Vyšlo na Lupě, 6.12.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1206001.php3

Týden v telekomunikacích

InWay vstoupil do APVTS a dostal prefix pro volbu operátora, o Internetu přes CS/CPS však již nemluví. Contactel si pochvaluje letošní rok jako "mimořádně úspěšný" a hodlá expandovat na Slovensko. Naopak Euroweb chce přenést ze Slovenska do Čech svou novou firemní strategii, od které si slibuje dosažení ziskovosti.

Společnost Contactel se včera podělila s novináři o své hodnocení letošního roku a vizi roku nadcházejícího, samozřejmě v oblasti telekomunikací. Stávající rok si Contactel pochvaluje, hodnotí jej jako "nesmírně úspěšný". Pyšní se například 60% růstem výnosů a tím, že se mu podařilo změnit svůj celkový profil a image na trhu: z internetového provozovatele se stal poskytovatelem komplexního portfolia telekomunikačních služeb. Dokládá to například vzrůstajícím podílem hlasových služeb na celkových výnosech (v říjnu 2002 to bylo již 50%, oproti 31 procentům ke konci roku 2001), a také úspěšností své "první konvergentní služby v ČR" (služby Business Connect, která v sobě integruje hlasové, datové a internetové služby na jedné přípojce). Na trhu se jí prý dařilo tak, že to generální ředitel Michal Čupa přirovnal ke "shrabování kontraktů". Úspěšná byla i satelitní služba Internet Sky Contact, kde Contactel měl získat na 300 uzavřených kontraktů za 4 měsíce.

Dalším ukazatelem, o který Contactel opírá úspěšnost letošního roku, je pokles vlastní ztrátovosti - cca o 40 procent. Pokud bude tento pokles pokračovat stejným tempem, mohl by se Contactel poprvé dostat do černých čísel již v průběhu příštího roku.

Pokud jde o konkrétní hodnoty letošních hospodářských výsledků, ty představitelé Contactelu neuvedli, s poukazem na to, že tak mohou učinit pouze jejich vlastníci (TDC a ČRa, obě kótované na burze). Z veřejných zdrojů lze celkem snadno zjistit, že v roce 2000 měl Contactel výnosy ve výši 213 milionů, a v roce 2001 již 519 milionů. Z tohoto pohledu není letošní 60% nárůst výnosů zase až tak ohromující. Při jeho hodnocení je zřejmě třeba brát v úvahu jak celkovou situaci a vývoj na trhu, tak i vývoj ziskovosti firmy. Celkové hospodářské cíle Contactelu pro rok 2002 prý již byly splněny a ředitel Čupa to ještě včera letěl oznámit jednomu z vlastníků (TDC) do Kodaně.

Směr Slovensko!

Součástí vize do budoucna bylo i naznačení toho, jakým směrem se chce Contactel rozvíjet. Kromě nabídky nových služeb hodlá expandovat ze současného segmentu SME jak směrem k "větším" firmám, tak i směrem k "menším" uživatelům (do tzv. retailu). Snad se tedy dočkáme zajímavých nabídek i pro domácnosti. Už aby to bylo například ADSL ….

Vedle "segmentové expanze" však Contactel hodlá expandovat také geograficky. Padla i konkrétní zmínka o Slovensku, kde Contactel nechce budovat infrastrukturu, ale poskytovat "bezešvé služby". To tedy zřejmě znamená spolupráci s partnery (a využití jejich infrastruktury, místo budování vlastní). Žádné další podrobnosti nebyly uvedeny.

Jak Contactel hodnotí stav našich telekomunikací?

V diskusi Contactelu s novináři s novináři zaznělo i celkové hodnocení stavu našeho telekomunikačního trhu. Na předchozím Press klubu v únoru zaznívaly velmi pesimistické tóny. Bylo to totiž v době, kdy regulátor stále otálel s přijetím modelu LRIC a se stanovením cen za propojení podle tohoto modelu. Od té doby přeci jen došlo k určitému pozitivnímu vývoji (regulátor akceptoval a "posvětil" model LRIC, v září podle něj určil nové ceny za propojení), a představitelé Contactelu to charakterizovali jako "posun regulačního kyvadla" z asymetrické pozice ve prospěch dominantního operátora do pozice neutrální regulace. Realita otevírajícího se telekomunikační trhu však vyžaduje asymetrickou regulaci ve prospěch nově nastupujících alternativních operátorů, tak aby mohli efektivně konkurovat podstatně silnějšímu inkumbentovi (tj. Českému Telecomu).

Poměrně vyhraněný názor zazněl i na adresu neúspěšné privatizace ČTc. Ředitel Čupa to považuje za faktický krach Národní telekomunikační politiky z roku 1999 a domnívá se, že stát postrádá vizi v oblasti telekomunikací. Na adresu snah státu "ujmout se razantně výkonu svých akcionářských práv majoritního vlastníka" poznamenal, že tato snaha je "na kolizním kurzu" s tím, co chce Brusel (a použil i příměr, že "cesta do pekel bývá dlážděna samými dobrými úmysly"). Podle něj by stát neměl interferovat do telekomunikací (ale měl by dohlížet na korektní prostředí, měl by mít a naplňovat vizi atd.).

