Vyšlo na Lupě, 25.3.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0325002.php3

ČTÚ vs. ČTc: jak to bylo s dopisem?

Dnes již je zřejmé, že inkriminovaný dopis od Telecomu se skutečně týkal služby X-Call. Nejspíše ale byl napsán tak nešikovně, že každá ze stran měla proč jej interpretovat úplně jinak. Regulátor jako snahu vykroutit se z požadavků zákona, a Telecom jako něco co s volbou operátora vůbec nesouvisí.

Minulý týden rozvířila dění na naší telekomunikační scéně zvláštní "dopisová aféra". Odstartoval ji předseda Českého telekomunikačního úřadu, když v úterý na tiskové konferenci seznámil přítomné novináře s tím, že jeho úřad dostal od Telecomu dopis ve kterém mu Telecom sděluje, že do konce června t.r. nestihne zavést ve své síti volbu operátora (což mu ale ukládá platný telekomunikační zákon). Byl jsem u toho osobně a můj dojem byl takový, že pan Stádník to prezentoval spíše jako sdělení o absenci předstihu, neboli to že Telecom nestihne zavést volbu operátora s předstihem před nejzazším možným termínem. Ostatně, to nač předseda Stádník reagoval především byla absence "ujišťujícího dovětku", kterým by Telecom ujistil regulátora že po 1.7.2002 už volba operátora v jeho síti bude k dispozici. Takovéto ujištění si předseda Stádník také explicitně vyžádal po generálním řediteli Telecomu formou samostatného dopisu.

Prakticky bezprostředně po tiskové konferenci ČTÚ, jen co stačila vyjít první agenturní zpráva ČTK, zareagoval i Český Telecom. V první, velmi krátké tiskové zprávě, popřel že by informoval regulátora o jakémkoli zdržení ve věci zavádění volby operátora.

Večer, v hlavních zpravodajských relacích TV Prima a ČT1, se objevily informace o celé kauze a zástupci Telecomu zde zopakovali své stanovisko, že nic takového jako odklad zavedení volby operátora neplánují a nikomu neavizovali. Zajímavý byl v této souvislosti jeden z ilustračních obrázků na TV prima, který citoval z předmětného dopisu.

Ještě v úterý večer, těsně po půlnoci (tedy vlastně již ve středu), vystoupila na TV Prima v pořadu K věci! ředitelka komunikace ČTc Dana Dvořáková a uvedla, že se jednalo o zcela jinou službu - prý o službu X-Call. Z kontextu se dalo soudit, že to na ČTÚ měli celé nějak poplést.

Co říká ČTÚ?

Druhý den jsem vznesl na ČTÚ dotaz, zda neplánují dopis zveřejnit nebo alespoň ukázat novinářům, aby se vše vyjasnilo. Odpověď od pana Stádníka byla taková, že o zveřejnění neuvažují (prý jde o korespondenci mezi ČTÚ a ČTc), ale v odpovědi byla citace inkriminované pasáže:

Dále si dovoluji informovat, že pro nedokončenou digitalizaci a úpravu systémů ... nemůže naše společnost do konce června 2002 zavést ani službu výběr provozovatele volbou kódu 10xx, tím méně 10xxx.

To se shoduje s tím, co bylo v ilustraci na TV Prima již v úterý (jen s vynecháním zmínky o systému S12 firmy Alcatel). Z odpovědi pana Stádníka jsem se také dozvěděl, že dopis obsahující citovanou pasáž se skutečně týkal problémů se službou X-Call, je datován k 7.3.2002, neobsahoval žádnou zmínku o situaci po 1.7.2002, a podepsal jej zástupce ČTc odpovědný mj. za vztah k regulačnímu orgánu (což by měl být pan Slavíček).

Co říká Český Telecom

Český Telecom zareagoval ve středu 20.3. vydáním další tiskové zprávy, ve které znovu ubezpečuje že na jeho strategii a záměrech se nic nemění a že volbu operátora stihne zavést v zákonem stanoveném termínu.

