Vyšlo na Lupě, . .2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0301001.php3

A DSL nebude?

Do konce února sliboval Telecom představit své ADSL. Nestalo se. V Telekomunikačním věstníku sice již vyšly konkrétní podmínky této služby, ovšem bez přílohy s cenami. Jinak je kolem ADSL ticho jako po pěšince. Nejspíše je to ale ticho před další bouřkou, tentokráte kvůli zneužití monopolního postavení.

Když v lednu tohoto roku proběhlo setkání IOL s novináři (reportáž zde), se všemi dotazy na zavedení ADSL jsme byli odkazováni na konec února, kdy se prý všechno dozvíme. Je už březen, dokonce "měsíc Internetu", ale o nabídce a hlavně cenách připojení přes ADSL oficiálně ani vidu, ani slechu. Nezbývá tedy, než se poohlédnout po jiných dostupných informacích.

IOL Platinum

Za oficiální informaci je jistě možné považovat obsah Telekomunikačního věstníku, konkrétně částky 2, která vyšla 25.2.2002 (ale ještě není dostupná na webu ČTÚ v elektronické podobě, zatím ji lze pouze koupit v tištěné podobě). Zde je možné nalézt:

bod 38: Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby IOL Platinum

což není nic jiného než (budoucí) ADSL služba v podání Českého Telecomu, kterou věstník definuje takto:

Služba: zprostředkování přístupu uživatelů k širokopásmovým službám sítě Internet vyššími rychlostmi, při využití technologie xDSL, doprovázený doplňkovými službami typu služeb "Content", které jsou definovány v Ceníku volitelných služeb.

O tom, které "základní" (přístupové) služby budou nabízeny, vypovídá následující část formuláře se smlouvou o zřízení služby (přeformátováno kvůli šířce):

Jde tedy o čtyři varianty služby s počítáním objemu přenesených dat a jednou variantou bez omezení objemu dat (s rychlostí 256 kbps směrem k uživateli a 64 v opačném směru). O doplňkových službách "Content" není v podmínkách nic konkrétního.

Ani cenové podmínky nebyly v Telekomunikačním věstníky zveřejněny, pouze je v podmínkách odkaz na umístění ceníku základních i doplňkových služeb na WWW stránkách www.iol.cz. Vše pak je datováno k 1.3.2002 ("Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2002"). Je zde však uvedena obecná struktura cen:

Cena se skládá z ceny za zřízení služby, z pravidelně se opakující měsíční paušální ceny a z ceny za provoz (přenesený objem dat uživatelem v obou směrech).

Důležité je také, že cena za samotné ADSL (resp. službu IOL Platinum) nezahrnuje náklady na přípojné vedení - tedy za pevnou telefonní linku či přípojku ISDN. Tu uživatel platí samostatně a navíc, tak jako dosud:

Přípojné vedení je poskytováno a zpoplatňováno poskytovatelem odděleně.

Celé "Podmínky" jsou přitom orientovány hlavně na právní aspekty poskytování služby, a samozřejmě důkladně probírají povinnosti uživatele. Za skutečnou kuriozitu považuji následující ustanovení, které ošetřuje případné závady:

7.1. Uživatel se zavazuje oznámit závadu služby telefonicky, na telefonním čísle 0800 184 084 nepřetržité zákaznické podpory poskytovatele, a následně potvrdit oznámení závady písemně formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v čl. 4.7 podmínek. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí k odstranění závady v co nejkratší možné době, nejdéle však následující pracovní den ode dne doručení písemného oznámení závady.

Ještě že uživatel není povinen chodit s prosíkem osobně a může vše svěřit do rukou České pošty. Navíc zřejmě jeho hlášení nemusí být notářsky ověřeno, což je také velká výhoda (představte si muset pokaždé za notářem, kdykoli IOL-u vypadne třeba poštovní server, jako právě včera).

Ale dost už ironie.

Kdo je poskytovatelem služby?

Z podmínek, zveřejněných v Telekomunikačním věstníku, vyplývá že poskytovatelem služby není Telecom jako takový, ale jeho odštěpný závod Imaginet:

Poskytovatel: ČESKÝ TELECOM, a.s. - Imaginet, o.z., sídlo: Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, umístění odštěpného závodu: Chámova 11 a 13, Praha 8.

Adresou, na které se musí posílat doporučeným dopisem hlášení všech závad (viz výše), je právě adresa Imaginetu (a současně i IOL-u, coby jeho součásti) v Thámově ulici na Praze 8. Na druhou stranu uživatelem ADSL (služby IOL Platinum) se může stát pouze ten, komu byl

… na základě písemné smlouvy s poskytovatelem uveden do provozu koncový bod veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné telefonní služby.

No ale "Poskytovatelem" je podle podmínek nikoli Telecom jako takový, ale jeho odštěpný závod Imaginet. Kolikpak telefonních linek (koncových bodů veřejné telekomunikační sítě) Imaginet již zřídil, aby na nich mohl nasadil své xDSL v podobě služby IOL Platinum? Imaginet skutečně není telekomunikační operátor, nemá licenci na poskytování telekomunikačních služeb, a nemá ani vlastní přístupovou síť, ke které by mohl někoho připojovat. Nemá ani vlastní právní subjektivitu a je skutečně jen částí (odštěpným závodem) Telecomu jako takového. Proč to ale zdůrazňuji?

Bude bouřka?

