Vyšlo na Lupě, 17.12.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1217001.php3

WiFi místo ADSL

Český Telecom nestihl zveřejnit velkoobchodní nabídku ADSL služeb ani v prosincovém čísle telekomunikačního věstníku, jak mu uložil regulátor. Pochlubil se alespoň tím, že do některých svých prodejen TelePoint nainstaloval Wi-Fi Access Pointy a prohlásil to za začátek "pilotního projektu veřejného bezdrátového přístupu k Internetu".

Včera, 16.12.2002, vyšlo prosincové číslo Telekomunikačního věstníku. Měla v něm být zveřejněna velkoobchodní nabídka Českého Telecomu na ADSL služby, ale nestalo se tak. Telecom tak nedostál závazku, který mu vyplynul z rozhodnutí regulátora v kauze pozastaveného ADSL (viz články ČTÚ zakázal Telecomu jeho ADSL!, Proč regulátor zakázal ADSL? a Zakázané ADSL: co bude dál?). Proč se tak stalo a jaký bude další vývoj?

O příčinách lze v tuto chvíli jen spekulovat - nakolik se na všem podepsaly nedávné změny ve vedení Českého Telecomu, nakolik jde o taktiku, technické důvody či dokonce demonstraci síly, ví asi jen ti, kteří jsou přímo u kormidla našeho inkumbenta. O dalším vývoji však přeci jen existují určité oficiálnější informace, alespoň z pohledu samotného Českého Telecomu: jak jsem se dozvěděl přímo z jeho tiskového oddělení, ČTc chce "vyjít ven" se svou velkoobchodní nabídkou již v lednu (prý nebude čekat na lednové vydání Telekomunikačního věstníku), zveřejnit ji a začít ji projednávat s ostatními operátory. Koncept této nabídky by měl být "redefinovaný", ovšem o konkrétním způsobu "redefinice" oficiální zdroje zatím mlčí (neoficiální informace viz dále). Pokud jde o retailovou (maloobchodní) nabídku, určenou koncovým zákazníkům, zde mi z tiskového oddělení nepotvrdili termín 1.2.2003 (který avizuje ve svém článku na Technetu pan Sova z IPV), ale slíbili alespoň "1. kvartál" roku 2003.

Reakci regulátora (na nedodržení jeho verdiktu) zatím neznám. Dosud se nevyjádřili ani alternativní operátoři, ale to považuji spíše za otázku času, s tím že jejich stanovisko lze celkem snadno odhadnout.

Pokud jde o neoficiální informace, ty hovoří o tom, že velkoobchodní nabídka ČTc na ADSL služby by snad přeci jen mohla být vstřícnější a "obchodně pružnější", podle mého odhadu proto že nové vedení již nechce vyhrocovat situaci a jít do konfliktů na ostří nože. S tím mi ale poněkud neladí to, že Telecom "jen tak" propásnul termín, ve kterém měl splnit verdikt regulátora (a ani se moc nesnažil to směrem k veřejnosti nějak vysvětlit). Pokud jde o "redefinici" velkoobchodní nabídky, ta by měla po věcné stránce spočívat v zaměření na vysokorychlostní přístup k Internetu, a nikoli na "poskytování širokopásmových služeb a obsahu", jak se o to Telecom snažil v případě původního IOL Platinum. Důvod je nasnadě: dostupnost skutečných širokopásmových služeb a souvisejícího obsahu je u nás mizivá. Hlavně ale, pokud bude velkoobchodní nabídka skutečně "obchodně pružnější", odpadne důvod prezentovat vše v rovině, ve které Telecom nemá ani monopol ani dominantní postavení (tedy v rovině poskytování obsahu a služeb).

Když ne ADSL, tak alespoň Wi-Fi

V průběhu včerejšího dne jsem očekával, že Telecom vydá nějakou vysvětlující tiskovou zprávu k otázce ADSL a k nezveřejnění velkoobchodní nabídky v termínu, určeném regulátorem. Místo toho jsem se dočkal jiné tiskové zprávy - o tom, že "Český Telecom zahájil pilotní projekt veřejného bezdrátového přístupu k internetu". Podle titulku to vypadá ambiciózně, realita je poněkud skromnější: Telecom umístil po jednom tzv. Access Pointu technologie Wi-Fi, zřejmě v interním provedení a se všesměrovou anténou, do 15 svých prodejen TelePoint (tabulka), a každý z nich připojil na svou páteřní síť rychlostí 256 kbps. Dále nabídnul tomu, kdo je v dosahu takovéhoto access pointu (tj. přímo v prodejně TelePoint, případně v jejím blízkém okolí), možnost využívat jeho internetovou konektivitu zdarma - po předchozí registraci a akceptování "Všeobecných podmínek pro poskytování neveřejné telekomunikační služby Wi-Fi Hot Spots v pilotním provozu".

Celý tento "pilot veřejného přístupu v rámci neveřejné služby Wi-Fi Hot Spots" je časově omezen (na dobu do 30.4.2003, dle Podmínek), a počítá se s jeho postupným rozšiřováním:

Ve spolupráci s partnery se již připravuje výstavba několika desítek dalších přístupových bodů.

Pokud jde o cíle celého projektu, o nich se lze dočíst na webu ČTc (na stránkách, věnovaných specificky tomuto Wi-Fi projektu):

Pilotní projekt bude trvat 3-6 měsíců a v jeho rámci se bude ověřovat potenciál služby z pohledu zákazníka a z hlediska technického.

Copak o to, potenciál bezdrátových služeb na bázi Wi-Fi je určitě velký - ale nedovedu si moc představit, jak jej Telecom reálně otestuje (i z pohledu zákazníka) přímo ve svých prodejnách TelePoint, ze kterých určitá konektivita asi "prosákne" do blízkého okolí, ale žádné velké pokrytí to nejspíše nebude. Nebo udělá ČTc ze svých TelePointů něco na způsob internetových kaváren, kam se lidé budou chodit (s vlastním hardwarem) připojovat k Internetu? Navíc sdílenou rychlostí 256 kbps?