Od starého dobrého telefonu až k ADSL
Tento seriál vycházel na www.lupa.cz v průběhu června a července 2002, v době kdy události kolem českého ADSL začaly nabírat výrazný spád. Telecom přišel se svým "regionálně omezeným testovacím provozem", který mu následně regulátor zastavil, kvůli zneužití monopolního postavení ....

Cílem tohoto seriálu byla především technologická osvěta. Samotným událostem ohledně zavádění ADSL jsem se věnoval v jiných článcích, jejich přehled najdete zde.


Část I: Analogová telefonní síť
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Zde je první díl malého seriálu, který se snaží popsat principy a myšlenky, ze kterých ADSL vychází.

Část II: Digitalizace telefonní sítě
Největší událostí v dějinách telefonní sítě byla její digitalizace. Postupovala od středu telefonní sítě směrem k jejím okrajům, které ale dosáhla až s nástupem sítí ISDN. Jak se to projevilo na možnostech přenosu dat skrz telefonní síť? Proč je vnitřek telefonní sítě dimenzován na rychlosti v celistvých násobcích 64 kbps?

Část III: ISDN
Dalším vývojovým stádiem veřejné telefonní sítě je síť ISDN (Integrated Services Digital Network). Ta dokáže využít existující místní smyčky rychlostí 160 kbps a svým uživatelům nabízet přenosové kanály o rychlosti 64 kbps. Na rozdíl od ADSL však ISDN kanály stále ještě prochází skrz telefonní síť i skrz její ústředny.

Část IV: ADSL přenosy
Technologie ADSL dosahuje přenosových rychlostí až 7 či dokonce 9 Mbps, byť jen v jednom směru (a v opačném pouze desetinu této rychlosti). Je to možné díky tomu, že využívá podstatně větší šířku přenosového pásma na místní smyčče. V praxi ale velmi záleží i na délce a celkové kvalitě místní smyčky.

Část V: Implementace ADSL
Praktické použití ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technologií vyžaduje, aby na místní smyčce byly nasazeny ADSL modemy, tzv. splittery a DSLAMy, tj DSL Access Multiplexory. Jaká je role a funkce těchto zařízení? A jaké možnosti připadají v úvahu, aby mohla existovat konkurence v oblasti ADSL služeb?