Vše zatím nasvědčuje tomu, že až ADSL odstartuje, bude jej nabízet pouze Český Telecom, zatímco jeho konkurenti nebudou mít k ADSL službám přístup (alespoň ne prvních 6 měsíců). Na tuto perspektivu již zareagovali alternativní operátoři a provideři (jmenovitě Contactel, Jet2Web, Nextra a Tiscali), když cca před 2 týdny poslali dopis gen. řediteli Telecomu Klímovi (s kopií na šéfa ČTÚ Stádníka). V něm napsali, že vítají plánované zavedení ADSL na náš trh ale doufají, že se tak nestane dříve, než bude i jim dána možnost využití ADSL v podobě velkoobchodního modelu prodeje (tzv. wholesalu) ADSL služby ostatním operátorů.

Fakticky jde o to, aby po přenosové cestě, která vznikne nasazením ADSL modemů na místní smyčku, mohl být uživatel připojen i k jinému internetovému providerovi než je IOL (který je součástí Imaginetu a tím i Telecomu). To je v principu stejný požadavek, jako chtít aby se komutovaný (dial-up) uživatel mohl po linkách Telecomu dovolat i k jinému ISP než je Telecom sám (resp. jeho IOL).

Pokud Telecom "nepustí" ostatní providery a operátory k ADSL, ti to zcela určitě budou považovat za zneužití jeho dominantního postavení (což ve zmíněném dopise také deklarují), a nejspíše se budou důrazně domáhat nápravy u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Při případném posuzování celého případu by pak mohlo hrát svou roli to, kdo je provozovatelem sporné služby - zda Telecom, nebo jiný subjekt, který již nemá dominantní postavení a tudíž jej nemůže ani zneužít. V následujících právních hrátkách může jedna strana tvrdit, že Imaginet není Telecom a nemá žádné dominantní postavení, zatímco protistrana bude poukazovat na to, že Telecom a Imaginet jsou jeden a tentýž subjekt, s jedním IČO a DIČ, se společným účetnictvím atd. Dobře placení právníci se budou hádat, občas přeskočí nějaká ta jiskra, ale zákazník si na možnost alternativních nabídek ADSL nejspíše ještě nějakou dobu počká. Mezitím bude platit ceny nadiktované jediným poskytovatelem ADSL - tedy samozřejmě jen tehdy, pokud se pro něco takového vůbec rozhodne.

Kolik to bude stát?

V situaci, kdy ceny ADSL v podání Telecomu (resp. služby IOL Platinum) nejsou oficiálně známy, je možné odkázat čtenáře jen na velmi neoficiální zdroje, či spíše úniky informací. Jeden takový se objevil i v diskusi k jednomu z článků zde na Lupě:

myslim, ze veskera diskuze bude zakratko zbytecna. jako nadseny ucastnik testovaciho provozu aDSL jej mohu i pres drobne prkotiny rozhodne doporucit, zejmena pote, co mi nekdo z nich pri reseni mych problemu nezistne prozradil i navrhovane ceny:
256/64 -- pausal 1560 mesicne, 50 MB volne (scitany up+down), kazdy dalsi jeden MB 5 korun
512/128 -- pausal 2800, 300 MB volne, kazdy dalsi 4 koruny
1024/256 -- pausal 7500, 800 MB volne, kazdy dalsi 4 koruny
256/64 neomezeny prenos, pausal 25 000 (dvacet pet tisic) mesicne

no nekupte to!

Proč zdržení?

Z toho, jak jsem byl na posledním setkání IOL s novináři odkazován na konec února, usuzuji že start (launch) této služby byl plánován na samotný začátek března, ale že došlo na nějaké zdržení. V tomto názoru mne utvrzuje např. i datum 1.3.2002 jako datum počátku platnosti podmínek zveřejněných (s určitým předstihem) v Telekomunikačním věstníku. Další signál, který ukazuje tímto směrem, je zpráva, kterou IOL adresoval účastníkům svého ADSL pilota. Uvádí se v ní, že pilotní projekt sice k poslednímu únorovému dni definitivně končí, ale oni mohou používat své ADSL ještě celý březen zdarma (a že podmínky pro komerční službu se dozví v průběhu března).

Diskuse, která se rozvinula za včerejším článkem na ISDN serveru, zmiňuje start ADSL 6. března.

O důvodech odkladu mohu jen spekulovat - když už tak mám činit, dovolím si uvést následující (snad zajímavé a související) informace:

  • Ve vyspělém zahraničí lze ADSL připojení bez omezení objemu dat pořídit za cenu v řádu 2000,- Kč. Například podle tohoto zdroje byla v prosinci 2001 v zámoří průměrná cena pro koncového zákazníka cca 51 USD. British Telecom před několika dny oznámil výrazné zlevnění svých wholesale ADSL služeb (tedy toho, po čem volají i naši operátoři a provideři) o 40 procent, na cca 15 liber - což umožní pokles koncové ceny na cca 40 GBP (opět cca 2000,- Kč).
  • I v ČR však existuje možnost "broadband" připojení k Internetu ve srovnatelné cenové úrovni, v podání kabelových operátorů. Například služba Mistral Speed od UPC, s rychlostí 320/96 kbps, přijde měsíčně na necelých 1500,- Kč, bez omezení objemu přenesených dat. Srovnání se službou IOL Platinum 256/64 NL, pokud by skutečně stála 25 000,- Kč měsíčně (viz výše), by bylo dost tristní. Ale kdo má to štěstí, že mu domů vedou rozvody kabelové televize?
  • Počátkem března, konkrétně 5. a 6.3, bude v ČR na návštěvě delegace EU, konkrétně z direktoriátu pro informační společnost. Má zjišťovat, jak jsme pokročili v liberalizaci telekomunikací a na cestě k informační společnosti. Bylo by jistě hezké pochlubit se něčím ve stylu: "náš Český Telecom je více než desetkrát lepší než zahraniční operátoři ADSL". Nebo snad 10x dražší?