Vyšlo na Lupě, 1.10.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1001001.php3

Co nám Telecom přichystal k 1.10.2002?

Český Telecom mocně zatřásl internetovým trhem. Zákazníky některých ISP (s přístupovými čísly 971 2xx xxx) převedl k dnešnímu dni na tarif Internet Plus, ostatní ponechal na Internetu2002, a všem providerům přestal vyplácet provize. Sám ale nestihl zavést nový model zpoplatnění a Internet Plus pro své služby Quick. To zvládne až k 1. listopadu.

Včerejší tisková konference Českého Telecomu doslova za pět minut dvanáct poodhalila, co a v jaké podobě tato firma dokázala vnutit českému Internetu od 1. října 2002. Celkový obrázek je dosti nepřehledný a tak začnu tím, co považuji za klíč k pochopení celé situace - jak se Telecom vyrovnal s verdiktem regulátora.

Ještě včera jsem zde na Lupě tipoval, že Telecom bude respektovat tu část verdiktu ČTÚ, která mu přikazuje dodržet stávající smlouvy s internetovými providery, že zachová tarif Internet2002 v jeho stávající podobě, a nový Internet Plus zavede "navíc", jako nový prvek v nabídce. Můj odhad byl bohužel špatný.

Včera nám bylo na tiskovce vysvětleno, že smluvní vztahy s providery mají tři úrovně, resp. tři části:

  1. základní smlouvu o propojení (lze si představit jako obecnou rámcovou smlouvu)
  2. smlouvu o směrování (její součástí je např. i přidělení přístupových čísel)
  3. smlouvu o provizích

U první části (u základní smlouvy) není žádný problém, na té není potřeba nic měnit. Druhou část (smlouvu o směrování) Telecom na základě rozhodnutí regulátora ponechal v platnosti. Jeho expertní tým ale dospěl k závěru, že rozhodnutí regulátora se již netýká třetí části (smluv o provizích), které mají výpovědní lhůtu jeden měsíc, a prý byly všem providerům včas vypovězeny.

Důsledek je následující: propojení mezi Telecomem a internetovými providery (ISP) bude dále existovat a fungovat jako doposud (je podepřeno stále platnými smlouvami z prvních dvou částí), a tak přístup k Internetu přes tyto providery může běžet dále. Jelikož ale již neplatí třetí část smluv (resp. Telecom je považuje za již neplatné), nebude Telecom již od 1.10.2002 platit providerů žádné provize.

Současně s tím se Telecom rozhodl uvést do praxe, a to právě k dnešnímu dni (1.10.2002), také svou představu rozdělení tarifů podle přístupových čísel - ta, která začínají na 971 1, budou zpoplatněna tarifem Internet2002, a naopak ta která začínají na 971 2 budou zpoplatněna tarifem Internet Plus. Již od dnešního dne. Tečka.

Co to znamená v praxi? Dnes, tak jako včera i dříve, se můžete nadále připojovat k Internetu stále stejným způsobem, na stejná přístupová čísla vámi zvolených internetových providerů. Ta zůstávají beze změny. Půjde-li o přístupová čísla 971 1xx xxx (patřící větším ISP s celoplošným přístupem), bude vás Telecom nadále kasírovat podle dosavadní výše tarifu Internet2002 - neboť, jak sám uvádí, jeho podoba zůstala beze změny. To ale platí pouze z pohledu koncových zákazníků, nikoli již z pohledu internetových providerů. Ti dříve dostávali z inkasované částky určité provize, ze kterých financovali alespoň část svých nákladů. Nyní si celou inkasovanou částku, včetně dřívější provize, nechává Telecom sám. Rostou mu tak výnosy ….

Pokud se připojujete ke svému providerovi přes číslo 971 2xx xxx (používají je ISP s místním přístupem, nikoli celoplošným), pak jste již ode dnešní půlnoci z rozhodnutí Telecomu (nikoli vašeho providera) zpoplatňováni tarifem Internet Plus. Divíte se tomu? Jste tím překvapeni? Možná nebudete sami, pořádně překvapen tím může být i váš provider ….

