WLAN a Wi-Fi

WLAN a Wi-Fi

Tématická série článků, zaměřená na problematiku bezdrátových sítí (sítí WLAN), jejich standardizaci (včetně Wi-Fi) a principy fungování .
WLAN, Wi-Fi, hotspots a community networks ….
Úvod do problematiky bezdrátových sítí LAN, historie WLAN, možnosti využití sítí WLAN, fenomén tzv. community networks, první komerční a nekomerční WLAN sítě v ČR
Vyznáte se ve standardech?
O standardizaci sítí WLAN v rámci IEEE, původní standardy IEEE 802.11, sdružení WECA, standardy 802.11b alias Wi-Fi, 802.11a, alias Wi-Fi5, 802.11g, dostupnost kmitočtů v USA a v Evropě
Jak probíhají bezdrátové přenosy v sítích WLAN?
Techniky DSSS a FHSS, ortogonální frekvenční multiplex, přenosy v sítích IEEE 802.11, v sítích IEEE 802.11b a v sítích IEEE 802.11a
Vyšlo v měsíčníku IT-NET v září 2002