Vyšlo na Lupě, 14.5.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b0514001.php3

Telecom ve znamení slev?

Český Telecom přichází s řadou slev a akčních nabídek. Týkají se běžného volání, připojení k Internetu, ISDN přípojek i volání na mobilní telefony. Nejsou ale zadarmo, a některé slevy se mohou i nepříjemně prodražit. Třeba levnější volání na mobily může být ve skutečnosti dražší až o 91 procent.

V poslední době vykazuje Český Telecom zvýšenou aktivitu, pokud jde o nové nabídky dokonce i slevy, směřující hlavně do retailového segmentu (tedy k jednotlivcům, resp. soukromým osobám). Telecom najednou nabízí minuty zdarma, zlevňuje volání do mobilních sítí, a pro připojení k Internetu poskytuje dokonce i celé hodiny zdarma. Je to tolik kýžený výsledek konkurenčního tlaku, kterému je vystaven? Je to výsledek větší vstřícnosti k zákazníků? Nejspíše ano, ale jen nepřímo - domnívám se, že nejde ani tak o důsledek konkurence v oblasti pevných linek, jako spíše o snahu Telecomu dále posílit paušální složku svých výnosů (nezávislých na objemu hovorů) a kompenzovat čím dál tím větší "odliv" do mobilních sítí, projevující se poklesem výnosů z hovorného.

Vezměme to popořádku a popišme si, o jaké slevy a nabídky jde.

Volání na mobily

Již koncem března ČTc oznámil, že s platností od 1.5.2002 zlevní volání na mobily, o 3 až 5 procent. Například u tarifů HOME STANDARD, HOME INTERNET a ISDN2 BASIC dosud stála 1 minuta volání do mobilních sítí 6,80 Kč, a od 1. května stojí 6,50 Kč. To představuje zlevnění o 4 procenta.

Pokud si ale pozorně přečtete celé oznámení, či srovnáte původní specifikace s novými, narazíte ještě na jednu dosti významnou změnu. Došlo totiž i k úpravě minimálního zpoplatňovaného intervalu, a to v neprospěch zákazníka. Původně se totiž zpoplatňovalo po 30 sekundách, a nejkratší hovor tak stál polovinu minutové sazby (například hovor, kterým zjistíte že volaný má vypnutý mobil a vy skončíte nechtěně v jeho hlasové schránce). Nyní se vždy zpoplatňuje celá první minuta, a teprve pak po půlminutě (což Telecom vysvětluje jako srovnání způsobu zpoplatnění s meziměstskými hovory).

Jaký je tedy čistý efekt? Nejkratší hovor na mobil, do půl minuty, stál dříve 3,40 Kč (polovinu z 6,80 Kč). Nyní stojí 6,50 Kč (celou minutovou sazbu), což představuje zdražení o úctyhodných 91 procent. Jak velké je procento takovýchto nejkratších hovorů?

Akce 10+10

K 1. květnu se váže i "Akce 10+10", kterou Český Telecom zřejmě chce motivovat své zákazníky k delším hlasovým hovorům. Pokud totiž volají souvisle alespoň 10 minut, mohou volat zdarma dalších 10 minut - a to jak v případě místních, tak i meziměstských hovorů. Výřeční lidé si tak mohou přijít na své, ovšem jen pokud se "vypovídávají" mimo špičku (u hlasových hovorů od 19 hodin do 7 hodin ráno, nebo o víkendech a svátcích). Vše je ale časově omezeno, od počátku května pouze do 31. července 2002, a smůlu mají majitelé tarifu HOME MINI.

Z dostupných informací podle mého soudu nevyplývá, jak tomu bude u ještě delších hovorů než 20 minut. Pokud by někdo volal například 40 minut, bude platit jen dvakrát deset minut, a poté volat dvakrát deset minut zdarma?

Nové ISDN balíčky

Kolem nabídky ADSL je stále příslovečné ticho po pěšince. Naposledy byl Telecomem zmiňován termín "do konce pololetí", ale jen pokud bude služba řádně připravena. Místo nástupu ADSL se naopak objevují další zvýhodněné nabídky ISDN v podobě "balíčků", které (podle mé interpretace) signalizují spíše to, že na ADSL si ještě nějakou chvíli počkáme.

Možnost získání těchto balíčků je časově omezena, a to na květen a červen. Jde celkem o čtyři balíčky, již tradičně obsahující zřízení ISDN přípojky, dvou nebo čtyřportový ISDN modem Frit!z, a v neposlední řadě buď 60 nebo 120 hodin připojení k Internetu ve špičce či mimo špičku (podle konkrétního balíčku). Opět ale doporučuji číst celou nabídku pozorně: připojení zdarma se týká pouze telefonních tarifů (Internet2002), nikoli samotného přístupu k Internetu (služba IOL ISDN je pouze volitelným doplňkem). Připojení zdarma je rozloženo rovnoměrně do 6 měsíců, ale zájemce o balíček se musí zavázat k tomu, že svou přípojku bude používat (nebo alespoň platit) nejméně po 18 měsíců!

Surfování za polovinu

Právě včera přišel Telecom se svou nejnovější nabídkou, pod heslem "Letní surfování za polovinu". Nejde ale o to, že by se snížily internetové tarify standardně obsažené v cenových programech, tak aby uživatelé mohli zůstat déle připojeni za stejné peníze (resp. za peníze, které zaplatí již v rámci měsíčního paušálu ve formě hovorového kreditu). Jde o nabídku na dodatečné přikoupení dalšího doplňkového balíčku - teprve když si uživatel zaplatí navíc, dostane výhodnější připojení. Lze se na to tedy dívat i tak, že Telecom si chce pojistit své výnosy i pro "okurkovou sezónu", a je ochoten za to poskytnout více služeb než jindy.

Balíčky, které jsou nově nabízeny, vypadají následovně:

  • 10 hodin + 10 hodin zdarma za 180 Kč/měsíc
  • 20 hodin + 20 hodin zdarma za 360 Kč/měsíc

Pokud jde o omezující podmínky, ty jsou následovné:

  • balíčky lze zakoupit jen pro zúčtovací období začínající v červenci či srpnu
  • volné hodiny lze využít jen mimo špičku (každý večer od 18.00 do 6.00 hodin a celé víkendy a svátky)
  • balíčky nejsou dostupné pro uživatele s tarifem Home Mini
  • balíčky nelze kombinovat s doplňkovými internetovými programy (i-NONSTOP, i-NIGHT, i-OFFICE, i-SURF, i-OFFICE GOLD)
  • nevyužité minuty a hodiny na konci zúčtovacího období propadají, nelze je převést do dalšího zúčtovacího období.

Oba tyto balíčky lze srovnávat například s volitelným internetovým programem i-SURF. Ten nabízí 25 hodin připojení zdarma v době mimo špičku, za 360,- Kč. Oproti tomu jsou oba nové balíčky (s názvem "Internet za polovinu") skutečně výhodnější. Telecom je ve své včerejší tiskové zprávě prezentuje jako

"Nabídku, která dává šanci zapomenout při surfování na čas …."

To ale považuji za dosti přehnané. Pokud by Telecom opravdu chtěl umožnit svým zákazníkům zapomenout na čas, musel by jim poskytnout neomezenou dobu připojení (tedy vlastně plochý tarif, třeba jen v době mimo špičku). Ale to se nestalo.