Vyšlo na Lupě, 9.4.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0409001.php3

Internet show Českého Telecomu

Internetu za paušál, či ADSL alespoň za světové ceny, se od Telecomu v nejbližší době zřejmě nedočkáme. Zablokován se zdá být i přístup k Internetu přes volbu operátora. Co nám tedy Telecom nabídne? Jak podpoří rozvoj Internetu? Alespoň velkou pojízdnou show! Startuje již dnes.

Počínaje dnešním dnem startuje v krajských městech projekt s názvem "ČESKÝ TELECOM Internet show". Jeho cílem je "přiblížit široké veřejnosti internet", a to formou zábavné show, která má současně prezentovat nabídku telekomunikační služeb a produktů Telecomu. Vyvrcholením budou dva hodinové zábavné programy plné zajímavých soutěží.

Putovní akce, která má postupně navštívit 12 krajských měst (harmonogram zde), bude využívat speciálně upravený internetový kamion, který se v každém městě rozloží v předváděcí molo. Pódium bude vybaveno 8 terminály s dotykovými obrazovkami připojenými k internetu, kde si zájemci mohou vyzkoušet práci s internetem. Během show budou účastníci seznámeni také s nejdostupnějšími a nejvýhodnějšími variantami připojení k internetu a celou škálou možností a výhod, které jim internet může poskytnout ….

Tolik alespoň citace z tiskových zpráv a propagačních materiálů Telecomu. Z kontextu lze usuzovat, že půjde o propagaci připojení k Internetu po pevné telefonní lince (pod hesly jako "PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA = nejdostupnější připojení k internetu" či "přesvědčte se, že telefonní linka už dávno neslouží jen k telefonování"), a o propagaci cenového programu HOME INTERNET a pěti nadstavbových internetových programů.

Pro účastníky byl připraven i speciální leták (viz obrázek) a po vyplnění dotazníku je čeká slosování s možností vyhrát počítač.

Z letáku Českého Telecomu

Je toto správná cesta?

Proč vůbec Telecom pořádá takovouto akci? Kolik je dnes v krajských městech lidí, kteří neznají Internet, nevědí že se k němu dá připojit komutovaně přes pevnou linku a že takovéto připojení nabízí právě (a pro nejširší veřejnost bohužel i pouze) Český Telecom? Je toto ta správná cesta k podpoře rozvoje českého Internetu? Odpovězte si na to sami.

Já se zde pokusím zrekapitulovat výsledek jiných možností, kterými by (podle mého názoru) Telecom mohl reálně podpořit rozvoj Internetu, a ne naopak sklízet kritiku za opačné chování.

Internet za paušál?

Úvahy o tom, že Telecom by mohl nabídnout veřejnosti "plochý tarif" pro komutovaný přístup k Internetu, neboli možnost časově neomezeného připojení za paušální měsíční poplatek, jsou už doslovným evergreenem nejrůznějších diskusí. Poklidnou hladinu celkové rezignace nedávno rozčeřil článek na serveru Živě, který tvrdil že ministr Březina redakci na mikrofon řekl, že Internet za paušál od Českého Telecomu je už doslova na spadnutí.

Měl jsem možnost se na to zeptat ministra Březiny přímo, na nedávné konferenci ISSS, a jeho odpověď mne příliš nepřekvapila: prý jej kolegové z Živě špatně pochopili. Myslel to prý tak, že jednou určitě nastane doba, kdy Telecom přijde s internetovým paušálem, ale dnes prý nedokáže říci, kdy přesně to bude.

Telecom už paušál nabízí!

V souvislosti s paušálními tarify si dovolím malou poznámku: na již zmiňované konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) se Český Telecom prezentoval letákem, popisujícím jím budovanou komunikační infrastrukturu veřejné správy (jde o zakázku, kterou Telecom získal přímo rozhodnutím vlády, bez výběrového řízení). Ačkoli se původně mohlo zdát, že půjde pouze o datové služby, Telecom v rámci této své exkluzivní zakázku poskytuje i služby hlasové - tj. všechny subjekty veřejné správy by měly telefonovat prostřednictvím Českého Telecomu. No a zde jim Telecom vychází vstříc například tím, že orgánům veřejné správy umožňuje vytvářet si vlastní hlasové VPN (tedy virtuální analogie privátních telefonních sítí). Podle zmíněného letáku jde dokonce tak daleko, že v rámci hlasových VPN nabízí volání (po celém území ČR) jen za měsíční paušál:

V současnosti ČESKÝ TELECOM umožňuje za měsíční paušál 350 Kč neomezený hlasový provoz jednoho člena VPN uvnitř VPN.

