Vyšlo na Lupě, 30.9.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0930001.php3

Internet Plus: přeci jen od 1. října

Český Telecom přeci jen zavede svůj nový koncept přístupu k Internetu a tarif Internet Plus, a to k původně plánovanému datu 1. října. Jak to jde dohromady s nedávným předběžným opatřením regulátora? Expertní tým Telecomu je přesvědčen, že zavedení Internetu Plus je plně v souladu s platnými právními předpisy.

O vývoji v kauze Internet Plus jsem zde na Lupě psal naposledy v pátek 13.9., v souvislosti s předběžným opatřením regulátora (viz článek "Co bylo špatně na Internetu Plus?"). Další událostí, která se této kauzy týkala, byla tiskovka společnosti Tiscali ve středu 25.9. Zde její zakladatel Renato Soru vyjádřil své obavy z dalšího vývoje Internetu v ČR a naznačil možnost jeho zdražení až o 100 procent. Objevily se dokonce signály naznačující, že Telecom obejde rozhodnutí regulátora a k 1.10.2002 svůj nový koncept komutovaného Internetu skutečně spustí. Například na serveru Živě v reportáži z tiskovky Tiscali napsali:

Podle informací, které podal sám Soru to totiž vypadá, že Český Telecom možná svůj Internet Plus od 1. října skutečně spustí, a to i navzdory rozhodnutí ČTÚ

Telecom přitom ještě ve čtvrtek 26.9. pořádal setkání s novináři na téma "aktuálních informací o migraci nového poštovního systému pro služby INTERNET OnLine a QUICK.cz", ale o spuštění nového tarifu Internet Plus či dokonce o cenách IOL za přístup k Internetu zde nezaznělo nic - jen ujištění že Telecom samozřejmě bude respektovat rozhodnutí regulátora ve věci nového konceptu a tarifu Internet Plus.

No a hned následující den, v pátek 27.9., Telecom v podvečer rozeslal tiskovou zprávu oznamující že Internet Plus spustí, a to v předem plánovaném termínu 1.10.2002 (s tím že k tomu uspořádá tiskovku v pondělí 30.9. odpoledne, kde zřejmě oznámí detaily).

Z páteční tiskové zprávy vyplývají následující skutečnosti:

  • Nový tarif Internet Plus je zaváděn v podobě již dříve avizované Telecomem - tedy včetně nových cen nezahrnujících samotný přístup k Internetu, včetně možnosti dokoupit si časově neomezený přístup pro víkendy a svátky (paušál i-víkend za 399,- Kč měsíčně), a také včetně přirážky k ceně ve výši 40 haléřů za minutu (ve špičce), resp. 15 haléřů mimo špičku pro případ, že by snad zákazník chtěl využívat služby providera připojeného k síti některého z alternativních operátorů a nikoli Českého Telecomu.
  • Stávající tarif Internet2002 zůstává (prozatím) beze změny

Jak to bude s přístupovými čísly?

Telecom dokonce ve své tiskové zprávě uvádí, že dodrží i jím naplánované rozdělení přístupových čísel:

  • 971 1xx xxx pro stávající Internet2002,
  • 971 2xx xxx pro nový tarif Internet Plus.

To ale neodpovídá stávající konvenci, kdy čísla 971 1xx xxx používají provideři nabízející celoplošný přístup (tzv. národní variantu Internetu2002), a čísla 971 2xx xxx ti provideři, kteří nabízí přístup pouze místní (resp. jen v některých lokalitách, ale nikoli celoplošně). Z největších ISP se to týká společnosti Czech OnLine a její služby VOLny, která používá přístupová čísla 971 200 111 a 971 200 555. Stejně tak se to ale týká všech ostatních ISP, kteří nabízí připojení jen v některých lokalitách - a třeba vůbec ne tzv. "zdarma", ale na samostatně placené bázi. Jak to bude s těmito ISP a hlavně s jejich zákazníky?

Telecom ve své páteční tiskové zprávě píše:

Tarif Internet Plus, který od počátku října zavádí ČESKÝ TELECOM, bude dostupný na telefonních číslech připojení k internetu, která mají na čtvrté pozici "dvojku" (971 2xx xxx). Zákazníkovi tak pouze stačí ověřit si u svého ISP, zda používá telefonní číslo v tomto formátu a následně nastavit příslušné toto číslo ve svém počítači.

Co když to jako zákazník vezmu za bernou minci, zachovám se podle tohoto doporučení společnosti Český Telecom, budu nadále používat služeb ISP s přístupovým číslem 971 2xx xxx a budu očekávat, že mé hovory budou tarifikovány podle nového tarifu Internet Plus - jak bude doopravdy vypadat telefonní účet, který mi Telecom příště pošle?

