianty. Nicméně stávající gestor novely, MDS ČR, na popud Českého Telecomu příslušné ustanovení o povinném přístupu k bitovému proudu zase vypustil. Pokud by to tak zůstalo, došlo by k nelichotivému paradoxu: v době, kdy celá EU hovoří o tom, jaká to byla chyba a jak je nutné ji napravit, u nás cíleně směřujeme právě k zopakování této chyby.

Proto se ČAKK, spolu s dalšími subjekty, snaží prosadit přístup k bitovému proudu do novely zpět. Snaží se také upozornit na podstatu celého problému přístupu k bitovému proudu, i na další související problémy - například na problém tzv. střední míle. Nedávné vyjádření ČAKK k této problematice najdete např. zde.

K zajímavé změně došlo i u statutárních orgánů ČAKK. Byla značně rozšířena její dozorčí rada, která by nově měla působit jako určitý odborný poradní orgán asociace. Proto je také podstatně početnější než dříve a jsou v ní zastoupeni i lidé, kteří nejsou v přímém spojení s asociací (včetně mé maličkosti). Složení najdete např. zde.

Valná hromada Českého Telecomu

Dnes, v pátek 20.12.2002, se koná ještě další valná hromada - mediálně mnohem atraktivnější než obě výše jmenované. Jde o mimořádnou valnou hromadu Českého Telecomu, svolanou po krachu privatizace a odvolání generálního ředitele Klímy.

Z dostupných signálů se zatím jeví jako velmi málo pravděpodobné, že by již byl oznámen nový generální ředitel. Například podle aktualit zde na Lupě tento post již odmítli pánové Martin Bednár (SAP), Gabriel Eichler (bývalý finanční ředitel ČEZ) a Terrence Valeski (Eurotel). Na trvalý post ředitele se podle neoficiálních informací nechystá ani Ondřej Felix, který jako dosavadní předseda představenstva Telecom nyní dočasně řídí.

Z oficiálně dostupných informací je známo to, že po svém odvolání z postu generálního ředitele se pan Přemysl Klíma vzdal i svého členství v představenstvu (kde byl 2. místopředsedou). V čele Telecomu působil od poloviny července 1999, když jej do představenstva ČTc nominoval Fond národního majetku. Právě FNM nedávno inicioval jeho odvolání z postu generálního ředitele - s odůvodněním že privatizaci firmy špatně připravil. Současně s panem Klímou ve středu rezignoval i další člen představenstva, Jan Škurka, který na FNM vede odbor strategických privatizací a v představenstvu Telecomu byl od letošní červnové valné hromady. Dnešní valná hromada se dost pravděpodobně bude zabývat i dalšími změnami jak v představenstvu, tak i v dozorčí radě.

Dnešní valnou hromadu svolal jako mimořádnou majoritní akcionář, kterým je český stát, reprezentovaný svým Fondem národního majetku. Oficiálně jsou na programu změny v představenstvu a v dozorčí radě, a také zpráva o dopadech povodní na hospodaření firmy a zpráva o privatizaci podílu státu. Podle včerejších informací Mobil serveru akcionáři na zítřejší valné hromadě pravděpodobně nebudou navrhovat výplatu očekávané dividendy:

"Jelikož dividendová politika není na programu hromady, muselo by o jejím dodatečném zařazení hlasovat 100 procent přítomných akcionářů, dodal."

Nechme se tedy překvapit, co konkrétně se na dnešní valné hromadě odehraje. Podrobnější zprávy přineseme v pondělí.