Na adresu českého komutovaného (dial-up) Internetu pan Čupa poznamenal, že "hluboce stagnuje" (a s ním stagnuje na tomto trhu i Contactel). Potřeba nového modelu vytáčeného Internetu je podle něj urgentní (však na tom už pracuje příslušné Fórum), a k ukončení stagnace je zapotřebí něco dramatického - něco jako byl v roce 1999 tarif Internet99 a o něco později fenomén Internetu zdarma. Co jiného by to mohlo být, než dial-up přístup k Internetu za paušál? Ten podle prognózy Contactel přijde někdy v polovině příštího roku.

Český Euroweb podle slovenského

Novou firemní strategii představila včera také česká pobočka společnosti Euroweb (Euroweb International Group). Jde o společnost, působící jako ISP (a dnes už také jako poskytovatel hlasových služeb na bázi IP) ve čtyřech zemích středoevropského regionu: v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, se zaměřením na firemní klientelu. Nová firemní strategie přitom již zafungovala na Slovensku, kde během jednoho roku otočila tamní pobočku ze ztrátové na ziskovou (viz obrázek), a nyní by měla být aplikována i v české pobočce. Ta přitom patří v celé skupině Eurowebu k nejmenším, s ročními výnosy cca 1 mil. USD, a s "vyrovnanou bilancí" (je beze ztrát, ale i bez zisku). Vedení Eurowebu se tedy v ČR očividně hodlá pokusit o totéž, co se mu již podařilo na Slovensku, a co ilustruje následující obrázek:

Nová firemní strategie Eurowebu je založena na změnách v organizační struktuře, portfoliu produktů, marketingových plánech i prodejních kanálech:

  • v rámci změn organizační struktury došlo k vytvoření dvou nových "regionálních" pozic (Regional Managing Director a Regional Sales Director), a k jejich obsazení úspěšnými manažery ze Slovenské pobočky.
  • segment zákazníků, na které se firma hodlá orientovat (dokonce výlučně), sama definuje jako "střední/rostoucí firmy z regionu Prahy a Brna"
  • portfolio produktů bude založeno na klasických řešeních konektivity "na klíč", a bude strukturováno do přehledné matice 3x3, kterou naznačuje obrázek:

Tato matice pamatuje na všechny kombinace tří různých velikostí firmy (Basic, Medium a Enterprise) a tří úrovní požadavků firemních zákazníků: Bronze, Silver a Gold. Například nejjednodušší nabídka Basic Business Bronze představuje komutované připojení (analog nebo ISDN s 1 B kanálem) s tarifikací dle I2002, 1 mailovou schránku, 15 MB pro webové stránky a FTP přístupem. Naopak "největší" nabídka Enterprise Business Gold zahrnuje pevné připojení (se zálohou přes dial-up), router Cisco, firewall, doménu, 64 pevných IP adres, 50 emailových schránek do 15 MB, 300 MB na webové stránky, FTP přístup a nepřetržitou technickou podporu. Zajímavostí je roaming na Slovensku (zřejmě přes dial-up).

Dostupné jsou i další doplňkové služby, v podobě VPN, VOIP služeb a také mezinárodní propojení (díky přítomnosti firmy v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku).

Společnost Euroweb včera také naznačila svou vlastnickou strukturu (viz obrázek) a odhadla svůj celkový obrat pro rok 2002: na 13 mil USD. V celém regionu své působnosti by měla mít na 1500 pevných přípojek.

InWay členem APVTS

V tomto týdnu se rozrostl počet členů organizace APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) o dalšího řádného člena, společnost InWay. Ta začala působit na našem trhu v roce 1997 jako ISP a ICP (Internet Content Provider, neboli poskytovatel obsahu), od září 2001 má licenci na hlasové služby a od července 2002 hlasové služby také poskytuje.

Zástupci společnosti InWay se okamžitě zapojili do činnosti odborných orgánů APVTS (již minulý týden jsem je potkal na jednání Fora pro vytáčený přístup k síti Internet). Stejně tak se zapojí i do nedávno ustavené pracovní skupiny G12 pro G12 pro problematiku provozu bezdrátových sítí v pásmu 2,4 a 5,7 GHz.

Včera pak společnost InWay vydala tiskovou zprávu, oznamující že "v minulých dnech obdržela od Českého telekomunikačního úřadu Rozhodnutí o přidělení čísla 1048 pro volbu operátora", čímž "učinila další krok ke spuštění této služby", a "její spuštění předpokládá po testovacím provozu na začátku roku 2003". Zajímavé v této souvislosti je, že těsně před letošním Invexem právě firma InWay (zatím jako jediná na našem trhu) signalizovala plánované spuštění dial-up přístupu k Internetu přes volbu operátora. Přímo na Invexu se tak ale nestalo, a nynější tisková zpráva se o přístupu k Internetu přes volbu operátora (ať již ve variantě CS, Carrier Selection, či CPS, Carrier PreSelection) explicitně nezmiňuje.