Kdy bude ADSL?

Dostupnost Internetu pro nejširší veřejnost by mohla zásadně ovlivnit nabídka ADSL služeb. Osobně jsem přesvědčen, že i přes tuzemskou nižší kupní silu by stačilo nasadit obvyklou světovou cenu (kolem 2000,- Kč měsíčně v přepočtu podle kurzů měn) za světové parametry služby (několik set kbps na downloadu, bez omezení objemu). Nabídka ADSL od Českého Telecomu, který jako jediný má na čem tuto technologii nasadit (coby vlastník prakticky všech místních smyček) se však neustále odkládá.

Když nedávno Český Telecom prezentoval své hospodářské výsledky za loňský rok novinářům, došla řeč i na ADSL. Šéf Telecomu Klíma zde řekl cosi o polovině roku, ale způsobem, kterému jsem porozuměl jako ponechání si otevřených vrátek pro další odklad - prý nepřipustí aby tato služba přišla na trh nedostatečně připravená.

Ceny také dosud nejsou známy - na veřejnost probleskují jen různé úniky informací, které ale naznačují podstatně vyšší cenovou hladinu než je světový průměr.

Internet přes volbu operátora?

Další šancí na výhodnější komutované připojení k Internetu mohla být volba operátora - přístup k Internetu totiž byl zahrnut do specifikací této služby. Minulý pátek ale Telecom oznámil své cenové představy ohledně volby operátora a ty prakticky vylučují jak místní hovory, tak i přístup k Internetu přes tento mechanismus.

Případný přístup k Internetu přes volbu operátora by totiž fungoval tak, že volající účastník sítě Telecomu by vytočil prefix zvoleného alternativního operátora a pak určité další číslo. Jeho internetový hovor by směřoval k nejbližší tranzitní ústředně Telecomu, kde by přestoupil do sítě alternativního operátora a pokračoval k internetovému providerovi, na jeho modem. Ovšem jen za "začátek" tohoto hovoru, neboli za tzv. originaci (za vedení hovoru od volajícího účastníka k nejbližší tranzitní ústředně) požaduje Telecom za každou minutu částku tvořenou 3 složkami:

  • 60, resp. 80 haléřů (za samotnou originaci hovoru, podle přesného umístění volajícího vzhledem k tranzitní ústředně)
  • příplatek 28 haléřů na pokrytí nákladů, které Telecom měl s volbou operátora (jde ale o průměr mezi obdobím špičky a obdobím mimo špičku).
  • příplatek na nepokryté náklady sítě (access deficit), který nebyl dosud určen (a určit by jej měl Český telekomunikační úřad).

I v optimálním případě, kdy první složka bude rovna 60 haléřům, druhá 28 haléřům a třetí bude nulová, představuje to 88 haléřů - což je více, než kolik požaduje sám Telecom jako koncovou cenu za celý internetový hovor (80. resp. 75 haléřů, počínaje 10. minutou). Takže alternativní operátor, který by za těchto podmínek chtěl nabízet přístup k internetu skrze volbu operátora a alespoň vyrovnat cenu Telecomu, by své zákazníky musel sám výrazně dotovat. Jinými slovy, cesta k Internetu přes volbu operátora je těmito požadavky zablokovaná. Poslední slovo ale zřejmě bude mít ČTÚ, protože alternativní operátoři nejspíše nebudou akceptovat cenové návrhy Telecomu a obrátí se na regulátora s žádostí o rozhodnutí.

Je ale za těchto okolností, kdy se všechny cesty k výhodnějšímu připojení k Internetu zdají efektivně zablokované, skutečně vhodné pořádat okázalou zábavnou show a honosit se tím, co je tolik kritizováno? Není to jen další přiostřování již tak napjaté situace kolem (ne)utěšeného stavu liberalizace našeho telekomunikačního trhu? Nebo je to projev arogance moci, či snad dokonce nějaká oslava vítězství?

Na druhou stranu, vinit Telecom z toho, že důsledně využívá všech možností které mu jsou poskytnuty, je asi stejné jako vinit plyn z toho, že se rozpíná v celém prostoru, který má k dispozici. Chyba je jinde.