Vyšlo na isdn.cz, 29.4.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0429001.php3

Jak se Telecom stal národním operátorem

Doslova na poslední chvíli před dalším zásadním rozhodováním o (do)privatizaci byl Český Telecom jmenován "národním operátorem". Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o blesk z čistého nebe, není tomu tak. Rozhodnutí bezpečnostní rady státu o volbě národního operátora padlo již v roce 2000.

Minulý týden, na svém zasedání v pondělí 22.4.2002 konaném v Plzni, vláda přijala poměrně nečekané usnesení, kterým jmenovala Český Telecom a.s. "národním operátorem telekomunikačních sítí". Zde na ISDN serveru jste se o tom mohli dočíst již v tomto článku, který citoval vyjádření společnosti GTS a společné stanovisko sedmi alternativních operátorů. V tomto článku bych se rád podíval na celou záležitost z hlediska historického vývoje (a v dalším pokračování se zamyslel nad tím, co jmenování fakticky obnáší).

Usnesení vlády jsem označil za "poměrně nečekané" mj. proto, že na se dostalo až na poslední chvíli, jako dodatek. Také ve stanovisku GTS se uvádí, že "Konkurenti ČTc nebyli o tomto záměru Ministerstva dopravy a spojů vůbec informováni". K tomu si ale dovolím poznamenat, že určité předchozí aktivity zde přeci jen byly a alternativní operátoři o nich museli vědět.

O jmenování národním operátorem se jednalo na půdě Bezpečnostní rady státu již v roce 1999, za doby hlubokého telekomunikačního monopolu, kdy se ještě Telecom jmenoval SPT Telecom. Tehdejší ministr dopravy a spojů (Antonín Petrám) navrhnul do role Národního operátora právě SPT Telecom, a zdůvodnil to takto:

není jiná možnost pro jmenování národního operátora telekomunikačních sítí, protože jedině SPT TELECOM, a. s. má v dnešní době sítě a má povinnost poskytovat základní telekomunikační služby na území celého státu.

Dále zdůraznil, že Telecom je monopolním provozovatelem těchto sítí a může plnit úkoly jak ve vztahu k NATO, tak i v případě krizových situacích uvnitř státu.

Zápis zmíněného jednání, který lze najít na Internetu (zde) zmiňuje, že v diskusi zazněly připomínky k dopracování materiálu, např. o porovnání jak je řešeno v členských zemích NATO, zda společnost splňuje požadavky zákona 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností atd. Dále v diskusi zaznělo, že je snaha, aby provoz státní správy nebyl veden přes SPT TELECOM, a. s. ale přes vlastní státní telekomunikační systém, protože pak jsou tyto služby výrazně levnější.

Kdyby tak tehdejší diskutující tušili, jak to celé dopadne - že stát zcela rezignuje na jakékoli vlastní aktivity, byť jen integrátorského typu, a nakonec svěří celou státní správu (i samosprávu) právě do rukou SPT Telecomu, mezitím přejmenovaného na Český Telecom. Navíc bez výběrového řízení, tak aby Telecom nemusel se svými cenami s kýmkoli soupeřit .

Zpět ale k jednání z roku 1999. To v závěru diskuse došlo k názoru, že bude vhodné přerušit jednání, doplnit materiál o chybějící informace a znovu jej předložit Radě k projednání. To se také stalo.

Další jednání o "národním operátorovi" se konalo 20. června 2000, na 17. schůzi Bezpečnostní rady státu (zápis).

Tehdejší ministr dopravy a spojů (stále ještě Antonín Petrám) zde prezentoval celý návrh na jmenování Telecomu "národním operátorem" v návaznosti na předchozí přerušené jednání. V závěru

"doporučil jmenovat společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí, protože disponuje celostátní sítí a společnost s tím předběžně souhlasí. Dále zdůraznil, že návrh na jmenování neklade žádné požadavky na finanční prostředky a naopak se domnívá, že jmenování zvýší hodnotu akcií.

Rada však znovu měla námitky, a to v následujícím smyslu:

  • že není dostatečně zdůvodněna potřeba jmenování národního operátora, jeho definice, kompetence a úloha za krizových situací národního charakteru i při řešení ve prospěch Aliance a partnerských zemí,
  • není jasný jeho statut, systém práce, odpovědnost a vztahy k ústředním správním orgánům a dalším subjektům telekomunikačního prostředí
  • není zmiňován vývoj do budoucnosti, zejména v souvislosti s očekávanou privatizací a plněním této funkce v podmínkách liberalizovaného telekomunikačního trhu
  • důležitou podmínkou je bezpečnostní prověrka dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a to jak organizace, tak i jednotlivých pracovníků

V zápisu se také uvádí, že:

"Závěrem bylo konstatováno, že důležitou podmínkou je bezpečnostní prověrka dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a to jak organizace, tak i jednotlivých pracovníků. V této souvislosti bylo Radou schváleno, aby návrh na jmenování byl předložen na jednání vlády až po uskutečnění patřičných bezpečnostních prověrek Národním bezpečnostním úřadem a po zapracování vznesených připomínek na schůzi Rady."

V usnesení z uvedeného jednání se pak objevilo, že bezpečnostní rada státu souhlasí s návrhem na jmenování ČESKÉHO TELECOMU, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí pro účely krizového plánování a spolupráci s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO).

Současně Rada uložila ministru dopravy a spojů předložit příslušný materiál (po provedení bezpečnostní prověrky uvedené organizace podle zákona č. 148/1998 Sb.), k projednání vládě České republiky.

Otevřené dveře ke zlatému padáku?

Souhlas bezpečnostní rady státu, byť podmíněný absolvováním bezpečnostní prověrky, byl použit jako jeden z argumentů pro přidělení "zlatého padáku", jak jsem v jednom z předchozích článků nazval zakázku na vybudování a provozování komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Pro připomenutí, jednalo se o zakázku přidělenou Telecomu přímo vládou, bez jakéhokoli výběrového řízení (což bylo následně silně kritizováno).

Předkládací zpráva k tehdejšímu návrhu na udělení "zlatého padáku" citovala jako jeden z argumentů pro volbu Telecomu:

Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 20.6.2000, kterým souhlasí se jmenováním ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "národním operátorem" telekomunikačních sítí pro účely krizového řízeni a plánování a pro spolupráci s orgány NATO, což jistě přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti společnosti.

Vláda jmenuje

Minulé pondělí, doslova v předvečer okamžiku kdy zbývající dva zájemci o privatizaci ČTc měli předložit své navýšené nabídky, pak vláda skutečně jmenovala Telecom národním operátorem. Jak jsem již naznačil v úvodu, alespoň podle zveřejněného programu jednání vlády byl tento bod zařazen na program až dodatečně.

Byla to jen pouhá náhodná časová shoda, nebo je mezi jmenováním a podáním nabídek určitá souvislost? Jde o poslední pokus vlády zvýšit tržní cenu Telecomu, aby za něj dostala více peněz?

Pokud jde o bezpečnostní prověrku podle zákona č. 148/1998, z tiskového oddělení ČTc jsem se dozvěděl, že Český Telecom získal prověření na stupeň "tajné" na podzim loňského roku.