Odpověď nejspíše zazní dnes (30.9.2002) na tiskovce Telecomu - ale pro informování zákazníků o jakýchkoli změnách od 1.10.2002 to bude sakramentsky pozdě.

A co verdikt regulátora?

Nejzajímavější otázkou určitě je: jak jde dohromady rozhodnutí Telecomu zavést Internet Plus od 1.10. a nedávné předběžné opatření regulátora (ČTÚ)? Je to ze strany Telecomu porušení tohoto rozhodnutí, nebo jeho nerespektování, obejití, demonstrace síly vůči regulátorovi či úplné ignorování?

K tomu zatím nelze moc říci, dokud se Telecom nevyjádří podrobněji (což zřejmě udělá v pondělí na ohlášené tiskovce). Dosud jediným signálem je následující výrok mluvčího Crhy pro ČTK:

"Náš expertní tým je přesvědčen, že zavedení Internetu Plus je plně v souladu s platnými právními předpisy. Telecom podal proti předběžnému opatření odvolání, kde podrobně vysvětluje své stanovisko," uvedl Crha.

Připomeňme si, co vlastně regulátor vytknul Telecomu a co mu přikázal ve svém předběžném opatření: šlo o to, že Telecom chtěl změnit stávající podmínky na nové, ale přitom nedodržel povinné lhůty (například 90 dnů na jednání s operátory a ISP), a nesplnil také "oznamovací povinnost" (zveřejnění podmínek nové služby v Telekomunikačním věstníku). Proto mu regulátor uložil zachovat stávající stav a respektovat příslušné podmínky a postupy. Stejně tak regulátor vytknul Telecomu nedodržení lhůt ve vztahu ke koncovým zákazníkům. Přitom sice explicitně zmiňoval jen změnu cenových plánů, ale osobně si myslím, že by sem měla patřit i změna podmínek poskytování služby (viz výše zmiňovaný problém přístupových čísel).

Na to, jak si s tím "expertní tým" Telecomu poradil a jakou našel cestičku, aby si i při existujícím verdiktu regulátora prosadil svou, si musíme počkat až do dnešního odpoledne na avizovanou tiskovku (o které budu referovat zítra).

V mezidobí si dovolím vyjádřit vlastní názor - či, chcete-li, spekulaci:

regulátor vyšel z toho, že Telecom chtěl něco změnit, tj. zrušit předchozí stav (vypověděl existující smlouvy) a místo něj zavést něco nového (nutil ostatní subjekty uzavřít smlouvy nové). Na to se vztahují určité předepsané postupy a lhůty, a kvůli jejich nedodržení regulátor změnu současného stavu zakázal.
To, s čím Telecom nyní přichází, však již není změna - když stávající tarif Internet2002 zůstává beze změny (doufám že nejen vůči koncovým uživatelům, ale i vůči ISP a alternativním operátorům, jak požaduje verdikt regulátora), pak jde již jen o "přidání" nové služby, resp. o novou nabídku, a nikoli o změnu. No a na rozšiřování nabídky se nejspíše již nevztahují tak přísné požadavky jako na změny ….

Považuji za pravděpodobné, že Telecom opře svou argumentaci o nějakou takovouto úvahu (ale znovu zdůrazňuji: je to jen má spekulace). Má to však jeden háček, a tím jsou ona přístupová čísla, kde k dosti významné změně přeci jen dochází (podle již vydané tiskové zprávy). Počkejme si ale, s čím přijde expertní tým Telecomu na dnešní tiskovce.

Z pohledu uživatele

Zavedení Internetu Plus nikoli ve formě změny (s ukončením dosavadního stavu), s vynuceným přechodem koncových zákazníků na nový koncept, ale pouze v podobě nové alternativy souběžně k současnému stavu, může mít zajímavé důsledky a přínosy i pro uživatele. Pokud totiž zůstane stávající Internet2002 i s fungujícím systémem provizí pro ISP ještě nějakou dobu zachován, bude Telecom muset dostát svým tvrzením o zlevnění a reálně prokázat, že celý nový koncept (s odděleným účtováním) a nabídka na bázi nového tarifu Internet Plus je pro koncové zákazníky skutečně výhodnější.

Pokud by se mu bývalo podařilo prosadit jeho nový koncept v původní podobě (tedy s ukončením současného stavu), koncoví zákazníci by neměli možnost si sami vybírat co jim vyhovuje a zda chtějí přejít na nový koncept či nikoli. Telecomu by tak bývalo stačilo jen "sedět na místě" a čekat, jak mu zákazníci doslova padají do klína, protože nemají jinou možnost. Takto bude muset o zákazníky bojovat a aktivně je motivovat k přechodu na tento nový tarif.

Možný scénář dalšího vývoje je ovšem i takový, že Telecom udělá vše pro to, aby co nejdříve ukončil poskytování tarifu Internet2002 v jeho stávající podobě (včetně výplaty provizí ISP).