Dokonce znovu po hodně dlouhé době uspořádal (v pátek 22.3.) pro novináře pracovní setkání k problematice zavádění volby operátora. Přítomen byl viceprezident pro sítě Petr Slováček a dále pan Jiří Pavel, který má v Telecomu zavádění volby operátora na starosti. Byli jsme zde znovu ujištěni že Telecom svému závazku ze zákona dostojí, a celkem otevřeně se hovořilo o postupu prací na zavádění této služby. Ve stručnosti a s určitým zjednodušením lze říci, že technické aspekty celé věci jsou víceméně dořešeny, ale o cenových otázkách se ještě ani nezačalo jednat (ani se o nich v pátek nemluvilo). Vše by ale již mělo být připraveno k tomu, aby Telecom mohl vydat svou aktualizovanou Referenční nabídku propojení (RIO) se svými představami o cenách dalších cenových aspektech - což se ale dosud nestalo.

Pokud se tak stane v nejbližších dnech a počátkem dubna se začne jednat o cenách, předpokládám že se naplní scénář který jsem popsal již v předchozím článku - že cenové požadavky Telecomu v jeho nabídce RIO budou silně nadsazené, pro ostatní operátory nepřijatelné, a lhůta 90 dnů vyprší bez dosažení dohody. Teprve pak nastoupí regulátor a začne se celou situací zabývat, což také nějakou dobu potrvá.

Mezitím bude magické datum 1.7.2002 zřejmě již daleko za námi, závazek ze zákona bude splněn (Telecom umožnil ve své síti volbu operátora), ale reálná konkurence na trhu ještě nebude - protože alternativním operátorům potrvá ještě delší dobu, než se doslova protrpí martyriem dohadování, odvolávání k regulátorovi, čekáním na jeho verdikt a následným vyjasňováním toho, co vlastně měl regulátor na mysli, případným odvoláváním atd.

O čem dopis skutečně byl?

Zpět ale k meritu věci - k samotnému dopisu, který 7.3.2002 poslal Telecom na ČTÚ a který se stal zdrojem celé kontroverze. I o něm se na závěr pátečního setkání s novináři mluvilo. Za sebe jsem si z toho odnesl následující závěr:

  • dopis se týkal služby X-Call (což potvrzují obě strany)
  • předmětem dopisu skutečně byl problém se službou X-Call. Telecom na ni má od ČTÚ výjimku, která mu umožňuje nabízet tuto službu s prefixem 052 (což je jinak podmnožina "volačky" do Brna, kde ale žádné z místních čísel nezačíná na 2). Jde ale skutečně o výjimku, a to dočasnou, platnou do konce března t.r. Po skončení této časově omezené výjimky měl Telecom již rovnou přejít na řádné (systémové) řešení této služby a poskytovat ji s prefixem 10xx jako službu na bázi volby operátora.
  • podle toho, co říkají zástupci Telecomu, mělo být předmětem dopisu sdělení ve smyslu: "výjimka končí s koncem března, ale v mezidobí od dubna do konce června ještě nestihneme použít pro X-Call "řádné" řešení s prefixem 10XX (ani 10xxx) pro volbu operátora". Proto žádali o nějaké jiné řešení (o kterém ale obě strany shodně mlčí ..)

To koresponduje s interpretací, že Telecom nezavede volbu operátora s žádným předstihem oproti samotnému konci června. Zřejmě to ale celé bylo napsáno poněkud nešikovně, takže každá ze stran to pochopila podle svého - Telecom jako zmínku čistě o službě X-Call, bez souvislosti s termínem zavedení samotné volby operátora, a ČTÚ jako obecnější tvrzení, které se dotýká i zavádění volby operátora jako takové. Obě strany měly ze svého pohledu nejspíše velký kus pravdy, a šlo vskutku o nepříjemné nedorozumění.

Zajímavý je na celé kauze ještě jeden další aspekt. Když se o celé záležitosti na pátečním setkání s představiteli Telecomu mluvilo, sice to tam nezaznělo explicitně, ale z kontextu jsem vytušil, že nejde o první podobné nedorozumění. Dosud se ale prý všechna řešila jaksi "pod pokličkou", přímo mezi představiteli zúčastněných subjektů, bez účasti veřejnosti a hlavně bez medializace. Toto byl patrně jeden z prvních případů svého druhu.

Myslím, že i jako novináři se budeme muset teprve učit případy tohoto typu správně interpretovat a správně na ně reagovat.