Vyšlo na České škole, 8.11.2002
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b02/b1108002.php3

Hrozí krach Internetu do škol?

Autocont OnLine přitvrzuje argumentaci vůči MŠMT a hrozí, že "na začátku prosince může přijít o Internet a počítače ve škole 750 tisíc žáků". Druhá půlka konsorcia GD, Český Telecom, obratem vydává vlastní prohlášení, které se podstatně rozchází s argumentací ACOLu.

Posledních několik dnů přineslo doslova mediální ofenzívu generálního dodavatele, fakticky ale spíše Autocontu OnLine. V úterý 5.11. vychází tisková zpráva GD, popisující jak oblastní manažeři obchází červené školy a zjišťují stav jejich vybavenosti informačními technologiemi - což prý "vyplývá jako povinnost z První dílčí smlouvy, kterou uzavřelo toto sdružení s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu Internet do škol". Další den, ve středu 6.11., pak GD vydává tiskovou zprávu oznamující zahájení integrací, umožňujících "co nejefektivnější připojení stávajícího vybavení k zařízením dodaným Generálním dodavatelem".

Ještě včera v poledne, konkrétně ve 13 hodin, pak přichází do mé mailové schránky další tisková zpráva Generálního dodavatele.

Tentokráte je opravdu "razantní" a stojí za téměř úplné ocitování:

Ministryně Buzková vážně ohrožuje projekt Internet do škol
MŠMT dluží dodavateli přes 640 milionů korun; V krátké době se dluh vyšplhá na 900 milionů korun
Už na začátku prosince hrozí krach projektu Internet do škol. Ministerstvo školství totiž nehradí své závazky vůči sdružení AutoCont On Line-ČESKÝ TELECOM plynoucí z realizace tohoto projektu a ani o nich relevantně nejedná. "Naše pohledávky po splatnosti v krátké době dosáhnou 900 milionů korun. Dnes jsme poslali faktury na úroky z prodlení přesahující částku 3,7 milionů korun. Učinili jsme tak proto, že s námi přes naší maximální snahu a vstřícné kroky o vzniklé situaci nijak nejedná. Chápeme, že ministerstvo nemá kvůli přesunům v resortním rozpočtu aktuálně dostatek prostředků, ale vyhýbat se řešení není solidní cesta," uvedl dnes ředitel AutoCont On Line Vlastimil Palata

Autocont OnLine i mateřský Autocont má kvůli tomu podle vyjádření pana Palaty problémy:

už nyní je AutoCont On Line ve velmi tíživé situaci a propouští část svých zaměstnanců. Současný stav má přímý dopad na celý koncern AutoCont, který je největší českou IT firmou a jeho případné problémy se dotknou několika tisíc pracovních míst, především na severní Moravě. "V tuto chvíli vzhledem k neprůhlednému postupu ministerstva nejsme schopni přesvědčit naše partnery, že dostojíme svým závazkům. To může vést až ke krachu celého koncernu AutoCont," řekl V. Palata.

Tisková zpráva se odvolává i na výši investic a hrozí arbitráží před Hospodářskou komorou:

Celý projekt má být podle uzavřených smluv ze strany ministerstva postupně splácen, Generální dodavatel projektu investoval z vlastních a bankovních zdrojů přes 2,5 miliardy korun. Celkové škody tedy mohou být výrazně vyšší. V případě neřešení problémů je konečnou instancí arbitráž před Hospodářskou a agrární komorou ČR.

Na závěr pak tisková zpráva rekapituluje hlavní "message" takto:

Současná situace:
  • Na začátku prosince může přijít o Internet a počítače ve škole 750 tisíc žáků
  • Vážné problémy čekají koncern AutoCont, pro který pracuje několik tisíc lidí
  • Koncern AutoCont s obratem 5 mld. korun ročně významně přispívá na daních do státního rozpočtu

Co k tomu dodat? O příčinách finančních problémů kolem PIII se zde na České škole psalo již vícekrát (např. v článcích SIPVZ na mizině od kolegy Wagnera, či v reakci SIPVZ by na mizině rozhodně být neměla od Vlastimila Palaty). Za sebe si dovolím dodat, že určitý finanční efekt mělo i "šturmování" generálního dodavatele, který instaloval počítače rychleji než jak zněl závazek, což zvýšilo objem měsíčních paušálních plateb za provoz těchto počítačů oproti tomu, co by odpovídalo smluvně dohodnuté náběhové křivce.