Takže například ke Contactelu či k Tiscali se můžete i nadále připojovat a platit za to Telecomu podle tarifu Internet2002 (protože nabízí celoplošný přístup a používají přístupová čísla 971 1xx xxx), zatímco například přístup ke službě VOLNY bude zpoplatněn podle tarifu Internet Plus - z pohledu koncového zákazníka výhodněji, oproti Internetu2002, ale z pohledu providera za ideálních 0,- Kč. O Quicku viz dále.

Kdo je nyní na tahu?

Situace, kdy internetoví provideři poskytují služby a Telecom inkasuje výhradně do své kapsy, je samozřejmě dlouhodobě neudržitelná (o ostatních aspektech raději ani nemluvě). Bohužel tedy nejde o situaci, kterou jsem prorokoval včera - že Internet2002 s provizemi pro providery a nový Internet Plus bez provizí budou koexistovat vedle sebe, a nový model (se samostatným zpoplatněním služeb ISP) bude muset aktivně prokázat své přednosti.

Dopadlo to přesně opačně: Telecom navodil takovou situaci, v rámci které od 1.10. každý uživatel a každá minuta připojení zvyšují tlak na providery, aby co nejrychleji přistoupili na nový model a akceptovali podmínky stanovené Telecomem. Chcete-li, Telecomu se podařilo obrátit koncové uživatele proti svým konkurentům a učinit z nich své pěšáky na konkurenčním bitevním poli.

Domnívám se, že nastalo přesně to, před čím varoval regulátor, když ve svém předběžném opatření napsal:

…. dochází k ohrožení konkurence při poskytování služby komutovaného přístupu ke službám sítě Internet, narušení rovnosti smluvních stran …

Regulátor se tomu snažil zabránit právě svým předběžným opatřením. Jsem opravdu zvědav jak nyní zareaguje a jak zhodnotí to, jak si jeho předběžné opatření Telecom vyložil a jak se zachoval.

Jaké jsou další podmínky?

K celkovému hodnocení nově vzniklé situace určitě bude ještě dost příležitostí. Pojďme se proto raději podívat na další aspekty, které se týkají přímo koncových uživatelů.

Pro zákazníky některých providerů (těch, kteří mají přístupová čísla 971 2xx xxx) může mít vynucený přechod na zpoplatnění přes Internet Plus zajímavé efekty. Pravdou je, že čistě nominálně přináší určité zlevnění oproti tarifu Internet2002. Na druhé straně ale přináší i některé komplikace. Například definice současných cenových programů ČTc tarif Internet Plus nezná, a tudíž s ním ani nepočítá například pro využití volného kreditu (ať již v korunách či v hodinách, u tarifu HOME INTERNET). Bude proto možné čerpat volný kredit na připojení s tarifikací podle Internet Plus? Když jsem se na to zeptal, odpověď byla taková že v tomto ohledu by se měly na Internet Plus vztahovat stejné podmínky jako na Internet2002 (z hlediska čerpání volného kreditu). Ale takovéto konkrétní podmínky by se měl zákazník dozvědět přesně a hlavně včas - a ne až skrze novináře a tiskové konference.

Měsíc odkladu

Telecom si ze svého nového konceptu prosadil snad úplně vše, co hned od počátku avizoval. Výjimkou je zřejmě jen "penále" za využití služeb alternativního providera - tedy již dříve popisované navýšení koncové ceny o propojovací poplatek 40 haléřů (resp. 15 haléřů), který Telecom musí platit jinému operátorovi při přístupu k Internetu přes propojovací bod (viz článek "Zvrácená logika Telecomu"). Ne že by Telecom ustoupil od záměru přenést tento poplatek na koncového zákazníka - pouze se rozhodl posečkat s tím ještě jeden měsíc.