Celkově se asi dalo očekávat, že GD bude tlačit na ministerstvo aby dostálo svým závazkům. Nicméně způsob, jakým dnes ACOL "přitlačil", je už opravdu "silné kafe" - a očividně se to nelíbilo ani druhé části konsorcia, které spolu s ACOLem tvoří generálního dodavatele. Tedy Českému Telecomu. Ten vydal v podvečer svou vlastní tiskovou zprávu, která také stojí za úplné ocitování:

Stanovisko ČESKÉHO TELECOMU k současnému stavu projektu Internetu do škol
ČESKÝ TELECOM je přesvědčen, že díky spolupráci všech stran podílejících se na projektu Internet do škol se podaří do konce tohoto roku najít pozitivní řešení, které zajistí úspěšné dokončení celé akce. Probíhající konstruktivní jednání s Ministerstvem školství jsou toho zárukou
ČESKY TELECOM jako jeden z hlavních partnerů dodavatelského konsorcia si je vědom významu projektu a k jeho naplňování přistupuje velmi důkladně a seriózně. Dokladem je i dosavadní průběh Internetu do škol, kdy se již po 7 měsících podařilo připojit téměř 3 a půl tisíce škol.

Srovnáním těchto dvou tiskových zpráv lze celkem snadno dojít k závěru, že první tisková zpráva, byť nadepsaná "tisková zpráva GD", je fakticky jen stanoviskem ACOLu a nejspíše nebyla konzultována resp. odsouhlasena Telecomem (ten by asi jinak nevydával svou vlastní zprávu opačného vyznění). Za zmínku stojí i další rozpor mezi oběma tiskovými zprávami:

  • zatímco Autocont tvrdí že MŠMT o svých závazcích "relevantně nejedná", resp. "přes naší maximální snahu a vstřícné kroky o vzniklé situaci nijak nejedná",
  • Český Telecom ve svém stanovisku uvádí že "probíhající konstruktivní jednání s Ministerstvem školství jsou … zárukou [nalezení pozitivního řešení]

Co na to říká MŠMT?

Za MŠMT se ke vzniklé situaci vyjádřila pro ČTK jeho tisková mluvčí Hana Vítková:

…. přiznala, že na zaplacení nejsou peníze. Vláda ale již prý ministerstvu chybějící prostředky přislíbila. Rychlost, s níž zaplatí, nyní závisí na výsledku jednání se sněmovním rozpočtovým výborem. "Je velká naděje, že se částku nezbytnou k úhradě závazků se podaří v krátké době uvolnit,"

K tomu ještě dodala

… projekt, uzavřený předchozím vedením, není pro ministerstvo zdaleka výhodný. Zdůraznila však, že nasmlouvané závazky přesto dodrží. Pokud by však [MŠMT] veškeré faktury zaplatilo nyní, scházely by mu peníze na prosincové výplaty učitelů i ostatních pracovníků ve školství.

Když tedy jedna půlka generálního dodavatele připouští, že jednání probíhají (navíc konstruktivně), a ministerstvo se ke svým závazkům hlásí a hodlá je dodržet, proč náhle ACOL používá tak silné kalibry a hrozí že "Internetu do škol hrozí krach", či "na začátku prosince může přijít o Internet a počítače ve škole 750 tisíc žáků"? Proč taková náhlá a mediálně viditelná diference mezi dosud jednotně působícími půlkami konsorcia GD? Nesouvisí to nakonec s probíhajícími námluvami mezi ACOLem, resp. Autocontem a Českým Telecomem? Pravdou je, že pro ACOL i Autocont mohou milionové nerovnoměrnosti v cashflow představovat vážné problémy, zatímco Český Telecom by je při své "excelentní finanční situaci" nejspíše přestál bez potíží.