V diskusi zaznělo, že je to jakési vykoupení dalšího měsíce jednání, během kterého by se měla vyřešit "situace" s tím, že někteří ISP nejsou věrni Telecomu a jsou připojeni k síti některého alternativního operátora. Podívejme se ale na celou věc z pohledu uživatele: jak ten pozná, jakým konkrétním způsobem je připojen právě ten provider, jehož služeb zrovna využívá? Jak pozná, zda mu Telecom připočítá k minutové ceně 40 haléřů ve špičce a 15 mimo ni? To je sakramentsky důležitá informace a její neznalost se může pořádně prodražit.

Odpověď rozhodně není jednoduchá a vyžaduje znalost způsobu propojení. Když jsem se ptal na řešení této situace, odpověď byla taková že Telecom poskytne tuto informaci skrze aplikaci, která běží na jeho www stránkách www.vas-internet.cz. Takováto aplikace tam běží již dnes. Můžete jí zadat přístupové číslo na svého providera a ona vám řekne, jakým způsobem bude toto připojení zpoplatněno na straně Telecomu. Již dnes vám tato aplikace také řekne, zda na příslušném přístupovém čísle může být využit víkendový paušální tarif i-vikend či nikoli (což zřejmě také souvisí se způsobem připojení - například u dial-up služeb Contactel-u vám řekne že NE).

Měsíčním odkladem Telecom získal čas na to, aby do této aplikace zabudoval i odpovídání na otázku, zda si na konkrétním přístupovém čísle bude přirážet oněch 40 haléřů či nikoli. Raději nedomýšlím, co by se stalo kdyby nedošlo k měsíčnímu odkladu - lidé by snad ani neměli šanci zjistit, zda za každou minutu zaplatí o 40 haléřů více či nikoli. A co bude za měsíc, až skončí onen odklad? Kdoví …

Quick nestíhá

Měsíční odklad si vzal sám Telecom i pro svou službu Quick. Buďto ji nestihl připravit na tarif Internet Plus včas, nebo k tomu má jiné důvody - ale faktem je, že služby Quick budou dostupné s tarifikací podle Internet Plus až od 1.11.2002.

V mezidobí, tedy v průběhu října, budou služby QUICKu dostupné pouze přes přístupová čísla 981 1xx xxx a tedy s tarifikací podle Internet2002, a navíc stále jen za telefonní poplatek (tedy bez plateb za samotný přístup k Internetu, čili vlastně jako současný "Internet zdarma"). Takže ani Telecom sám nezavede k 1.10. důsledně nový model, který tak vehementně vnucuje ostatním.

Od listopadu počínaje by služby QUICKu měly být dostupné jak přes čísla 971 1xx xxx, tak i přes 971 2xx xxx, a tedy jak přes Internet2002, tak i přes Internet Plus (což podle mého názoru postrádá logiku, pokud bude Internet2002 jednoznačně dražší a zbavený všech dalších zvýhodnění). Stejně tak se bude od prvního listopadu za služby QUICKu platit (navíc k telefonním poplatkům), a to pouze v minutové sazbě:

  • 15 haléřů za minutu ve špičce
  • 5 haléřů mimo špičku

Pro srovnání - společnost SkyNet, která je vedle Imaginetu resp. IOL jediným dalším providerem, který veřejně oznámil že přistoupil na nový model Telecomu a podepsal s ním příslušné smlouvy, si chce účtovat 19 haléřů ve špičce a 5 mimo špičku (viz včerejší článek "Kolik stojí Internet Plus u SkyNetu").

Český Telecom však skrze svůj IOL nabízí již delší dobu také placené internetové služby , jako služby IOL Dial-Up. Ty jsou účtovány měsíčním paušálem, který by měl zůstat beze změny. Přitom tyto paušálně placené služby budou již od 1.10.2002 dostupné jak přes Internet2002 (na čísle 971 1 033 11), tak i přes InternetPlus (na čísle 971 2 033 11).

Od 1. listopadu tak Telecom bude mít dvě skupiny placených internetových služeb - paušálně placené IOL Dial-Up a minutově placené služby QUICK. Pokud jde o tolik propagovaný paušální program i-vikend, který si můžete přikoupit za 399,- Kč měsíčně, ten samozřejmě bude mít smysl pouze s paušálně placenými službami IOL Dial-Up.